lbs lain es De L'ARSEN AL filature de l'arsen al, s. a. Ypres Busschaert-Van den Bosch -KLEINEN BAZAR- bouwmaterialen - Arth. Viaene Zoon r mono poeders iln den flnker Rijsselstraat, Nr ÏO. Mechanische Meubelmakerij A. DEHAENE - LUIJPAERTS juweelen, Horlogen Regulateurs en Wekkers Claeyssens-Titeca 41, Hondstraat, 41 YPER bij Fl. Braem Cardoen Favorisez l'lndustrie Beige Bevoordeeligt de Belgische en employant Nijverheid en gebruikt El les sont entièrement fabri- Zij zijn gansch in België quées en Belgique. vervaardigd. Et sont IRRÉTRICISSABLES Zij KRIMPEN NIET IN et GRAND TEINT. en veranderen niet van kleur. <9 m i* MET WELGEKEND HUIS vroeger 44, Boterstraat, Yper Is overgebracht naar de Groote keus van ReukwerkenToilet-, Rouw en Fantasie artikelen - Haarverwen Speelgoed - Vermaking van Poppen Depot der Verwerij en Nieuwwasscherij van 't welgekend Huis CONTZEN'LIESMONS Zoon uit Rrussel m w. Tel. 356 - Veurnesteenweg, 96, YPER - Tel. 356 AG M A M ARMERMOZAIEK EN GEVLAMDE TEGELS WANDBEKLEEDINGEN GEPRESTE CEMENTDALLEN HOLLE GEWELVEN ÏUINVERSIERINGEN TECHNISCH STUDIEBUREEL VAN GEWAPEND BETON Volledige RINNENH UISME URE LEE RING alsook van Herbergen, Spijshuizen, enz. Meubelen in alle stijlen, alsook groote keus in Zetels en Stoelen Porte-manteaux, Matrassen. Reparatie van oude meubelen. Herpolieren van Pianos aan genadige prijzen. Teekeningen en prijzen op aanvraag van alle slach MEUBELEERING zonder verbintenis. Tempelstraat, 5, YPER Daar vindt men De allerschoonste keus van Stoors, gemaakt met echte kanten, Macramé en gewone. Alle nieuwigheden Heerenhemden, Paruren indé- maillable voor Damen, allerhande Stoffen en Zijden. Gemaakte Beddelakens, hoofdkussens, enz. Rijselstraat (bij de Markt) YPER VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO T A PI S S I R E 118, Dickebuschsteenweg, 118 YPER Telefoon 189 Demandez les a votre fournisseur. Vraagt die saijetten bij uwen gewonen La m a i s o n ne vend pas aux parti- leveraar. culiers. Het huis verkoopt niet aan bijzonderen. ie B ii C V Vloeren naar speciale teekeningen. Alleen verkoop voor Yper en Omstreken. in kunstmatig marmer en in faïence. van eigen fabrikaat. Verscheidene modellen en kleuren. voor kelders en plat-daken. in gekleurd cement. (Nabootsing van hout). Worden verkocht bij Jw Vandenberghe IN DE KLEINE WINST 3 3. M eenenstraat, 33 YPEB HOOFDPIJN, ZENUWKOORTSEN TANDPIJN, GRIPPE worden aanstonds gestild en altijd genezen Onschadelijk voor de maag en door de voor naamste geneesheeren aanbevolen. De groote doos kost 12.00 en de kleine 7.00 fr. Apotheek NOTREDAME, Poperinghe en te Yper bij de Apothekers SNOECK VAN ROBAEYS en HOUTEKIER. Komt zien en overtuigt U - GROOTE KEUS van ALLE SLACH VAN BRILLEN VERHACK Graveur Goudsmid, Diamantzetter Herstellingen. Voordeelige prijzen. Inkoop van goud en zilver. in binnen- en buitenland met Verzorgd werk. Matige prijzen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1936 | | pagina 7