Bij While Star leper Kampioenschap Beginnende Clubs Westland leper Getemde Feeks Vlaamsche Kinderzegen Bond der Kroostrijke Gezinnen leper o Cevonden en Verloren Voorwerpen Inschrijving Schatkistcertificaten 3,50 op 5, 10, 15 jaar N. V. BANK VAN ROESELARE 22, Diksmuidestraat leper bij de Burgerlijke Stand van leper Uitslagen van Loterij Winterhulp Toegelaten Taxis BEDANKING STERFGEVAL HET YPERSCHE 27 - 11 - 1942 bclft uitviel. wat de ploeg merkelijk verzwakte. Deplaocke. De vos. Mki en de centerhall waien de beste bij C. S Y. Ook speelden beide backs beter als tn voorgaande wedstrijden Wu blijven er op aandrin gen trainen is de hoofdzaak voor wie onder de jongeren een schoon? voetbilloopbaan vul tegemoet zien Met trainen alleen kunt U er ko nen. aan te willen. Zondag gaat het tegen W. S I Aan U jongeren van C S Y te zorgen dat de uitslag goed weze, en dat de tweede plaats innw bereik bltjve. Voetballiefhebbers, de jeugdploeg verdient insgelijks uwe belangstelling, want daaruit groeien wellicht uwe gelief koos te spelers voor later Roods geruimen tijd liet White Star niets meer van z.ch hooren Dat wil echter niet zeggen dat er geen leven -tak in ons kamp Ondertusschen heeft onze A- pioeg 'n Winterhulp-match gespeeld te Boezinge, tegen een sterke samenstelling van N. O. Westland, met 66 als uitslag. Acht dagen later gingen onze boys naar Gent. om er Gantoise aan den slag te zien tegen Beerschot. Zoo'n lessen hebben ook hun goed Weerom acht dagen later, gingen enkelen naar Brugge, om er de Cercle te zien winnen op Gantoise, terwijl anderen hun jongeren kwamen aanmoedigen op eigen plein Ons reserve-elftal speelde inmiddels zijn gewone kampioenschapsmatchen, en won steeds met brio de beide punten Hun reeks is thans halfweg, en ze staan steeds ongeslagen aan de leiding. Zij zullen zich natuur- iijk beijveren om daar ongeslagen te blijven, maar of ze erin zullen gelukken, is wat anders Zondag a s. moeten ze b. v in den vroegen morgen naar Le Bizet, met een zeer gehavende ploeg (vier invallers!): indien ze daar kunnen kop boven water houden, is een goede inzet veroverd. Dat ze echter goed de les van onze A- ploeg in 't oog houdendoorspelen tot het einde, en ti.idig achteruit trekken Onze benjamins bleven onder tusschen ook niet werklooszij speelden tegen S. K Vlamertinge. en streken de vlag (tegen ieders ver wachting Maar Zondag laatst namen ze weerwraak op de spijtig genoeg onvolledige ploeg van S K St. Juliaan waar ze maar eventjes met 14-0 wisten te ze gevieren Op dit oogenblik zit White Star weerom in vollen strijd Zondag 29 November trekt ploeg A naar Meenen ploeg B naar Le Bizet en de Jeugdploeg speelt 's na middags te 14 30 uur op Cercle's terrein tegen de jongste rood-witten Een kolfje naar hun hand maar... opgelet ngens niet te veel zelfvertrouwen. Neemt het ernstig op S. C. Bizet White Star6—4. Onze A-ploeg speelde Zondag laatst een beste eerste helt: tegen Le Bizet. Na 15 min spel was de stand 03. Aan de rust was het evenwel 24. Na de rust wisten de onzen hun brio van 't begin niet meer te herpak ken. en de einduitslag werd 64- De supporters en spe lers van Le Bizet hebben nog nooit een verrassender zege geboektEn de reden Onze halflljn steeds het beste deel van de ploeg bleef Zondag beneden haar taak evenals onze insides Ze bleven inderdaad steeds in den aanval, zonder onze verdediging bij te springen. Toen zette Le Bizet er alles op, joeg vooruit, en zette dooronze beide backs werden effenaf kapot-ge- speeld niettegenstaande ze voortreffelijk optraden. Onze halflijn moet zich tijdig leeren