Bij C. S. Yper I Scheurkalender 1944 Bij White Star leper Gewestelijk Comiteit Westland leper van Zondag 5-12-1943 Reserven A. Voetbal - Firma Picanol BOKSEN TE IEPER ALLERHANDE NIEUWS HANDBOOGSCHIETINGEN DEVLAG - HOEKJE Stedelijk Slachthuis van leper HET YPERSCHE 10-12-1943 ,k Wevelgem Sp O - C. S. Yprols O Te Wevelgem hebben de Cerclemannen. na een tamelijk boeiende partij, ven mooi gelijk spel (0-0) afgedwongen. De match verliep voortdurend verdeeld en de supporters van beide ploegen kregen om de beurt gelegen h< d om kippenvel te krijgen. Daar de verdedigingen zich echter sterker toonden dan de aanvalhnies. zoo werden er per slot van rekening geen doelpunten gescoord en kwam het einde met een juiste draw. Hoe eigen aardig toch 1 Verleden seizoen wonnen we te Wevelgem met 5-6 en wer den er dos elf doelpunten genet, terwijl thans de doelwachters zich niet moesten omdraaien De Cercleploeg marcheerde goed. Dewulf was zeer betrouwbaar en wist zich op schoten van de gebroeders Ameye. Langedock en Gregorius te onderscheiden. Back Versaevel was overal en bezield met zijn gewone geestdrift, verzette hij heel wat werk Zijn maat Charles begon aarzelend, maar naarmate de partij vorderde geraakte hij ingespeeld. Dé halflijn mag een groot gedeelte van de verdiensten der halve zegepraal voor zich eischvn Mailliard en Gusten weerden zich als duivels in het wijwatervat en blonken uit in defensie als in aanval. Ditmaal vergat Simon niet van te loopen. Of was het misschien omdat hij linksche half speelde en Gusten rechtsche Kozen als middenhalf was Kozen Hij wroette. zat op den man evolueerde op en al om te winnen en was de ruggegraat der ploeg. En nu de voorhoede 1 Knockacrt als rechtsbuiten kunnen wede revelatie noemen Dit seizoen fungeerde bij Cercle nog niemand zoo goed op de boekplaats ab Leon. Vlugge démarrage en schot op aoel Keeper Vantrois kan er van meepraten en het scheelde geen haar of onze nieuw bakken rechtsbuiten nette, tijdens de laatste minuut, den winninggoal. Een keihard schot waarmede de doelwachter van Sport veel moeite had. Pontje was weer de oude en indien we een uitblinker moeten vernoe men. dan valt hij te vernielden Nog een tweetal zulke wedstrijden en ka pi tem Cherchye zal vergeten zijn dat hij op die vervelende hoekplaats moet evolueeren. Vanbecelaere was goed en lanceert buitengewoon flink 3.11 n vleugelspelers, maar een tikje meer snelheid bij het draaien en keeren :s gewenscht. Ten slotte nog André Godderis die. alhoewel licht onge steld. als inside m het goede complex verre van misplaatst stond. Men kan ons nu misschien het verwijt maken van te veel met den wierook om te springen. Voor degenen die in het 0-0 resultaat op zichzelf niet veel zaaks vinden, kunnen we misschien wel raededeelen. dat Wevelgem. met drie Meenensche spelers, een sterke ploeg bezit en niet voor niets in de eerste gelederen prijkt. Daarbij de C- S. Y.-ers verdienen heel wat lof. want ze vormden wederom de ploeg uit den goeden ouden tijd. Na de eerder matte prestaties tegen F. C Torhout en St. Kortriik kwam dit degelijk fungeeren zoo onverwacht, dat we er totaal door verrast waren. Is het nu misschien aan het breede terrein te wijten Verleden jaar im mers werd het ook een uitzonderlijke match der rood-witten bij de Vlieg- pleinmannen. Ia ieder geval de goede carburatie is er terug en de re monte van Cherchye en Cie ligt in het verschiet. De ploegen die we in