Ifti: GOLDEM MTAH VOETBALKRONIEK Bij While Star leper Gewestelijk Comiteit Westland leper van Zondag 21-11-1943 Bij C.'S. Yper Een probaat voorbehoedsmiddel de BANK VAN ROESELARE Het AFIM-Orkest komt naar leper o Unie van Hand- en Geestesarbeiders ARBEID en VREUGDE GROOT ARTISTENREVUE DE GOLDEN iTAD ALLERHANDE NIEUWS DEVLAG - HOEKJE HET YPERSCHE 28 - 11 - 1943 klNKMA FLORA zal vertoonen op Vrijdag 3 Dec., Zaterdag 4 December, Zondag 5 December drie vertooningen, Maandag 6 Dee., Woensdag8 December. Bestelt uw plaatsen op voorhand. 0P3ELET I Vanaf 17 December MUNCHHAUZEN Kinderen toegelaten. Uitslageu der Matchen van Zondag 21-11-43 ll« Afd. Provinciaal Aid Gewestelijk A R.Kortemark F.C Poperinge 0-15 W.S.Ieper- PC. liegen» 0-6 BS.Poperinge-S.K.Reningelst 2-4 W SHouthubi-C S Ypcr tf. 0-5 CS-Ungtm^B-WMyik 1-11 E.Boei nge Brielen Sp. 1-5 S.C.Bizet-Harelbeke 1-2 Pr.Langemark-W.S.Passcbend. afg. P.C.Torbout-Zwevegem 5-2 Scholieren S.V.Wevelgem S.K.Vlamertinge 3-1 Kortrijk Sp. B-St.Kortrijk 1-1 St-MoesVroea t^riijk S*. vrtj Sp. A t\ SK-Roesclare-St-Moeskroen 4-0 C.S. Yper-Harelbeke 2-6 KLASSEERING He PROVINCIAAL F. C. Izegem 8 6 0 2 51 10 14 Zwevegem 7 5 I 1 21 14 II Deerlijk Sp 8 5 2 I 21 10 11 S. V. Wevelgem 8 4 2 2 21 13 10 C. S. Yper 9 4 4 1 20 17 9 Stade Moeskroen 9 4 4 22 23 f R. C. Harelbeke 8 4 4 0 17 23 8 W S. Houthulst 9 4 5 0 28 29 8 F C. Torhout 9 3 4 2 21 19 8 W S leper 8 3 5 0 11 23 6 S K. Vlamertlnge 10 2 6 2 24 35 6 S C. Blzet 9 1 8 0 4 35 2 He Gewestelijk A. Scholieren Wervik S 7 0 1 48 12 15 Kortr. Sp. A 7 6 1 0 26 6 12 F.C.Poper. 10 7 2 1 67 14 15 Kortr. Sp. 8 6 4 1 1 15 5 9 Reaiagelst 10 7 3 0 40 27 14 F.C.Roesel. t 3 3 2 22 13 8 Pasacbend. 9 6 2 1 37 17 13 St.Kortrijk 6 3 2 1 19 11 7 Boezingr 10 6 4 0 40 23 12 Harelbeke 6 3 2 1 13 9 7 Brielen 8 3 4 1 21 30 7 Deerlijk 7 3 3 1 12 13 7 Pr.Langein. 9 3 6 0 18 20 6 Meeneo 5 3 2 0 14 8 6 a.S.Poper. 8 2 6 0 15 34 4 S.K.Roese! 7 3 4 0 12 24 6 C.S.Laageai 9 18 0 7 57 2 C-S.Yper 8 2 6 0 13 31 4 Korteaark 7 0 7 0 1 62 0 St.Moescroen 8 1 7 0 6 32 2 Matchen voor Zondag 28-11-43 Tenzij andersluidende vermeldingen kickoff der wedstrijden te 14,30 m. lie AFDEELING PROVINCIAAL Harelbeke Deerlijk Blauwe Vlamertlnge W. S. leper De-poorter Stade Mouscron Wevelgem (14.00) De Wulf Izegem Torhout Alloo Zwevegem Bizet Paemelare He GEWESTELIJK A. Wgrvik -B. S. Poperinge Bryon F C. Poperinge Boezinge Verbeke Brielen C. S. Langemark Sansen Prior Langemark Kortemark De Keersgieter Renmgelst Passchendale De Gryse SCHOLIEREN Kortrijk Sp. A. C. S. Yprois (11.00) Delare Stade Kortrijk F. C. Roeselare 14.30) De Lissnijder Meenen Kortrijk Sp B. (10.00) De Coninck Stade Mouscron Deerlijk 10.00Putman A. Harelbeke S. K. Roeselare (9.30) Depraetere W. S leper - F. C. Izegem 0-6 W S. leper - Res. - C. S Yprois 2-7 F. C- Poperinge - Jeugdpl. - W S. leper 2-0 Voor de zooveelste maal heeft de A-ploeg een nederlaag opgeloopen. op eigen veld. Het moet gezegd dat niemand een overwinning had gehoopt op de leiders der reeks, zelfs een gelijk spel was reeds een gewaagde ver wachting. Maar toch hadden we erop gerekend dat onze mannen zich kraniger zouden ingespannen hebben. Het spel begon goed. op het gladde veld. en in 't begin werd zelfs gelijken tred gehouden met de bezoekers. Maar