2 VOETBALKRONIEK Bij White Star leper ALLERHANDE NIEUWS Bij C. S. Yper Gewestelijk Comiteit Westland leper Uitslagen der Matchen van Zondag 3-10-1943 Aan de Sportliefhebbers JAZZ-ORKEiT HANDBOOGSCHIETINGEN Gevonden en Verloren Voorwerpen DEVLAG - HOEKJE S.K.Vlamertinge-Zwevegem 3-5 F.C.I ze gein C S.Yper S. V. Wevelgem-Deerlijk Sp. 2-3 E. Wervik-W.S.Passchend Uitslagen der Matchen van Zondag 3-10-43 lic Afd Provinciaal lle Aid. Gewestelijk A W.S.Ieper W.S.Houthulst 1-4 F.CPoperinge-C.S.Langeraark 6*0 R C.Harelbek.-St Monkroen 2-4 E.Boei.nge-R Kortemark 9 0 5_l Pr. Langemark-S.K. Reningelst 0-2 2-2 F.C.Torbout en SC. Bizet bye Brielen Sp.-B.S.Poperinge 7-2 Matchen voor Zondag 10-10-43 Tenzij andersluidende vermeldingen kickoff der wedstrijden te IS n He AFDEELING PROVINCIAAL C. S. Yprois Blzet Van Craeynest Deerlijk Vlamerttnge Dewulf Stade Mouscron Izegem Verbeke Torhout W. S. leper (14.30) V. Honzebrouck Zwevegera Wevelgem Van Loocke He GEWESTELIJK A. B. S. Poperinge Prior Langemark Depoortere Reningelst Brielen Denys C. S. Langemark Kortemark (15.15) Geerol} Wervik Boezinge Paemelaere Fasschendale F. C. Poperinge Himpe A. SCHOLIEREN Kortrijk Sport B. Stade Mouscron 110.00 Kerkhof Stade Kortrijk Kortrijk Sp. A. (9.30) De Jans Meenen C. S. Yprois (9.30) Malfait S K. Roeselare F. C. Roeselare (10.00) Boudry Harelbeke Deerlijk Putman KLASSEERING lie PROVINCIAAL W. S. Houthulst 3 3 0 0 15 2 6 F. C. Izegem 3 2 0 1 15 4 5 Stade Moeskroen 3 2 0 1 I i 4 5 Zwevegem 3 2 0 113 7 5 Deerlijk Sp. 2 2 0 0 8 2 4 C. S. Yper 3 1115 6 3 W. S. leper 3 1 2 0 3 9 2 S. V. Wevelgem 2 0 11 4 5 1 F. C. Torhout 2 0 1 1 3 6 1 S. C. Blzet 2 0 2 0 0 9 0 R. C. Harelbeke 3 0 3 0 3 12 0 S K. Vlamertinge 3 0 3 0 4 18 0 KLASSEERING He GEWESTELIJK A. W. S. Passchendale 3 2 0 1 14 8 5 Brielen Sport 2 2 0 010 4 4 F. C. Poperinge 3 2 1 0 24 7 4 Eendr. Boezinge 3 2 1 0 18 6 4 S. K Reningelst 3 2 *1 0 8 6 4 Eendr. Wervik 2 1 0 113 3 3 Prior Langemark 3 1 2 0 9 8 2 B. S. Poperinge 2 0 2 0 2 11 0 C. S. Langemark 2 2 0 117 0 Kortemark 3 0 3 0 0 29 0 W. S leper 1 W. S. Houthulst 4 Onze eerste ploeg heeft Zondag laatst een harde kamp te verduren gehad de Woudsporters van Houthulst, die eerste staan in de rangschikking, heb ben inderdaad onze spelers hard op de proef gesteld. Wij waren gehandica- peerd door het feit dat twee spelers niet met volle rendement konden spelen wegens ziekte, zoodat we werkelijk met 'n gewettigde vrees de leiders opge wacht hebben. Van *t begin af gaven de bezoekers, die met wind en zon in den rug speel den. zich volledig aan den kamp. en lukten, op misverstand onzer verdediging, spoedig het eerste doel. Hierdoor wakker geschud gaven de onzen goed de repliek. Van overweldi gende meerderheid der bezoekers was geen spraak, alhoewel de Ieperlingen zich kranig moesten te weer stellen. Nog vóór de rust wisten de leiders hun voorsprong aan te dikken 0-2 *«7. e Na de rust werd gedraaid, en het vlotte niet onmiddellijk in de White-btar gelederen. Weerom was het Houthulst die wist te doelen 0 3. White-Star liet zich niet ontmoedigen, en korts daarop werd een mooi inzenden van Sinnaeve even prachtig besloten door de mid-voor. die a la volée de eer wist te redden. Hierdoor aangemoedigd trokken de onzen voorwaarts met verdedigend te spelen konden ze niks winnen. Maar de stoere verdediging der Houtlanders wist alles op te