Aug. BOKTE DB KEIZER, Statiestraat, 11, Yper. Jules BILLE - Ameublement Meubelfabriek Isidore DEHAENE ZOONS Handel in Inlandsch Hout Alle Bouwstoffen en Kolen L. MONKERHEY - VAN NESTE Eternit-Producten - In de Puppen - Drukwerken Registers Bureelgerief Drukkerij DUMORTIER Al M E CRU WEZ Brillen Glazen Horloges u weelen Vétements hommes, enfants ainsi que de Travail Mans- en Kinderkostumen Werkkleederen VERGRACHT Vuylsteke FB6RES MEUBELEN- Marcel SOETE-BOERHAVE G. POLFLIET - - SAJETTE WIJ V E K E N - Voedermagazijn Denys&Zoon BUREEL- EN ZAKAGENDAS voor 1937 MEUBELS IN ALLE STIJLEN Rijsselstraat, 94 - YPER Voor Uwe wendt U - tot de - oudgekende 2, Rue au Beurre YPRES 2, Boterstraat IN ALLE MODELLEN 27, de Stuersstraat, 27 YPER Nous ne vendons que nos produits Wij verkoopen enkel onze eigene produkten A LA NOUVELLE INNOVATION FABRIEK VAN ZETELS IN ALLE SLAG 11, Meenenstraat, 11 - YPER - Tel. 92 BOIS DU NORD - NOORDSCH HOUT Chantiers YPRES Quai Magazijnen Tel. 54 Kaai Transport gratuit oKosteloos vervoer 112-114, Rue de Bruges Tel. 63 MENIN - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 - MANDER I JEN jfldlf 6oöCII(konijnhaar)en kapo!t. 19, Groote Markt Koning Albert - Tel. 285 Yper LUZERNHOOI KLAVERHOOI W E I D E H O O I Tel. 393 TAR WESTROO GE RSTESTROO GESNEDEN STROO TE VERKRIJGEN TEN BUREELE DEZER 34 - BOTERSTRAAT - 34 Wacht niet tot het* laatste oogenblik om te koopen, dan is de grootste keus voorbij 8 Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat. Groote voorraad droog hout. Telefoon 120 9, Koeimarkt, YPER Telefoon 120 ALLEEN V ERKOOPER f* voor Yper en omstreken der V*er 3 UI O I C^CIS van La Louvière en der ZooalsGolfplaten, Vlakke Platen, Buizen, Geëmailleerde Eternit platen voor lambrizeeringen en tafelbladen, enz. 34, Boterstraat, YPER - lel. 500 MAISON HUIS MAISON DE CONFIANCE superbe choix de tissus pour manteaux, toute dernière mode. Grand choix de tissus pour costumes, en noir et en toutes teintes mode. Tissus de laine et en soie. Assortiment complet de tous articles pour enfants. Merceries et Bonneteries Couvertures de coton et de laine. Rideaux Spécialité de stores. Articles de blancs et tous aunages. Spécialité de toisou rouge. Téléph. 60 Compte chèq. post. 37.177 HUIS VAN VERTROUWEN Prachtige keus van Mantelstoffen, allerlaatste mode. Groote keus van Kleerstoffen, zwarte en alle modekleuren. Wollen en Zijdenstoffen. Voiledig assortiment van alle Kindei arti kelen. Mereeriën en Breigoed Katoenen en Wollen Dekens. Gordijnen Specialiteit van Stoors Wit artikelen en alle Ellegoederen. Specialiteit van Roode Vlies. Telefoon 60 Postcheck 37.171 1=1 Voordeelige en ter trouwe bediening VOLLEDIGE INRICHTING VAN BINNENHUIZEN Meubelpapier Linoleum Balatum Stoors Kanten, enz. Rouwkapellen Marquises voor huwelijken en feesten. Alle herstellingen MAISON I1UIS Transports Déménagements par voiture ou autos eapitonnés Maison réputée de longue date pour ses bons so ins et son exactitude. EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz MATRASSEN (wol, kapok, flocon. windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen MATRASSENMAKERIJ «IN HET SCHAAP» Groot 7, TEMPELSTRAAT, 7, YPER Klein Alle slach van Zooals: Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valiezen, Duivenmanden, Wiegen in strooi en wissen. Eier- en Boterpanders, enz., enz. mm in SCHAAPWOL MUtraCCPR floconwol, windhaar, Overgroote ENGELSCHE BEDDEN keus van Kinderbedden, Wiegen, Sargiën, Bedspreien Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt. Altijd de grootste keus in KLEEREN, MANTELS, CORSETS. HEMDEN, enz. Ongelooflijke prijzen, zonder concurrentie Zijden Kleeren van af 89 frank. Rouw binnen de 24 uren. Het voornaamste huis der streek. Toujours ie plus grand choix de ROBES, MANTEAUX, CHEMISERIE, LINGERIE. Les plus bas prix, sans concurrence,. Robes de Soie a partir de 89 francs.. Denil en 24 heures. La plus importante maison de la contrée Poperinghestraat YPER LEVERING per WAGON of per AUTO SPECIALE PRIJZEN VOOR GROOTHANDELAARS Goed verzorgde en spoedige bediening.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 8