Aug. BONTE Jules BILLE - Ameublement Meubelfabriek Isidore DEHAENE Cr ZOONS Handel in Inlandsch Hout Alle Bouwstoffen en Kolen L. MONKERHEY-VAN NESTE Eternit-Producten Drukwerken Registers Bureelgerief Drukkerij DUMORTIER -Inde Puppen - MS'D8,r AIME CRUWEZ Brillen Glazen Horloges J uweelen Val. HOF - VAN DENDRIESSCHE Vuylsteke FRtBES MEUBELEN- Marcel SOETE - BOERHAVE G. POLFLIET - Matrassen floc°nw°i wmdhaar' -SAJETTE WIJVEKEN- FERS Cr METAUX «DE LOMBAARD» IJZER Cr METALEN Claeyssens-Ti Voedermagazijn Denys&Zoon MEUBELS IN ALLE STIJLEN Rijsselstraat, 94 - YPER Voor Uwe wendt U - tot de - oudgekende 2, Rue au Beurre - YPRES - 2, Boterstraat IN ALLE MODELLEN 27, de Stuersstraat, 27 ---YPER CERCUEILS en tous genres Alle slag DOODKISTEN 30, Lange Thouro utslraal YPER 112-114, Rue de Bruges Tel. 63 MENIN - Statiestraat-, 39, IEPER - Tel. 182 - MANDERIJEN 19, Groote Markt Koning Albert - Tel. 285 - Yper POUTRELLES 3, Blinde Liedenstraat, EMAILLAGE - NICKELAGE CHROMAGE POTRELLEN Oud Huis JOSEPH SEYS YPER - Tel. 39 VERLAKKEN - VERNIKKELEN CHROMEEREN VERVOER - VERHUIZINGEN AUTO - TAPISSIÈRE 118, Dickebuschsteenweg, 118 YPER Telefoon 189 LUZERNHOOI KLAVERHOOI W E I D E H O O I Tel. 393 TARWESTROO YPER GESNEDEN STROO A LA NOUVELLE INNOVATION FABRIEK VAN ZETELS IN ALLE SLAG 1 1, Meenenstraat, 1 1 - YPER - Tel. 92 2 He: Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat. Groote voorraad droog hout. Telefoon 120 9, Koeimarkt, YPER Telefoon 120 ALLEENVERKOOPER Tflrtolc voor Yper en omstreken der Wwad IIIU I w^vIS van La Louvière en der ZooalsGolfplaten, Vlakke Platen, Buizen, Geëmailleerde Etemit platei voor lambrizeeringen en tafelbladen, enz. 34, Boterstraat, YPER lel. 500 MAISON DE CONF1ANCE Superbe choix de tissus pour manteaux, toute dernière mode. Grand choix de tissus pour costumes, en noir et en toutes teintes mode. Tissus de laine et en soie. Assortiment complet de tous articles pour enfants. Merceries et Bonneteries Couvertures de coton et de laine. Rideaux Spécialité de stores. Articles de blancs et tous aunages. Spécialité de toison rouge. Téléph. M Compte chiq. post. 37.177 HUIS VAN VERTROUWEN Prachtige keus van Mantelstoffen, allerlaatste mode. Groote keus van Kleerstoffen, zwarte en alle modekleuren. Wollen en Zijdenstoffen. Volledig assortiment van alle Kinderartikelen. Merceriën en Breigoed Katoenen en Wollen Dekens. Gordijnen Specialiteit van Stoors. Wit artikelen en alle Ellegoederen. Specialiteit van Roode Vlies. Telefoon 60 Postcheck 37.177 El Voordeelige en ter trouwe bediening. GROS DÉTAIL GROOT KLEIN FABRIKANT - SPECIALIST TE KOOP TER DRUKKERIJ DUMORTIER 34, BOTERSTRAAT, 34 YPER Transports Déménagements par voiture ou autos capitonnés Maison réputée de longue date pour ses bons so ins et son exactitude. EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. MATRASSEN (wol, kapok, flocon, windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen. MATRASSENMAKERIJ «IN HET SCHAAP» Groot Alle slach van 7, TEMPELSTRAAT, 7, YPER - Klein Zooals: Zetels, Canapés, Waschmanden, Koffers, Valiezen, Duivenmanden, Wiegen in strooi en wissen. Eier- en Boterpanders, enz., enz. in SCHAAPWOL 111 U11 U U U UII (konijnhaar-) en kapok. O ver groote fcpfGELSCHE BEDDEN keus van Kinderbedden, Wiegen, Sargiën, Bedspreien Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt. Altijd de grootste keus in KLEEREN, MANTELS, CORSETS, HEMDEN, enz. Ongelooflijke prijzen, zonder concurrentie Zijden Kleeren van af 89 frank. Rouw binnen de 34 uren. Het voornaamste huis der streek. Toujours ie plus grand choix de ROBES, MANTEAUX, CHEMISERIE, LINGERIE. Les plus bas prix, sans concurrence. Robes de Soie a partir de 89 francs. Deuil en 34 heures. La plus importante maison de la contrée Maatschappij in gemeenschappelijken Naam in binnen- en buitenland met Verzorgd werk. Matige prijzen Poperingbestraat GERSTESTROO LEVERING per WAGON of per AUTO SPECIALE PRIJZEN VOOR GROOTHANDELAARS Goed Tenor-de en spoedige bediening. VOLLEDIGE INRICHTING VAN BINNENHUIZEN Meubetpapier Linoleum Balatum 8toors Kanten, ens. Rouwkapellen Marquises voor huwelijken en feesten. AUe herstellingen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 10