KLEINE AANKONDIGINGEN -MODES- NAAIMACHIENEN Maurice VERDOENE André LUYTEN 7 GROOT BAL EN PRIJSBOLLING Pour être BIEN HABILLÊ, adressez-vous chez 14, Rue du Passage, 14 - YPRES - RUE JANSÉNIUS, 6 Albert Crombé SEDERT DINSDAG 12 OCTOBER VERANDERD IS VAN WOONST, van de Arsenaalstraat, 9, naar de Dixmudestraat, Madame VAN NIEUWENHUYSE Rue du Verger, YPRES informe son honorable clientèle que la maison est transférée HET BESTE NATUURBROOD JACQUES, Kleermaker, Heer alleen vraagt BEJAARDE MEID GEDAAGDE VROUW WERKVROUW VRAAGT PLAATS ON DEMANDE BEENHOUWERSLEERGAST PAARDENGELEIDER FEMME DE MÉNAGE LINGE A LAVER EST DEMANDÉ LEMONS PARTICULIÈRES Te huren BOVENHUIS APPARTEMENT TE HUREN appartement te huren TE. HUREN APPARTEMENT HERBERG TE HUREN HERBERG TE HUREN WELGELEGENE HERBERG HERBERG «DEN ENGEL» VOOKDEELIG EN GERIEVIG HUIS BURGERSHUIS Te huren BURGERSHUISJE BURGERSHUIS IN STAD GERIEFLIJK RENTENIERSHUIS TE HUREN GERIEVIG HUIS Te huren KLEIN BURCERSHUIS HUIS TE HUREN MAISON POUR COMMERCE OVER TE NEMEN GOEDE SMIS PRACHTIG GELEGEN HANDEL BIERHANDEL GOEDGEKLANTE BEENHOUWERIJ GOED GEKLANTE MODENWINKEL BELLE MAISON BOURGEOISE YPER TE KOOP 4 CERIEVIGE WERKMANSHUIZEN GERIEVIG WOONHUIS MET HOF SCHOON BURGERSHUIS TE KOOP WOONHUIS BREI WERKF ABRI EK VOOR KOUSEN SCHOON BURGERSHUIS TE KOOP CAMIONETTE CHEVROLET TE KOOP OCCASIE CITROËN TE KOOP Moto 350 cm3 1936 VERVOER MATERIAAL Gecreosoteerde IJZERWEG BIJLEN TE KOOP RADIO PICK UP FEU CONTINU (Occasie) TE KOOP - PRIJS 1350 FR. - Rijsselstraat, 98 YPER Ook OCCASIES vanaf 275 Fr. ZONDAG 24 OCTOBER in den LAATSTEN STUIVERVoormezeele (bij Yper). (138) MeHHieura, TAILLEUR COUPEUR DIPLOMÉ l»rix Modéré* Travail Soigné iiiwwfcwgisuwmsn (150) Heeren - COIFFEUR - Damen laat zijn geachte kliënteel weten dat hij kunt ge bekomen in de Capronstraat, 28, bij J. BELLEMANS, (oud huis Dedeurwaarder), alle dagen versch, 2.00 fr. het kilo brood. (122) Beluikstraat, 28, YPER aanvaardt alle herstellingen en keeringen van manskleederen. De klant mag ook de stof leveren voor het maken van nieuwe kleederen. (145) Elverdinghestraat, 7, Yper. (154) vraagt plaats als dienstmeid tij Heer of Dame alleen. Adres ten bureele. (139) voor alle dage, uitgenomen 's Zaterdags. Adres ten bureele. (141) personne sachant coudre et raccomoder. Don- ner adresse bureau du journal. (142) Men vraagt voor DOORNIJK eenige maanden op stiel geweest hebbende, rond de 17 jaar, gezond en goed gedrag, fransch spre kende. Zich wenden83, Bruggesteenweg, Yper (100) GEVRAAGD VOOR POELCAPELLE kost en inwoon, hoog loon. - Adres t. bur. (97) sachant faire cuisine bourgeoise et tout autre travail, désire trouver place, pour tous les jours, 2 h. Ie matin et 1 oü 2 h. l'après-midi. (Adresse bureau du journal). (86) Blanchissage sur prairie. Adresse bureau du journal. (137) Professeur étranger laïc voudrait donner des hors cours généraux, en Flam., Frang., Angl., Allem., Espagn., Ital. (Lat. Grec). Ecrire B. Z. 87, bureau journal. (95) 4-7 kamers, badkamer, gas en electr., kelders en waschhuis, Elverdinghestr., 78, Yper. (75) voor dame alleen. Adres ten bureele. (125) met bijzonder ingang, water, gas, electriciteit, Dixmudestraat, 40, Yper. (148) met water en electriciteit, Rijselstraat, 88, Yper (153) In den TijgerRijsselstraat, Yper Zich wenden L. Proot, Maloulaan, 4, Yper. (93) In de Weegbrug met stallingen en garage, bij de Tramstatie, te OOST-VLETEREN. Zich wenden L. Proot, Maloulaan, 4, Yper. (84) TE MUREN Zich wenden Brouwerij Donck, 8, Lombaardstr., Yper. (79) TE HUREN met 15 November as. hoek St Jacobskerkhof. Zich wenden 14, Mgr