terugtrekken had ze dat in Le Bizet toegepast, 't zou nooit een nederlaag geworden zijn. Zij is ons een weerwraak schuldig. Rouwbeklag. White Star biedt zijn kristelijke deel neming aan scheidsrechter Denys Henri, en speler Tresy Georges, bij het overlijden van hun schoonvader Marcel STAESSEN. Gelukwenschen. Bestuur en spelers van White Star leper bieden hun beste gelukwenschen aan hun mede stichter van de club, tevens ijverig bestuurslid, Albert BARBIEUR. ter gelegenheid van zijn huwelijk met Juf vrouw Suzanne CARDINAEL. o Uitslagen der matchen van Zondag 22-11-42 EERSTE AFDEELING A. Union Abeele E Westvleteren 40 E Watou Ex. Oostvleteren n. g S K Haringe W. S Proven 07 S. K Elverdinghe F. C. Roesbrugge gesch. EERSTE AFDEELING B- Brielen Sport E. Boesinghe 36 C S. Langemarck S. K. Sint Juliaan 71 S K. Zillebeke Prior Langemarck 41 F. C. Zantvoorde, vrij. TWEEDE AFDEELING Houthem Sport F. C. Westoutre 30 V. J. Dikkebusch S K. Nieuwkerke gesch. G. S Voormezeele B S- Kemmel 0-12 R S. Loker W. S. Ten Brielen 17 BIJZONDERE RESERVE REEKS B S. Poperinge S. K. Vlamertinge 25 C S Yper - F. C. Comities 2—2 S K. Reninghelst S. C. Bizet 0—2 W. S. leper. Vrij. RESERVE REEKS A. F C. Roesbrugge E. Watou 21 RESERVE REEKS R. S C. Zonnebeke Prior Langemarck 30 C. S Langemarck E. Boezinge 9O F. C. Zantvoorde Brielen Sport 10 S. K. Zillebeke W. S. Passehendaele 03 RESERVE REEKS C. F. C Westoutre S. K. Reninghelst 21 S. K. Nieuwkerke V. J Dikkebusch 50 B S Kemmel G. S- Voormezeele 22 S C Bizet. vrij. JEUGDPLOEGEN C S Yper S K. Vlamertinge 02 W S leper S. K. St Juliaan 140 Matchen van Zondag 29 November 1942 EERSTE Ex. Oostvleteren S K Elverdinghe F. C Roesbrugge S K Haringe AFDEELING A Union Abeele E. Watou W S Proven E. Westvleteren EERSTE AFDEELING B Prior Langemarck Brielen Sport S. K Sint Juliaan U S. Langemarck E Boesinghe S K Zillebeke F. C. Zantvoorde Vrij TWEEDE AFDEELING Dikkebusch Houthem Sport V. J R S. Loker W S- Ten Brielen G- S- Voormezeele S. K Nieuwkerke B S. Kemmel F C Westoutre BIJZONDERE RESERVE REEKS F. C Comines S C Bizet S. K Reninghelst C S Yper B S Poperinge W S leper S K Vlamertinge Vrij RESERVE REEKS A Union Abeele E Watou W S Proven S. K Vlamertinge B S. Poperinge F. C. Roesbrugge RESERVE REEKS B E. Boezinge Prior Langemarck W. S. Passehendaele C S. Langemarck S. K. Zillebeke Brielen Sport F. C Zantvoorde S C. Zonnebeke RESERVE REEKS C S K Reninghelst V. J. Dikkebusch F. C. Westoutre G. S. Voormezeele B S. Kemmel S C. Bizet S K Nieuwkerke Vrij JEUGDPLOEGEN C. S. Yper W. S leper S. K. Vlamertinge S K. St Juliaan STADSSCHOUWBURG IEPER HET VOLKSTOONEEL SPEELT Op Woenailng 36 December 19 4% te 19.30 uur van William Shakespeare - Bewerking R. Orassin. Met het voltallig gezelschap. Regie Renaat Grassin Kaarten aan 20 15 10 en 5 fr., in het Café «Astrid», Vandenpeereboomplaats, leper. AfdeelingVoor het Gezin Secretariaat: Elverdingestraat. 71. leper. O Bedeeling Vleeschpastei Driedubbel rantsoen (90 gr.) per zegel Nr 10 Aflevering op voormeld secretariaat tegen betaling van 2 fr. per rantsoen der bons voor de maand December en der zegels Nr 10 voor gansch de maand December, op Maandag 30 November e. k., van 3 tot 5 uur 's namid dags. Bedeellng op Dinsdag en Woensdag I" en 2" December e. k bij den aangestelden bedeeier, Eric T1ERSSOONE, Maar schalk Haiglaan, 17, te leper. Bijzondere chocolade bedeeling voor de Groote Gezinnen met Vier Kinderen beneden de Veertien jaar laat u ook op voormeld secretariaat Inschrijven. Op Zondag 29° dezer verwacht het bestuur zijn leden van 9 u. tot 12 u. 