eens geacclimateerd speelden de bezoekers een schoon voetbal. Bij de onzen vlotte het echter hoe langer hoe min bizonder de voorlijn knoeide. In de tweede helft wist Izegem onmiddellijk te doelen, op fout van den kanthalf. wat dan ook van meetaf de moraal deed zinken. Het spel bij Izegem werd meer en meer verzorgd, terwijl het bij White Star slordiger werd. Het moet gezegd dat onze verdediging haar best gedaan beeft, en dat Cnockaert in 'n goeden dag was. Keeper Saelens heeft moeilijke ballen gered, maar moet rapper en beslister leeren ingrijpen. De voorlijn en de halflijn moeten in betere verstandhouding samenwerken minder geknoei, meer schot op doel De pasjes werden Zondag veelal gegeven in de voeten der tegenstrevers, en over het algemeen kwamen de onzen veel te laat. Izegem bezit 'n sterke ploeg met rap en open spel. 'n gevaarlijke middenvoor, die z'n spel verdeelt, en zelf de kansen benut, wanneer hij er kans toe ziet I Niettegenstaande het kille weder was er veel volk om dezen wedstrijd te bekijken. Scheidsrechter Depraetere wisten we beter leiden dan Zondag laatst. De reserven hebben - weeral onvolledig - 'n sterken tegenstander ont moet tegen hun stadsgenooten. Ze werden ingemaakt met 7-2. De plaag van het niet-opkomen der aangeduide spelers schijnt door te dringen. Het wordt tijd dat hierin ingegrepen worde een voorbeeld stellen en 't zal wel beteren. De Jeugdploeg vertrok met vertrouwen naar Poperinge. maar zag ook hier haar zwoegen niet beloond. Keeper Vermoere moest tweemaal visschen en de voorlijn gelukte er niet in 'n tegenpunt te netten. Hiermede zijn de kansen op 'n meedingen naar den titel verbeurd. Wat echter niet beteekent dat aan de andere kampen geen aandacht moet verleend worden. Integen deel de aanhouder wint Volhouden tot het einde toe. Zondag 28 Norambar De gewestelijke derby VLAMERTINGE- W. S. IEPER. De drie gepromoveerden staan alledrie Iaatstgerangschikt. Twee ervan bekampen Zondag a. s. mekaar op de Pothem. Wat zal het worden De opstelling van W. S. leper werd gewijzigd een nieuwe proefnemingWij schenken vertrouwen, maar verwachten geestdriftiger spel dan in de laatste zondagen. Denkt er op. mannen, dat er voor de heenronde nog kwade gasten te wachten staan Zwevegem en C. S. Yprois. Aaa supporters zal het Zondag niet ontbreken maakt evenwel gebruik van de aanmoedigingen die u worden gegeven, en herwint het min of meer geschokt vertrouwen Laat u niet entmoedigen door de tegenslagen we zijn te schepe en we moeten varen Benuttigt de lessen die u worden gegeven Ploeg B ontmoet C. S. Langemark. wat 'n gelegenheid moet zijn om 'n paar punten te oogsten. De Jeugdploeg speelt tegen haar stadsgenoot C. S. Yprois. op eigen terrein. Reserven A. W S Houthulst - C. S. Yper fl. 0-5 Houthulst zag zich verleden speeldag verplicht forfait te verklaren en aldus moesten onze rood'witten niet op bezoek bij Uleyn en Cie en kon er gerust worden. Zoo kon de A-ploeg gaan supporteren I Ja Suppor teren Hierover kunnen we misschien wel even uitweiden. We hebben veel voetballiefhebbers in leper en veel supporters die voor hun elftal geld. lof en tijd veil hebben, maar we hebben ongelukkig ook andere. Supporters, site op bet veld komen met de gedachte van hun ploeg te zien winnen, ets wat normaal