de nabije toekomst te bekampen zullen krijgen, zijn te beklagen. E Wervik B 8 - C. S Yprois B 0 De laatste match van onze reserven. nml. bij E. Weivjk. werd een zware 5-0 nederlaag voor de lepersche kleuren. Wervik bewees dus de beste ploeg te bezitten in de reservereeks, terwijl Devos en Ge aan de gr^ns de eerste plaats ir. de rangschikking verspeelden. Rust kwam met 4-0 score voor E W. Onze B kan als verontschuldiging aanhalen, dat Bartie- wegens ongesteldheid, het veld moest verlaten en Decheiver slechts op halve krachten evolueerde. Verder maakten drie scholieren de verplaat sing mede. R. Vanbecelaere speelde als middenhalf goed. Daarmede is het kampioenschap voor Dehaeck en zijn makkers achter den rug en eindigt Cercle op een verdienstelijke tweede plaats in het klassement. Jeugd ploegen C S Yprois O-F C. Poperioge O Evenals de A ploeg heeft het jeugdelftai een scoorlooze draw geboekt. F. C. Poperinge ging dus met één punt loopen. Cappoen en Ossieur speelden bij Cercle bevredigend doch over het algemeen was het maar een matige partij. Zondag 12 December 1943. Memorabele datum A. s. speeldag krijgen we immers den derby-wed strijd tusschen Cercle A en White Star A. Aan volk zal het alleszins niet ontbreken op het Augustinusstadion. Iedereen is benieuwd om te weten welke lepersche ploeg het sterkst is en van nu reeds heerscht er hoog spanning in beide kampen. Mocht het weder van de partij zijn en alles sportief verloopen Wij. als Cercieman. zouden natuurlijk het liefst een zege der onzen noteeren. maar onze wensch is toch Dat de beste ploeg het hale! Het is de heer Vande velde uit Dottignies die zal arbitreeren. Opgelet I De match begint te 2 aar De jeugdploeg reist naar het sterke S. K. Vlamertinge. Bij een eerste treffen won S. K. V. met 10-0. doch nu kan Cercle rekenen op versterking vanwege haar scholieren. We verwachten ons zoo aan een nipte zege van C S. Y ROGIMAR O Almanak-Rlok ter DRUKKERIJ DUMORTIER 34. Boterstraat, Yper. w. s. leper 1 - Zwevegem Sp. 4 lil Allo Ii«l C^até I>F Allo BELHA' Meenenstraat. Yper. bi) Honoré D'HONDT, Speelt het ensemble WILLY voor U de schoonste Schlagers, «iet den gekenden batteriest OUWE TAAIE ZATERDAGS eD 's MAANDAGS, vanaf 18 uur. ZONDAGS, Aperitief Concert van 11 tot 13 uur. 's Avonds van 16 tot 23 uur. In het Café DE BEURS Is ledereen welkom. n.g 1-5 A 4 0 3 2 1-4 12 Wervik-C.S. Yper 8-0 W.S.Ieper-Brielen 13-0 F.C.Poperinge-C.S.Langemark n.g. Reserven B- B S-i 2-5 44 0-5 BS.Poperinge-Reningelst 3-2 P.C.Poperinge--Westouter 11-0 Vlamertinge vrij. Jeugdploegen B Passchcndale- Vlamertinge 2-5 C.S. Yper-F.C-Poperinge 0-0 Prior Langetnark-W.S.leper 3-2 E R I N G E N Reserve Reeks A. Uitslagen der Matchen Eerste Af deeling Proven Elverdinge Stavele- Roesbrugge Westvleteren. vrij. Tweede Afdeeling Zillebeke- Hollebeke Beselare Koraen/ten/Brielen Houtem Zandvoorde Geluveld- Zonnebeke Tweede Afdeeling Dikkebusch-Voormezeele Dranouter-Nieuwkerke Meesen - Kemmel Wytschate-Westouter KLASSE Eerste Afdeeling Roesbrugge 7 6 1 0 38 13 12 Proven 6 3 2 114 9 7 Stavele ö22.2 7 17 6 Westvleteren 6 1 4 l 17 22 3 Elverdinge 5 1 4 0 9 24 2 Tweede Afdeeling A. Zandvoorde 10 7 2 1 29 23 15 K./t. Brielen Houtem Zillebeke 10 5 Zonnebeke Geluveld Hollebeke Beselare Tweede Afdeeling B. Dikkebusch 10 7 0 3 52 16 17 Westouter 10 6 1 3 53 19 15 Kemmel 10 6 1 3 45 24 15 Nieuwkerke 10 5 2 3 35 25 13 Meesen 10 3 4 3 26 36 9 Wytschate 10 2 6 2 15 41 6 Voormezeele 10 2 7 1 23 38 5 Dranouter 10 0 10 0 10 60 0 Matchen voor Zondag 12-12-1943 Eerste Afdeeling Westvleteren-Proven Stavele. Roesbrugge en Elverd. vrij Tweede Afdeeling A. Besel are - C ïel u veld Hollebeke-Houtem 9 4 2 3 25 13 11 10 5 4 1 21 15 11 1 28 24 11 9 4 4 1 19 17 9 10 3 4 3 18 23 9 10 3 6 1 24 29 7 10 2 7 1 14 34 5 C.S.Yper 10 7 2 t 58 20 15 Wervik 8 7 1 0 82 7 14 W.S.Ieper 9 5 3 1 43 16 11 F.C.Pope rio. 9 4 3 2 34 19 10 Brielen 9 1 8 0 18 85 2 C-S-Langem. 