VOETBALKRONIEK Bij C. S. Yper Gewestelijk Comiteit Westland leper Bij White Star leper WIELRIJDEN Lapiere's Zaal, D'Hondtstraat CROCHET Groote Openbare Demonstratie ALLERHANDE NIEUWS Kindervoeding - leper Sofie, trek het joen nie an DAVIDSFONDS - IEPER HANDSOOGSCHIETINGEN DeVlag - Hoekje UlUlagca via Zondag 19-3-44 II' AIJ Provinciaal W S leper C S Yp.,. 8 Hareibeke-Vlamertir.je 5-3 Wevelgexn Izegem 1-4 feff Torbout. Bizet. Z we vegen» ca St.Moeskroen Scholieren Mecnen F.C. Roeselare 0 3 Kortrijk Sp. B S K. Roeselare 0-3 St. Moeskroen-CSYper 2 3 Deerlijk-Kortrijk Sp. A 0-1 II* F.C.Izegem Deerlijk Sp. 20 13 S V Wevelg. 20 II C.S.Yper 20 11 Zwevegem 18 9 F.C.Torhout 19 St.Moeskr. 19 WS.lepcr 20 S-K. Vlamert. 20 RC.Harelb. 18 S.C.Bizet 18 Provinciaal 20 18 0 4 6 7 8 7 10 6 14 5 13 4 13 3 15 2 110 21 38 3 60 28 29 3 56 33 25 3 53 33 25 2 48 45 29 2 51 45 20 2 45 51 16 0 28 61 12 2 42 65 12 1 25 74 9 9 12 80 6 W S. leper 0 - C- S. Yprols 8 De Cerclemannen hadden zich den derby eenigszins lastiger voorgesteld dan hij ia werkelijkheid verliep. Dc jeugdige gesternden kregen tegen onze mannen maar wei nig ia te brengen, met als gevolj dat bet voor W S. I. cea katastrophale nederlaag werd en voor Cercle een saeces zonder voorgaande. Ondanks de gure weersom standigheden waren toch nog een bevredigend aantal voetbal-enthousiasten opgekomen om de beide lepersche samenstellingen aan het werk te zien. Daar scheidsrechter Everaert ontbrak, aam A. Knockaert. scheidsrechter koogere af deeling. het Au tje op. C. S. Y. drong aan stonds haar spel op en de defensie der gesteraden mocht al op de tanden bijten. De goals lieten aanvankelijk noch tans op zich wachten. Rond het kwartuur kwam de heer Everaert. offirieel rêférée. de leiding van de match over- nemca en weinig oogenblikken daarop opende M. Duma- ka den stand (0 I). Drie minuten later maakte Berten er 9-2 van en no-g vóór de poos bracht M. Dumalin de bordjes op 0 3 IWEet dezen stand kwam de rust. Na de kofii mocht G- Tresy al spoedig weer ingrijpen en aan de 16e min. nette M. Dumalin. met kopstoot en op prach tig wijze, een vierde Cercledoel. Rond het halfuur was bet nogmaals M. Dumalin die er 0-5 v^n maakte en vijf minuten later zette dezelfde speler, voor flagrant hand- spel van een back van W.S.I.. een strafschop om (0 6). Juist daarop bracht A Deptancke de cijfers op 0 7 en twee minuten vóór het einde stelde A. Vanbeselaere zich tevreden met de bordjes definitief op 0 8 te brengen. Daarmede werd afgefloten. Bosckouwiuc De laatste oScieele match van onze roud-witten werd hun mooiste zegepraal. Cercle beheerschte baar rivaal in alle lijnen en de overwinning is dan ook verdiend te noemen. We willen aannemen, dat de ge steraden een tegendoel verdienden en dat Lesage een bijna zeker doelpunt wist uit te koppen, maar dat Cercle een klas sterker was zal wel niemaad aanvechten. De wulf heeft zijn netten voortreffelijk verdedigd en een paar malen flink vuistwerk verricht- Op dit gebied is Roger waarlijk sterk De Jïacks waren den toestand meester en de haiflijn veel degelijker dan deze van W.S-l.. die na tie koffieiueen zakte Goideris. die opnieuw Camiel verving, was de onberispelijke spelverdeeler en -breker. Wijlen we er terloops op. dat we Zondag met vijf cen- Cerhalfs in de kleedkamers stonden M. Gauquie. Camiel. Godderis. M. Dumalin. die als middenhalf het seizoen begon en Vanbeselaere. de middenhalf der B-ploeg. Van toeval gesproken t Lesage is in vorm en dan mag men de beste tegenstanders tegenover hem plaatsen. De uitblinker der Cercle ploeg was nochtans A. Deplaacke- Foutje speelde een rèuzenmatch en bestreek