is. doch die, na de gewone lof bet ui gingen aan het adres van den scheidsrechter, het bestuur beginnen in «stukken trekken», de samenstelling van het elftal onder alle oogpunten critiseeren en van zoodra hun ploeg in verliesstand staat, vergeten dat ze dan het meest van al moeten aanmoedigen. Onwillekeurig vragen we ons af wat die 4r wel- weters zouden presteeren. zij het als arbiter, bestuurslid of speler Als de kar dan geen berg af zou gaan. weten we er niets meer van. Aanhan gers die niets anders kunnen dan afbreken in plaats van opbouwen is erg. maar wanneer die heerschappen dan nog beginnen met spelers, hun spelers, uit te schelden voor luiaards, lamzakken, dommeriken enz... Waar gaan we naartoe Inderdaad, zulke uitlatingen zijn van aard om spelers te demoraliseeren en een gansche ploeg in de war te sturen. Of is een sport- plein misschien de geschikte plaats om iemand in het openbaar te verwij ten en te vernederen Zoover mag en zal het niet komen Aan hierboven bedoelde supporters geven we den goeden raad, niet meer op een voet balveld te verschijnen. De sport zal er veel bij winnen Dit als naklank van de match C. S. Y.-F. C. Torhout. Zondag a. S- is Cercle andermaal vrij. doch de reserven van Stade Kortrijk. versterkt met talrijke elementen uit de A-ploeg, komen een vrien denwedstrijd betwisten op het Augustinusstadion. Een mooie ontmoeting in het vooruitzicht. W. S. leper B - C. S. Yper B 2-7 De heeft weerwraak genomen over de tijdens de heenronde geleden 2-1 nederlaag. Na aan de rust met 1-3 aan de winst te hebben gestaan, veroverden Arfeuille en Cie met 2-7 de puntjes. Doolaeghe stond bij de reserven van C. S. Y. in het gelid, terwijl bij de gesternden G. Tresy werd genoteerd. Melden we eveneens het gelukkig heroptreden van den Cercleman And ré Versailles. De doelpunten voor Cercle werden genet door Devos (3). Arfeuille (penalty), Coene. Gryson en Vanbecelaere. A. s. speeldag krijgen Bartier en Cie het bezoek van P. C. Poperinge. We zien onze reserven hun 2-1 zege der heenronde bevestigen. Scholierea C. S. Yper R. C. Harelbeke 2-6 Aanstonds hadden de bezoekers tweemaal succes en met 0-2 stand voor Harelbeke werd er gedraaid. In de tweede helft zouden de gasten tot •-4 in voorsprong komen, alvorens Hollebeke het eerste goal voor rood wit scoorde. Harelbeke bracht daarop de bordjes op 1-5, terwijl Hollebeke alsdan een tweede doelpunt voor C. S. Y. nette. Ten slotte zouden de Ratjes een zesde punt aanbrengen en verdiend met 2-6 zegevieren. Dat die scholieren daarom den moed niet laten zakken, want eens keert het tij De volgende ontmoeting stelt Souiaer en zijn maats tegen Kortrijk Sp. A en dit aan de Leieboorden. Alhoewel een nederlaag in het verschiet ligt. hopen we toch dat de roodjes eervol zullen presteeren bij de rood-gelen. Jeugdploeg C. S. Yper S. K. Vlamertlnge 0-10 Een davering van belang voor onze kleintjes Ja De afwezigheid der collegegasten beteekende een hindernis van belang en de Sportkringen, die over een flinke samenstelling beschikken, boekten een verdiende 0-10 zege. In de eente helft bekwam Vlamertinge 4 corners, tegen C. S. Y. 2. Verder kon onze keeper op meesterlijke wijze een strafschop onschadelijk makèn. Rust trad in met 4-0 voonprong in het profijt van S. K. V. Na de