7 0 7 0 1 89 0 Reserve Reeks B Vlamertinge 8 8 0 0 60 8 16 Reningelst 8 4 4 0 20 26 8 B.S.Poperin. 8 4 4 0 16 33 8 F C Poperin. 8 2 6 0 25 28 4 Westouter 8 2 6 0 12 38 4 Jeugdploegen B- Vlamertinge 7 6 1 0 3* 8 12 Passchcndale 10 6 4 0 23 21 12 F.C.Poperin. 10 4 4 2 16 24 10 Pr. Lange m. 9 4 5 0 20 16 8 W.S.Ieper 9 4 5 0 25 20 8 C.S.Yper 9 1 6 2 8 37 4 Zonnebeke- Zand voorde Komen-ten-Brielen-Zillebeke Tweede Afdeeling B Dranouter - Wy tschate V oormezee le- Meesen Westouter--Kemmel Nieuwkerke-Dikkebusch Berichten aan de Clubs 1) inschrijvingen voor een tweede Kampioenschap voor Reserveploegen en voor Jeugdploegen moeten tegen 25 December 1943 aan het Secreta riaat Westland tóegezonden worden. 2) Deze Kampioenschappen zullen rond 15 Januari 1944 aanvangen. De Secretaris. J- Janssen*. Red Boys 3 - White Boys 4 Maandag 11. 6 December, fcestfvan St-Elooi. had een voetbalwedstrijd plaats op het terrein White Star tusschen twee elftallen gekozen uit het personeel der beide ateliers en de gieterij. De eene ploeg werd gedoopt de Red Boys (roode trui) en de andere de White Boys (witte trui). Een 200 tal toeschouwers zijn aanwezig wanneer de heer B. Steverlynck de volgende ploegen tegen elkaar opjaagt Red Boys V anhee Depraetere Leroy Coussement G. Corneille Debergh W. Delhaye Vercruysse White Boys Zondag laatst heeft White Star weeral eens twee punten zien verhuizen. 'die. met wat meer oplettendheid, thuis moesten blijven. Maar de onkans. ea de tegenslagen hebben ons in den laatsten tijd zoodanig vervolgd dat er waarlijk nog moeilijk aan overwinning kan gedacht worden Voeg daarbq dat de doelman het Zondag buitenmate flauw aan boord heeft gelegd ot zijn netten te verdedigen Hij heeft drie doelen op zijn actief, welke hij. met wat meer soepelheid en durf. had kunnen redden. De ver dediging anderzijds, deed in den beginne erg onzeker, en 't verbeterde slechte wanneer Cnockaert rechtsbuiten speelde, en zijn plaats afstond aan Roger Zwevegem miek dankbaar gebruik van bet flauw presteeren onzer achter hoede en stond aldus aan de rust voor met 0-3. Er dient hier te worden bggevoegd dat onze keeper een strafschop wist te houden, en dat aan de overzijde een doel. op hoekschop rechtstreeks genet, werd afgekeurd. Wanneer in de tweede helft White Star met wind in de zeilen speelde, bad Zwevegem een kwartier lang een offensief te verduren, dat hen uiteen- oeg Het is werkelijk onverklaarbaar hoe tijdens deze tijdspanne slechts één doel werd gelukt steeds kwam de bal terecht op den zijpaal. op de bovenlat, of op een toevalligen verdediger. Toen, na ons tegenpunt. de bezoekers onmiddellijk hun voorsprong aandikten, was het offensief geluwd. Er volgde daarop verdeeld spel. Zwevegem boekte aldus een door hen onverhoopte zege Scheidsrechter Annicaert trof enkele onbegrijpelijke beslissingen, die op net moraal der onzen hebben ingewerkt De kamp werd anders fair betwist. Het is ontegensprekelijk