klaren, of de doelman wist ook de gevaarlijkste ballen op te vangen. Op een gevaarlijke ontsnapping van Houthulst, en op misverstand onzer verdedigers, werd de stand gebracht op 1-4 stand die geen wijziging meer onderging. Beschouwingen. Deze tweede les in lie Provinciaal heeft ons weerom een en ander geleerd, en de spelers zullen het zich weten ten nutte te maken. Het was een fout daé White Star te weinig langs den grond speelde, vooral tegenover de stoere Houtlanders. die met kop en schouders boven de onzen uitstaken. In snelheid is er reeds bcternis. maar het evenaart nog niet de klasse- Zondag a.s. spelen onze mannen tegen Torhout. De reis naar de sparre- stede van in den vroegen morgen mag geen vrees inboezemen. Integendeel met moed aanpakken, en tot het einde volhouden, wat de uitslag ook moge wezen- De reserven hebben eveneens de vlag moeten strijken op eigen terrein tegen de Eendrachters van Wervik. Met 0-2 werd het einde gefloten van 'n kamp waarin de onzen klaarblijkelijk beter verdienden, indien er een midvoor op zijn plaats hadde gestaan. Zondag a.s. speelt ons B-elftal op eigen terrein tegen F. C. Poperinge. Na de eerste oefening zullen de reserven zich weten te herpakken. Ons jeugdelftal reisde met 9 man naar Vlamertinge. en liep er een dave ring op van 7-0. Voor onze jongeren moet absoluut een oplossing gezocht, opdat ze volledig in 't strijdperk zouden kunnen treden. Zondag a.s. spelen zij op eigen terrein tegen W. S. Passchendale. Zeer waarschijnlijk gaat de kamp door te 5 uur. zoodat we over een volledig elftal zouden kunnen beschikken. o«f< vanaf 15 «re. F. C. Izegem 5 - C. S. Yper 1 Zooals naar gewoonte heeft Cercle te Izegem de nederlaag geleden... en dan nog liefst met 5-1 cijfers. Ja! Op het zandachtig veld der Borstelmakers kende C.S.Y. andermaal geen geluk. Dit zeggen we nu niet om afbraak te doen aan de zege der rood-zwarten. Neen Windels en Cie verdienden de punten, doch waren zelf volledig akkoord om te verklaren, dat ze met een 3-1 of 3-2 zege reeds h«n volle bekomst zouden gehad hebben. Maar de aanvallers van F.C.I. waren heter opportunisten dan de rood-witten en hebben derhalve den inzet voor hun ploeg gewonnen. Wijzen we er hier terloops op, dat de vijf goals der localen aangebracht werden van op een afstand van 25 en 20 meter, hetgeen alleszins pleit voorde schotvaardigheid van een Windels. Verscheure. Verstraete en Callens. We mogen gerust verklaren F. C. Izegem beschikt, in tegenstrijd met andere clubs, over een sterker ploeg dan verleden seizoen en indien voorzitter Deneckere zijn aanvalskwintet kan behouden, dan zal Club maar weinig nederlagen kennen. Of we nu volledig de mindere waren Onze verdediging was van gelijke sterkte als Devolder en zijn backs en Versaevel speelde een sterke partij, terwijl Litière en Dewulf weinig verwijt treffen. Kozen en zijn kantkalfs hadden meer uithoudingsvermogen dan hun rivalen en 't was daaraan te wijten, dat Izegem in de tweede helft gedurende een halfuur de mindere was. Maar de voorlijn van C. S. Y. wist. binst deze perio de van overwicht, zich de noodige scoorkansen niet aan te schaffen om de meerderheid in doelpunten uit te drukken en mocht wel een lesje nemen aan de tegenstrevers, die. van zoohaast er zich een gelegenheid voordeed, hun kanon naar hartelust gebruikten. Het verschil lag dus bg de voorlijnen Niet dat we onze