waarlijk het gnasche veld. Hij speelde met zijn concurrenten als de kat met de muis. Heeft hij misschien die lijntjes van vóór eea paar weken over dat niet ia vorm zijn m zijn hoofd gepreDt M. Dumalin verklaarde ons vóór de ontmoeting dat bij het de backs zou lastig maken en hij beeft woord f ■•houden -Vijf doelpunten van zijn voet l Aaa hem hebben we werkelijk een middenvoor Een eervolle vermelding verdient ook nog Cherchye. die een beste ontmoeting leverde. De rechtervleugel liet zich wat miader opmerken Berten en A. Vanbeselaere namen het wat op hun gemak. André schijnt beter weg te kunnen op een breed veld. daar heeft hij meer loop terwijl Berten met zijn trucjes en fantasies trachtte goed te maken, hetgeen hij op de inter-plaats aan techniek te kort kwam. In zijn geheel liet ae Cercleploeg een goeden indruk na; groote hiaten vielen er niet te noteerea. Bij W. Star vielen keeper Tresy. back Robert en öenoni Dehaeck het meest op. De overigen en bijzonderlijk de haliliaie. be nut woordden niet aan onze verwachtingen. Tot slot kun- aea we de leiding van den heer Everaert loven. Hij had bet trouwens niet lastig. De competitie is biermede voor C. S- Y - A. ten einde. In extremis komt Cercle nog op dezelfde hoogte van Matchet voor Z^.dig 26 II® Afd. Provinciaal Zwevegem-Harelbeke St.Moeskroen-F.C.Torhout Vrieu d on wed strijd F.C.Poperinge-C.S.Y per Scholieren S.K.Roeselare-Deerlijk Sp St Kortrijk-Meenen Kortrijk Sp. A-St.Moeskroen F.C. Roeselare- C.S. Y per Wevelgem. Hierover en over een paar andere bijzonder heden met betrekking tot het verloopen seizoen, hopen we weldra, van zoohaast we een weinig van onze be perkte plaatsruimte vrij hebben, terug te komen. Onder tusschen kunnen we melden, dat er nog een heel program ma van vrienden wedstrijden af te werken valt. Schol. St. Moeskroea 2 C. S. Yprais 3 Met L. Maes als plaatsvervanger voor L- Vanraes to gen onze scholieren naar de grensstreek en... kwamen met den vollen inzet terug Moeskroen Dam het eerst de lei ding 1-0. doch even vóór de verfrissching bracht Isaac H. de bordjes wederom in evenwicht en met 1-1 stand kwam de poos. Naderhand kwamen de Stadisten opnieuw in voorsprong en thans was het R. Maes die den gelijkma ker non netten (2 2). Zou het een draw blijven 7 Neen I L. Maes zorgde er voor dat het een 2-3 overwinning werd voor Cercle en dat de scholieren hun zegereeks niet onderbroken zagen. W e beweert er nu nog dat er geen kruim in onze scholiereoploeg steekt Jcigdpl. C. S. Yprois 2 - W. S. Houthulst 0 Keeper Cappoen ontbrak op het appel en met 19 man bracht ooze jeugdploeg het tot een zege tegen de stoere Houthulstenaren L. Vanraes en Andries bezorgden aan rood wit een 2 0 voorsprong in de eerste helft en daarna zouden de bordjes geen wijzigingen meer ondergaan. Mel den we. dat gelegeabeidsdoelwachter Ford een straf schop hieli en dat Luc Vanraes deze zege. die wel wat kansrijk kan worden genoemd, voor een groot deel ver overde. Voor Zond g aanstaande - De A gaat in amicale F. C. Poperinge in eigen nest tarten. De Hoplanders schijnen erop belust om ons te kloppen Het ware dan ook wenscheitjk van zoo voltallig mogelijk naar den Eklips te reizen, ten einde de geel-rooden in hun pretenties teleur te stellen. De B vat de terugronde aan met de ontvangst van Langemark Sp- De 4 5 zege der eerste ronde kan hier op afgetee<en Ier wijze worden hernieuwd. We hebben ons betrouwen in de sterke haifiijn van onze reserve-ploeg. Versailles en Cie staan thans voor een gansche reeks thuiswedstrijden. Hillebeke en de scholieren willen ook hun drie nog te spelen ontmoetingen tot een goed einde brengea. D t is