Aug. BONTE DE KEIZER, Statiestraat, 11, Yper. Jules BILLE - Ameublement Meubelfabriek Isidore DEHAENE ZOONS Handel in Inlandsch Hout Alle Bouwstoffen en Kolen L. MONKERHEY-VAN NESTE Ceramo - Tegels Eternit-Producten Drukwerken Registers Bureelgerief Drukkerij DUMORTIER - In de Puppen - AIME CRUWEZ Brillen Glazen Horloges J u weelen Vêtements hommes, enfants Mans- en Kinderkostumen ainsi que de Travail Werkkleederen M„Au?sON VERGRACHT Vuylsteke FBÈRES MEUBELEN- Marcel SOETE-BOERHAVE G. POLFLIET - -SAjETTE WlJVEKEN - VOEDERMAGAZIJN DENYS&ZOON MEUBELS IN ALLE STIJLEN Rijsselstraat, 94 - YPER Voor Uwe wendt U - tot de - oudgekende 2, Rue au Beurre YPRES 2, Boterstraat IN ALLE MODELLEN 27, de Stuersstraat, 27 YPER Nous ne vendons que nos produits Wij verkoopen enkel onze eigene produkten A LA NOUVELLE INNOVATION FABRIEK VAN ZETELS IN ALLE SLAG 11, Meen'enstraat, 11 - YPER Tel. 92 BOIS DU NORD - NOORDSCH HOUT Chantiers YPRES Quai Magazijnen Tel. 54 Kaai Transport gratuit oKosteloos vervoer 112-114, Rue de Bruges Tel.'63 MEN IN - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 - MANDERIJEN 19, Groote Markt Koning Albert - Tel. 285 - Yper Tel. 393 Poperinghestraat, YPER Tel. 584 GEWONE COUPAGE LUZERNCOUPAGE LUZERNHOOI UAVERHOOI W E I D E H O O I Levering per wagon of per auto Speciale prijzen voor groothandelaars Goed verzorgde en spoedige bediening. TARWESTROO GERSTESTROO GESNEDEN STROO Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat. Groote voorraad droog hout. Telefoon 120 9, Koeimarkt, YPER Telefoon 120 l,ouvière en der ALLEENVERKOOPER voor Yper en omstreken der van La Louvière en der van Kapelle- op - den - Bosch ZooalsGolfplaten, Vlakke Platen, Buizen, Geëmailleerde Eternit platen voor lambrizeeringen en tafelbladen, enz. 34, Boterstraat, YPER - lel. 500 MAISON HUIS MAISON DE CONFIANCE Superbe choix de tissus pour manteaux, toute dernière mode. Grand choix de tissus pour costumes, en noir et en toutes teintes mode. Tissus de laine et en soie. Assortiment complet de tous articles pour enfants. Merceries et Bonneteries Couvertures de coton et de laine. Rideaux Spécialité de stores. Articles de blancs et tous aunages. Spécialité de toison rouge. Téléph. 60 Compte chèq. post. 37.177 HUIS VAN VERTROUWEN Prachtige keus van Mantelstoffen, allerlaatste mode. Groote keus van Kleerstoffen, zwarte en alle modekleuren. Wollen en Zijdenstoffen. Volledig assortiment van alle Kinderartikelen. Merceriën en Breigoed Katoenen en Wollen Dekens. Gordijnen Specialiteit van Stoors. Wit artikelen en alle Ellegoederen. Specialiteit van Roode Vlies. Telefoon 60 Postcheck 37.177 is Voordeelige en ter trouwe bediening. 9 VOLLEDIGE INRICHTING VAN BINNENHUIZEN Meubelpapier Linoleum Balatum Stoors Kanten, enz. Rouwkapellen Marquises voor huwelijken en feesten. Alle herstellingen Transports Déménagements par voiture ou autos capitonnés Maison réputée de longue date pour ses bons soins et son exactitude. EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, flocon, windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen MATRASSENMAKERIJ «IN HET SCHAAP» Groot 7, TEMPELSTRAAT, 7, YPER Klein Alle slach van Zooals: Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valiezen, Duivenmanden, Wiegen in strooi en wissen. Eier- en Boterpanders, enz., enz. in SCHAAPWOL MjitfiKCfiR tïoconwol, windhaar, ill t, iQouCII (konijnhaar) en kapok. Overgroote ENGELSCHE BEDDEN keus van Kinderbedden, Wiegen, Sargiën, Bedspreien Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt. Altijd de grootste keus in. KLEEREN, MANTELS, CORSETS, HEMDEN, enz. Ongelooflijke prijzen, zonder concurrentie Zijden Kleeren van af 89 frank. Rouw binnen de 24 uren. Het voornaamste huis der streek. Toujours le plus grand choix de ROBES, MANTEAUX, CHEMISERIE, LINGERIE. Les plus bas prix, sans concurrence. Robes de Soie a partir de 89 francs. Deuil en 24 heures. La plus importante maison de la contrée GEWONE COUPAGE is voordeelig. LUZERNCOUPAGE is het oudste en tot hiertoe het beste voedsel voor de gezondheid, de sterkte en de schoonheid der paarden. Zij overtreft de sucrapaille. Aarzelt niet ze te gebruiken. voor Kuikens en Kinderbedden

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 10