Kleine Aankondigingen I A N O S KAASSTREMSEL ALBERT DE HOLLANDER 6 BETAALDE VERLOFDAGEN Het huis L. Monkerhey - Van Neste Moorslede - Ommegang GROOTE VLAAMSCHE KERMIS Gevonden en Verloren Voorwerpen Burgerlijke Stand van Yper OPGEPAST Alidor Vandeputte, Kaai, Yper - Til. 243 TE KOOP GEVRAAGD UIT TER HAND MEN ZOEKT TE HUREN Herberg te huren Te huur gevraagd te leper Te huur Grooten Hof UIT TER HAND TE KOOP STAD IEPER Velobanden Te koop Heeren- en Damesvelo Te koop groote hoeveelheid poreiplan ten Te koop Paardenkamions, driewielkar Te koop Radio Te koop Tandem Te koop MUZIEKHUIS Bezoekt allen de KUNSTTENTOONSTELLING Te koop Brandhout in bossen Te koop Kinderwagen Te koop Keukentafel Te koop 2 melkgeiten en lammert alsook occasie velobanden, damesvelo, een kindervelo en mansvelo. Te koop Melkgeit GEVRAAGD DEFTIGE MEID Belgische Firma vraagt werkkrachten GEVRAAGD BEKWAME MEID Meisje 18 jaar vraagt plaats Velobanden Gevraagd voor bedrijf in leper Vrouwelijke Dactylo Kantwerksters worden gevraagd Men vraagt Kind om op te voeden Bekwame Jonge Heer vraagt Bediende met goede getuigschriften Men vraagt:goede en eerlijke werkvrouw Deftig meisje vraagt plaats Ververij vraagt werkmeisje Gevraagd Werkvrouw Katholieke Personen BESTE ENKEL EN DUBBEL Handelaars, voor regelmatige controol uwer boekhouding PARMENT1ER ROBERT HET YPERSCHE 31-7-1942 •proeping van spelers en bestuursleden en dank aan •e wilskracht van eenige op de bres gebleven leden, bet seizoen 1939 tamelijk goed eindigen. In 1940 komt F. C. C. op het voorplan en 1941 mg de bekroning van de opofferingen zoowel van bestuursleden als van de spelers. De Club, onder de leiding van jonge elementen aooals R. Dumortler, secretaris van het sportcomi té! t, Michel Vanhée, schrijver, en Roger Stubbe, schatbewaarder van het bestuurscomiteit, vol geest drift en goeden wil, goed gesteund door de heeren Jean Dumont, voorzitter van het sportcomitelt, An- dré Naudts, voorzitter van het bestuurscomiteit, Adrien Maes, voorzitter van het selectiecomiteit, Al- bert D'Hondt, schatbewaarder, Virgile Vandamme, selectionneur, staat gereed voor alle moeilijkheden van 't kampioenschap, en twijfel bestaat er niet dat, met dien zedelijken steun, de spelers, allen met den besten wil voorzien, de kleuren van F. C. C. hoog sullen houden in die verschilenlde afdeelingen van 't kampioenschap. A Daajra-Lebb*. Elverdlngestraat, leper D* Lombaard, Blinde Liedenstraat, leper Blaken hiermede hunne klanten bekend dat hunne maga zijnen gesloten zjjn 4e gansche week van leper - Kermis, met uitzondering van Woensdag 5 en Zaterdag 8 Oogst, voormiddag. [3753] o Ter gelegenheid van de betaalde verlofdagen zullen de winkels en magazijn Miaaiaen-Deeeaninck, 51 - 52, Bo- terstraat, leper. (Huis Verfaillie), ENKEL OPEN ZIJN binst 1) De EERSTE WEEK van Oogst, op Vrijdag 7 en Zaterdag 8 Oogst, en 2) De TWEEDE WEEK van Oogst, op Vrijdag 14 Oogst alleen. Zaterdag 15 Oogst is het Hoogdag. Bede aan onze geachte klienteel er goede nota te willen van nemen. [3756] Bouwstoffen en Kolen, 9, Koeimarkt, YPER meldt zijne geachte klienteel dat zijn magazijnen zullen gesloten zijn gedurende de week van 3 tot 9 Oogst, ter gelegenheid van het betaald verlof. Op 15 - 16 - 17 Oogst (0. L. V. Hemelvaart) Iets eeniRs in de streek *n Programma dat ieder- een ten zeerste zal voldoen. Iedereen die komt be leeft er een aangename prettige dag! Muziek en zang: aangevraagde fonoplaten met opdracht: Musetteorkest in de drankgelegenheden, afgewisseld met Cabaretzang! Fijne bieren en andere dranken! Zelfs Champagne voor fijnproevers! Lekkere taartjes, fijne Room-ijs, naar ieders goes ting! Pistolets en friten! Zonder