Abel Gouwy LAURE DUMON Nieupoort-Baden Le Royal Amer et le Bitter Zigomar Kleine Aankondigingen Arth. D'Hellem=Degryse A saisir de suite LHOSTELLERIE Professeur diplömé Meisje vraagt plaats Dienstmeid 20 jaar. Chauffeur-Mécanicien Vr. plaats Werkvrouw Werkvrouw vr. plaats Eerlijke Werkvrouw Men vraagt Kindje Gevraagd voor Kortrijk Goede Meid gevraagd Kostgangers Heeren voor kost en inwoon Particulier achèterait Welgel. Handelshuis Onbew. ger. Woonhuis Uit ter hand te koop Huis te koop Huis te huren gevraagd Belles ch. k louer Te huren Gerievig huis Te huren Herberg Te huren Herberg Schoon Burgershuis A louer 225 fr. A LOUER Maison de rentier Schoon Burgershuis Driehoekige stoof te koop Te koop Vleeschmolen Te koop Etalagegestel Maurice HONOEGHEM Vergelijkt onze Prijzen 7 SUPPORTERSCLUB C. S. Y. 31, Mk Haiglaan, YPER (Private weg naar 't Voetbalplein). M~OD7S M^MTTN 64, Rue d'Elverdinghe - straat, 64 YPRES IEPER Commerce tabacs, liqueurs, confi serie, articles photographiques. OVER TE NEMEN: VRAGEN PLAATS VRAAGT PLAATS AGENDAS DE POCHE POUR 1937 Gevraagd in deftig burgershuis Propriété boisée 4 éi 8 Hectares Uit ter hand te koop Uit ter hand te pachten of te koop Stad Yper Schoon Woonhuis «De Toekomst», LangeMeersch 1) «In 't Vosje», Elverdinghestraat; 2) «In den Tijger»,Rijselstraat,I/S. TE HUREN Bonne Maison Bourgeoise avec grand jar din TE HUREN Kleermaker op maat voor Heeren en Damen Fransche coupe Ook veranderingen en herstellingen. Alle TA PIS SEE RW ERKEN aan 11*. DE ROL WOORDENBOEKEN DRUKKERIJ DUMORTIER 34, Boterstraat YPER Scholieren Meenen B C. S. Yper Door het niet optreden van S. K. Gheluwe waren •onze scholieren tot rusten gedwongen. Morgen gaan zij naar Meenen er op belust een tweede overwinning te behalen. Indien gespeeld wordt zooals te Wervick, dan lijdt het geen twijfel dat onze ploeg de twee punten in de wacht sleept. NEMO. SCHOLIEREN REEKS c Stade Moescroen 2 2 - 0 0 20 1 V. V. Reckem 2 2 0 0 7 3 S. K. Vlamertinghe 2 2 0 0 6 3 C. S. Yper 1 1 0 0 5 3 S. C. Meenen 2 1 1 0 5 3 W. S. Lauwe 2 1 1 0 5 4 Toek. Meenen 2 1 1 0 3 9 S. C. Meenen B 1. 0 1 0 1 3 F. C. Poperinghe 2 0 2 0 4 7 A. A. Moescroen 2 0 2 0 1 8 Wervick Sp. 2 0 2 0 4 17 Zondag 18 October 1936 Match Ingelmunster C. S. Yper Vertrek aan 't lokaal Café de l'Yserte 12.45 uur. Terug te Yper te 19.00 uur. Reiskosten leden 4 fr.niet-leden 8 frank. Bij deelname zich laten inschrijven voor Zon dag om 11 u., bij A. Blootacker, Café de l'Yser M. Fochlaan. Voetballiefhebberswordt lid van Supporters club C. S. Y., lidkaart 25 frank. Kleermaker op maat voor Heeren en Damen Herstellingen Veranderingen cause santé Placement magnifique. Vente lorcée. Prix a débattre avec cliënt sérieux Ecrire bur. du journal init. G. A. B. Café Restaurant Tien slaapkamers Ook café - Alles goed gemeubeld Zeer goed gelegen Zich werden bij M. A Delporte, Marktstraat, 36, Nieupoort Stad long -expér. donne leg part. de frang i éerl. allem et piano Adr. bur. journal. als winkeldochter. Adres ten hureele dezer. Tnnrron 1 *7 i gewerkt hebbende «JUIlgeil i J. in b a k k e r ij en pasteibakkerij Adres ten bureele dezer. Fransch Vlaamsch ker.nende Adres ten bureele dezer. vrij alle dagen der week. Adres ten bur. en vente 34, RUE AU BEURRE, 34. reeds gediend hebbende, voor alle dagen. Ad es ten I u eele. VRAAGT PLAATS voor alle dage. Zich wenden: Salomé A.B.C.straa't, Yper. om op te voeden. Goede zorgen. Adres ttn buret le. Goede, deftige, propere, eerlijke en vlugge MEID, reeds gediend hebbende, liefst boven de 19 jaar, voor huisgezin zonder kinderen Schr. of zich wenden Lobeck, 64, Aaloeke steenweg, Kortrijk. minstens 18 jaar. Zich wenden l3, René Colaertplaats Yper. voor volledig pension of middagmaal alleen wordt-n aanvaard aan voordeelige voorwaar' den bij vl. DELEU. Grooie Maikt, 20, Yper. Matige prijs. Adres ten bureele. avec si possi >le petite habitation, pour vacan- ces et petite chaste, proximité église et grand' route. «Eenre bureau du journal F. A. bij de STATIE te YPER. Adres ten bu reele dezer. (vroeger Herberg Crayberg) met afhankelijkheden en ongeveer i3 aren erve, langs den steenwejg van Wulverghem naar Meessen, gebied PLOEGSTEERT. Zich te wenden ten kantore van den Notaris DECOCK te Nieuwkerke, Yperstraat, 8. met inrijpoort en werkhuizen, dienstig voor alle bedrijven, op i5o meters van de Markt. Adres ten bureele dezer. staande Rjjsselstraat, 131, Yper. Zich wenden Maloulaan, 14. liefst met inrij voor auto te YPER of omge ving. Schr. bureel blad F. S. B. av. pens, dans fam. tr. honor. Piix mod. Adr. bur. journal. kunnende dienen voor herbeig, garage of groothandel, welgelegen dicht bij de goede renstatie, Dickebuschsteenweg, Nr 1, Yper. Zich wenden zelfde steenweg, Nr 2. Zich wenden bij M. Arthur Vandevyver, brouwer, Tempelstraat, 22. Zich wenden bij M. L. PROOT, Malou laan, 4, Yper. met hof, Mk Frenchlaan, 28, Yper. Zich wenden bij Mr LAHOUSSE, Notaris, Boterstraat, 45. S'adr. M. Depoorter, 8, rue Fiers,Ypres. comprenant Salon, salie a manger, cuisine, 3 chambres a coucher, salie de bain, eau, gaz, ékctricité S'adr. rue Ed. Fiers, 5, Ypres. Eigen Heerdstraat, 8, Yper, water, gas, electriciteit. Zich wenden dij heer Pastoor Vangheluwe te St Jan. bij Wolff, Veurnesteenweg, 24, Yper. met motor, in goeden staat, met een wolf in reserve en 10 plakken met messen.Tempel straat, Nr 6, Yper. en rayons voor winkel. Zich wenden 28, Boterstraat, Yper. DICKEBUSCHSTEBNWBa, 33 (Langs de Vaart) YPER. ONT TOUJOURS ÉTÉ ET RESTENT LES MEILLEURS DES AFÉRITIFS. BEHANGER Dickebuschsteenweg, 156 - YPER E3E3E3 Groote keus van Meubeipapier, Linoleum, Balatum Stragula. Placeeren van balatum, enz., - aan buitengewone prijzen - Vlaamsche, Fransche, Engelsche, Duitsche altijd in magazijn ter

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 13