Arth. Viaene Zoon Jules BILLE - Ameublement Alie Bouwstoffen en Kolen Meubelfabriek Joseph DEHAENE-MATON L-MONKERHE^VAN NESTE Eternit-Producten Drukwerken Registers Bureelgerief Drukkerij DUMORTIER - Srs de Puppen - AIME CRUWEZ r e Glazen AUG. BONTE Horloges J u w e e I e n - BOUWMATERIALEN - ALBERT DELEU Vuylsteke FRERES MEUBELEN- Marcel SOETE - BOERHAVE -G. POLFLIET- - SAJETTE WIJVEKEN - Voedermagazijn Denys&Zoon Rijsselstraaf, 94 - YPER Tege|s MEUBELS IN ALLE STIJLEN STOELEN IJZEREN BEDDEN MATRASSEN INSTALLATIE VAN SPIJS- EN DRANKHUIZEN alleenverkooper voor Yper en omstreken der Voor Uwe wendt U tot de - oudgekende 2, Rue au Beurre YPRES 2, Boterstraat N ALLE MODELLEN 27, de Stuersstraat, 27 YPER Tel. 356 - Veurnesteenweg, 96, YPER - Tel. 356 AGMA MARMERMOZAIEK EN GEVLAMDE TEGELS WANDBEKLEEDINGEN GEPRESTE CEMENTDALLEN HOLLE GEWELVEN TUINVERSIERINGEN TECHNISCH STUDIEBUREEL VAN GEWAPEND BETON Voor BANKETTEN van maatschappijen, Voor FEESTMALEN bij bruiloften, of andere feesten, Voor MAALTIJDEN bij begrafenissen, Wendt U tot Restaurant Prince Baudouin Groote Markt Koning Albert, 20 Waar gij het best en goedkoopst zult bediend worden. GROOTE SPIJSZAAL VERZORGDE KEUKEN. Belast zich op aanvraag met het inrichten van feestmalen ten huize zelf. 112-114, Rue de Bruges Tél. 63 MEN IN - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 - MATRASSENMAKERIJ IN HET SCHAAP Groot 7, Tempelstraat, 7, YPER Klein 19, Groote Markt Koning Albert - Tel. 285 - Yper LUZERNHOOI Tel. 39S KLAVERHOOI Poperinghestraat WEIDEHOOI YPER TARWESTROO GE RSTESTROO GESNEDEN STROO A LA NOUVELLE INNOVATION FABRIEK VAN ZETELS IN ALLE SLAG 11, Meenenstraat, 11 - YPER - Tel. 92 Het Huis gelast zich ook met het maken van Meubels op maat. van La Louvière en der Zooals Golfplaten. Vlakke Platen, Buizen, Geëmailleerde Eternit plate» voor lambrizeeringen en tafelbladen, enz. van Kapelle- op - den - Bosch 34, Boterstraat, YPER - Tel. 500 MAISON HUIS I C' MAISON DE CONFIANCE Superbe choix de tissus pour manteaux, toute dernière mode. Grand choix de tissus pour costumes, en noir et en toutes teintes mode. Tissus de laine et en soie. Assortiment complet de tous articles pour enfants. Merceries et Bonneteries. Couvertures de coton et de laine. Rideaux Spécialité de stores. Articles de blancs et tous aunages. Spécialité de toison rouge. Téléph. 60 Compte rhèq. post. 37.177 HUIS VAN VERTROUWEN Prachtige keus van Mantelstoffen, allerlaatste mode. Groote keus van Kleerstoflfen. zwarte en alle modekleuren. Wollen en Zijdenstoffen. Volledig assortiment van alle Kinderartikelen. Merceriën en Breigoed. Katoenen en Wollen Dekens. Gordijnen Specialiteit van Stoors. Wit artikelen en alle Ellegoederen. Specialiteit van Roode Vlies. Telefoon 60 Postcheck. 37.177 t=] Voordeelige en ter trouwe bediening. Vloeren naar speciale teekeningen. Alleenverkoop voor Yper en Omstreken. in kunstmatig marmer en in faïence. van eigen fabrikaat. Verscheidene modellen en kleuren. voor kelders en plat-daken. in gekleurd cement. (Nabootsing van hout). Transports Déménagements par voiture ou autos capitonnés Maison réputée de longue date pour ses bons soins et son exactitude. EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen, kinderbedden, keukenbuffetten, enz. 51ATR ASSEN (wol, kapok, flocon, windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen. Alle slach MANDERIIENaa in SCHAAPWOL n li u E IV I j E n atraSSen Aoconwol, windhaar. (konijnhaar) en kapok. 0kVeusgrva°ne Engelsche Bedden Kinderbedden, Wiegen, Sargiën, Bedspreien van Zooals: Zetels, Canapés, Waschmanden. Koffers, Valiezen, Duivenmanden, Wiegen in strooi en wissen. Eier- en Boterpanders, enz., enz. Al onze matrassen worden in onze magazijnen gemaakt. Altijd de grootste keus in Toujours le plus grand choix de KLEEREN, MANTELS, CORSETS, ROBES, MANTEAUX, HEMDEN, enz. Ongelooflijke prijzen, zonder concurrentie. Zijden Kleeren van af 89 frank. Rouw binnen de 24 uren. Het voornaamste huis der streek. CHEMISERIE, LINGERIE- Les plus bas prix, sans concurrence. Robes de Soie a partir de 89 francs. Deuil en 24 heures. La plus importante maison de la contree LEVERING per WAGON of per AUTO SPECIALE PRUZEN VOOR GROOTHANDELAARS loed verzorgde en spoedige bediening. VOLLEDIGE INRICHTING VAN BINNENHUIZEN Meubelpapier - Linoleum Rouwkapellen alatum Marquises voor huwelijken en feeste» Stoors Kanten, en, A„e herstelIingen -

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1938 | | pagina 16