Notarieele Verkoopingen Ventes Notariales WOONHUIS met HOF BOUWGROND Schoon WOONHUIS BESTE WEIDE HOFSTEDEEEN WOONHUIS WOONHUIS BESTE WEIDE GOEDE WEIDE EEN WOONHUIS EEN WOONHUIS Grondkrediet van België Grondpandelijke Leeningen Openbare Verkooping Op Maandag 30 Oogst 103? Openbare Verkooping Maandag 6 September 1937 Openbare Verkooping Uit ter hand te koop OVERSLAG INSTELMaandag 13 September 1937 Dinsdag 7 September 1937 Bepaalde Toewijzing Te koop uit de hand Instel met Premie Maandag 6 September 1937 INSTELVRIJDAB10 SEPTEMBER 1937 2 Maandag 30 Oogst 1937 te Dikkebusch - Vijverhoek Reninghelst Ouderdom Groot 91 aren 20 ca. Vlamertinghe - dorp Groot 52 aren Stad YPERMeenenpoort 50 aren 15 ca. 19 ma. Schoone en welgelegen Groot 13 hectaren. Vrij dag 3 September 1937 Gemeente Zonnebeke, bij het dorp Ingesteld 38.100 fr. Toeslag Maandag 27 September Gemeente Zonnebeke Gemeente Wulveringem ALLERBEST Groot 4 Ha. 86 a. 47 C. 't Zij samen slechts 189.200 fr. Uit hoofde van vertrek Toeslag Maandag 20 September 1937 Gemeente Moorslede Koop 1 Koop 2 Toeslag Vrijdag 24 September daarna Gemeente Moorslede, Breulstraat (CREDIT FONCIER DE BELOIQUE) Banquet de la Société Générale de Belgique Studie van den Notaris Casslers te Poperinghe. om 3 uren zeer stipt namiddag, te RENINGHELST Clytte, ter herberg De stad Gent van een nieuwgebouwd staande en gelegen langs den steenweg naar Yper, groot 1 are 73 ca., volgens kadaster sektie B, nummer 757n/2. Bewoond door de verkoopster Vrouw Wed. Jules Desröubaix Bruneel, tot I October a. s. Studie van den Notaris- Van Cayzeele te Poperinghe. om 2 uur namiddag, ter estaminet «DE FABRIEK Groote Markt, te POPERINGHE VAN sectie B, Nr 5iga, aan den hoek der kassei naar Vlamertinghe en den gravier «Feute- naarstraat». ln pacht gehouden door de kinders Vandevelde tot I October 1941, aan 800 fr. 's jaars, en de lasten. sectie B, Nr I04d, nabij den steenweg naar Brielen en den steenweg naar Yper. Ge bruikt door M. Henri Vandamme, bij de jare, vallende 1 October, zonder opgezegde pacht, aan 400 fr. 's jaars, vrij van lasten. Studiën van de Notarissen Van der Meer se li te Yper en Van Cayzeele te Poperinghe. 0 om 2 1/2 uur namiddag, in de gehoorzaal van het Vredegerecht, Paleis van Justicie, Groote Markt, te YPER VAN Verdeeld in i5 koopen. ONGEBRUIKT. - Handslag met de geldtelling. Studie van den Notaris Dcvos te Wervick o Inlichtingen bij voornoemden Notaris Devos. Studiën der Notarissen Gamerlynck te Passchendaele en A m e y a te Rousselare. O te 2 uur namiddag, ter herberg «DE CASINO» te ZONNE BEKE, dorp, van Langs den gravier genaamd Groenestraat, 6 met aanhoorigheden schuur, stalling, hof beplant met fruitboomen, en zaailand, alles in een blok, groot 26 aren 22 centiaren. Deze eigendom voorzien met elektrische leiding is on vergeld gebruikt door M. Richard Vanbossele-Maertens tot 3i December 1937. Studiën der Notarissen Gamerlynck te Passchendaele en Ameye te Rousselare. 0 telkens te 2 uur namiddag, ter herberg 't Jagershof bij M. Camille Duthieuw, te ZONNEBEKE, dorp, van Wijk Frezenberg Sectie A, Nr 240, groot 1 Ha. 89 a. 30 ca. Onvergeld gebruikt door M. Leo-Jules Defever Degroote, tot 1 December 1937. o,5o p h. lnstelpremie. Kantoren van de Notarissen Deeren te Nieuwpoort en Gamerlynck te Passchendaele. 0 om 3 uur namiddag, te NIEUWPOORT, ten gastbove «HOTEL BELLE VUE», Marktplaats VAN verdeeld in 3 loten, afzonderlijk ingesteld. Lot slechts 80.600 fr. 2' Lot slechts 53 600 fr. 3' Lot slechts 55 000 fr. Bewoond en gebruikt door den h. Florent Coene tot I October aanstaande. Groote en schoone KIEKENKWEEKERIJ met 900 schoone poeliën. Oppervlakte kieken kot 400 vkm. en 1 Ha. 5o aren erve eigendom, en 1 Ha. 5o ain pacht, te Oostduin kerke, nabij de dorpplaats. Voor alle inlichtingen zich te wenden tot den Notaris DEEREN te Nieuwpoort. Studie van den Notaris Gamerlynck te Passchendaele. O telkens te 2 uur namiddag, in d'herberg «DE VRE^E» bij M. Ch. Soen- Dequae te MOORSLEDE, Markt, vap Nieuwe straat (bij het Dorp) met aanhoorigheden en erf, sectie F, Nrs i44°/4 en ex 1440/4, groot 1 are 98 ca. Gebruikt door M. Odile Seys, mits 40 fr. te maande, vrij van lasten. met aanhoorigheden en erf, sectie F, ex Nr 1440/4, groot 1 are 92 ca. Gebruikt door Mw wed. Leo Soetaert, mits 480 fr. 's jaars, vrij van lasten. Recht van samenvoeging. Studie van den Notaris Gamerlynck te Passchendaele. 0 telkens te 2 uur namiddag, ter herberg De Nieuwe Statie bij M. Pinet, te MOORSLEDE, Rousselarestraat, van Koop I. Een welgelegen met aanhoorigheden en zaailand, samen groot 10 aren, 35 centiaren. Laatst gebruikt door M. Jules Missiaen. Thans ongebruikt. Aanslag met de geldtelling. Koop II. Een welgelegen met aanhoorigheden en zaailand, samen groot 12 aren 53 ca Gebruikt zonder geschreven pachtvoor- waarden door M. Jules Stragier, mits 75 fr. per maand. Recht van samenvoeging o,5o lnstel premie. Naatnloo» Vennootschap gesticht in 1835 Voordeeligste rentevoet en voorwaarden. Leent enkel haar eigen kapitalen. Zich wenden tot de voorheen Bank van Kortrijk en West-Vlaanderen, te: YPER - POPERINGHE - BECELAERE k ROUSBRUGGHE - BIZET - WAASTEN NIEUWKERKE - KOMEN - WERVIK.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 12