[ROOS TeintureriePoste Alb. De Hollander Huis QVICK OSCAR Piano's - Accordeon's Ik ben kooper OCCASIE MEUBELS Charles KESTELOOT Zij sterven niet meer! LAPINEOL KAASSTREMSEL -In de Puppen- Huis AIME GRUW EZ Alle Bouwstoffen en Kolen L. MONKERHEY-VAN NESTE Ceramo - Tegels Eternit Producten Alle Drukwerken, DRUKKERIJ DUMORTIER Vuylsteke Gebr. MEUBELEN Marcel SOETE - BOERHAVE hef vochtig en kittig weder en de Wed. Witdouck Zoons STOPPAGE REMAILLEEREN Herstelt, Kuischt en Verft ALLE KLEEDEREN. 26, Rijselstraat, 26 Y P E R In het goedkoopste Meubelhuis bij Pierre CHRISTIAENS 6 en 10, Noordlaan YPER plotselinge doling der temperatuur MUZIEKHUIS Statiestraat, 4, leper - Tel. 580 AKKORDEONS Enorme keus van Phonoplaten phonoplaten aan 7 fr. het kilo. In alle apolhekén 4 fr de doos-8 Poeders 10fr.dedoos-25 Poed. ïjforting .3fcadio Doorgangstraat, 26 IEPER Tel. 485 HERSTELLINGEN van alle MERKEN GEWAARBORGD. Allo, Allo Huismoeders ALLE OUDE ROMMEL 145, Veurnesteenweg, 145, YPER TER APOTHEEK DELANOTE LANGEMARK. VOOR HET CHROMEEREN NIKKELEEREN EN VERLAKKEN VAN ALLE STUKKEN wende men zich tot Zonnebekesteenweg, 61 IEPER. BESTE ENKEL EN DUBBEL ter Apotheek DELANOTE Langemark. VRAAGT R. VIAENE, Merghelynckstr., 4, Yper. 8, Lombaardstraat, YPER. Tel. 255. 2, Boterstraat, 2 - YPER 34 Boterstraat, 34 YPER Tel. 500 112-114, Bruggestraat Tel. 63 MEENEN - Statiestraat, 39, IEPER - Tel. 182 - HET YPERSCHE 6 - 3 -1942 Opgepast l Bi) de eerste kentee- kenen van verkoudheid, koorts, (huivering door het gansche li chaam vermoeidheid, pijn in de lenden enzgrijpt dadelijk in. om de nakende kwaal te bestritden Enkele ROOS KRUIS POEDERS zl)n voldoende om de pijn te ver drijven, de kwaal tegen te wer ken en U volledig op" te beuren en Mondharmonika's van allen aard. Chromatische en diatonische. Piano's en Snaarinstumenten. Jazz-ban den en Jazz-instrumenten. RADIO'S, PICK - UPS en PHONO'S. aller merken. Alle muziekuitgaven Klassieke en Moderne Muziek. Herstellingen en akkoordzetten aller instrumenten. Overname en aankoop van oude instrumenten. AANKOOP VAN OUDE OF GEBROKEN School voor het aanleeren van Akkordeon. Vraagt voorwaarden en inlichtingen. Algemeen Otpoh Apol-h DEPOORTERF-S»NiklaoS-Waas Locale ontvangst in recht- streelasche versterking met een ongeëvenaarde muziek- weergave, veel getrouwer dan al hetgeen gij tot hiertoe ge hoord hebt. van alle slach alsook ZooalsBasculen, Naaimachienen, Weegschalen. Assen, Wielen, Karren, Radio's, Stoven, Ltisters, enz. Zoodus, Huisvrouwen, kuischt en ruimt maar uwe zolders. U kunt gemakkelijk de konijnen redden er 15 aldus een smakelijk voedsel verschaffer Geeft ze daarom LAPINEOL redt ze zeker Schrijft ons en Lapineol wordt U vrachtvrij ten huize besteld. (3129) Akkordeeren Herstellen Verhuren. I CRISTAL - CHAUDFONTAINE Alsook al andere instrumenten. j het volmaakt tafelwater NIEUW - OCCASIE Depot BROUWERIJ j. G. DONCK Telefoon 60 Postcheck. 37.177 - HUIS VAN VERTROUWEN - Prachtige keus van Mantelstoffen, allerlaatste mode. Groote keus van Kleerstoffen, zwarte en alle modekleuren. Wollen en Zijdenstoffen. Volledig assortiment van alle Kinderartikelen. Merceriën en Breigoed Katoenen en Wollen Dekens. Gordijnen Specialiteit van Stoors. Wit artikelen en alle Ellegoederen. Specialiteit van Roode Vlies. Gerantsoeneerde artikelen worden alleen tegen bevoorradingsmachtiglngen afgeleverd Telefoon 120 9, Koeimarkt, YPER Telefoon l!t jouvière en der ALLEEN VERKOOPER voor Yper en omstreken der van La Louvière en der van Kapelie op - den - Botch ZooalsGolfplaten, Vlakke Platen, Buizen, Geëmailleerde Eternit oittn voor lambrizeeringen en tafelbladen, enz. Doopkaarten Trouwbrieven Rouwbrieven Gedachtenissec Briefhoofden en -omslagen Wissels Adreskaarten en alle ander drukwerk. Notarieele- en andere 'Plakbrieven. WORDEN MET ZORG UITGEVOERD TER TRANSPORT en VERHUIZINGEN MET PERSONENWAGENS OF GECAPITONNEERDE AUTOS Hm is sedert lang bekend om zijn goede zorgen en zijn stiptheid. EETPLAATSEN SLAAPKAMERS Alle slach van zetels, stoelen,kinderbedden, keukenbuffetten enz. MATRASSEN (wol. kapok, flocon, windhaar). Levering met waarborg Matige prijzen t)r«k. Sumortier. 34, Boterstraa-t. 24 leper Tel. 500

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 8