GevraagdBekwame MEUBELMAKERS KLEINE AANKONDIGINGEN EIGENDOM bij Vernieuwe Top. Proven. - Verzekerd werk. La Maison MARCEL TE HUREN Prachtig gelegen handel Voord, en gerievig Huis Jongeling 1 8 jaar Te huren Café Beige Gevraagd voor Yper Gevraagd Goede Meid MAGAZIJN te huren Maison de Commerce Eerlijke en deftige Meid VILLA MET HOF FEMME de CHAMBRE Te huren Gr. Magazijn On demande Jeune fille HUIS met inrijpoort Gevr. eerl. deftige Meid A louer Maison bourgeoise Gevraagd Goede Meid Belle Maison de rentier Goede Meid gevraagd Gevr. Bekwame Meid Handelshuis te huren Te koop HUIS cher. petit appartement Schoon Burgershuis Schoon groot Woonhuis Te huren Bovenhuis Te huren Schoon huis YPBR TE KOOP Schoon Burgershuis 4 gerievige Werkmanshuizen Belle Maison bourgeoise Te koop Werkmanshuis Schoon Burgershuis Schoon ger. Woonhuis Poeljen Witte Leghorns Belle Chatte Siamoise Te koop Ford 1930 Te koopAuto Citroen 8 P Te koop Luxe Moto Magnifïque Poste Radio Hespmachien en Vleeschmolen Over te nemen TE HUREN vraagt plaats als magazijnier A LOUER GEVRAAGD TE HUREN On demande pour OSTENDE dans ménage deux personnes TE HUREN A LOUER Rue de Stuers, 24. Ypres. Te huren als HANDELSHUIS of als HERBERG DAME SEULE Zoekt te huren voor 10 jaar: Uit ter hand te koop 4-7 kamers, badkamer, gas en electr., kelders en waschhuis, Elverdinghestr., 78, Yper Gemak van betalen. Uit ter hand te koop TE KOOP A VENDRE KOOP Uit ter hand te koop TE KOOP bij G. PHILIPPE Drie Zotten straat, Yper. A VENDRE A VENDRE DOCCASION KOOP informe son honorable clientèle, que les SALONS DE COIFFURE seront fermés jusqu'au lr septembre. Zeer schoon en uit°rst welgelegen APPAR TEMKNT, met alle moderne comfort, 10 pl. met kelders, watér, gas en electriciteit. Te bevragen Rijscelstraat, 76, Yper. <(linnenartikels en confectiëi) in center van de stad. Adres ten l uretle dezer. met hof, water, gas, electr 19, Kalf vaart straat, Yper. Zich wenden Rijke Klaren- straat, 16. in brouwerij of groothandel - ->chr. B M.W. bureel van 't blad. gelegen steenweg Yper - Vlamertinghe, voorzien van ruime stallingen, magazijnen en grooten hof Zich wenden 19, Carton- straat Yper. Langemarck, Zonnebtke AGENT voor den verkoop van onze naaimachienen. Goede ge tuigschriften vereischt Zich wt nden M SINGER, Groote Vlaikt, 47, Yper. desnoods kunnende in café helpen, Vlaamsch en Fraasch kennende, minstens 18 jaar. Adres ten bureele. STAD YPER Maarschalk Haiglaan. Zich wenden Stadssecretaiiaat. en entier ou en partie, rue du Verger, 29, E/V. S'adresser même rue N° 9. van 3o tot 5o jaar, voor Priester alleen. - Adres ten bureele. water, gas electr. Vrii met 1 Augustus. Zichtbaar 's Maandags en 's Zaterdags van 2 tot 4 uur - Maloulaan, l3, Yper. connaissant service de table et un peu de fratgais. Bons gages. S'adresser tt, rue Carton, Ypres. i5o vkm. met inrijpoort, ook dienstig voor garage. Adres ten bureele. bonne familie, pour service hótel et pour mé nage. S'adresser Au Chatelet Brielen- lez- Ypres. dienstig voor allen handel, Kruisstraat, 235. Zich wenden Consciencestraat, 20, Kortrijk. pouvant servir pour