Christiaens Devolder ExpositiezaalYPER, Boomgaardstraat, 20 - t«l 473 DE KEIZER, Statiestraat, 11, Voer. Aug BONTE 10.000 Geweren 500 Vliegmachienen De Koffies en Chicoreien CHRISTIAENS DEVOLDER zijn de beste en de voordeeligste en geven de schoonste premies Meubelfabriek Isidore DEHAENE ZOONS Handel in Inlandsch Hout Alle Bouwstoffen en Kolen L. MONKERHEY-VAN NESTE Ceramo - Tegels Eternit-Producten Drukwerken Registers Bureelgerief Drukkerij DUMORTIER - In de Puppen AIME CRUWEZ Brillen Glazen Horloges jtaweelen Vétements hommes, enfants Mans- en Kinderkostumen ainsi que de Travail Werkkleederen zijn toegekomen bij de Koffie= en Suikerijbranderijen te Kortrijk Benevens groote hoeveelheden Autos,Soldaten,Kanons,Mitrailleusen, Poppen, Velos en tal van ander Speelgoed, het alles door den goeden St Maarten en den lieven St=Niklaas gezonden om aan de brave kinderkens uit te deelen tegen uitkeering van PREMIEBONS der Koffies en Chicoreien Te koop in alle goede winkels. Komt zien en oordeelt. Vrije in gong. MEUBELS IN ALLE STIJLEN Rijsselstraat, 94 - YPER Voor Uwe wendt U - tot de - oudgekende 2, Rue au Beurre YPRES 2, Boterstraat IN ALLE MODELLEN 27, de Stuersstraat, 27 YPER Nous ne vendons que nos produifs Wij verkoopen enkel onze eigene produkten Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat. Groote voorraad droog hout. Telefoon 120 9, Koeimarkt, YPER Telefoon 120 !>ouvière en der ALLEENVERKOOPER voor Yper ën omstreken der van La Loüvière en der van Kapelle- op - den - Bosch ZooalsGolfplaten, Vlakke Platen, Buizen, Geëmailleerde Eternit platen voor lambrizeeringen en tafelbladen, enz. 34, Boterstraat, YPER - lel. 500 MAISON HUIS MATSON DE CONFIANCE Superbe choix de tissus pour manteaux, toute dernière mode. Grand choix de tissus pour costumes, en noir et en toutes teintes mode. Tissus de laine et en soie. Assortiment complet de tous articles pour enfants. Merceries et Bonneteries Couvertures de coton et de laine. Rideaux Spécialité de stores. Articles de blancs et tous aunages. Spécialité de toison rouge. Téléph. 60 Compte cheq. post. 37.177 HUIS VAN VERTROUWEN Prachtige keus van Mantelstoffen, allerlaatste mode. Croofe keus van Kleerstotlen. zwarte en alle modekleuren Wollen en Zi.idenstolferi. Volledig assortiment van alle Kinderartikelen. Merceriën en Breigoed Katoenen en Wollen Dekens Gordijnen"Specialiteit van St«*w Wit artikelen en alle Ellegwdetvn Specialiteit van Roode Viie Telefoon 60 Postcjiei k tl if GE3 Vourdeelige ei» ter trouwe bediening. 9 Drukkerij DUMORTIER, 34, Boterstraat, 34, Yper

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 14