aanvallinie de nederlaag volledig willen ten laste leggen Cherchye en Cie speelden hun gewone spel. doch het woog niet op tegen het evolueeren van het vijftal der concurrenten. Weinig promotieploegen hebben het genoegen, alhoewel linksbuiten ttimpe wat minder in den smaak viel dan zijn collega's, over een voorhoede te beschikken als IzegepiIndien Verstraete en zijn kwintet hun ploeg de zege bezorgden, dan dient het eveneens gezegd, dat bij Cercle de moraal bij den opgooi op nul stond. Godderis ontbrak en met tien man moest er worden opgezet Dit knakte het vertrouwen der rood-witte ploeg en toen André het elftal kwam aanvullen, wezen de bordjes reeds 1-0 in het profijt der gastheeren. Tot daar onze beschouwingen. De Match- Reeds na drie minuten spel vond Windels de opening en had Dewulf het nakijken. Vijf minuten later was het Callens die de score op 2-0 bracht en aan de 20e minuut kreeg Verstraete zijn kans (3-0). Cercle reageerde en bekwam een vrijschop juist buiten het strafschopgebied, dam wanneer de beer Blauwe een strafschop had moeten toekennen. Deze leverde niets op en we moesten wachten tot even vóór de poos. alvorens Cherchye. op inzenden van Decheiver, den achterstand op 3-1 bracht. Daarop rust. Na de verfrissching liepen de rood-witten vlug van stapel en Devolder kreeg een paar vrije schoppen te verwerken. Cherchye plaatste een bal op de deklat. Fontje struikelde toen hij wilde besluiten en aldus gingen de minuten voorbij zonder dat Cercle iets van den achterstand wist goed te maken. Slechts een vijftal minuten vóór het inrukken kon Izegem de partij in evenwicht brengen, om gedurende de laatste minuut, langs rechtsbuiten Verscheure. nog twee goals te netten. Onmiddellijk na het vijfde doelpunt, zonder dat er nog werd opgezet, weerklonk het affluiten met een locale 5-1 zege. Verdiende overwin- a.ng der Izegemnaren. doch met gevleide cijfers. Goede leiding van scheids rechter Blauwe. C. S. Langemark 0 C. S. Yper B 16 Daar het veld van Cercle Langemark niet beschikbaar was. ging deze ont moeting door op het Augustinusstadion. De Langemarkenaren stelden een onvoltallige ploeg in lijn en hadden reeds een 6-0 achterstand goed te maken aan de poos. Na de verfrissching ontbrak de factor strijd volledig, zoodat F. Devos en Cie stelselmatig de bordjes opvoerden tot de katastrophale 16-0 nederlaag voor C. S.L. De B-Jongens zullen het steeds zoo gemakkelijk niet hebben Scholieren C. S. Yper 4 - Stade Kortrijk 1 Onze scholieren hebben aangenaam verrast en een mooie verrichting achter den rug. In de eerste helft verliep het spel verdeeld, met wederzijdsche mooie aanvallen. Op voorzet van Devos doelde Vanoverschelde aan de 10e minuut. Aan minuut 20 schoot Hollebeke van ver op doel en 't was 2-0. In de tweede beurt was Kortrijk het meest in den aanval en slaagde erin een tegenpunt te scoren (2-1). De Yperlingen verstonden het echter zoo niet en R. Maes zorgde met een schuin schot voor een ruimeren voorsprong (3-1). Ofschoon de bezoekers zich het agressiefst toonden, brachten de rood- witten. langs M. Hollebeke. de bordjes uiteindelijk op 4-1. Mooie party der Ypersche voorlijn. Jeugdploeg W. S. Passchendale 5 - C. S. Yper 1 De jeugdige Cerclemannen stonden te Passchendale voor veel oudere rivalen. De meeste elementen der gesternden waren boven de 18 jaar Desniettegenstaande boden de rood-witten aanvankelijk