koffie kreeg Cappoen nog zesmaal het nakijken en aldus wezea de bordjes bij bet affluiten 0-10. Zondag wordt er opgetreden bij de stadsgenooten van White Star. Beide ploegen brengen hun beste opstelling in lijn en mochten de 'onzen* :;cb flink verdedigen. Bij een eerste treffen won W. S. I. met 0-3. ROGIMAR. Uitslagen der Matchen Eerste Afdeeling Westvleteren-Elverdinge 9-0 Proven-Roesbrugge 1-3 Sta vele. vrij. Tweede Afdeeling A. Komen/ten/Brielen-Hollebeke 3-3 Zillebeke-Houtem 4-1 Geluveld-Zandvoorde 1-1 Beselare-Zonnebeke 2-4 Tweede Afdeeling B- Nieuwkerke-Voormezeele 10-2 Dikkebusch-Meesen 9-1 Wytschate-Kemmel 1-7 Dranouter-Westouter 4-10 KLASSE Eerste Afdeeling Roesbrugge 5 4 1 0 23 9 8 Proven 5 3 1 1 13 7 7 Stavele 4 112 4 11 4 Westvleteren 5 1 3 1 14 12 3 Elverdinge 5 1 4 0 9 24 2 Tweede Afdeeling A. W.S.Ieper-C.S. Y per Brielen- C. S. Langema rk F.C.Poperinge-Wervik Reserven B. Vlamertinge- Re ningelst F.C.Poperinge-B.S.Poperinge Westouter. vrij. Jeugdploegen B. 2-7 10-2 3-4 C.S. Yper-Vlamertinge 0-10 F.C.Poperinge-W.S.Ieper 2-0 Prior Langemark-Passchendale 0-1 E R I N G E N Reserve Reeks A. C.S. Yper Wervik F.C.Poperin. W.S.Ieper Brielen C.S.Langem. 1 0 57 11 14 1 0 66 6 10 3 1 33 18 9 3 1 21 16 7 6 0 17 64 2 6 0 1 80 0 K./t. Brielen 8 Zandvoorde 8 Geluveld 8 Zillebeke 8 Houtem Zonnebeke Hollebeke Beselare 8 4 8 3 8 2 1 3 23 10 11 2 1 21 20 11 2 3 17 18 9 3 1 22 20 9 3 1 17 11 9 4 1 17 16 7 5 1 20 23 5 6 1 9 28 3 Reserve Reeks B. Vlamertinge Reningelst B.S-Poperin. Westouter F.C.Poperin. 7 7 0 0 52 8 14 6 3 3 0 14 20 6 7 3 4 0 13 31 6 6 2 4 0 12 19 4 6 l 5 0 11 24 2 Tweede Afdeeling B- Dikkebuscb 8 6 0 2 41 9 14 Westouter Kemmel Nieuwkerke Meesen Wytschate Voormezeele 8 Dranouter 5 0 3 48 17 13 8 6 1 1 35 14 13 3 28 23 9 2 17 31 6 4 2 14 31 6 1 20 33 3 3 2 8 2 4 2 Jeugdploegen B. Passchendale 8 6 2 0 20 11 12 Vlamertinge 6 5 10 29 6 10 FC.Poperin. 8 3 4 1 11 23 7 W.S.Ieper 7 4 3 0 20 13 8 Pr.Langem. 8 3 5 0 17 14 6 C.S. Yper 7 0 6 1 4 34 1 8 0 6 8 0 8 53 0 Matchen Toor Zondag 28-11-1943 Eerste Afdeeling Reserven A. Stavele-Proven Brielen-Wervik Roesbrugge-Westvleteren C.S.Yper-F.C.Poperinge Elverdinge. vrij: C.S.Langemark-W.S.Ieper Tweede Afdeeling A. Reserven B. Reningelst-F.C.Poperinge Westouter-Vlamertinge B.S.Poperinge. vrij Jeugdploegen B. F.C.Poperinge-Passchendale Vlamertinge-Pr. Laagemark W.S.Ieper-C.S.Y per Inbraak - Plundering - Afzetterij vieren hoogtij een kofferloket buren bij, uw waarden toevertrouwen aan, uw beschikbare middelen storten op 22, Diksnmidestraat, te IEPER- (steeds de gunstigste voorwaarden en tarieven). (verg- 670/22) Houtem-Geluveld Zonnebeke- Komen-ten- Brielen Hollebeke- Beselare Zandvoorde-Zillebeke Tweede Afdeeling B. Meesen - Wytschate Westouter-Nieuwkerke V oormezeeleDranouter Kemmel-Dikkebusch Berichten aan de Clnbs 1. In de klassementen werd er rekening gehouden met de beslissingen van het Comité Westland in datum van 14-11-43. 