's voormiddags in Café Théo Meenen- straat, leper. Om I) Hunne bijdrage voor 1943 te komen betalen 2) Zich te laten inschrijven voor de bedeeling van pastel (vleeschbedeeler Eric Tierssoone, Veurnesteonweg), on kosten 10 fr. 3) Deze leden, die 4 kinderen hebben geboren sedert 31 December 1927, In te schrijven voor den chocolade aankoop (Zie uitleg maandblad) v 4) Nieuwe leden te aanvaarden. Het Bestuur. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden Maandag 23 November, door M° Demolin Marie, Cartonstraateen das. Door M* Tresy Raymonde, Rijselstraat, een kleine porte- monnaie. Dinsdag 24, door Me Jacobs Julia, Capucienenstraat, een verguld dames armbanduurwerk. Door M. Arfeuille Guido, Zonnebekesteenweg, een dames sjerp. Door M. Vermersch Lucien, Meenensteenweg, een mans- hoed. Verloren. Donderdag 19 November, door Me Snau- waert Maria, van Lauwe, een veelkleurige vrouwensjerp. Vrijdag 20. door soldaat Werner Bolten, e«n fotoapparaat merk Jubllette in geel lederen koker. Zaterdag 21,doorMev. Versavel André, Dickebuschsteen- weg, twee visebkaarten Zondag 22, door M. Mauret Leon, Statiestraat, een zwart metalen armbanduurwerk. Maandag 23, door M° Dhoine Bertha, Rijselsteenweg, hare eenzelvlgheidskaart. Door M. Martyn Raphael, Capucienenstraat, een paar bruine lederen handschoenen. Dinsdag 24, door M. Degraeve Gaspard, Kalfvaart, een bruine kinderklak. Donderdag 26 langs de baan Yper-Zonnebeke, door Mw Desodt Kalfvaart, een regenmantel. ALLE GELDPLAATSINGEN VERHURING VAN BRANDKASTEN Zeer gunstige voorwaarden van den 19 tot den 25 November 1942. Geboorten. Vandevivere Monique, Recollettenpoort, 5, van Sint jan. Cherchye Hendrik, Recollettenpoort, 5, Elverdingestraat, 84. De Lombaerde Godelieve. Dikke, buschsteenweg, 218. Demey Marie-Therese, Recolletten poort, 5. Boomgaardstraat, 26. Vanlerberghe Mariette, Recollettenpoort, 5, van Hoogstade, Hollebeke Christlane, Recollettenpoort, 5, van Vlamertinge. Overlijden* Kesteloot Benolt, z. b., 82 jaar, wed. Petl- berghein Virginie, M. Haiglaan, 2. Verbuist Emelia, huis houdster, 89 jaar, wed. van Armand Soetaert, Wenninck- straat, 6. Deplancke Marie-Thérèse, dienstmeid, 80 jaar, ongehuwd, D'Hondtstraat, 27 Van Wynsberghe Arthur, z. b.. 70 j., echtg. Devos Eudoxie, Zonnebekesteenw., 127. Huwelijken Hoornaert Leon, ijzerwegwerkman, en Pertry Ivonne, werkvrouw, beiden te leper. De Bruyn Albert, metaalbewerker, en De Bellegarde Edmé, z. b., bel den te leper. Desmet Josephus, schilder, te Isegem, en Martha Wydhooge, z. b., te leper. Vergauwen Jerome, magazijnier, en Samoy Antoinette, z. b., beiden te leper. Coffyn Leonard, meubelmaker, en Vandenberghe Denise, hulshoudster, beiden te leper. Donderdag 19" dezer had de trekking plaats van de 13° schijf van de Winterhulp-Loterij. Zijn betaaibaar met 55 fr., de 4 ',000 biljetten waarvan het nummer eindigt op 9. 75 fr., de 24.000 biljetten waarvan het nummer eindigt op 89 51 63 50 11 91. 190 fr., de 4,000 biljetten waarvan het nummer eindigt op 21. 200 fr., de 2,000 biljetten waarvan het nummer eindigt op 787 206 111 587 0 '4. 1,000 fr., de 400 biljetten waarvan het nummer eindigt op 404. 5,000 fr., de 4 biljetten waarvan het nummer eindigt op 5072. 10,000 fr., de 40 biljetten waarvan het nummer eindigt op 2125. 20.000 fr., de 4' biljetten waarvan het nummer eindigt op 2214. 50,000 fr., de 12 biljetten waarvan het nummer eindigt op 00391 22880 33253. 100.000 fr de 8 biljetten waarvan het nummer eindigt op 53485 67150. Betaalbaar met 1,000.000 fr het biljet met nummer 239,458. Betaalbaar met 2,000.'00 fr., het biljet met nummer 134,653. Van Maandag morgen 30 November tot Zondag avond 6 J)ecember 1942 inbegrepen Raymond LUYTEN. 