goed de repliek en aan de poos leidde W.S.P. slechts met 1-0. Nadien kwamen de cijfers op 5-1 te staan, dit nadat Ford voor Cercle had aangeteekend. De kleine Cappoen R. stond tusschen de palen goed zijn man, terwijl de voorlijn der rood-witten stellig beter moet kunnen. Vermelden we nog. dat een gelegenheidsscheidsrechter de match leidde. VOOR ZONDAG a s. s De A-ploeg krijgt het bezoek van S. C. Le Bizet en de mannen van den keer Van Uzem zullen de gebroken potten mogen betalen. Opgelet echter rood-witten. niet te veel zelfvertrouwen De B fietst naar Brielen en kan andermaals zegevieren. Verder moeten de scholieren 's morgens optreden te Meenen. We stellen vertrouwen in bet aanvalskwintet en verwachten ons aan een mooien uitslag vanwege Van- becelaere R en zijn makkers. De jeugdploep ontvangt P. Langemark en kan o één ountje thuis honden. 0 p ROGIMAR. en Er is training op het Cercleveld. iederen Donderdag. Dikkebusch- Kemmel Nieuwkerke- Reningelst Jeugdploegen B. 3-1 0-9 Eerste Af deeling Reserve® A. Stavelt-Elverding. 3-0 GS. Langemark.C.S.Yper 0-16 Roesbrugge-Oostvleteren ff 5-0 F.C.Poperinge-Britlen 10-0 Watou-Westvleteren t. 0 5 W.S. leper-Wervik 0-2 Proven, vrij. Reserven B. Tweede Afdeeling A. Reningelst-Westouter 4-1 HolIebeke-Komen-ten-Brielen 0-1 B.S.Poperinge-Vlamertinge 0-U Houtem-Zillebeke 3-0 Jeuedploegetl A. Zandvoorde-CJeluveld 2-6 Zonnebeke-Beselare 4-2 Tweede Afdeeling B. Voormczeelc-Nieuwkerke 2-4 u,c, y A Meesen-Dikkebusch 1-4 Vlamertinge-W_SJeper 7-0 Kemmel-Wytschate 2-1 Pr-Langemark-F C-Poper.nge 1-2 Westouter-Dranouter 10-1 Passchendale-C.S.Yper 5-1 Vriendenwedstrijd Bizet-Meesen 2-2 KLASSEERINGEN Eerste Afdeeling Reserve Reeks A. Stavele 1 1 0 0 3 0 2 C.S.Yper 1 1 0 0 16 0 2 Proven 0 0 0 0 0 0 0 F.C.Poperin. 1 1 0 0 10 0 2 Roesbrugge 0 0 0 0 0 0 0 Wervik 1 1 0 0 2 0 2 Westvleteren 0 0 0 0 0 0 0 W.S.Ieper 10 1» 0 2 0 Elverdinge 1 0 1 0 0 3 0 Brielen 10 10 0 10 0 C.S.Langem. 10 10 0 16 0 Tweede Afdeeling A. Reserve Reeks B. Houtem 1 1 0 0 3 0 2 Vlamertinge 1 1 0 0 11 12 K./t.Brielen 1 1 0 0 1 0 2 Reningelst 1 1 0 0 4 1 2 Geluveld 1 1 0 0 6 2 2 F.C.Poperin. 0 0 0 0 0 0 0 Zonnebeke 1 1 0 0 4 2 2 Westouter 10 10 1 4 0 Beselare 1 0 1 0 2 4 0- B.S.Poperin. 10 10 1 11 0 1 S 1 S o o p Jeugdploegen A. Zillebeke 0 1 0 0 3 0 eCh 1 1 0 0 3 1 2 Tweede Afdeeling B. Kemmel 1 0 1 0 1 3 0 We.to.ter 1 1 0 0 10 12 Nieuwkerke 1 0 1 0 0 9 0 Dikkebusch 1 1 0 0 4 1 2 Jeugdploegen B. Nieuwkerke 1 1 0 0 4 2 2 Vlamertinge 1 1 0 0 7 0 2 Kemmel 1 1 0 0 2 1 2 Passchendale 1 1 0 0 5 1 2 Voormezeele 1 0 1 0 2 4 0 F.C.Poperin. 1 1 0 0 2 1 2 Wytschate 10 10 1 2 0 Pr.Langem. 10 10 1 2 0 Meesen 10 10 1 4 0 C.S.Yper 10 10 1 5 0 Dranouter 10 10 1 10 0 W.S.Ieper 1 0 1 0 0 7 0 Matchen voor Zondag 10-10-1943 Eerste Afdeeling Reserven A. West vleteren-Sta vele W.S.Ieper-F.C. Poperinge Elverdinge. Proven. Roesbrugge. vrij C.SXangemark-Wervik Tweede Afdeeling A. Geluveld-Houtem Komen/ten/Brielen-Zonnebeke Brielen-C.S. Y per Reserven B. Vlamertinge-F.C.Poperinge Westouter-B.S.Poperinge Beselare-Hollebeke Zillebeke-Zand voorde Tweede Afdeeling B. W ytschate-Meesen Nieu wkerke-Westouter Dranouter-Voormezeele Dikkebusch- Kemmel Jeugdploegen A. Kemmel-Nieu wkerke Reningelst-Dikkebusch Jeugdploegen B. C.S.Yper-Prior Langemark W. S. leper- Passchendale P.C. Po peringe- Vlamertinge lederen Zondag avond vanaf 5,30 uur de voetbal uitslagen van hoogere en lagere afdeelingen bi) Etienne ServaetT. herberg In de Nieuwe Telefoon FrenchlaaH, 52, leper. Verkoophuis VANDËKt El.MT Groote Markt. 