2. Alle wijzigingen of veranderingen moeten wederom 14 dagen vóór den bepaalden datum aangevraagd worden. De Secretaris. J. JANSSENS. Wanneer er een Orkest is dat zich in korten tijd een groote faam heeft verworven, dan is het zeker het Orkest van AFIM-Teekenfilmen onder leiding van den internationalen Kapelmeester CLEM MOREAU. Dit orkest, momenteel op rondreis in Vlaanderen, bezoekt aanstaanden. Woensdag, 1 December, IEPER en zal een Gala-avond geven in den schouwburg. Deze avond is voorzeker een belangrijke gebeurtenis, temeer daar er enkele artisten en attrakties meekomen, die tot nu toe alleen op de groote wereld- tooneelen optraden, zooals de zangeres JOHANNA WINKLER, die we gerust kunnen betitelen als de Belgische Erna Sack, een werkelijk corolatur stemwonder. Verder komen twee fameuze attrakties DE BURDY'S. acrobatische mondaine dansers, juist vftn een buitenlandsche reis van 2 jaar terug, en FRANSKY, slechts voor enkele maanden in Vlaanderen en direct door AFIM aangeworven, de man die de zaal een half-uur doet gieren van het lachen. Dat dit alles onder leiding staat van conferencier WILLY BANTZ is voorzeker een waarborg van een groot succes. Wij kunnen U aanraden zoo spoedig mogelijk Uwe plaatsen te bestellen. De prijzen der plaatsen zijn 20. 30 en 40 frank. Het is een eenige gelegenheid een groot wereld casino-programma in Uw eigen stad te bewonderen. Plaatsbespreking Café Boerenhol, Vanden Peereboomplaats. leper. Leest voor verdere inlichtingen de plakbrieven. 488) o 0g VRIJDAG 17 DECEMBER 1943, 19,39 uur, ia den Stadsschouwburg te leper Volgende week volledig programma. KINËMA OUD IEPER Vanal Zaterdag 27 November, om 17 ure, en volgende dagen, kunnen aan de kas van OUD IEPER plaatsen op voorhand besteld worden voor de vertooningen van 3 - 4 - 5 - 6 en 7 December 1943, van de prachtliim met Christina Soederbaum. STAD IEPER De Stad leper en hare Muziekakademie andermaal aan de eer. Enkele weken geleden mochten wij met vreugde onze jeugdige stadsge- noote A. Dethoor vieren die in den Nationalen Prijskamp, den ln prijs voor cello bekwam - Thans vernemen wij met evenveel vreugde dat de Heer Victor LEGLEY, oud-leerling onzer Muziekakademie. een eerste tweede prijs van Rome voor Compositie bekomen heeft. Heer Victor LEGLEY volgde van kindsgebeente af de lessen onzer Mu ziekakademie en wist zich van meet af te onderscheiden zoowel in de klassen van notenleer als in deze van Altviool. Harmonie. Fuga en Con trapunt. Na zijn studies te leper beëindigd te hebben, studeerde hij met onver droten ijver aan de Muziekconservatoria te Brugge en te Brussel, alwaar hij zich telken jare prachtig onderscheidde. In 1932 bekomt hij te leper. Ie prijs voor Alto en Kamermuziek met groote onderscheiding. In 1933 te leper. Ie prijs voor Harmonie te Brugge. Ie prijs voor Alto met groote onderscheiding. In 1934 te Brussel. Ie prijs voor Contrapunt. In 1935 te Brussel. Ie prijs voor Alto. met groote onderscheiding le prijs voor Kamermuziek, met onderscheiding le prijs voor Fuga. De Heer LEGLEY bekwam alsdan van wege het stadsbestuur een wel verdiend huldebetoon. Hij werd in den loop van hetzelfde jaar aangeworven als altist in het Symfonisch Orkest van Brussel en in 1936 aan het Symfonisch Orkest van het N. I. R. In 1937 bekomt hij aan het Muziekconservatorium te Brussel den prijs van Virtuositeit met groote onderscheiding voor alto. Van 1938 tot Juni 1940 volbrengt hij zijn militairen dienst. Terug in het Burgerlijk leven studeert hij Compositie bij den Meester J. Absil. In 1941 is hij altist in het Snarenkwartet Desclin. In 1943 wint hij den prijs Agniez voor Compositie en eindelijk bekomt de Heer V. LEGLEY dit jaar nog een le tweede prijs van Rome voor Compositie. Het stadsbestuur beeft dan ook besloten dat de groote verdienste van deze jongen virtuoos niet onopgemerkt mocht voorbijgaan. Op Maandag 29 Norambtr aanstaande, te 16 uur. zal de Heer V. LEGLEY plechtig ten stadhuize ontvangen worden. 