Noël Nouvel An Offrir un Cadeau... OUI Mais quel Cadeau PRALINES A. Sweertvaegher 20, Rue de Stuers, YPRES Tel. 389 Aug. BONTE Arth. Viaene Zoon Une superbe botte garnie d'exquises et savoureuses Drukwerken Registers Bureelgerief Drukkerij DUMORTIER - In de Puppen - Al M E GRUWEZ Brillen Glazen Horloges Juweelen BOUWMATERIALEN ALBERT DELEU DU RENOMMÉ CONFISEUR Voor Uwe wendt U - tot de - oudgekende 2, Rue au Beurre - YPRES - 2, Boterstraat IN ALLE MODELLEN 27, de Stuersstraat-, 27 YPER Tel. 356 - Veurnesteenweg. 96, YPER - Tel. 356 AG M A MARMERMOZAIEK EN GEVLAMDE TEGELS WANDBEKLEEDINCEN GEPRESTE CEMENTDALLEN H E N OLLE GEWELV TUI N VERSIER I NGEN TECHNISCH STUDIEBUREEL VAN GEWAPEND BETON Voor BANKETTEN van maatschappijen,. Voor FEESTMALEN bij bruiloften,, of andere feesten, Voor MAALTIJDEN bij begrafenissen, Wendt U tot Restaurant Prince Baudouin Groote Markt Koning Albert, 20 Waar gij het best en goedkoopst zult bediend worden. GROOTE SPIJSZAAL VERZORGDE KEUKEN. Belast zich op aanvraag met het inrichten van feestmalen ten huize zelf,. 34, Boterstraat, YPER - lel. 500 M A 1 S O N HUIS MAISON DE CONFIANCE Superbe choix de tissus pour manteaux, toute dernière mode. Grand choix de tissus pour ostumes, en noir et en toutes teintes mode. Tissus de iaine et en soie. Assortiment compiet de tous articles pour enfants. Merceries et Bonneteries Couvertures de coton et de laine. Rideaux Spécialité de stores. Articles de blancs et tous aunages. Spécialité de toison rouge. Téléph. M Compte chèq. post. 37.177 HUIS VAN VERTROUWEN Prachtige keus van Mantelstoffen, allerlaatste mode. Groote keus van Kleerstoffen, zwarte en alle modekleuren. Wollen en Zijdenstoffen. Volledig assortiment van alle Kinderartikelen. Merceriën en Breigoed Katoenen en Wollen Dekens. Gordijnen Specialiteit van Stoors. Wit artikelen en alle Ellegoederen. Specialiteit van Roode Vlies. Telefoon 60 Postchecfc 37.177 i=i Voonioeiige en ter trouwe bediening. Vloeren naar speciale teekeningen. Alleenverkoop voor Yper en Omstreken. in kunstmatig marmer en in faience. van eigen fabrikaat. Verscheidene modellen en kleuren. voor kelders en plat-daken. in gekleurd cement. (Nabootsing van bout). Drukkerij Dumortier, 34, Boterstraat, Yper Tel. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1937 | | pagina 8