RANTSOENEERINGSTABEL der EETWAREN NIEUWS NOTARIEEL - 6. AANKONDIGINGSWEEKBLAD VOOR HET ARRONDISSEMENT YPER BEVOORRADINGSDIENST ZONDAG 29 NOVEMBER 1942 Bericht aan de Oorlogsgeteisterden 1940 WINTERHULP - TOONEEL OUD HEIDELBERG VOETBALKRONIEK STAD YPER CINEMAPROGRAMMAS Bij C. S. Yper Vrijdag 27 November 1942 in— i—uw niriiw^j—numwra— w— HET YPERSCHE vanaf S8 \(ivi inln i- tot SJ Uenemltei- 1943 Geldig zegel PRODUKTEN 9 10 12 13 20 C. D. E. F. G. I Naar keuze A. Keukenbrood B. Meel Deegwaren Biscotten en beschuit, vervaardigd uit tarwemeel, gebuild tot 75 Dieetlevensmiddelen Peperkoek Banketgebak Gebrande gerst Margarine Boter Cichorei Geraffineei de .,uiker, kristalsuiker, korrelsuiker, kandijsuiker, «vergeoise», bruine suiker, ruwe suiker, en naprodukt Peulvruchten Zetmeelhoudende producten (buiten het niet gerantsoeneerde aardappelmeel): rijst en derivaten, maïs en derivaten, pud ding-powder, haverderivaten, enz. Onbenuttigd. Versch en bevroren vleesch, alsook vleeschconserven. Kunsthonig, invertsuiker en vloeibare suiker, suiker- en kandij siroop, broodsmeersels Confituur, gelei, fruit- of bietensiroop, vruchtenmoes, compote Aardappelen 500 gr De aardappelzegels geven recht op 500 gram aardappelen. De drie volle zegels Dagelijksch Totaal voor 1 rantsoen 1 30 dagen Hoeveelh. Aantal 225 gr. 6 k. 750 225 gr 30 166 gr. 4 k. 980 166 gr 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr 30 125 gr. 3 k. 750 125 gr. 30 175 gr. 5 k 250 175 gr. 30 250 gr. 7 k. 500 250 gr 30 1 450 gr. 13 k 500 450 gr. 30 50 gr. 16,5 gr. 3 3,33 gr. 100 gr 33,3 gr. 3 6,66 gr. 200 gr. 66,6 gr. 3 3,33 gr. 100 gr. 33,3 gr. 3 33,3 gr. 1 kg 333 gr. 3 8.33 gr. 250 gr. 83,3 gr. 3 50 gr. 16,5 gr. 3 30 gr. 900 gr. 30 gr. 30 7,5 gr. 225 gr. 75 gr. 3 15 gr. 450 gr. 150 gr. 3 500 gr. 15 kgr 500 gr. 30 STAD IEPËK UITREIKING DER RANTSOENEERINGSZEGELS De uitreiking der rantsoeneeringszegels voor de pe riode van 28 November tot en met 27 December 1942 zal geschieden volgens de nummers der rantsoenkaar- ten. telkens van 8 uur 30 tot II uur 45 en van 14 uur tot 16 uur 30. Den Zaterdag slechts van 8 u. 30 tot II u. 30- Zaterdag 28 November 's morgens voor de personen die hun zegels NIET op den vastgestelden dag kwamen afhalen. Opmerkingen: 1) Men wordt vriendelijk verzocht bij het afhalen der zegels de rantsoenkaarten te rangschik ken per nummer. 2) Iedereen moet binnen het tijdperk van 23 tot en met 28 November zijn rantsoenzegels komen afhalen. Na 28 November zullen er slechts in zeer dringende ge vallen nog rantsoenzegels worden afgeleverd. 3) De identiteitskaart zal geëischt worden. 4) De verlofgangers uit Frankrijk of Duitschland kun nen gedurende de periode dat er rantsoenzegels wor den uitgereikt, met een afschrift van hun verlofbrief, zegels bekomen van 13 uur tot 13 uur 45. OpgeletOp Zaterdag 28 November worden er geen zegels afgeleverd aan verlofgangers. 5) De zegels worden uitgereikt van 8 u. 30 tot 11 u. 45 en van 14 uur tot 16 uur 30. 