dat White Star Zondag laatst stukken beter speelde dan b.v. tegen Izegem Maar. zooals te Vlamertinge, er was nog iets niet in orde De doelwachter heeft in elk geval deze nederlaag op zijn rekening te schrijven. Van de halflijn wordt verwacht dat er zui verder zou gepast worden naar de voorlijn. waar de schotvaardigheid een aan te kweeken deugd is. Zwevegem heeft 'n goeden indruk gelaten, maar kan stellig beter W S. loper B 13 - Brielen Sp. 0 Onze B-ploeg heeft Brielen Sport ingemaakt met 13-0. Brielen stond evenwel onvolledig in de lijnen. Prior Langemark 3 - Jeugdpl W. S. leper 2 De Jeugdploeg heeft met haar talrijke invallers 'n besten indruk gelaten tegea Prior Langemark. en slechts met 3-2 moeten onderdoen. Hoe naar of 't was een gelijk spel Ook hier was de onkans bij onze voorlijn 't beste deel Zondag 12 December White Star had steeds gehoopt met volledige opstelling en in goede konditie den plaatselijken derby aan te vangen. Dat s n- het geval drie spelers moeten vervangen worden Wat er ook van zij we laten ons niet vooraf ontmoedigen met kalmte en vertrou wen vatten we den kamp aan. en zullen de gevolgen ervan ondergaan Op 'n overwinning kunnen we niet rekenen 't Is een feit dat C. S. Yper .a goede konditie steekt, en dat het veldvoordeel zich zal doen gelden w, vragen aan alle spelers dat ze met kalmte en sportieven geest dezen wedstrijd zouden aanvangen, en eindigen, en verwachten van de supporters dat ze met deftige termen hun ploeg zouden aanmoedigen. Het antwoord is nu aan de spelers 1 Zondag zal de groote massa op bet Aagustynenveld zijn om haar elementen aan 't werk te zien Spelers, houdt u kalm. en volhouden tot het einde De B-ploeg moet naar Wervik. om er den uitgestelden wedstrijd te sp -ten We verwachten ons aan 'n moedige verdedigiug der onzen De Jeugdploeg heeft haar kampioenschap op één kamp na (tegen S. K. Vlamertinge) geëindigd, en is morgen op rust lm pens C. Dekaezem acker Decroix Tancré A. Bouchoert D. Garreyn Platteau Houwen Adam Degraeve Boudry Clarysse Barbier Schotte De rooden winnen den toss. Seffens zijn de witten ten aanval, maar de roode achterhoede kan in corner verwerken. Na 12 minuten spel lukken de witten echter hun eerste doel. 3 minuten later krijgt de roode keeper vaor de tweede maal het nakijken, om een paar minuten daarop voor de derde maal te moeten visschen. De bordjes wijzen dus 0-3 na 17 minuten. De roodjes laten echter den moed niet zinken en kunnen er wat evenwicht in brengen en gelukken er zelfs in na een tiental minuten den keeper der witten voor de eerste maal te vloeren Het blijft daar echter niet bij en slag op slag kunnen de rooden nog tweemaal doelen. Rust komt met 3-3 stand. Na de malt is het spel meer verdeeld en wordt het leder van het eene naar het andere kamp getrapt. Een penalty voor de witten wordt door den rooden keeper prachtig gered, terwijl een paar minuten later langs den anderen kant een penalty langs het doel wordt gezonden. Het win- ningsgoai voor de witten wordt op een penalty gemaakt eenige minuten voor de scheidsrechter het inrukken fluit. Bravo jongens, gij hebt U allen pracht.g geweerd. Uit uw spel hebben wij kunnen opmaken dat er goede elementen tusschen U zitten en dat wij dus een goede ploeg zullen kunnen vormen, die het eerste elftal van onze nieuwgevormde club zal uitmaken. Wij wenschen U goed heil en vele zegepralen in de toekomst. PICANOLER. In onze goeie stad