L'ARSENAL Cornofle-Sabbe flls LES LAIN ES DE FILATURE DE L'ARSENAL, S. A. Ypres Mechanische Meubelmakerij A. DEHAENE- LUIJPAERTS juweelen, Horlogen Regulateurs en Wekkers 41, Hondstraat, 41 YPER 7 Favorisez 1'Industrie Beige Bevoordeeligt de Belgische en employant Nijverheid en gebruikt Elles sont entièrement fabri- Zij zijn gansch in België quées en Belgique. vervaardigd. Et sont IRRÉTRÉCISSABLES Zij KRIMPEN NIET IN et GRAND TEINT. en veranderen niet van kleur. A lie GeIei-Vrachtbrieven voor Alcoholvervoer en verkoop alsook Geviseerde Aangift-Geleibrieven zijn te bekomen ten bureele dezerBoter straat, 34-. Volledige BINNENHUISMEUBELEERING alsook van HerbergenSpijshuizen \%r|| VpF/ Meubelen in alle stijlenalsook groote keus in Zetels en Stoelen, Porte-manteaux, Matrassen. Reparatie van oude meubelen. ,A# Herpolieren van Pianos aan genadige prijzen. Teekeningen en prijzen op aanvraag van alle slach MEUBELEERING zonder verbintenis. hunnen prijs waard de beste waarborg; XE KOOP K*I.I DE AGEMTEN. Transports et Déménagements Place de la Care - YPRES Rijselstraat (bij de Markt) YPER Lessive Jeanne d'Arc De Rijwielen Demandez .les a votre fournisseur. Vraagt die saijetten bij uwen gewonen La maison ne vend pas aux parti- leveraar. culiers. Het huis verkoopt niet aan bijzonderen. Zijn en geven par Voiture ou Auto - tapissière Cars de 20 -• 30 -- 50 personnes. AUTO DE LUXE pour toutes cérémonies et excursions. Téléphone N° 50 o Maison renommee depuis longue date, et se tenant la disposition de ses clients jour et nuit. Tous ren- seignements pour le déménagement pour l'étranger. .Oud bekend huis stelt zich ten alle tijde, dag en nacht ter beschikking van de kalanten. Alle inlich tingen over het. verhuizen naar den vreemde. GROOTE KEUS van ALLE SLACH VAN BRILLEN V.VERHACK Graveur Goudsmid, Diamantzetter Herstellingen. Voordeelige prijzen. Inkoop van goud en zilver. Om het linnen te weeken, NIETS evenaart de De Lessive Jeanne d'Arc lost alle vette bestanddeelen op en neemt alle vlekken weg, zonder het linnen te beschadigen. Het is voldoende haar gedurende een nacht zachtjes te laten inwerken en dan te koken, om een schitterend linnen te bekomen. Wat meer is, zij is het spaarzaamste waschpoeder. Fabrikanten Trenteseaux Frères HERSEAUX Worden verkocht bij Jw Vandenberghe IN DE KLEINE WINST 3 3. Meenenstraat, 33 YPER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 7