La cuisine a l'électricité est saine et hygiénique Koken met electriciteit is rein en gezond Cuisinière Electrique Electrische Keukenstoof Propreté Netheid Faciiité La De est ROBUSTE et ne nécessite aucun ENTRETIEN. is STERK GEBOUWD en vergt geen ONDERHOUD. Service d'Electricité, rue de Dixmude, 18, YPRES Electriciteitsdienst, Dixmudestraat, 18, Y P E R. et MENIN, rue du Gaz, 13. en MEENEN, Gasstraat, 13. Demandez une démonstration et vous serez convaincu. Vraagt een demonstratie en gij zult ervan overtuigd zyn. Druk. Dumortier, 34, Boterstraat, Yper - TeL 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 12