43 YPER BERICHT AAN ONS KUENTEEL Gezien de nieuwe regeling in het verdeelen der tabakwaren is er voor het afhalen van het rantsoen November, maar ÉÉN DAG bepaald, nl. Mattutlug 194 October. Onze klanten worden dus dringend verzocht zich op dien dag aan te melden ten einde hun rantsoen niet te verliezen. leper - Brand - Woensdag morgen, rond 7 u. 30. bestatigde landbouwer Lozie Willem, wonende Zonnebekestecnweg. nabij de Lamezardekapel. dat brand ontstaan was in zijn tabakhast. Dadelijk werd de brandweer van leper verwittigd, die zich onder het bevel van luitenant Seys ter plaats spoedde en na eenigen tijd erin slaagde het smeulend vuur uit te dooven. Niettegenstaan de het spoedig en krachtdadig ingrijpen der pompiers, ging een nogal belang rijke hoeveelheid tabak, welke aldaar te drogen bing. verloren. Valodiefstal De genaamde Van Calster Georges, wonende Surmontstr.. plaatste Woensdag avond, rond 9 u. 30. zijn rijwiel aan den gevel van een woonhuis op de Maarschalk Haiglaan, alwaar hij een boodschap moest doea. Teen hij echter terug buiten kwam. was zijn velo reeds verdwenen. Eea ander had van zijn korte afwezigheid gebruik gemaakt om met het rijwiel de plaat te poetsen. Klacht werd ingediend Vlie Zondagen vanaf SI 11111- met bekenden accordeonist uit Wervik In 't NACHTLICHTJE, bij Albert GRYFFON, Merghelynckstraat 8, Yper. (3258) Rijwiel gevonden - Donderdag heeft Tranchet Maurice, uit de Water kasteelstraat. langs den openbaren weg een mansrijwiel gevonden dat daar verlaten stond. Het rijwiel werd ten politiebureele overgebracht, alwaar de eigenaar zich aanmelden mag om terug in het bezit van zijn goed gesteld te worden. Beselare - Schuurbrand - 's Voormiddags brak brand uit in de schuur van landbouwer Pol Soen. De brandweerkorpsen van Zonnebeke en Geluwe, voorbeeldig ingericht, verrichtten prachtig werk. Een groot gedeelte van den graan- en tabakoogst kon gered worden, hoewel de schuur zelf deerlijk geha vend werd. Bij de 8.000 kgr. aardappelen gingen door de gloeiende hitte verloren. Passchead&le - Brand - 's Avonds rond 8.30 ontstond brand in de vlas fabriek van Jeroom Vereecke. wonende Moorsledestraat. De groote hoeveel heden te verwerken vlas. die onlangs waren toegekomen, brandden gansch op. Aan het gebouw zelf is aanzienlijke schade. Men gist naar de oorzaak. Woesten - Tuinbouw - Aanstaanden Zondag. 10 dezer, houdt onze gilde, om 6 ure stipt, bij J. Vanhee. haar ma andelij ksche vergadering. Na het verslag en de zeer leerzame voordracht, zal er een belangwekkende tentoonstelling van groenten en fruit, door de leden gekweekt, plaats hebben. Veel belangrijke mededeelingen zullen verstrekt worden en, om te eindigen, wordt als naar ge woonte een tombola verloot. Veel onzer liefhebbers zullen, niettegenstaande het in den groentenkweek dees jaar niet te best meeviel, er toch fier op gaan te toonen wat hun zorgen en noeste vlijt hebben weten voort te brengen. Daarmede zullen zij nog eens bewijzen dat de voordrachten en lessen, die zij in elke vergadering mochten ontvangen, niet nutteloos geweest zijn. Dit moe digt het bestuur aan om in de goede richting voort te gaan en te zoeken, proeven te nemen en uit te pluizen en dit