's Zaterdags van 8 uur 30 tot 11 uur 30. §TAD I E P E R op het Ypersch Stadium, Augustijnenstraat om 14,30 uur C. S. Yper - Jeugdploeg - W. S leper Inkomprijs 2 fr. Tribune 1 fr. opleg. o De termijn bepaald voor het indienen der aanvragen tot vaststelling en schatting der oorlogsschade verstrijkt op 31 December 1942. Wij vernemen dat, om reden van de belangrijkheid van het af te leggen werk. de deskundigen-schatters van ons gewest onmogelijk met hunne taak tijdig kunnen gedaan krijgen. Diensvolgens ons steunende op inlichtingen door den dienst voor Oorlogsschade van het Commissariaat-Generaal voor 's Lands wederopbouw verschaft raden wij de ge- teisterden aan, ten einde hunne aanvraag van verval te vrij waren. te zorgen dat minstens het algemeen formulier lin drie exemplaren» voor den vervaldatum zou ingezonden wor den bij het Provinciaal Commissariaat (63, DoornF straat, te Kortrijk) en er over te waken dat de inlegformulieren, het proces-verbaal en de overige bewijsstukken zoo spoedig mogelijk zouden volgen. De Burgemeester, A. Notebaert. Zonilng 29 November, te 3 u. Miianrlng; 30 \oveniber, te 19 u. I\ DE\ STADSSCHOEWBUnC OPVOERING VAN Prachtige Comedie in 5 Bedrijven Buitengewone ensceneering. Leiding Hr Jet DE CON1NCK. Plaatsen in Café Astrid tegen 20, 15, 10, 8 en 5 fr. Uitslagen der matchen van Zondag 22 November 1942 11= PROVINCIAAL C. S. Yper Stade Kortrijk 35 R. C. Harelbeke F. C. Comines 30 F. C Izegem F. C Torhout 4—4 R. S. Waregem W. S. Houthulst 37 Wevelgem Sp. Deerlijk Sp. 2—2 C. S. Brugge F. C. Brugge 70 Vrij Waregem Sp. 11= GEWESTELIJK B. F. C. Roeselare B. S. Poperinge 19 S. C. Bizet W. S. leper 64 F. C. Comines S K. Vlamertinge 23 S. K. Reningelst S. K. Roeselare 51 W S. Passchendale C. S. Yper W. S. Passchendale C. S. Yper n. g. Matchen van Zondag 29 November 1942 11= PROVINCIAAL F. C. Brugge F. C. Izegem Waregem Sp. Stade Kortrijk F. C. Comines R S. Waregem F. C. Torhout C. S. Yper C. S. Brugge Wevelgem Sp Vrij Deerlijk Sp. W. S. Houthulst R C. Harelbeke 11= GEWESTELIJK B S. K. Vlamertinge W. S. Passchendale S. C. Bizet S. K. Reningelst S. C. Meenen W. S. leper B. S. Poperinge F. C. Comines S. K. Staden F. C. Roeselare C. S. Yper S. K. Roeselare Vrij Klasseering 11= Provinciaal Stade Kortrijk 9 8 0 1 40 12 17 C. S. Brugge 9 6 I 2 38 13 14 R. C Harelbeke 9 6 2 1 21 11 13 W. S Houthulst 9 5 3 I 37 24 11 Waregem Sp. 10 4 3 3 27 27 11 F C Brugge 10 4 4 2 31 31 10 C. S. Yper 8 4 3 1 23 16 9 Wevelgem Sp. 7 3 3 1 17 14 7 F C. Izegem 9 3 5 1 26 27 7 F. C. Comines 8 2 4 2 13 17 6 F. C. Torhout 8 2 5 1 12 33 5 Deerlijk Sp. '0 1 2 18 39 4 R. S. Waregem 8 0 8 0 9 48 0 Klasseering 11= Gewestelijk B S. K. Vlamertinge 9 7 1 1 42 11 15 C S. Yper 8 6 2 0 19 11 12 W. S leper 9 5 3 1 32 18 II S. C. Bizet 9 5 3 1 31 25 11 S. K Roeselare 10 5 4 1 26 31 11 F. C. Roeselare 9 4 3 2 19 26 10 B. S. Poperinge 8 3 3 2 30 22 8 S. C. Meenen 9 3 5 1 20 27 S. K. Staden 9 2 5 2 18 28 S. K. Reningelst 8.2 5 1 23 20 5 W. S. Passchendale 7 1 6 0 7 27 F. C. Comines 9 1 8 0 16 37 flora Groote Markt MAJESTIC Rijselstraat De Heerscher Duitsch gesproken Als al de Menschen Engelen waren Duitsch gesnroken met Marian Hoppe met Heinz Rühmann, Leni Marenbach, Carl de Voght OUD IEPER H. Colaertplaats Christine Duitsch gesproken met Willy Fritsch, Gisela Uhlen en Ida Wurst Vrijdag, Zaterdag, om 8 u. Zondag, 21, 5 en 8 uur Maandag om 8 uur Zaterdag, om li uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 i u. Maandag, om 7 uur Zaterdag, om 7 J uur Zondag, om 2 J, 5 en 7 i u. Maandag, om 7j uur C. S. Yper 3 Stade Kortrijk 5. De komst der leiders