mogelijk als er Zondag gewoaaen wordt bq het sterke F. C Roeselare Scholieren ik twijfel niet aan uw capaci teiten Speelt om te winnen ea laat u vooral niet ont moedigen wanneer ge in achterstand verkeert l De Jeugdploeg is te gast bij S- K. Vlamertinge en 't kan eea vlotte zege voor Andries en Cie worden. We verwachten dat de jeugd ploegers met enthousiasme den strijd zullen aanvatten. Aan de vier Cercleploegen wenschea we evenveel bijval als vorigen Zondag 1 I ROGIMAR. O——— bondag 3» Maart op 't ïpersch Stadium, Augustijnenstraat om 15,00 uur C- S Yper - Res. - Langemark Sp. Mtaltgen ras Znndag 19-3.44 Final II' Afdecllig Kemmel- Dikkebusch Ztile b« ke-Zand voorde Troostkampi^easehap Reck, A 1-9 3 9 Beaelare Tem Brielen Houtem Zonnebeke ■9 11-1 ■•9' Westlaad A Reeks Wy tschate- Meesen r Res Kaap Reeks Langemark Sp. Vlamertinge 5-1 F.C.Poperinge-B S.Poperinge 10-1 Reeks rt Holle beke-Houtem 3 1 Meesen Bi zet 2-6 Gein veld-Wy tschate n.g. Reeks C Reningelst-Kemmel a-g F.C. Poperinge West outre 4-4 2® Jeagdpl. Kampioenschap Reeks A C-S.Yprois Houthulst 2 0 Zonnebeke-W.S-leper 3-1 Langemark Sp-Vlamertinge 3-0 Reeks B B.S.Popecinge-Wervik 1-1 F.C.Poperinge-Vlamertinge 1-2 Vrieadoowedotrljden Ronsbrn gge Stavele n.g. Froveo- B S.Poperinge n.g B«riekten au do Cluba 1. In de klassementen werd reke ning gehouden met de beslissingen getroffen in de vergader, van 12-3 44. 2. Eea testmatch zal op het plein fi- Westvieterea plaats hebben tus acbea W. S Proven en R. S Stavele met facet den titel van Kampioen Beate Afdceiing Deze ontmoeting goot door op 2 4 44. om IS uur. De Secretaris /MttMt. Eerste Afdeeling W S. Proven 8 6 1 1 26 8 13 R S Stavele 8 6 1 1 25 II 13 F.C.Roesbr. 8 5 3 0 35 21 10 E Westvlet. 8 l 7 0 18 34 2 S.K Elverd. 8 1 7 0 9 39 2 Tweede Afdeeling B. P C Westoutre 14 11 0 3 68 19 25 V.J Dikkeb. 14 10 1 3 82 22 23 B S Kemmel 14 7 4 3 67 34 17 S K Nieuwk. 14 6 5 3 52 44 15 SC Meesen 14 5 6 3 38 10 13 GS Voormez. 14 5 8 1 36 55 11 St.Wytschate 14 2 10 2 20 66 8 W.S.Dranout. 14 1 13 0 12 95 2 Finaal 2® Afdeel F.C-Zandv. 2 2 0 0 13 4 4 V.J Dikkeb. 1 1 0 0 9 1 2 SK.Ziliebeke 10 10 3 9 0 B.S. Kemmel 2 0 2 0 2 13 9 2® Res. Kamp. Westland Reeks A F.C Poper. 5 4 0 1 32 6 9 C.S.Ieper 5 4 0 1 24 13 9 W S leper 4 2 2 0 20 17 4 Langem. Sp. 3 11 1 14 11 3 S.K. Vl.mert. 5 1 4 0 20 32 2 B.S.Poper. 6 0 5 1 11 42 1 Reeks 8 F.C. Hout hem 7 4 1 2 23 9 10 S.C.Bizet 6 4 1 1 22 22 9 E. Wervik 5 3 1 1 27 6 7 B.D.Holleb. 6 3 2 1 8 15 7 S.C Meesen 6 2 3 1 14 19 5 B S Geiuveld 6 14 1 12 25 3 St.Wytschate 5 0 4 1 4 14 1 Reeks C F.C.Poper. 6 4 1 1 29 14 9 F.C.Westout. 6 3 2 1 21 18 7 S.K Rening. 5 3 2 0 17 9 6 B.S. Kemmel 412 1 7 15 3 V.J.Dikkeb. 4 0 3 1 8 26 1 Jeurdploegen A. S.CZonaeb. 4 3 0 1 13 2 7 Langemark 4 2 1 I 6 8 5 CS.Yper 3 1 0 2 5 3 4 Houthulst 4 2 2 0 12 4 4 W Sleper 3 1 2 0 6 8 2 S.K. Vlamert. 4 9 4 9 17 9 Matchen voor Zondag 26-3 2® Res Kamp Westlaad Reeks A C.S.Yper-Langemark Sp. W..S. leper-F.C. Poperinge Reeks B Wytschate- Hollebeke Houtem Geluveld Bizet-Wervik Reeks C Kern mei-F.C. Poperinge Dikkebusch Reningelst 2° Jeugdpl. KampioeiMhip Jeugdploegen A. Vlamertinge C S Yper Houthulst Zonnebeke W.S.Ieper-Langemark Sp. Jeugdploegen B- Wervik-Reningelst Vlamertinge- BS. Poperinge Trooitkampiieiickap Keeks A Zonnebeke- Beselare Geluveld-Ten Brielen Hollebeke-Houtem Reeks B Nieuwkerke Wytschate Finaal 2® Afdeeliag Zandvoorde- Dikkebusch Zillebeke Kemmel Vr i onden wod strijdon Reningelst- Roesbrugge Wervik-Luingne Passcbendale Wervik Proven- B.S. Poperinge White Star 0 - C. S. Yprois 8 Cercle heeft Zondag laatst op onbetwistbare wijze z^n meesterschap bevestigd in