St-Maarten en St-Niklaas ziin daar BEWONDERT de PRACHTIGE GESCHENKEN Christiaens Devolder ExpositiezaalYPER, Boomgaardstraat, 20 t«u73 Allerheiligen nadert GRAFTOMBEN Denkt aan uwe dooden. Geeft hen een waardige grafstede. rs 2, Zonnebekesteenweg (nevens 't kerkhof) YPER welke zij voor de brave kinders hebben medegebracht ter Firma Groote Koffie= en Suikerijbranderij KORT RIJK De Koffies en Chicoreien CHRISTIAENS DEVOLDER worden overal gevraagd om hunnen goeden smaak en hunne uitmuntende verterende eigenschappen HET HUIS biedt U een groote verscheidenheid van alle modellen en aan alle prijzen. Zijn gevestigde faam is waarborg van een verzorgde afwerking 8 TEL. 273 Groote keus van TO*IHAI K\ in LABIt IDOR Groot gemak: van betaling Spoedige levering ^1—EWEaMMBB—S-HMKBg IM IHIIWI »i|ll|lll MUM De Plancke G Drukkerij Dumortier, 34, Boterslraat, Yper Tel. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 8