had heel wat volk naar de Augustinusstraat gelokt, want toen scheidsrechter Hoste de beide aanvoerders den opgooi liet betwisten, was het terrein rondom bezet en mochten we de aanwezigheid noteeren van een duizendtal toeschouwers. De ploe gen waren als volgt samengesteld Stade Kortrijk Naessens Vanneste en Hc vaert Vanmeirhaeghe. Demeerseman en Verhamme Deleu A Sandra. Delannoy. Blondeel en Deleu R. C. S Yper: Dewulf; Doolaeghe en Versaevel C Dumalin, Gauquie en Lesage Woets, Deplancke. Duma- lin M., Godderis en Cherchye. Kortrijk won den opgooi, doch het was Cercle die de eerste aanvallen leidde en onmiddellijk den indruk gaf zich kranig te zullen verdedigen. Keeper Naessens werd dan ook een paar maal duchtig op proef gesteld maar hij liet zich niet verschalken en hield stand tot wanneer de Stadisten er eindelijk in slaagden, aan de 10= minuut, het spel in evenwicht te brengen. Langs hun vlugge hoekspelers combineerden de bezoekers zeer goed en Dewulf moest herhaaldelijk ingrijpen. Aan het kwart uur liep de portier der rood-witten uit op aan dringen van Blondeel de kapitein der Kortrijkzanen centerde echter gepast naar A Deleu. die kalm be zijden G. Lesage het leder in de koorden deponeerde (01). De localen vielen daarop terug aan. maar ken den geen geluk, terwijl, op schot van A. Godderis, back Hovaert den bal vrijwillig met de hand wegwerkte zonder dat de arbiter meende fout te moeten fluiten. Blondeel wist. na 23 min. spel. de weegschaal opnieuw in het voordeel van zijn mannen te doen overslaan en. op geharrewar vóór de kooi van Dewulf. scoorde hij een tweede punt voor zijn ploeg. Vijf minuten later zette Sandra den jeugdigen Deleu A. aan het werk en de bordjes wezen 03 In tegenstelling met hetgeen vele Ypersche supporters dachten, gaven de Cerclemannen den moed niet verloren en even vóór de poos zond E. Cherchye keurig in bij M Dumalin. die prachtig een tegenpunt lukte. Met 1—3 stand voor Stade eindigde de eerste helft. Na de herneming voerde de C. S Y. gedurende 20 min. het hooge woord en de bezoekers werden inge drukt. Pas was de bal terug aan het rollen of M Du malin schoot nipt naast Woets deed het echter beter door een oogenblik later den achterstand op 23 te brengen. Er heerschte wederom hoop op een zegepraal in de gelederen der thuisspelers en de uitgeloopen Naessens had het aan den paal te danken dat om streeks het halfuur, de score niet gelijk stond. De steeds even sterke Blondeel voelde het gevaar aankomen en vrij onverwacht maakte hij er 24 van Door bemidde ling van M. Dumalin vonden de onzen een derde maal den weg naar de touwen, zoodat het 34 werd Goed en sportief aangemoedigd door hun supporters, bleven Godderis en zijn maten vóór het doel der bezoekers genesteld en wanneer iedereen zich aan den gelijk maker verwachtte, scoorde Delannoy. in flagranten bui tenspelstand. een vijfde goal voor de mauven. Met een 35 nederlaag voor Cercle werd inrukken gefloten. Beschouwing. Het was een boeiende en aangename ontmoeting, beide samenstellingen gaven zich volledig ten einde de punten te bemachtigen. Bijzonderlijk van wege de rood-witten mochten we een bedrijvigheid aanschouwen die stellig niet zonder gevolgen zou zijn gebleven, indien een beter scheidsrechter het fluitje had gehanteerd. De heer Hoste was