zegels!!!! Veel aangenaam verzet! Alle mogelijke attracties! Voor jong en oud! Loopende post! Zoekende har ten! Lach en leute in Cirkusvertooningen! Confettigevechten! Daarbij nog alle mogelijke ker- misgedoe voor het jonge volkje! Overdreven prijzen worden niet gevraagd! Komt en vergeet ook gij eens voor een dagje den tegenwoordigen tijd! N. B. Laat knapzak en zegels gerust bij moeder! Weiden ten politiebureele aangegeven Gevonden. Zaterdag 25 Juli, door M. Ceusters Adolphe. Goude Poortstraat, een paar dameshandscfaoenen. Door M. Tytgat. Rijselstraat, een regenscherm. Maandag 27, door M. Blootacker Urbain, Veemarkt, een lederen geldbeugel een zekere som inhoudende. Door een Zuster van het St jozefsgestiebt, Meenensteen- weg, een nog niet volledig afgewerkte sportkous met naal den en bol katoen. Verloren Vrijdag 24 Juli, door M. Ronte Leon, Kalfvaarl, een zwarte regenscherm met wit versierd. Door M' Vanierberghe Maria, van Passchendaele, een blauwe geldbeugel een belangrijke som geld inhoudende. Zaterdag 25. door M. Wydooghe Georges, Pannenhuis- straat, zijne eenzelvigheidskaart Door M° Nevejans Maria. Capucienenstraat, een bruine vulpen. Maandag 27, door M. Annoot August, Slachthuisstraat, een paar bruis lederen handschoenen. Door M* Storme Sitnonne, G. de Stuerestraat, bare rant- soeneeringskaart. Dinsdag 28, door Jvr. Scrive Martha, Blauwe Leliestraat, een vulpen merk Le Tigre Terugbrengen tegen goede belooning. Woensdag 29, door M. Doolaeghe Arthur, D'Hondtstraat, een blad rantsoenzegels voor de maand Augustus. van den 24 tot den 30 Juli 1942 OtsoorreN Deketelaere Michiel, Recollettenpoort, 5, van Langemark. Vangeenberghe Wllly, Recollettenpoort, 5, van Passchendaele. Ciauw José, Recollettenpoort, 5, Lin- dendreef, 38. Dereyne Freddy, Recollettenpoort, 5. Roue- selaerestraat, 3. Opsomer Mare, Recollettenpoort, 5. van Langemark Dubois Huguette, Recollettenpoort, 5, Brug- geeteen weg. 11 Huwelijken Becquart Maurice, fabriekwerker, en Gille- bert Yvonne, kleermaakster, beiden te leper. Debeer Gaston, plafonneerder, en Reydant Suzanna, fabriek werkster, beiden te leper. Overlijdens Dethoor Victoria, 90 jaar, z. b., weduwe Baelen Henricue weduwe Vandenbergbe Petrus, Rijselstraat, 38. Dombrecbt Rozette, 2 j. 4 m., Klaverstraat. 11. Ca "iet Pelagic, 89 j.. z. b., weduwe Taillieu Jules, Slacbt- buiestraat. 21. Hubrecht Eugenie, 40 J., z b.. ongehuwd, Poperingesteenweg, 18 Dutboy Cyrille. 80 jaar, z. b., echtg. Sinnaeve Eugenia, De Haernestraat, 12. Drolez Manh.i, 64 jaar, z b., ongehuwd, Bruggesteenweg, 54. i Margarita, 44 jaar. landbouwster, echtg. Busschaert van Watou i' v ei ijk '.beloften Ooier Dcconinck, molenaar, te leper, Jul,a UndllV b te Vlamertinge. Hector Messiaen, t, te BUnkenbergbe, es Juliana Takace, z. b., te r. voorbeen ie leper. Ter gelegenheid van Thulndag, PR1JS-Z1NGEN voor liefhebbers, 100 fr. prijzen, Café de l'Espérance Koeimarkt, bij Deruyter Richard. [3776] Voor het bestrijden der AARDAPPELZIEKTE en tegen den COLORADOKEVER, gebruikt Cupractine en Arunvtine Te verkrijgen bij groot aantal BURGERSHUIZEN, zich wenden G. BOURDEAU, 76, Rijselstraat, Yper. 3219 in stad, huis met magazijn. Adres ten bur. (3482) Men verlangt te koopen Huis mei poort en hof, of breeden voorgevel, centrum stad. Schrijven bureel van 't blad onder letters W.C.S. [3775J gelegen in de groote Fortstraat, te KOMEN. Zich wenden Brouwerij Cbasse Royale Fortstraat. Komen. [3779] 2 PLAATSEN geschikt voor bureelen op gelijkvloers, en GEMEUBELDE SLAAPKAMER. Voor antwoord en inlichtingen zich wenden Diksmuidestraat, 95, leper. (3747) met 100 fruitboomen. Zich wenden PoperingesteenwRg, 7, Yper. [3782] 1) Schoon HEERENHUIS, schoonste ligging van de Stad. Vrij naar beliefte. 