alles eindelijk ten bate zijner ijverige leden. Tabakdieven - In den nacht van 30-9-43 op 1-10-43 zijn nietdeugea bin nen gedrongen in de tabakdrogerij van Edm. Vandevoorde. De eigenaars hadden, bij het krieken van den morgen, den hond der geburen geweldig hoo- ren te keer gaan en vooraleerde man. vergezeld door zijn zoon. ter plaatse verscheen, waren de vogels reeds gaan vliegea. Als het licht begon te wor den werd er door hen vastgesteld dat er eea dertigtal kilo's tabak vaa eigenaar veranderd waren. Het ware te hopen dat de politie zulke nachtridders wist te ontdekken opdat zij hun welverdiende straf Aiet zouden ontgaan. Hulp tegen Brand Bericht aan de Clubs De belanghebbende clubs worden ervan verwittigd dat Ex. Oostvleteren en E. Watou algemeen forfait verklaren in Eerste Afdeeling. De Secretaris, J. Janssen*. P. T. T. Poperinge 2 - P. T. T. leper 1 Zondag werd te Poperinge de eerste match gespeeld voor dea beker geschonken door de Ypersche Centrale Brouwerij. Na een mooien wedstrijd, eindigde de match met een voor Poperinge ge- vleiden 2-1 stand. Onze P. T. T. jongens verdienden minstens gelijk spel. Dus allen Zondag, om 17 «ar, seffens na de match Yper-Le Bizet. op het Iepersch Stadium, Augustijnenstraat, om onze jongens aan te moedigen. Ouwe Xaaie speelt... WAAR In liet Café DE BEURS" WANNEER 's ZATERDAGS en 's MAANDAGS, vanaf 18 uur. 's ZONDAGS, Aperitief Concert van 41 tot 13 uur. 's Avonds van 16 tot 23 uur. Komt luisteren naar het kwintet DANIEL V1AENE, dat voor U de nieuwste schlagers speelt. In het Café DB BEURS Meenenstraat, leper, vindt iedereen zijn gading (4945) STAANDE PERS Zondag 10 October 1943 Om 13.30 uur PROVEN Oppervogel 150 Ir. Twee zijdvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 35 fr. Alle vijf tal een primé aan 25 fr. Kleine vogels 20 fr. Inleg 25 frank. LIGGENDE PERS Om 14.30 uurVOORMEZEELE, St ELOOI, bij Ach. Ryckebusch Oppervogel 100 fr. Twee zijdvogels, elk 50 fr.Twee kallen, elk 25 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 50 schutters aan 25 fr. Inleg 25 fr. Zondag 11 October 1943 Om 13.30 uurBOEZINGE Inleg 25 frank. Een nieuwe hulppost is ingericht bij M. Daniel Beuten. brandweerman. Oude Veurnestraat nr 45. Voor een begin van braad kan elkeen daar een eerste hulp bekomen. De Brandweer. Werden ten politiebureele aangegeven Gevonden - Zaterdag 2 October, door M. Dezegher. Surmontstraat. eea lederen handschoen. Door M. Devos Jacques, Maarschalk Frenchlaaa, een sjerp. Zondag 3. door M. Cauwelier Eduard. Zonnebekesteenweg. een pater noster met lederen zakje. Door M. Ossieur Francois. Elisabethstraat. een zilveren kettingje met medailles. Maandag 4, door Me Blootacker Denise. Maarschalk Fochlaan. eea paar sajetten manszokken. Door M. Woussea Charles. R. Colaertpiaats. eea lederen geldbeugel een kleine som geld bevattende.—Door M. Verfaillie Ives. Lange Thouroutstraat, een schetsenboek. Dinsdag 5. door M. Desmet Roland. Wateringstraat, een kinderbril. Woensdag 6. door M. Decorte Pierre. St-Jacobstraat. een sjerp. Verloran - Vrijdag 1 October, door Me Callens Bertha, van Boezinge, hare eenzelvigheidskaart. Door M. Forrez Michel. Bascule, zijne eenzel- vigheidskaart. Zaterdag 2, door M. Dumalin Maurice. Ligywijk, zijne eenzelvigheids- kaart. Door Mw Bouckaert, Rijselstraat. een regenscherm. Maandag 4. door M. Garrein Jean, van Vlamertinge. een