Notarieele Verkoopingen Ventes Notariales Prachtigen Eigendom VILLR (Cottage) EEN WOONHUIS WOONHUIS ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEl WOONHUIS Bouwgrond flovenierland GROOTE EIGENDOM Openbare Ver kooping INSTEL met premie Rppfü VFTTF WFIHF Stad Yper-Eigen Heerdstraat.n07 Openbare Verkooping Uit ter hand te koop TOESLAGMAANDAG 7 MAART 1938. GH00T 15 HECTAREN 13 AREN 64 CENT. .4 Vendre de gré d jré. VILLE D YPRES, Uit ter hand te koop Woensdag 9 Maart 1938 te OOSTVLETEREN, Kerkstraat SCHOON BURGERSHUIS te VLAMERTINGHE, Dorpplaats, E6NIQE ZITDAG Woensdag 16 Maart 1938 Dinsdag 15 Maart 19XH IINSTEL. MET RREVIIE Maandag 7 Maart 1938 UW It 'LI 1L 11 LrlULr £EN SCH00N WELGELEGEN Uit ter hand te hoop groot 3 Heet. 90 Aren 70 Cent. op Woensdag 0 llaart Ï938 Stad YPERHondstraat 72 met Werkwinkel en Koer. STAD YPER Hoornwerk MET GARAGE, Studie van den NOTARIS CA WERLVNCK te PASSCHENDAELE. Gemeenten LEDEQMEM en MOORSLEDE, EENE BESTE EN WELBETIMMERDE Verdeeld In 7 koopen, In gebruik zonder geschreven pachtvoorwaarden door M. Achille DEWITTE- COKELAERE, mits 13.500 fr. per jaar, valdag 1 October, boven de lasten en verzekeringspremie. Afzonderlijk ingesteld .samen 636,100 fr. Plakbrieven met plan en verdere inlichtingen zijn te bekomen bij voornoemden Notaris rII, II'II '■■"li II II II II Hi, Etude de Mtre Alb. Lauwers, Notaire k Ypres. a Test de la chaussée de Fumes N° 10 (contre le Boulevard Vfalou) UN BEL nouvellement construit, se composant de Maison de Maitre avec grand Jardin, vastes Batiments a étage ayant servi de minoterie, et puits artésien inépuisable Superficie 1860 mi LIBRE DE SUITE. Cette propriété sise a l'arrêt des trams Ypres Furnes et Ypres Menin, et tout prés de la Gare du chemin de fer, convient spé- cialement comme malterie, garage, atelier de réparation, etc etc. L'acquéreur aura la faculté de reprendre la force motrice. Tous renseignements en l'étude du Notaire LAUWERS prénommé. Kantoor van den Notaris Alb. Lauwers t'Yper. -IN DE OMSTREEK VAN YPER bestaande uit Heerenhuis, grooten Hof en aanzienlijke Gebouwen dienende tot handel van meststoffen, voederwaren en suikerijdroO' gerij. Handel in vollen bloei. AANSTONDS HANDSLAG. Alle inlichtingen ten kantore. Studiën der Notarissen Ern. De Cock te Yper en Gust. Notebaert te Blankenberghe. Om uit onverdeeldheid te treden. te 2 1/2 u zeer stipt namiddag, in het Vredegerecht, Gerechtsgebouw, Groote Markt Koning Albert te Yper, O van met 3 A 20 C». Rif en Hof, Gebruikt door M. Alfons Ingelaere, mits i3oo franks 's jaars boven de lasten, tot i Mei 1939. Ten overstaan van den heer Vrederechter van het tweede kanton Yper. Ingesteld 18 500 fr. Studiën van de Notarissen Thevelin te Meessen en Vandepmeersch te Yper. 0 van een bestaande uit met ruime afhankelijkheden, grond en Hof, samen groot 12 aren 28 centiaren, ver deeld in 3 koopen, gelegen RECHTOVER DE KERK. Zie plakbrieven met plan. - Vrij van gebruik. om I 1/2 uur namiddag, in de herberg 'T PAVILJOEN te Vlamer- tinghe. Studie van den Notaris N. D'Huveltere 29, Cartonstraat, te Yper. Studie van den Notaris N.D'Huvet'ere te Yper, Cartonstraat, 29 (O) om 2 1/2 ure stipt namiddag, te Yper, ter herberg Café de la Normavdie de Stuersstraat, rechtover de Eigen Heerd- straat. van om 2 1/2 ure stipt namiddag, te Yper, ter herberg AU MERLE BLANu hoek der Statiestraat en der Doorgangstraat. VAN EENE met Koer en Hof, «root 68 ca. Ingenottreding met de geldtelling. Het huis is voorzien van gas, stads en regenwater. Zichtbaar den Dinsdag en Zaterdag Van iedere week, van 2 tot 4 ure namiddag. Overslag Dinsdag i 9 Maart 1938. TE rechtover de herberg De Roodev Hert steenweg naar Boesinghe, nabij de Stad Yper, Thans gebruikt door Heer Léon Peene, landbouwer te Yper, mits den jaarlijkschen pachtprijs van 4 5oo franks boven de lasten, met recht van pacht tot 1 October 1943. Overslag: Maandag 21 Maart 1918 Studie van den Notaris N. O'Huvettere 29, Cartonstraat, te Yper. IN EENEN ENKELEN ZITDAG om 3 1/2 ure stipt namiddag, onder het Voorzitterschap van den Heer Vre derechter van het tweede kanton Yper, en ter zijner Gehooizaal, Justitiepaleis, Groote Markt, te Yper, van SCHOON EN WELGELEGEN Thans gebruikt door sieur Seraphin Bracke Catteeuw, mits 160 fr. te maande zonder schriftelijke pacht. Zichtbaar den Woensdag en Donderdag van iedere week van 2 tot 4 ure namiddag. VRAGEN EN AANBIEDINGEN VAN PER SONEEL plaatst men met succes in onze rubriek KLEINE AANKONDIGINGEN VERSCHEIDENE PERCEELEN Zich wenden ter studie van den Notaris D'HUVETTERE te Yper. Studie van den Notaris Lemahieu, Meenenstraat, 9, te Yper. schoon welgelegen en kloekgebouwde gestaan en gelegen langs de Buitenwandeling, thans genaamd de Rudyard Kiplinglaan op drie minuten van de Groote Markt, groot met lochting 1.050m2 Modern Comfêrt. AANSTONDS HANDSLAG. Alle inlichtingen ten Kantore TE 2 UUR NAMIDDAG, te Moorslede, Dorp, in de herberg DE NIEUWE STATIE bij Mr J. Pinet. Bij de Plaats te Slijpskapelle en langs den Grintweg naar Ledeghem. HOFS DE RECHT VAN SAMENVOEGING.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 14