1. Nieuwstraat. PATTYN Georges, Fochlaan. VAN DER BEKE Marcel, Statiestra t- Jufvrouw Marie Vandermarliere Vrouw Weduwe Camiel Moniez-Vandermarliere Heer Arthur Vandermarliere Vrouw Weduwe Jules Vandermarliere-Steenackers De familiën Vandermarliere Bubbè en Coutrez, danken, langs dezen weg. vrienden en kennissen om de blijken van deelneming hen betuigd bij het afsterven van hun teerbeminden broeder, neef en kozijn. Heer Hector-Edmond VANDERMARLIERE Weduwnaar van Vrouw Joanna-Margareta Coutrez en voor hunne tegenwoordigheid op de begrafenis. De familie SEYS heeft de eer het pijnlijk verlies aan te kondigen, welke zij komt te ondergaan bij het afsterven van Zeer Eerwaarde Pater Albert SEYS Missionaris der Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (Scheut) geboren te Yper. op 14 Augustus 1883. en overleden in China, in den loop der maand October 1942, na 35 jaar missionarisleven Een Lijkdienst zal gecelebreerd worden in Sint- Maartens Kathedraal te Yper. op DINSDAG 1 DECEM BER, te 11 uur. De vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbrief zouden ontvangen, worden verzocht de fa milie te verontschuldigen. ZIELiH§§fe)IY Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 29 NOVEMBER, om 8.30 uur. in St. Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Heer Henri LEBRUN-DEZEURE Boesinghestraat. 16. (4111) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 29 NOVEMBER, om 9 uur, in St Niklaaskerk. tot zielelafenis van Heer en Vrouw Henri VANDERGHOTE-LOUWIJCK. (4103) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 29 NOVEMBER, om 9.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten, tot zielelafenis van Heer Edmond SIMOENS echtgenoot van Vrouw Mathilde David en Vrouw Madeleine SIMOENS echtgenoote van Heer Henri De Clercq. (4104) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bii te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 29 NOVEMBER, om 10 uur, in St Pieters kerk. tot zielelafenis van Heer Emile WERREBROUCK echtgenoot van Vrouw Bertha Verhaeghe. (4105) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd d- ZIELMIS bij te wonen dié zal gezongen worden op ZONDAG 29 NOVEMBER, om 10 uur, in de kerk der E. P. Capucijnen, tot zielelafenis van Heer Theophiel-Emiel GRYSON echtgenoot van Vrouw Silvie Pyck. (4112) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de ZIELMIS bij ie wonen die zal gelezen worden op ZONDAG 29 NOVEMBER, om 11.30 uur, in St Maar- tenskathedraal, tot zielelafenis van Heer Edmond DEDULLE en zijn overledene dochters. (4113) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bi; te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 DECEMBER, om 8.30 uur, in St Maartens- kathedraal, tot zielelafenis van Vrouw Pharaïlde DESCAMPS echtgenoote van Heer Camiel Clarysse. (4114) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 DECEMBER, om 8.30 uur, in St Jacobs- kerk, tot zielelafenis van Heer en Vrouw Edouard BORDEAUX-LESCOUHIER en dochter. Meenensteenweg, 161. (4131) Vrienden en kennissen worden uitgenoodigd de JAARMIS bij te wonen die zal gezongen worden op ZONDAG 6 DECEMBER, om 9.30 uur, in de kerk der E. P. Carmelieten. tot zielelafenis van Heer Pieter-Franciscus VERSCHOORE gepensionneerde machinist en zijne echtgenoote, geboren FEVER. (4115) ZONDAGRUST De Apotheek van Mr VANDAMME, Rijselstraat, is,.alleen open op Zondag 29 November 1MB.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1942 | | pagina 2