's Avonds om 19.30 uur. in den Stadsschouwburg Mazikale Avond als huldebetoon aan Heer V. LEGLEY. Aan Mr. V. LEGLEY van harte proficiat. De hulde die hem gebracht wordt komt insgelijks te beurt aan zijn ge lukkige ouders Heer en Vrouw Pierre LEGLEY-PAUWELS. alhier woon achtig Dikkebuschsteenweg. alsook aan Mevrouw V. LEGLEY. Beatrix SOUVAGE. insgelijks gewezen leerlinge onzer muziekakademie. Deze prachtige uitslagen getuigen ten slotte dat de opleiding die de Heer V. LEGLEY te leper genoten heeft van den Heer L. Blorame. Be stuurder onzer Muziekakademie, zijn professor van alt-viool, van harmo nie en contrapunt, in de hoogste mate heeft bijgedragen tot het bekomen dezer prachtige uitslagen. Zij mogen een reden zijn van fierheid zoowel voor den leerling als voor zijn professor. Voor de stad leper en hare Muziekakademie is het een groote eer. Volgt nog de opsomming der werken van den Heer V. Legley. Voor zang drie liederen voor sopraan. KaaaerMaziek 1) Snarenkwartet 2) Trio voor Hobo. Klarinet en Fagot 3) Sonate voor Alto ea Piaao. Solostukken Appasionato voor alto Elegisch lied voor Alto Suite voor Alto en Piano. Orkest Symphonische variaties op een oud vlaamsck lied Symphonie Ulixes Voorbijvaart Cantate voor Soli. Koor en Orkest, op tekst von P. Miebants. Voor do Radio De Arbeid 9 luisterspel voor koor en orkest, op tekst van R. De Cneudt. Pianosaite Kleine Pianomuziek laper - Haastig overlijden - De Heer Joseph Cappelaere. 41 jaar oud. gewezen eerste sergeant - majoor van het leger, thans sedert den oorlog bij zijn schoonmoeder inwonende te Vlamertinge. was Maandag morgen, niettegenstaande hij zich een weinig ongesteld gevoelde, met den trein vertrokken om zich, zooals hij het elke week deed. naar Brussel te begeven waar hij het ambt van secretaris van den Dienst der Werken van het Gedemobiliseerd Leger waarnam. Te leper aangekomen moet zijne onpasselijkheid plots verergerd zijn. want een statiebediende vond den man kreunend op een bank in de statie liggen. De statieoverste, die verwittigd werd, deed den man binnendragen en ontbood een dokter, doch toen de Heer Dr. Verbeke ter plaats aankwam, was de ongelukkige reeds overleden. Zijn lijk werd door de zorgen der politie naar het doodenhuis van het O. L. Vrouwhospitaal overgebracht, en zijne echtgenoote. geboren Antoinette Pauwels, werd met de noodige omzichtigheid van het droevig gebeuren verwittigd. Rijwieldiefstallen - Maandag avond, rond 6 u., plaatste Knockaert Leon, wonende Augustijnenstraat, zijn rijwiel aan den gevel eener woning in de Oude Yeurnestraat. waar hij even binnen moest, doch wanneer hij na weinige ooQenblikken terug buiten kwam. was zijn velo reeds verdwenen. Woensdag, omstreeks 18 u. 30, werd aan de beenhouwerij Flepts. in de Tempelstraat, een rijwiel ontvreemd ten nadeele van Garreyn Henri, van Voormezeele. Den volgenden dag werd die fiets door politiebrigadier Titeca ongeschonden