2) Schoons EIGENDOM, dienstig voor alle nij verheid en groothandel. Hebbende Heerenhuls, mime magazijnen met verdiepen. Alles gebouwd met beste materialen en in basten staat van onder houd. 3) Schoons blok BOUWGROND, uiterst wel gelegen Verdeeld in 20 loten van ongeveer 420 m2 ieder (7 x 60). Aan de Zee, in ieder badplaats Villa's, handels- en opbrengsthnizen, Hotels, Bonwgronden Alle inlichtingen kosteloos te bekomen bij G. BOURDEAU, makelaar in goederen, 76, Rijssel- straat. IEPER. Spreekuren ieder voormiddag van 9 tot 12 ure. Wielrijders, voor uwe velobanden en herstellen van lijnwaad, tringels, overtrekken, enz., wendt U Paterstraat, 1, leper. Gewaarborgd werk. [3754] in goeden staat, voorzien van goede banden. Zich wenden Lange Thouroutstraat, 36. (3380) bij Ant. Dambre, 3, Ypersteenweg, Vlamertinge. (3708) alles in zeer goeden staat, verkocht uit ooizaak van sterf geval. Adres ten bureele. (3726) P Groote Keu* nieuwe en oceaaie Com QUAGHEBEUR, Ieporstraat, 27, POPER1NGE. Adres ten bureele. (3746) gansch compleet, crêpe banden, zoo goed als nieuw Bollingstraat, 2, leper. (3748) Een binnendeur, vensterraam, verandahdak Adres ten bureele. [3752] nMnnstnMmmnriiiiAiiiiiPvd Statiestraat, 4, IEPER - Tel. 580 Accordeons - Pianos Mondharmonikas Nieuw -- Occasie Radios -- Pick - Ups Naalden DE GROOTSTE KEUS IN FONOPLATEN Aankoop van alle Muziekinstrumenten, alsook oude Fonoplaten aan 10 fr. het kgr. School voor het aaaleeres van Accordeon (3783) van Adhemar Vandroëme en Gérard Vermükiwch, ingericht aan Dickobasch-Vijver, in de bovenzaal van den Vanbantoren, van 2 tot 16 Oogot, telkens van 2 tot 6 uur. aan 10 Ir. de bos Zich wenden Diksmuidestraat, 27, Yper. e(37711 met dikke banden. De Haernestraat, 7, Yper. Adres ten bureele. [3772J (3773J Kemmelsteenweg, 223, Voorm'ezeele. [3778] I jaar oud, gevende 2 1/2 1. Adres ten bureele. [3784} minstens 20 jaar, voor alle werk. Adres ten bureele. (3505) aller aard. Inlichtingen b|j Dekaezemaeker, Minneplein, 8, Yper.(3703) voor huishouden en keuken. Onnoodig zich aan te bieden beneden de 20 jaar. Adres ten bur. (3691) om te naaien, liefst in leper. Adres ten bureele. 3716> Réentoilage et rechappage van velobanden, Pater straat, 1, Yper. (3732> Vloeiend Nederlandsch-Fransch vereisebt. Kandidaten steno en Duitsch kennende btvaorkeurd. Onmiddellijke indianst- treding. Schrijven met opgave van curr. Vitae en verlangd salaris aan bureel van 't blad onder Nr 3736. bij Mw Gillisjans-Govaere, Gieterijstraat, 18, Roeselaere, voor grof, Brugsch werk. Zich aanbieden bij voorkeur den Dinsdag. Hoog loon, standvastig werk (3737) Adres ten bureelt. [3751] gelijk welk SCHRIJFWERK, voor 2 i 3 uur per dag. Adres ten bureele. (3760) vraagt plaats. Adres ten bureele. [3761) Adres ten bureele. [37741 voor in huishouden te helpen en te watschen, geen kost noch inwoon. Adres ten bureele. [3777] Adres ten bureele. [37801 om te wasscben, 2 namiddagen per maand, liefst van stad. Adres ten bureele. [3781) die krlstelijk huwelijk wenschen aan te gaan, schrijven aan Kristen Haard Postb. 58, Verviers ol Postb. 107 Antwerpen I. Tair. gelegenh. Rel. priest, overal in België. SULFURE DE CARBONE om allerhande Banden te herstellen. ALSOOK ALLE SPROE1STOFFEN VOOR AARDAPPELEN, BOOJVÏEN EN ALLE VELD EN TUINVRUCHTEN fer Apotheek DELANOTE Langemark. «ai»r <IBMI in—TM ie—lamimt aia i maf ainuid»^ voor het invullen uwer AANGIFTE BIJ DE BELASTINGEN het navolgen uwer VERPLICHTINGEN opgelegd door de SOCIALE WETTEN Een adres - Gediplomeerde Rekenplichtige - (3664) Maloulaan, 43 IEPER

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 6