NOTARIEELE VERKOOPINGEN Schoon Woonhuis Prachtigen Eigendom Schoonen Eigendom Klein Renteniershuis Burgershuis WOONHUIZEN WOONHUIZEN EEN WOONHUIS WOONHUIZEN GOED WOONHUIS EEN WOONHUIS HERBERG WOONHUIS GEBOUW Zeer Schoone Meubelen en AUTORIJTÜIG merk IMPERIA Donderdag 23 juli 1942 OVERSLAG van Gemeente Ploegsteert, Gehucht Bizet DUPONT, te Gheluwe en GHEKIERE, te Meenen. Instel Donderdag 23 Juli 1942 Overslag Donderdag 6 Augustus 1942 Het lokaal betiteld «Maison'du Peuple» te KOMEN, Wervikstraat, 71 Instel Vrijdag 24 juli 1942 Overslag Vrijdag 7 Augustus 1942 Het lokaal betiteld In Ons. Huis te GHELUWE, Becelaerestraat, 38 DE COCK, te Yper, Korte Thouroutstraat, 4. TE HUREN UIT TER HAND TE VERKOOPEN VETTE WEIDE EN ZAAILAND Pierre DE SIMPEL, te Waasten en Pierre GHEKIERE, te Meenen. Instel Op Woensdag 22 juli 1942 GEMEENTE PLOEGSTEERT EEN SCHOONE EN GERIEVIGE EEN SCHOON EEN ZEER SCHOON EN GERIEVIG Belangrijke Openbare Verkooping OPENBARE VERKOOPING MEUBELEN OPENBARE VERKOOPING BESELARE, KOMEN en WERVIK. Gemeente Beselare Gemeente Komen Stad Wervik OVERSLAG Woensdag 22 juli 1942 Instel Dinsdag 28 Juli 1942 Toeslag Dinsdag 11 Augustus 1942 Gemeente MOORSLEDE, Spriethoek. met Aanhoorigheden en Zaailand. OVERSLAG IN EEN ZITDAG Op Maandag 27 Juli 1942 Gemeente MERKEM Op Zaterdag 25 Juli 1942 HET YPER3CHE 17-7-1942 Studie van Meester Pierre DE SIMPEL, Notaris te Waasten. o te 15 uur (Officieel uur) ter herberg A l'Etoile des Flandres Armefl- tiersstraat, te Ploegsteert-Bizet. Henri Duribreuxstraat, Nr 12 EEN ZEER ten dienste van allen handel, met bergplaats en uitgang in de Kerkstraat, eener grootte van 354 m2, gekadastreerd Sectie F, Nrs ll/b3 en andere. Vrij van gebruik. Ingesteld 75.500 fr. Studiën der Notarissen O I. telkens oip 4 ure namiddag, te KOMEN, in het te verkoopen lokaal Maison du Peuple bij M. Ernest Fermaut, Wervikstraat, Nr 71, van den zijnde bestaande in dubbel woonhuis, thans dienende voor herberg- en winkellokaal, met breede uit stalramen, inrijpoort, groote feestzaal, bureelen, machtige magazijnen, garage en allerhande berg plaatsen, met eene totale oppervlakte van 14 aren 33 centiaren. Vrij genot en gebruik met 1 December 1942. 1/2 instelpremie te winnen. II. telkens om 4 ure namiddag, te GHELUWE, in het te verkoopen lokaal In Ons Huis», bij heer Gerard Callemeyn, Bece- laerestraat, Nr 38, van eenen zijnde bestaande in winkel- en herberglokaal, groote feestzaal, en andere gerieven, voor eene totale grootte van 2 aren 72 centiaren. Verdeeld in twee koopen. Vrij genot en gebruik met 1 December aan staande. 1/2 instelpremie te winnen. Studie van den Notaris te YPER, Groote Markt, onmiddellijk vrij. te YPER. in de omstreken van POPERINGHE. Alle inlichtingen zijn te bekomen ter studie. Studiën van de Notarissen o om 15 uur (Off. uur) in het Café A la Maison du Peuple te Ploeg steert-Bizet, Henri Duribreuxstraat, Nr 52. Wijk Le Bizet KOOP EEN Henri Duribreuxstraat, Nr 52 A la Maison du Peuple met koer en grond, Sectie E, Nr l/i6, groot 1 are 15 centiare". KOOP TWEE Henri Duribreuxstraat, Nr 54 t dienende tot allerlei handel, met grond en koer, Sectie E, Nr 1/dJj, groot 1 are 70 centiaren. Palende Oost aan koop een. KOOP DRIE: rue du Cimetière d'Armentières dienende tot feestzaal, met grond, Sectie E, Nr l/k5, groot 2 aren 55 centiaren. Palende Noord aan koopen een en twee. Vrij met 1" December 1942. 0.50 instelpremie Recht van samenvoeging. TOEWIJZINGWoensdag 5 Augustus 1942. Studie van Deurwaarder V. Roegiers, Diksmuidestraat, 41, iaper. o van Op Dinsdag 21 Juli 1942 om 2 uur stipt namiddag, inde Zaal Lapiere, te leper, D'Hondtstraat, zal Deurwaarder Roegiera, voornoemd, overgaan tot den openbaren en vrij- willigen verkoop van volgende meubelen, te weten 1) Een schoone EETKAMER in eik, stijl Renaissance, be staande uit: twee buffetten, tafel met verlengsel*, zes stoelen met zit in pana, en groote schouwspiegel. 