niet opgewassen voor zijn taak. Wel kan opgewbrpen worden dat hij flaters beging in het nadeel van beide ploegen, maar deze in het deficiet van Cercle betroffen rechtstreeks twee doelpunten en dit was niet het geval voor Stade. Ook mogen we gerust verklaren dat. met een correcte leiding, het eindresultaat 44 zou geweest zijn. iets wat Deplancke en C'= ten volle verdienden. De spelers. Doelwachter Dewulf scheen niet erg sekuur. hi.i deed zijn best. doch we kunnen moeilijk verklaren dat hij bevredigde. Met een .beetje training en vooral met een weinig ondervinding wordt hij echter een goed keeper. De backs betrouwden den doelman niet. C. Doolaeghe treft geen verwijt, terwijl V. Ver saevel een paar malen aarzelde op het critieke moment en af en toe te geweldig op den man ging. iets wat Deleu A. spoedig gezien had. M. Gauquie evolueerde uitstekend, maar hetzelfde kan niet gezegd van Lesage die. ofschoon beter spelende na de rust dan in de eerste helft, ons een weerwraak verschuldigd is. C. Du malin zou ons inziens, tegen Stade Kortrijk althans, meer diensten hebben bewezen onder de lat dan alt half. Hij fungeerde niet slecht en verbetert van Zondag tot Zondag, maar Camiel is In het doel zoo vlug niet te vervangen. We zijn nochtans van meening dat. een maal Dewulf ingespeeld en C. Dumalin wederom de oude de ploeg degelijker zal figuur slaan dan vóór de verandering. Met betrekking tot verleden speeldag echter, gaat onze voorkeur naar de vroegere opstelling. De aanvallers schoten naar doelM. Dumalin was goed en leverde zijn beste match van het seizoen. Ook Godderis liet zich opmerken terwijl Deplancke besten dig flink gepresteerd heeft. Woets A. en Cherchye E. vulden het aanvalskwintet goed aan en stonden in het geheel niet misplaatst. Zondag wordt de strijd aangebonden bij F. C. Tor hout. Jongens Zondagavond moet de vlag wapperen, maar niet... halfstok zooals verleden speeldag Het slag woord luidt De beide punten R. W. S. Passchendale C. S. Yper B (uitgesteld) Gezien de onbespeelbaarheid van het terrein, werd deze wedstrijd uitgesteld tot op een later te bepalen datum. Op 29 November is de B-ploeg vrij. C. S. Yper C 2 F. C. Komen 2 Ditmaal waren de veteranen Coene en Molein bü de C-ploeg ingelijfd, terwijl Vanbecelaere en Oehaeck van ploeg verwisseld hadden Dade lijk was het te zien dat beide partijen even sterk waren zoodat de puntenverdeeling daaromtrent de juiste weergave vaD het spel aai- duidt. Zeker waren de rood-witte aanvallen menigvuldiger. maar daarentegen waren de Komensche uitvallen des te gevaarlijker. Vanbe celaere en Molein doelden voor leper in de eerste speelhelft terwijl Komen éénmaal den weg der netten vond. Na de rust stelden de bezoe kers weldra gelijk en de stand veranderde niet meer tot het einde, of schoon doelkansen bü de vleet voorhanden waren Op-29 11 is het C-elftal vrü. Jeugdploegen C. S. Yper 0 S. K. Vlamertinge 2 De Jeugdploeg moest voor de tweede maal onderdoen voor S K. Vlamertinge. Na een verdeelde eerste helft waarin C. S Y een drietal goede kansen verkeek, was S. K. V na de rust gedurende een tiental minuten inde meerderheid, wat dan ook met twee doelen werd uitge- drukt. Stippen wü nog aan dat Hollebeke bü het begin der tweede

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 1