Jules BILLE - Ameublement Radio Service Station VOEDERMAGAZIJN DENYS ZOON VERGRACHT Vuylsteke FBÈKES MEUBELEN- Marcel SOETE- BOERHAVE G. POLFLIET - -SAJETTE WIJVEKEN- Claeyssens-Titeca «AU MIMOSA» «AU MIMOSA» 28, Boterstraat, Yper. Tel. 393 Poperinghestraat, YPER Tel. 584 GEWONE COUPAGE LUZERNCOUPAGE L U Z E R N H O O I TARWESTROO GESNEDEN STROO W E I D E H O O I sucrapaille. Aarzelt niet ze te gebruiken. voor Kuikens en Kinderbedden Levering per wagon of per auto Speciale prijzen voor groothandelaars Goed verzorgde en spoedige bediening. A LA NOUVELLE INNOVATION FABRIEK VAN ZETELS IN ALLE SLAG 11, Meenenstraat, 11 - YPER - Tel. 92 BOIS DU NORD - NOORDSCH HOUT Chantiers YPRES Quai Magazijnen Tel; 54 Kaai Transport gratuit oKosteloos vervoer 112-114, Rue de Bruges Tel. 65 MENIN - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 MANDERIJEN Manassen floc°nwo1- wmdhaar, 19, Groote Markt Koning Albert Tel. 285 Yper HERSTELLINGEN VERWISSELINGEN Verhuren van PICK-UPS voor bruiloften en feesten. Registers - Classeurs - Bureelbenoodigheden koopt men ter Drukkerij Du-mortier34, Boterstraat, Yper VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO -- T A P I S S I R E 118, Dickebuschsteen weg, 118 YPER Telefoon 189 19, Tempelstraat - YPER 19, Rue du Temple YPRES GEGOMD PAPIER IN ROLLEN GEWONE COUPAGE is voordeelig. "FRSTESTROO KLAVERHOOI LUZERNCOUPAGE is het oudste en tot hiertoe het beste voedsel voor de gezondheid, de sterkte en de schoonheid der paarden. Zij overtreft de VOLLEDIGE INRICHTING VAN BINNENHUIZEN Meubelpapier Linoleum Balatum Stoors Kanten, enz. Rouwkapellen Marquises voor huwelijken en feesten. Alle herstellingen MAISON HUIS Transports Déménagements par voiture ou autos capitonnés Maison réputée de longue date pour ses bons soins et son exactitude. EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach vari zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, flocon, windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen MATRASSENMAKERIJ «IN HET SCHAAP Groot 7, TEMPELSTRAAT, 7, YPER - Klein Alle slach van Zooals: Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valiezen, Duivenmanden, Wiegen in strooi en wissen. Eier- en Boterpanders, enz., enz. I in SCHAAPWOL (konijnhaar) en kapok. Overgroote £jfGEL3CHE BEDDEN keus van Kinderbedden, Wiegen, Sargiën, Bedspreien Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt. Altijd de grootste keus in KLEEREN, MANTELS, CORSETS, HEMDEN, enz. Ongelooflijke prijzen, zonder concurrentie Zijden Kleeren van af 89 frank. Rouw binnen de 24 uren. Het voornaamste huis der streek. Toujours ie plus grand choix de ROBES, MANTEAUX, CHEMISERIE, LINGERIE. Les plus bas prix, sans concurrence. Robes de Soie a partir de 89 francs. Devil en 24 heures. La plus importante maison de la contrée TELEFUNKEN PHILIPS NOVAK S. B. R. SCARABEE HIS MASTERS VOICE en alle andere goede radiotoestellen seffens verkrijgbaar in het - E <1 m. CHRIST1AEK - in binnen- en buitenland met Verzorgd werk. Matige prijzen Telefoon 322 Belangrijkste huis der stad. KLEEDEREN EN MANTELS VOOR DAMES EN KINDEREN. COSTUMEN VOOR KNAAPJES. Leveringen van keus, elegante snit, onberispe lijke afwerking, spoedige levering maken de gedurige bekommering uit van dit welbekend huis. ROUW IN 12 UREN. Winkel open op Zon- en Feestdagen. Téléphone 322 Maison la plus importante de la ville. ROBES ET MANTEAUX POUR DAMES ET ENFANTS. COSTUMES POUR GARQONNETS. Fournitures de choix, coupe élégante, fini irréprochable, livraison rapide font le souci constant de cette maison bien connue. DEUIL EN 12 HEURES. Magasin ouvert dimanches et jours de fête. TE KOOP TER DRUKKE RIJ DUMORTIER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 12