met Halle en Belfort stond de bokssport eertijds maar op een zwart bladje. De Ieperlingen waren immers van oordeel, dat slagen krijgen geen sport was. Hoe dom toch dat boksen, dat slagen en dat vechten I Zoo spraken de oningewijden en ze hadden ongelijk. Ge lukkig kwam er in de laatste jaren verbetering en wanneer er verleden seizoen te leper boksmeetingen werden op touw gezet, konden de inrichters steeds bogen op een talrijke opkomst. Er kwam dus belangstelling voor het pugilisme bij het publiek. Men begon in te zien. dat boksen ook zijn goede kanten heeft. Voor een buitenstaander is boksen synoniem met straatvechten. Niets is nochtans minder waar Bij het vuistschermen klopt men er zoo maar niet in het wilde op los. Alle slagen zijn berekend en benevens lichamelijke kracht, vergt het «kloppen" ook moreele sterkte. Boksen is zeer lastig en men moet kern-gezond zijn om in dezen tak van de sport zijn man te staan. Juist daar liggen de voordeelen Pugilisme staalt de spieren, kweekt een sterk hart en vooral... vormt een rotsvast karakter. Ook dit heeft men reeds gedeeltelijk in onze stad begrepen, want toen we deze week eens een kijkje gingen nemen in de zaal Victoria Palace waren we effenaf verrast. Een twintigtal jonge kerels deden er aan bokstraining. Eerst een weinig lichaamsoefening, dan een tijdje koord dansen en daarop schaduwboksen, om dan de oefenstonde te besluiten met een drietal rounds te boksen. .Goed zoo Dat noemen we aan sport doen Vluchtig wierpen we eens een blik op het reglement, dat streng is en hoofdzakelijk tucht als basis heeft. Natuurlijk moeten we hen die de Boksclub Olympic leper in leven riepen hier gelukwenschen. De Kortrijksche manager J. Vanlaecke en zijn evenknie de 100 t.h. sportman Julien Delbecque. Julien leidt de trainingen met hartstocht en we konden ons overtuigen hoe hij glimlachend elke verbetering bij zijn poulains op merkte. Francois Carlier is de te loven oefenmeester. Qois is daar in zijn element en de geschikte man op de geschikte plaats. Verder wordt het clubje geschraagd door vijf bestuursleden, nl.de twee gebroeders Flepts. Coussement G.. Cottegnie G.. en Delbecque J. Kleppers die in de sport geen geldelijke winst zoeken en. benevens werkkracht, zelf altoos een stuiver over hadden voor hun stokpaardje. Onbetwistbaar gaat de'B.O.I.. die. we herhalen het, op goede leest geschoeid is. een verdienden bijval tegemoet. We wenschen niet beter en raden de half-ontloken boksiiefbebbers aan. 's Zondags, tusschen 10 en 11 uur, ofwel 's Dinsdags of 's Donderdags, tusschen 18 en 19.30 uur, eens tot aan het Victoria Palace St-Jacob- straat. te gaan. Ze zullen het zich niet beklagen ea stellig voor de boks sport gewonnen zijn. Iedereen kan natuurlijk geen kampioen worden, maar voor iedereen heeft boksen zijn nut. Daarom schreven we dit pleidooi Jeugd van leper, we verwachten van U... daden Bij het ter pers gaan. vernemen we dat de eerste boksmeeting van het huidige seizoen te leper doorgaat op 2 Januari a. s. De beroepsboksers Carlier en Servaege zullen uitkomen tegen twee Brusselsche pugilisten, terwijl de lepersche liefhebbers Lemoine. Carlier A.. Ossieur R.. Savaete. Ligneel en Viane. eveneens den ring zullen betreden. Ondsrtusschen richt men op Zondag 12 December e. k. een speciale en sensationeele training in, die door iedereen gratis mag bijgewoond worden. Manager Vanlaecke komt met al zijn beroepsboksers naar leper