St-Maarten en St'NikJaas zijn daar BEWONDERT de PRACHTIGE GESCHENKEN Christiaens Devolder Expositiezaal: YPER, Boomgaardstraat, 20 w.473 Denkt aan uwe dooden.... GRAFTOMBEN Geeft hen een waardige grafstede. rs 2, Zonnebekesteenweg (nevens 't kerkhof) YPER welke zij voor de brave kindérs hebben medegebracht ter Firma Groote Koffie= en Suikerijbranderij KORT RIJK De Koffies en Chicoreien CHRISTIAENS DEVOLDER worden overal gevraagd om hunnen goeden smaak en hunne uitmuntende verterende eigenschappen HET HUIS biedt U een groote verscheidenheid van alle modellen en aan alle prijzen. Zijn gevestigde faam is waarborg van een verzorgde afwerking. 8 TEL. 273 Groote keus van TOMBALEM in L/% BH IDÖR Groot gemak van betaling Spoedige levering j~ - De Plancke 6 Drukkerij Dumortier, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 8