bruin lederen brieventasch inhoudende 12 zegels nr 12. Dinsdag 5, door Me Vangheluwe Esther, Augustinestraat. een donker blauwe gehaakte vrouweahandschoen. Woensdag 6. door M. Duflos Prosper. van Meesen. zijn bruia lederen brieventasch inhoudende Duitsche eenzelvigheidspapieren. Belgische eenzel vigheidskaart. reisbiljet en brieven. Door M. Ruyssen Roland. Lindendreef, een aktentasch in zwarte stof. inhoudende 2 flesschen. Door M. Ruyssen Henri. Lindendreef. een bruine kartonnen aktentasch inhoudende een penne- kas. Door Me Reybrouck Pauline, Dickebuschsteenweg. een briefje van 100 fr. Donderdag 7, door Me Degrave Marie, Wieltjestraat, hare eenzelvigheids- kaart. Door M. Moerman Charles. Beluikstraat, eea zwart lederen boe ken tasch. De De Vlag - Cel leper - deelt mede Op Woensdag 13-10-43. te 19.30 u.. wordt in de zaal Flora de prachtige en spannen de film De Verrader afgerold. Daarenbo ven zal een buitengewoon merkwaardige tweedeelige band Uit het Gevaar als bij- film worden gegeven. Tot deze eenige film ver tooning wordt iedereen uitgenoodigd. We hebben het genoegen te kunnen me- dedeelen dat Het Volkstooneel aa een suksesvolle rondreis in Duitschland ea Frankrijk, waar het voor onze arbei ders optrad, thans in Vlaanderen opnieuw zal optreden. We kunnen reeds mededeelea dat het te leper, waarschijnlijk op 3-11-43, zal optreden met De Koopman van Veüetië van William Shakespeare. Het Iepersche pu bliek. dat reeds sinds lang het Volkstooneel kent en waardeert, zal ook opnieuw van zijn kunstprestaties willen genieten. Met de K.L.V. naar Duitschland Dat is thans 't parool. Welke jongen en welk meisje zou niet willen aan het zesmaandelijksch verlof in Duitschland en dit in de mooiste streken, deelnemen Een eenige gelegenheid wordt door de DeVlag, aan alle jongens en meisjes tusschen 10 en 14 jaar geboden om zoowel aaar lichaam als naar geest geschoold en gestaald te wordea. Ouders, grijpt deze eenige gelegenheid te baat die U geboden wordtNeemt inlichtin gen bij ouders die reeds hun kinderen aan het verlof lieten deelnemen, en overtuigt U aldus zelf, dat spijts alle leugenpraatjes, de kinderea in het Rijk van een verlof genieten, dat ze nog nooit in de gelegenheid waren te genieten. Niets wordt er verwaarloosd om hen op te voeden, tot levenskrachtige ea gezonde menschen. Benevens de lichamelijke scholing ontvangen de kinderen een uitstekend Vlaamsch onderwijs, gegeven door Vlaamsche onderwijzers, van hetwelk de Vlaamsche Kontroolkommissle verklaarde, dat het meer gevor derd was. dan dit in Vlaanderen. Meldt uwe kinderen aan op het De Vlag - sekretariaat. Deken Delaerestraat. 3, leper Jongens pakt aan De Junkers Flngzeugwerke. bieden aan alle Vlaam sche jongens, die tot metaalarbeider wenschen opgeleid te worden, de prach tigste kansen. Volledig kosteloos wordt er voor hun opleiding gezorgd en niettegenstaande dit, worden hen nog werkkleederen verstrekt en wordt hen een leergeld uitbetaald. Inlichtingen worden op het sekretariaat aan iedereen gegeven. Vlamingen die reeds nu of na dea oorlog, naarliet Oosten wenschen uit te wijhen. om zich in de onmetelijke vruchtbare gebieden, die er ter beschik king liggen, een bestaan te vormen, kunnen nu reeds hieromtrent inlichtingen inwinnen bij de werkgemeenschap voor Koloniale aangelegenheden van de De Ving.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2