Roelens straat, Ardooie. (107) TE HUREN met hof, water, gas, electr., 21, Kalfvaartstraat, Yper. - Zich wenden Rijke Klarenstraat, 16. (76) TE HUREN 3 plaatsen beneden, 6 kamers, 2 soorten water, gas, electr. Vrij ln October, Grachtstraat, 6, (bij de Statie). (87) Beluikstraat, 2. Inlichtingen, de Stuersstraat, 18. (89) TE HUREN 500 fr. per trimester vooraf te betalen. Adres ten bureele. (99) TE HUREN Zuydschote, Dorpplaats kunnende dienen voor handelshuis, 2 verdiepin gen, 6 plaatsen beneden en veranda, tuin 550 m2, talrijke fruitboomen. Zichtbaar ieder Woens dag van 2 tot 4 u. Zich wenden Dorp, 12, Zuydschote. (104) met hof en remise, water, gas en electriciteit, Kalfvaartstraat, 25, Yper. Zich wenden Dix mudestraat, 8, T/S. (108) dicht bij het centrum te Yper. Zich wenden A. Versavel, Meenenstraat, 17, Yper.- (115) in YPER, vrij den 10 November. Adres ten bureele. (143) Suis désireux de trouver rues principales. Faire offre a D. T. 51, bureau du journal. (85) om reden van ongeval. Adres ten bureele. (96) OVER TE NEMEN (linnenartikels en confectiën) in center van de stad. Adres ten bureele dezer. (94) DRINGEND OVER TE NEMEN met goede klienteel. Overnemer wordt op hoogte gesteld. Dixmudestraat, 65, Yper. (127) OVER TE LATEN 2ich w. Louage, Hoornwerk, 2. Yper. (147) OVER TE NEMEN center stad. Adres ten bureele. (152) A LOUER avec 2 sortes d'eau, gaz et électricité 15. Boule vard Maréchal Foch. S'adr. au n" 17. (151) 1) Een nieuwgebouwd Burgershuis, dicht bij het Minneplein. 2) Een Werkmanshuis, gelegen in de Tegel straat. 3) Een klein Burgershuis, in center van stad (Kaaistraat). Seffens vrij. 4) Vier Werkmanshuizen, gelegen in de Nijver heidstraat en Weverijstraat, (dicht bij het Min neplein). 5) Een Perceel Bouwgrond, 382 vkm., Bascule. Gemak van betalen Voor alle inlichtingen zich wenden bij heer A. VERSAVEL, bouwkundige, Meenenstraat, 17, Yper. (77) TE KOOP: met land (totale oppervlakte 18 aren 88 ca.), te BOEZINGE, Lizernestraat, 11, 13, 15, 17. Zich wenden bij M. Ferleu-Hof, Molenstraat, 8, St Amandsberg (Gent). (74) UIT TER HAND TE KOOP Haiglaan (Veurnestw.) Adr. ten bur. (106) UIT TER HAND TE KOOP met HOF, goede staat van onderhoud, gas, elec triciteit, 2 soorten water, 3 min. van de statie. Zichtbaar alle dagen van 13 tot 18 u. Adres ten bureele. (114) met ongeveer 400 m. cijnsgrond op gemeente bij Yper. Adres ten bureele. (119) TE KOOP al het materiaal, 10 ronde mach., 2 bobijnmolens, surjet, overl., enz. enz., aan zeer geringen prijs. Alles gaat electrisch. Zich wendenCapron straat, 28, T/S. (121) Surmontstraat, 13, Yper Onmiddellijk beschikbaar. Zich wenden of schrijven tot Evarist Swyngedouw, Dickebusch- steenweg, 279, Yper. (140) TE KOOP gewaarborgd in goeden staat, 14 H. P., jaar 1928. PROVOST Désiré, 74, rue Pompe a feu, Wer- vicq. (113) vrachtwagen 4 ton, jaar 1933, 6.000 fr. Gheysen Verpoort, 356, Kortrijkstraat, Meenen. (128) Adres bureel van 't blad. (144) TE KOOP voor Paarden. Zich wenden Dickebuschsteen- weg, 2, Yper (92) TE KOOP of dwarsliggers, zoo goed als nieuw. Zich wen den Hotel du Nord, Statiestraat, Yper. (78) BIJ VERHUIZING in goeden staat, van 7.500 fr. voor 1.500 frank. 80 KIEKENS van één jaar gereed om te leggen. Zich wenden Bruggesteenweg, 83. (80) In nieuwen staat, groot model. Stuersstraat. 7, Yper. (146) NIEUWE MET INSLAANDE KOP; Prachtmeubel met 3 schuiven, ronde spoel, kan stoppen en borduren, werkt voor- en achteruit. LEVENSLANGE WAARBORG Oude machienen worden overgenomen aan den hoogsten prijs. (149)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 7