teruggevonden nabij het magazijn van den Boeren bond alhier. Alleen de voorwerpen, die op het rijwiel bevestigd waren, zooals een regenjas en een lederen knapzak bevattende een paar nieuwe werkschoenen, een paar wanten, eetkom en drinkflesch. ontbraken. Het rijwiel werd aanstonds aan den eigenaar terug bezorgd. Woestsn - Menschlievundheid - Eenige onder de sympathiekste leden van den H. Hartebond. onder de leiding van hun Eerwaarden bestuurder, hebben dezer dagen de milddadigheid der dorpsgenooten getoetst, ten voordeele onzer jongens, die in Duitschland arbeiden. Deze oproep werd met de grootste gulhartigheid beantwoord. Geen uitzonderingen, allen deden mee en zoo werd de verzamelplaats in een echt magazijntje her schapen. Eetwaren, snoep en rookgoed lagen er opeen gestapeld. Elke burger wist iets van zijn karig rantsoentje op zij te leggen voor dezen die verre van hun familie noodgedwongen gescheiden leven. Wat zullen onze jongens met het kerstfeest gelukkig zijn. wat zullen ze denken ge durende hun smulpartijtje aan hun medeburgers, die zij verlaten hebben I Ook wij zullen hun gedachtig zijn op dezen vreugdedag en met hen meebidden opdat de Nieuwgeborene ons berrahertig weze en de geaade verleene dat we samen, zonder uitgewekenen. Kerstdag 1944 thuis mogen vieren. Doet zoo voort, Woestenaars Een voor allen, allen voor één». Cel leper deelt mede Tengevolge der Kerstmaand, wordt het verzenden van pakjes naar Duitschland. van af 25 November 1.1. stopgezet. Wanaeer be kend zal worden gemaakt dat het verzenden van pakjes opnieuw toegelaten is. zal mede- deeling ervan gegeven worden. Vlaamsche meisjes tusschen 18 en 25 jaar oud kunnen te Wiesbaden in een fa briek van'artsenijkundige produkten worden tewerkgesteld. In deze fabriek is een heim opgericht, waartoe alleen Vlaamsche meisjes toegang hebben. Dit aan zeer belangwekkende voorwaarden. Nadere inlichtingen worden op het Secretariaat gegeven en de aanmeldingen aanvaard. Worden gevraagd door de O. T. voor Bretagne. een gediplomeerde verpleegster voor het Heim Lebensborn te Wegimont, een bekwame kokin voor een Duitsche familie te Brussel, een nette huishoudster voor de Rijksschool Vlaanderen te Kwatrecht. een huishoudleidster die een keuken voor 400 man kan leiden. Nadere inlichtingen op het Secretariaat. Voor een talrijk publiek werd op Woensdag de gevoelvolle en prachtig vertolkte film Liefde kan liegen in de zaal Flora afgerold. Op 15-12-43 voert het Volkstooneel te 19.30 u. in den Stads schouwburg het vermaarde werk van Ibsen op Mededingers naar de Kroon Alle liefhebbers van het tooneel. zullen er aan houden, deze uitzonderlijke vertooning bij te wonen. Deze alleen kunnen beseffen, wat een gezonde en door een volmaakte groep gegeven vertooning waard is. Genummerde kaarten zijn vooraf te bespreken in het Café Boereahol Vandenpeereboomplaats leper. Kinderen in den ouderdom van 18 tot 14 jaar. kunnen nog altijd deelnemen aan een uitzonderlijk zesmaandelijksch verlof, dat ken ia Duitschland geschonken wordt. De kinderen worden ondergebracht ia de mooiste en gezondste streken, ver van alle luchtgevaar verwijderd. Er wordt gezorgd voor een degelijke opvoeding zoowel naar geest als naar lichaam.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2