De lepersche boksliefhebbers krijgen dus een eenige gelegenheid om mannen als Lagrou. Vanneste. La- père en Servaege in harde publieke training aan het werk te zien. Deze oefening gaat door van 10 tot 12 uur iö de zaal Victoria Palace St- Jacobstraat. alhier. Olympic Box'ng Club leper wij wenschen U van harte een wel verdiend succes ROGYPRIS. lopor Schurkenstreek Verleden week Donderdag, rond 8 u. 30 's avonds, werd bij Garreyn. Dixmudestraat. een ledige glazen confituurpot dwars door de vitrien geworpen. Toen de bewoners, opgeschrikt door het rinkelen van de gebroken winkelruit, kwamen toegeloopen om te zien wat er gebeurd was. waren de gemcene schurken natuurlijk reeds gaan loopen. Den volgenden avond, ditmaal rond 10 u.. werd bij middel van een bier glas de ruit der ingangsdeur van het haarkapperssalon Nuytens Gerard, in de Lange Thouroutstraat. eveneens ingeworpen. Hier ook hebben de laffe daders zich spoedig uit de voeten gemaakt, want toen de Heer Nuytens naar huiten kwam gesneld, was er op de straat niemand meer te zien noch hooren. Wielrijders opgepast - De genaamde Bailleul Georges, van Voormezeele. vond Zondag avond, rond 6 u.. zijn velo niet meer terug aan den gevel der herberg In 't Klein Rijsel waar hij hem enkele oogenblikken te voren geplaatst had. Wanneer toch zullen de wielrijders eens wat meer zorg dragen voor hun rijwiel en het 's avonds vooral zoo niet meer hier of daar langs de straat te grijpen zetten. Verkeersongeval. - Dinsdag avond, om 5 u.. werd de 27 jarige Van dendriessche Sylvere. van Roesbrugge. nabij de herberg Het Torentje op de R. Colaertplaats, aangereden door de autobus leper-Roeselare. Voor noemde persoon kwam per rijwiel van uit de richting der statie naar de Fochiaan gereden en wilde de autobus langs den linkerkant voorbijsteken, op het oogenblik dat deze zich juist in gang zette. De wielrijder werd alzoo door het vorenste van den radiator geraakt en omvergeworpen. Het rijwiel viel onder den radiator juist tusschen de twee voorwielen, zoodat het niet beschadigd werd. doch de fletser kwam er slechter van af en werd aan het hoofd en het linkerbeen gewond. Hij werd naar het O. L. Vrouwhospitaal overgebracht, vanwaar hij. na de noodige zorgen ontvangen te hebben, nog denzelfden avond mocht huiswaarts keeren. Zillebeke - Ontploffing - De genaamde Carrein Achiel. 32 jaar oud. had Zaterdag laatst, zooals naar gewoonte, den heelen dag gespit om naar buit te zoeken, doch toen hij het gevonden ijzer wilde wegen, deed zich plots een geweldige ontploffing voor en drong een stuk ijzer hem door het voorhoofd, doorboorde den schedel en kwam langs boven weer uit. zoodat het slachtoffer, dat bewusteloos neerviel, twee vreeselijke wonden aan het hoofd vertoonde. Na een eerste voorioopig verband ter plaats ontvangen te hebben, werd de ongelukkige, dadelijk naar het O. L. Vrouwhospitaal te leper overgebracht, waar. gezien de zware schedelbreuk die hij opgeloopen heeft, zijn toestand als uiterst bedenkelijk aanzien wordt. Beselare - Dieven op ronde - In den nacht van Zondag op Maandag heeft men ingebroken in de bureelen van het gemeentehuis en er twee schrijf machienen ontvreemd, waarvan eene in het secretariaat en de tweede in den dienst der bevoorrading. Ook de genaamde Vancoillie Alidoor. wonende Oosthoek, kreeg Maan dag nacht het bezoek van dieven, die bij hem een hoeveelheid van ongeveer 180 kgr. tabak buit mieken. Zonnebeke - Onder zijn gespan - De melkvoerder Georges Noppe. wonende Frezenbergstraat. kwam aan den omdraai van bovengenoemde straat onderden wagen terecht, waardoor hij aan handen, beenen en aange zicht gnwond werd. Tooneelfeest - De plaatselijke tooneelspelers van het Davidsfonds verdie nen een pluimpje. Ze hebben Zondag laatst voor een bomvolle zaal flink gepresteerd. Een omliggende gemeente heeft de tooneelgroep tot optreden ge vraagd. Wie de leuke opvoeringen Onder de Paraplu en 'n Best Daggie nog niet heeft bijgewoond, vatte een laatste kans op Zondag 12 dezer. Veelevering Voortaan gebeurt de aanvoer van dieren op de markt van leper niet meer den Maandag namiddag, maar wel den Dinsdag morgen vóór 9 u. Kantoor der Be'astingen Moorslede, wijzigingen aan den dienst - Voortaan is het kantoor der belastingen open voor de betalingen van 9 tot 12 uur. Alleen 's Zaterdags worden, zooals voorbeen, geen betalingen aanvaard. Gedurende de maanden December. Januari. Februari en Maart zullen er geen zitdagen meer gehouden worden. De zitdagen voor ouderdomspensioenen zullen later bekend gemaakt worden. Kolen - De gezinnen wier aantal leden niet meer overeenstemt met het aantal aangeduid op.de kolenkaart. dit wil zeggen samenstelling van het huis gezin gewijzigd door huwelijk, geboorten, sterfgevallen, enz., moeten dit komen aangeven op het gemeentehuis Dienst niet-eetwaren en wel vóór 15/12/43. Rantsoeneeringskaarten en kolenkaart medebrengen, alsook de strook der kolenkaart welke bij den leverancier berust. Woesten - Tuinbouw - Aanstaanden Zondag 12n dezer, heeft onze laatste maaadelijksche vergadering om 6.30 ure plaats bij Maurice Vlaminck. Op deze vergadering wordt geen voordracht gegeven, daar er allerhande mede- deelingen zullen verstrekt en uitleg over den gezamenlijken aankoop der tuinbouwzaden en inschrijvingen gegeven worden. Ook zal er overgegaan worden tot het uitreiken der nieuwe lidkaarten voor het jaar 1944. Elk weze dus op zijn post om het bestuurlijk werk niet te zeer te bemoeileken. De kleinveetelers. die op de keuring van leper hun rasdieren lieten keuren, zullen ook den uitslag van dit onderzoek vernemen. Dus voor iedereen zal er belangrijk nieuws zijn en geen twijfel of elk lid zal het mogelijke doen om tegenwoordig te zijn en een vriend of kennis, die ook graag tot de groote familie der liefhebber-tuinbouwers zou willen toetreden, medebrengen. Elkeen is welkom. Vlamertinge - Mislukte overval - Drie gemaskerde kerels boden zich 's morgens aan bij landbouwer Dejonckheere en eischten dat bij hen het zich in huis bevindende geld zou geven. De landbouwer deed alsof hij aan dit verzoek wilde voldoen en trok naar boven, doch gekomen bij de kamer deur trok hij deze plots dicht voor den neus van den bandiet die hem gevolgd was. Na de kamerdeur op slot gedaan te hebben, trok Dejonckheere het venster openen blies zoo hard hij kon op den hoorn. Hierop kwamen spoedig geburen et> werklieden toegesneld, zoodat de drie boeven het geraad zaam oordeelden zich uit de voeten te maken. Langemark - Bandietenstreek Bij landbouwer Vandecandelaere Oscar, wonende leperstraat, werd 's avonds rond 7 u. op de deur geklopt. Op de vraag wie daar was. werd geantwoord dat het de veldwachter was met dienststukken voor de inlevering. Gerustgesteld opende de landbouwer de deur doch was niet weinig verrast daar plots drie gemaskerde en gewapende mannen voor hem te zien opdagen. Onder