commerce, Comines, rue de la Gare. Adr. au bureau du journ. Vanden Peereboomplaats, 5, Yper. S'adresser N° 26, même rue. 22, Groote Markt, Yper. minstens 20 jaar, om in dienst te treden rond einde Augustus. Zich wenden bij Mevrouw Biebuyck, Meenensteenweg, Yper, van 8 tot 10 en van 1 tot 2 uur gelegen Tempelstraat, 8, Yper. Zich wenden Nr 6 zelfde straat. gelegen Yper Kalfvaart, 68, voorzien van inrijpoort, ruime stallingen en magazijnen, alsook grooten hof. Zich wenden Brou werij Donck, 8, Lombaardstraat, Yper. gelegen Meenensteenweg Bascule), Nr i3. Zich wenden Edg. Louage, 2, Hoorn werk, Yper. 2 pièces avec gaz et eau si possible. Ré- ponses bureau du journal V. Z. bevattende Salon, eetplaats, keuken, twee slaapkamers, bureau, toiletkamer, stroomend water, electriciteit, plaats om auto te bergen. Voorwaarden en inlichtingen te schrijven bureel van 't blad J. V. fagade 26 m. breed op 72 m. diep en mede- gaande gebouwen, kan dienen voor allen han del, goed gelegen langs de gr. baan Korttijk Meenen. Zichtbaar den Zondag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag voormiddag.Zich wenden bij den eigenaar of hem schrijven 171, Wezelhoek, WEVELGHEM. schoonen hof, 12, Elverdinghestraat. 1) Een rieuw<-!bouwi Burgershuis, dicht bij het Vj i ineplein 2) Een nieuwgebouwd Burgershuis met hof, gas, eleciriciteit, stads en regenwater, gelegen Biuggesteenweg 3) Een Handelshuis, Elverdinghestraat. 4) Een Woonhuis met poort en 35o vkm. grond, gelegen Veurnesteenweg. 5) Twee Woonhuizen (5,5o x 84,00 m. diep), en perceel Bouwgrond (7,00x84,00 m.), of in blok, gelegen Ou ie Veurnestraat. Seffens vrij. 6) Een Werkmaoshuis, gelegen in de Tegelstraat. 7) Een klein Burgershuis, in center van stad (Kaaistraat). Seffens vrij. 8) Vier Werkmanshuizen, gelegen in de Nijverheidstraat en Weverijstraat, (dicht bij het Minneplein). Voor alle inlichtingen zich wenden bij heer A.VERSAVEL, bouwkundige, Meenenstraat, 17, Yper. onmiddellijk beschikbaar, voordeelige prijs. Vlamertinghesteenweg, öghis, Yper. met land (totale oppervlakte 18 aren 88 ca te BOEZINGE, Lizernestraat, ri, i3, i5, 17. Zich wenden Lij M. Ferleu Hof, Molen straat, 8, St Amandsberg (Gent). Chaussée de Menin, Ypres. Adresse au bureau du journal met breede inrijpoort, matige prijs. Zich wenden bij Aimé De Quick, 180, Dickebusch- steenweg, Yper. met ommuurden tuin, 3 aren, schoonste ligging van de stad, 2, Deken Delaerestr., leper. Zichtb. 's Woensdags van i5 tot 17 u. met hof, inrijpoort en groot magazijn met ver diep, gelegen te YPER, Zonnebekesteenweg, Nr 47. Zich wenden zelfden steenweg, bij M. Achiel Devos Steelandt 5 mois, de patents primes. S'adr. Quai de la G.ue, 2 (Théatre), BRUGES. op balloDbanden, gansch herzien, genadige prijs. Garage St-Christophe, Zaalhof, t, Yper. zoo goed als nieuw. Boterstraat, \2 Yper. side car, onlangs nieuw, aan zeer voordeeligen prijs Ajres ten bureele marque «FAÜA», tous courants, sonorité merveilleuse. Prix bas, pour cause double emploi. Adresse au bureau du journal. Onlangs nieuw. Adres ten bureele

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 7