Plantaardappelen Val. HOF VAN DENDRIESSCHE KLEINE AANKONDIGINGEN LAURE DUMON 4 SHELL Essence Huis Leon Declerck BURGrRSHUIS Autoschool "Couvreur" Arth. D'Hellem-Degryse HERBERGKERMIS Welg, café over te nem. Zoekt een bakkerij over te nemen. Vr. plaats Schoenmakersgast Heer goed gedrag zoekt plaats als REIZIGER. Werkvrouw vr. plaats Gevr. goede Reiziger Deft. Leerjongens gevr. Gevraagd Leermeisje Gevraagd deftige Meid Bekwame MEID. Meid gevraagd Gevraagd deftige Meid YPRES Appartement louer A louer Appartement Te huren Gerievig huis Te huren Burgershuis Herberg te huren Renteniershuis te huren Te huren Gerievig huis Schoon Burgershuis Huis te koop 1200 vkm. bouwgrond BURGERSHUIS YPER TE KOOP Uit ter hand te koop Te koop HUIS met pooit Dynamo te koop Te koop Toog Te koop 2 eiken banken Te koop Feu continu Te koop SchooneCuisinière Benoni VERMEULEN Sint Jan bij Yper. Vergelijkt onze Prijzen CERCUEILS en tous genres Alle slag DOODKISTEN 30, Lange Thouro utstraat YPER Gevraagd voor Gent «De Lante», Sint-Janstraat, Yper. TE MUREN TE KOOP TE KOOP Schoon en gerievig Uit ter hand te koop te Yper te Wulverin ghem (Veurne) Een schoon Henieniershuis en Remise van 13m. lang voorzien van electriciteit en twee soorten water. Zich wenden: Kalfvaart, 5g, Yper. MODES MODEN 64, Rue d'Elverdinghe - straat-, 64 YPRES IEPER Cr00te opslagplaats van in bussen en vaten. Meenensteenweg, 66 IEPER Telefoon 371 SPECIALE AUTO OLIE Uit Polen Industrie te YPER. Gr Markt (fn de Trompet) behanger Dickebuschsteenweg, 156 - YPER GROS DÉTAIL GROOT KLEIN FABRIKANT - SPECIALIST Op Zondag 14 Februari 1937, bij Remi Bailleul, herberg DE STELPLAATS Rijsselsteenweg, Yper. Prijsspelingen. wegens vertrek. Zich wenden «Terminus», Statiestraat, 74, MEEN EN. Adres ten bureele. Teeds 2 jaar op stiel geweest. Loon onnoolig. Adres ten bureele. Schrijven bureel blad V. L M. woor 2 dagen per week. Adres ten bureele. voor het arrondissement IEP ER, bij Jeroom Pinket, kruidenierswaren, Diksmuidestr., 69. Diamantzagerij, Lapieie's zaal, Hondstraat. -Zich w. Declein, de Haernestraat, 34. T/S. voor alle werk DELEU, Gr. Markt, Yper. Zich aanbieden bij M. Van Robaeys, 10, Mondstraat, Yper desnoods kunnende in café helpen. Adres ten bureele. •om in huishouden te helpen, minstens 16 17 j. Adres ten bureele. Firme importante DÉSIR LOÖER a Ypres MAISON t ien s'tuée pour installer succursale d'épiceries. Lecas échéant.le pro priétaire pourrait en avoir la gé ance. Ecrire a Tournai, Avenue HL Paris. 9 2* étage, 2 pièces. 5, Rue de Dixmude, E/V. eau, gaz électr. 28, Bd Maréchal French. kunnende dienen voor herberg, garage of .groothandel, welgelegen dicht bij de goede renstatie, Dickebuschsteenweg, Nr I, Yper. Zich wenden zelfde steenweg, Nr 2. «n-t schoonen hof, te YPER. Adr. t. bur. 125 Fr. per maand, zonder lasten. Zich wenden bij A. Vandevyver, brouwer, Yper. water, gas electriciteit. Rijselstraat, 37. Yper. Zich wenden met hof, water, gas, eLctr., Kalf vaart, 19. - Zich w. R ke Klarenstraat, 16, Yper. met, grooten hof, Adj. Masscheleinlaan, 36, Yper. Vrij met 1 April. Zich wenden Elve:- dinghestraat, 27bis. staande Rjjsselstraat, 131, Yper. Zich wenden Maloulaan, 14. in het geheel of in drie perceelen, gelegen Dickebuschsteenweg, Yper, 5 min. van statie. Adres ten bureele ook dienstig voor handel, Poperinghesteen weg, 15, Yper 1) Een nieuwgebouwd Burgershuis, dicht bij het Minneplein 2) Een Werkmansbuis, Dickebuschsteen weg (op 5oo m van den ijzerweg), zeer gena dige prijs 3) Een perceel Bouwgrond, 4 5o x 60 m in de Posthoörnstraat, op 5o m. van den VI:- mertinghesteen weg. 4) In center van stad Een Burgershuis, ong. 320 vkm., met werkwinkel van 175 vkm en bijzonderea uitgang (poor*), dierstig voor alle groothandel, gas, electriciteit (licht en drijfkracht). 5) Een nieuwgebouwd Burgershuis met hof, gas, electriciteit, stads en regenwater, gelegen Biiiggesteenweg. Voor alle inlichtingen zich wenden bij heer A VERSAVEL, bouwkundige, Meentnstraat, 17, per. met kelder, 3 plaatsen, koer en hof, bovei 3 kamers en zolder, water, gas, el ct. Vtij vai gebruik. Adres ten bureele dezer. gewezen verblijfplaats van Notaris, met gar ge, hof en serre, dienstig voor geneesheer f ander vrij beroep Om te bezichtigen zich wenden Gemeentehuis te Wulveringhem. Zich w Shannon, Hoornwerk, 19, Yper. met marmeren blad, 2m5o lang. Adres ten bureele dezer. aan zeer genadigen prijs. SHANNON, Meenenpoort, Yper. Adres ten bureele. Adres ten bureele. ALLE MINERALE OLIËN VOOR AUTOS MOTOREN EN MACHIENEN. BESTE MERKEN. Eerste kwaliteit GAZ - OIL voor Dieselmotoren. Consistente Vetten en Wagenvet ALLES WORDT TEN HUIZE GELEVERD. met certifikaat van gekeurde velden, in geloode zakken. ga»-— -7— beroemd in 14 steden sinds 17 jaren, is eenigste stichting welke blijft bestaan dank aan oprechte handelwijze. Zij blijft haar leden helpen. Zij ver zekert Specialisatie in toekomstvak. Bijzonder programma. Matig schoolgeld. Heropening 14 a 16 u. in 15 Zondagen. Laat u opschrijven ter lijst schoolzaal. M. Lignel Henri, uit Yper heeft niets meer ge meens met die Auto-school. Alle TA PIS SEE RW ERKEN aan fl*. DE ROL Q E)[=] Groote keus van Meubelpapier, Linoleum. Balatum Stragula. Placeeren van balatum, enz - aan buitengewone prijzen -

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 11