BRANDHOUT KLEINE AANKONDIGINGEN Claeyssens-Titeca SHELL Essence Hu is Leon Declerck LAURE DUMON EEN VULPEN DUMORTIER Vins et Liqueurs Dumortier Blomme Over te laten Beenhouwerij A REP REND RE- A V E N D R E Henri Duprez (zonder armen) Café - Brasserie Gevraagd Bekwame Reiziger gevr. Gevraagd goede meid Sch. ger. Appartement Te huren Gerievig huis Te huren Herberg Renteniershuis te huren Te huren Burgershuis Te huren Woonhuis Te huren Gerievig huis Gr. en welg. Handelshuis Herberg 't Vaartje Burgershuis te huren Te huren Burgershuis Seffens te huren Schoon WOONHUIS Uit ter hand te koop Woonhuis Huis te koop 1200 vkm. bouwgrond Burgershuis te koop 5 Perceelen Bouwgrond Anderlecbt - Pare Belle Salie de bain 2500 fr. A vendre Moto F. N. Te koop per occasie Bukkerstraat, 18, Yper. Zeer goede Vertegenwoordigers TS MUREN «In den Tijger», Rijselstraat, I/S. TE HUREN Te huren of te koopen 'SlacMhuisstraat, 14, Yper, met ui gang aan acuterziide Onmiddellijk vrij. Zich wendtn Vi. Deihem, Artti. Stoflelstraat, 2. De welbeklante HERBERG «In den Engel Koeimarkt, Yper KOOP TE KOOP KOOP A VENDRE BELLE OCCASION VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO - TAPISSIÈRE 118, Dickebuschsteenweg, 118 YPER Telefoon 189 Wet op d* Openbare Dronkenschap Groote opslagplaats van in bussen en vaten. Meenensteenweg, 66 IEPER Telefoon 371 SPECIALE AUTO OLIE MODES MODEN 64, Rue d'Elverdinghe - straat, 64 YPRES IEPER koopt men in vertrouwen ter Drukkerij 34, Bot-erstraat, 34, YPER OISTILLERIE DU ROYAL AMER aan de KUST, zeer gord gelegen, goedkoope pacht, voer den prijs var, 't matei iaal - Adres bij Achille Titeca, Herberg Torentje, Statie, Yper. B.let graad établissem int moderne com prenant billards, caisse, etc. Libre Brasse rie, situé face aux entrées du football, pa'Ctt hópital. Facilités de paiement. Ecrire I, Avenue Hipp. Frarg iis Limbourg Biux-1 les, Arderbcht. voor gekende oliemerken. Zeer hoog com missieloon. - Schrijven O I C Scheepdaelelaan, 20, Brugge. voor verkoop auto?, \laamsch en (ransch sprekend. Schriftelijk aanbieden ten bu reele van 't blad, L. R wat keuken kennende, ook voor ia café te helpen, van 17 tot 25 j ar, voor Thourout. Adres bureel van dit blad. .Zich te begeven Roomgaardstraat, 27, Yper. -kunnende dienen voor herberg, garage of groothandel, welgelegen dicht bij de goede renstatie, Dickebuschsteenweg, Nr 1, Yper. Zich wenden zelfde steenweg, Nr 2. Zich wenden bij M. L. PROOT, Malou laan, 4, Yper. water, gas, electriciteit. Zich wenden Rijselstraat, 37, Yper. schoonen hof, 26, Adj. Masscheleinlaan (i5 Febr.)Ird 12, Elverdinghtstr.Yper. met hof, Nooidlaan, 39, Yp^r Zich wen den zeilde laan, Nr 37. met hot. achterplaats, water, gas, ehctiiek, Kalf vaartstraat, Yper Ztch wenden Dixmudestraat, 8. staande hoek Mondstraat en Svmina ie Straat, Yper, dienstig voor allen handel; met verscheidene appartementen voorzién van modern comfott bi zondere ingang. Te bevragen 76 Rijsselstraa\ Yper Kemom lsteenweg.Vrij van rauwer Zich wenden: A. Van Bleu, Sta'iepl ,19 Brugge te YPER, water, gas, electriciteit, 175 frank per maand, belastingen inbegrepen. Adres ten burr tie. met e tailing, veeweegschaal en herberggerief, Pest geschikt voor veeh ndelaar. Thans be woond docr Gaston Prum Gillis. Zich be geren 82, Dickebuschsteenweg, Yper. met inrijpoort en grooten hof, ekctrische ver lichting en drijfkracht. Adres ten bureele. met schuur, stallen en kiekenkot, staande op l5 a. grond gelegen tegen het dorp te West Nieuwkerke. - Zich wenden bi; Gérard Deconirck, 27. Mondstraat, Yper. Zich staande Rjjsselstraat, 131, Yper. wenden Maloulaan, 14. in het geheel of in drie perceelen, gelegen Dickebuschsteenweg, Yper, 5 min. van Statie. Adres ten bureele thans dienstig voor winkel, gelegen Brugge steenweg te Yper. Zich wenden De Haernestraat, 33, I/S. gelegen Pilkemstraat, Yper. Adres ten bureele. Grand imm uble de rapport, comprenant Café Brassene installation moderne, caisse. billards, etc Situation ir ordre, face aux en trés: Pare, Football. Facilités de paiement. Ectire 1, Avenue Hipp Francois Lim- oourg. Aoderlecht- BTUXf-lles. Adrtsse bureau du journal. 2 1/2 H.P., état neuf. S'adrtsser pour adresse au bureau du journal. Drie MOTOREN G. M. C. (Master Buick) oij Gheysen Verpoort, Kortrijkstraat, 356, MEENEN. in binnen- en buitenland met Verzorgd werk. Matige prijzen TE KOOP TER DRUKKERIJ DUMORTIER ALLE MINERALE OLIËN VOOR AUTOS MOTOREN EN MACHIENEN. BESTE MERKEN. Eerste kwaliteit GAZ - OIL voor Dieselmotoren. Consistente Vetten en Wagen vet ALLES WORDT TEN HUIZE GELEVERD. Maison fondée en 1840 DE PREMIER CHOIX GROS DEMI - GROS 482 484, Boulevard Bockstael Devenu Avenue Jean Sobieski, 46-48 BRUXELLES - LAEKEN (II District) Téléphone 26.10.84 Agent pour les Flandres Madame Veuve MAURICE DUMORTIER Chaussée de Furnes, Ypres (Hoekje) GRANDES SPÉCIALITÉS Véritable Cassis de Dijon (Liqueur) Crème de Cassis de Dijon (Non Liqueur) Amer Lion -:- Royal Amer Oxygénée (Dumortier Blomme) Oude Beste Klare et Fine Champagne Maison Sirops pur Fruits et pur Sucre. MONOPOLES Schiedam Weiland, Rotterdam Cognac Delville C1* Demandez Prix - Courant Détaillé. Voor den aankoop van uw wendt U tot de Mekanieke Houtkapperij Daar zult gy vinden alle slach van schoon, droog, nieuw brandhout, gesple ten in blokskens, in pakken, alsook voor centrale verwarming en bakkersovens, aan zeer voordeelige prijzen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 7