2) Een moderne SLAAPKAMER in eik, bestaande uit kleerkast met spiegels, lavabo, bed met ressort, nachttafel. 3) Een schoone SLAAPKAMER in notelaar, bestaande uit: kleerkast met spiegels, linnenkast met apiegei, lavabo, bed met ressort en nachttafel. 4i Een zeer schoone SLAAPKAMER in eik. bestaande uit kleerkast met spiegels, linnenkast, lavabo, bed met ressort, twee nachttafels en schouwspiegel. 5 Een zware BRANDKOFFER. 6) Een zeer «choone PIANO. 7) Een buffetkachel, twee schoons matrassen waarvan één in wol, buffet in eik, twee kleerkasten in notelaar en acajou, lavabos, bedden, groote kapstok, bureelzetel in eik, tafels, stoelen, zetels, naaimachien, canapé, spiegels, twee schouw- garnituren, en nog allerhande meubelen te lang om te melden. Tentoonstelling den dag der verkooping, van 9 tot 12 uur. Gezien de belangrijkheid der verkooping zal deze stipt be ginnen te 2 uur. Gewone voorwaarden, komptante betaling. Studie van Deurwaarder Désiré V. Koegiers, Diksmuidestraat, 41, leper BIJ RECHTSMACHT van Studie van de Notarissen j. RAMAULT, te Wervik en P. DEVOS, te Rumbeke. O van gelegen te o De Notaris Ramault te Wervik zal met tus- schenkomst van zijnen ambtgenoot Mr P. Devos, Notaris te Rumbeke, openbaar te koop aanbieden: Molenstraat, Nrs 45b, 46b, 47b en 48 b. Vier aaneenhoudende met samen 12 aren 10 ca. erve en tuin, palende noord de Molenstraat, oost de V. Z. W. D. Zus ters Apostolinente Brugge, zuid en west J. Bayart-Gryson, te leper. Gebruikt door Camille Bogaert, Albert Breine, Jerome Blanke en Gaston Titeca. Verdeeld in vier koopen. Respectief ingesteld 16.000 - 13.500 - 14.500 en 10.000 fr. Wervikwegelke met 18 areta 07 ca. erve en land, gelegen Godshuis, palende noord en oost Omer Breyne-Lebbe, te Kdmen en zuid en west Jerome Geysens-Meire, te Komen. Gebruik^ door Julien Knockaert, mits 80 fr. te maande tijdelijk verminderd tot 50 fr. Ingesteld 40.000 fr. Krnyseeckestraat, Nrs 7, 9 en 11. Drie aaneenhoudende met samen 8 aren 19 ca. erve en tuin, palende noord Remi Delva-Penet, oost de Kruyseecke- atraat, zuid Daniel Callewaert, Fanny en Maniel Ide, Aline Leroux en Georges Bouten-Vanlaton, west Fanny en Maniel Ide en Honoré Raes- Duthoo. Gebruikt door Paul Vanderplancken, Noël Ra- venstein en Achille Cneudt. Verdeeld in drie koopen. Respectief ingesteld 34.000 - 40.000 en 48.500 fr. te 4 u. des namiddags ter Hotel Macote bij M. Maurice Desmettre, Statieplein, te Wervik. De liefhebbers zijn verzocht hun trouwboekje of een uittreksel hunner geboorteakte mede te brengen. Alle inlichtingen bij voornoemde notarissen. Studie van den Notaris CAMERLYNCK, te Passchendale. o— BIJ STERFGEVAL o telkens te 15 uur stipt in de Herberg Den Ankerte Passchendale, Plaats. Sectie C, Nr 720b, 722b, groot 15 aren 18 ca. Bewoond en gebruikt zonder geschreven pacht- voorwaarden, door M. Honoré Mortier-Degryse, mits 300 fr. 's jaars, valdag 1 October, meer de belastingen en verzekeringspremie, 0,50 instelpremie. Ten overstaan der Heeren rederechter en Griffier des kantons Passchendale. Studie van dan Notaris Deluhaye, te Woumen. om 2 uur 's namiddags, te Woumen, ter herberg De Kroon bii Jule» Cneudt, van met afhangen en volgens kadaster C 1124q, 1124v en t 10 aren erve Ongebruikt en afhangende van het sterfhuis Henri Bryon. te tien uur 's morgens, op de Vandrpeeraboomplaats, te leper, (achter St Maartens kerk - kant Hallen), zal deurwaarder Roegiers voornoemd, overgaan tot den openbaren en rechterlijken verkoop van vol gende meubelen en roerende goederen te weten Een eetplaats in eik bestaande uit tafel met verlengsels, groote dressoir, buffet met glazen deuren, zes stoelen, rond tafeltje in eik, elektrische verwarmer merk A E.G., samovar, groot tapijt, groote canapé, twee clubzetels. groote lampa- daire, radio met pick up merk Teleiunken, geslepen spiegel en nog allerhande meubelen te lang om te melden. Een auto- rijtuig merk IMPERIA. Komptante betaling zonder kostan voor de koopers

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 7