bedreiging het tweejarig kindje dood te schieten, deden de schurken zich een som van 57.000 fr. overhandigen, waarna ze de woning verlieten en in de duisternis verdwenen zonder her kend te worden. LIGGENDE PERS Zondag 12 December 1943 Om 14.30 uur ZILLEBEKE. bij Camiel Braem Opper- vogel 100 fr. Twee zijdvogels, elk 50 fr. Twee kallen, elk 30 fr. Kleine vogels 20 fr. en boven de 50 schutters alle drietal twee vogels van 35 fr. Inleg 25 frank Om 14.30 uur: WESTVLETEREN (Dorp). Zondag 19 December 1943 YPER, In de Zon, Statiestraat. Gedurende de maand November 1943 werden volgende dieren geslacht 15 stieren 11 ossen 76 vaarzen 44 koeien 115 kalveren 63 schapen 67 varkens 8 paarden. Totaal 399 dieren. Cel leper deelt mede «Het Volkstooneel» treedt opnieuw te leper op. en wel op 15-12-43. te 19.30 uur in den Stadsschouwburg, met het wereldbe- faanyde historisch-dramntische stuk van H. Ibsen Mededingers naar de Kroon H. Ibsen. de schrijver der meesterwerken Peer Gynt en Brand bereikt met Mededingers naar de Kroon het vol maakte. We worden verplaatst in de Middeleeuwen, in den feilen strijd tusschen de gemeenten onderling. Noorwegen, zoowel als de steden Brugge. Gent, leper, kende zoowel zijn twisten tusschen zijn verschillende steden en streken. Met ware meesterkunst weet Ibsen. dezen strijd uit te beelden en het goede rechtvaardige element over het laaghartige nooit verzadigde element te doen zegevieren. Het Volkstooneel dat de traditie van Staf Bruggen voortzet en dat in zijn rangen den zoon van Staf Bruggen telt. die met schitterend talent eveneens de faam van zijn vader voortzet, beeldt het werk van den grooten Ibsen tot het volmaakte toe uit. Alle ware tooneelliefhebbers. die in de kunst enkel en alleen het verhef fende en opvoedende zien. zullen dan ook n«et aarzelen de vertooning bij te wonen, bewust dat dergelijke vertooningen in een provintiestadje gege ven. uitzonderlijk zijn en met heel wat moeilijkheden gepaard gaan. Bespreek tijdig uwe kaarten in het Café Boerenhol Vandenpeere- boomplaats. leper. Steeds en overal neemt de De Vlag de belangen der arbeiders waar. Arbeiders kunnen zich gerust met al hunne aangelegenheden steeds tot het sekretariaat wenden, waar hen steeds de noodige hulp en bijstand zal worden verstrekt. Niettegenstaande we volop het wintergetijde naderen, vertrekken nog steeds kinderen voor zes maand in verlof naar Duitschland. Dit meer dan alle woorden, bewijst dat de kinderen daar worden ondergebracht op een wijze, die hen in geen geval kan schaden, doch die hen zoowel naar geest als naar lichaam staalt en hen tot jonge krachtige, levensblije menschen opleidt. Met de daad wil het Nationaalsocialistische Duitschland bewijzen dat het een nieuwe orde geschapen heeft en er ook onze kinderen aan deelachtig maken. Aarzel niet langer ook uw kinderen, van deze uitzon derlijke gelegenheid te laten genieten. Neem inlichtingen op het sekreta riaat of bij vrienden waarvan U weet dat hun kinderen in verlof ver trokken of reeds uit verlof terug zijn. Aanmeldingen geschieden steeds op het DeVlag sekretariaat. Deken Delaerestraat, 3. leper. Zaterdag 11 dezer wordt door de Nationaalsocialistische Voorzorg in samenwerking met de DeVlag-Vrouwenwerken, de kinderen en gezin nen der vrijwilligers hun Weinachtsgeschenk aangeboden en wordt geza menlijk het Joelfeest gevierd.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1943 | | pagina 2