Aug. BONTE DE KEIZER, Statiestraat, 11, Yper. Jules BILLE - Ameublement Meubelfabriek Isidore DEHAENE ZOONS Handel in Inlandsch Hout Alle Bouwstoffen en Kolen L. MONKERHEY-VAN NESTE Ceramo - Tegels termt-rroducten Drukwerken Registers Bureelgerief - In de Puppen - AIME CRUWEZ Brillen Glazen Drukkerij DUMORTIER Horloges j u woelen Vêtements hommes, enfants ainsi que de Travail Mans- en Kinderkostumen Werkkieederen VERGRACHT Vuylsteke FK,:K,S MEUBELEN- Marcel SOETE - BOERHAVE G. POLFLIET - matrassen noc°nwo1- wmdhaar, -SAJETTE WIJ V EKEN - Voedermagazijn Denys Zoon DUMORTI ER MEUBELS IN ALLE STIJLEN Rijsselstraat, 94 - YPER Voor Uwe wendt U - tot de - oudgekende 2, Rue au Beurre - YPRES - 2, Boterstraat IN ALLE MODELLEN 27, de Stuersstraat, 27 ---YPER Nous ne vendons que nos produits Wij verkoopen enkel onze eigene produkter? 8ÖIS DU NORD - NOORDSCH HOUT A LA NOUVELLE INNOVATION FABRIEK VAN ZETELS IN ALLE SLAG 11, Meenenstraat, 11 - YPER - Tel. 92 Chantiers YPRES Quai Magazijnen Tel. 54 Kaai Transport gratuit oKosteloos vervoer 112-114, Rue de Bruges Tel. 63 MENIN - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 MANDERIJEN 19, Groote Markt Koning Albert - Tel. 285 - Yper LUZERNHOOI Tel. 393 TARWESTROO KLAVERHOOI Poperinghestraat GERSTESTROO WEIDEHOOI YPER GESNEDEN STROO DE BESTE VULPENNEN IN DEN PAPIERWI NKEL 34, Boterstraat YPER AL DE BESTE MERKEN Waterman - Swan - Le Tigre 8 Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat. Groote voorraad droog hout. Telefoon 120 9, Koeimarkt, YPER Telefoon 120 ALLEENVERKOOPER voor Yper en omstreken der van La Louvière en der Ea n van Kapelle- ZooalsGolfplaten, Vlakke Platen, Buizen, Geëmailleerde Eternit platen voor lambrizeeringen en tafelbladen, enz. MAISON DE CONFIANCE 34, Boterstraat, YPER - lel. 500 Superbe choix de tissus pour manteaux. toute dernière mode. Grand choix de tissus pour costumes, en noir et en toutes teintes mode. Tissus de laine et en soie. Assortiment complet de tous articles pour enfants. Merceries et Bonneteries Couvertures de coton et de laine. Rideaux Spécialité de stores. Articles de blancs et tous aunages. Spécialité de toison rouge. Télépb. 60 Compte chèq. post. 37.177 HUIS VAN VERTROUWEN Prachtige keus van Mantelstoffen, allerlaatste mode. Gx-oote keus van Kleerstoffen, zwarte en alle modekleuren. Wollen en Zijdenstoffen. Volledig assortiment van alle Kinderartikelen. Merceriën en Breigoed Katoenen en Wollen Dekens. Gordijnen Specialiteit van Stoors. Wit artikelen en alle Ellegoederen. Specialiteit van Roode Vlies. Telefoon 60 Postcheck 37.177 1=1 Voordeelige en ter trouwe bediening 9 VOLLEDIGE INRICHTING VAN BINNENHUIZEN Meubelpapier Linoleum Balatum Stoors Kanten, enz. Rouwkapellen Marquises voor huwelijken en feesten. Alle herstellingen MAISON HUIS Transports Déménagements par voiture ou autos capitonnés Maison réputée de longue date pour ses bons soins et son exactitude. EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, flocon, windhaar). Levering met waarborg Matige pr.'izen. MATRASSENMAKERIJ «IN HET SCHAAP» Groot 7, TEMPELSTRAAT, 7, YPER Klein Alle slach van Zooals: Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valiezen, Duivenmanden, Wiegen in strooi en wissen. Eier- en Boterpanders, enz., enz. in SCHAAP WOL (konijnhaar) en kapok. Overgroote ENGEL3CHE BEDDEN keus van Kinderbedden, Wiegen, Sargiën, Bedspreien Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt. Altijd de grootste keus in KLEEREN, MANTELS, CORSETS, HEMDEN, enz. Ongelooflijke prijzen, zonder concurrentie Zijden Kleeren van af 89 frank. Rouw binnen de 34 uren. Het voornaamste huis der streek. Toujours ie plus grand choix de ROBES, MANTEAUX, CHEMISERIE, LINGERIE Les plus bas prix, sans concurrence. Robes de Soie a partir de 89 francs. Deuil en 24 heures. La plus importante maison de la contrée LEVERING per WAGON of per AUTO SPECIALE PRIJZEN Y VOOR GROOTHANDELAARS Goed verzorgde en spoedige bediening.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 8