den stedelijken derby. De bezoe kers waren werkelijk in 'noff-day, en 't was of ze van den duivel bezeten waren I In alle lijnen hebben zij onze A ploeg overtroffen. De wedstrijd, die met een halfuur achterstel begon, onder de vrijwilliige leiding van heer Knockaert. werd betwist op 'n zwaar terrein, dat niet verbeterde, gezien de druiperige regen De belangstelling wBs groot, maar zou bet$r geweest zijn. indien het weder van de partij ware geweest. Van den beginne af speelde Cercle. met wind in de zeilen. §oed door. en overrompelde onze verdediging. Keeper Tresy redde herhaaldelijk zijn kooi op goed gerichte schoten, van een Cercle-voorlijn die schot in den zin had Na een kwartier spel nam de efflcieele scheidsrechter Everaet de leiding over. Kort daarop lukken de bezoekers hun eerste doel. Onze mannen laten zich nret ontmoedigen en trekken langs rechts ten aanval. Een mooie inzending van Beni wordt door drie witgesternden voor open doel gemist Nog twee maal moest Tjorre zich draaien, deels ten gevolde van de glibberigheid van het leder dat hem ontglipte Met 0-3 voor Cercle werd rust gefloten. Na de pause was White Star eerst in actie en wist De- wulf op proef te stellen- Dit evenwicht werd echter door de goedspelende halflijn der bezoekers verbroken, waarop weerom verscheidene aanvallen van Cercle volgden Onze kanthalfs echter, die in de eerste helft lastig werk hadden, gevoelden reeds thans den weerbots. en konden niet meer voldoende breken. Cercle bevestigde zijn meesterschap met vijf doelpunten, waarvan twee op klaarblijkelijke buiten spelstand. Naar het einde toe verdween de geestdrift bij de onzen, maar vermeerderde nog bij Cercle. Daarmee is 't officieel kampioenschap afgesloten, waar ever a. s. week enkele beschouwingen. Jeugdpl. Zonnebeke 3 - W. S leper I De Jeugdploeg moest slechts met 3 1 onderdoen voor het sterke elftal van Zonneoeke. Flink zoo Zondag 26 Maartte 10 uur de Jeugdploeg tegen Langemark, te 15 uur de Reserven tegen F.C.Poperinge twee kampen die «hard» zullen betwist worden l Zondag 2 April te 14 30 uur White Star A E. Wervik. kampioen in He Gewestelijk. Terrein h*uqoest«bnweo om 10.00 uur W. S. leper Jeugdpl.-Langemark Sp. om 15,00 uur W. S. leper -Re» - F. C. Poperinge Jeugdploegen B. S.K.Vlamert. 2 2 0 0 6 2 4 S K Rering. 2 10 1 2 0 3 F C Poper. 2 0 11 1 2 1 B.S.Poper. 2 0 11 1 3 1 E. Wervik 2 0 1 1 2 5 1 De Groote Katteprijs Voor de eerste oorlogsuitgave kende deze klassieker het geluk niet betwist te worden onder het warme lente zonnetje. Toen we rond 11 u. te Gent toekwamen, viel er gesta dig een druilerige regen uit den overtrokken hemel ter wijl een scherpe Westerwind over het St-Pietersstatioa scheerde. De afhaling der rugnummers geschiedde in snel tempo, en toen de boeken gesloten werden, konden we 63 deel nemers tellen Van een sukses gesproken 1 Laten we er nog bijvoegen dat een tiental anderen tegenwoordig waren, maar door het weer afgeschrikt, verkozen niet te starten. In gesloten gelederen trok de gansche groep achter de officieele wagen, naar Mariakerke-Brug, waar te 13 uur klokslag het vertrek gegeven werd. Pas zijn we tegen den hevigen wind in vertrokken, of Bogaert en Callier vinden dat het niet rap genoeg gaat, en muizen er alleen van onder. De anderen kijken gedurende enkele kilome ters de kat uit den boom. en het tweetal heeft alras eea 500 meters voorsprong. Schoone liedjes duren echter niet lang. want te Eekloo. waar wc Van der Heist, die band breuk lijdt, verliezen, is alles te herdoen. Even voor Maldegem komen 6 renners alleen voorop: Bogaert. Roger Pieteis. Reniers. Schepens, Andre Desmet en Vandenbroeck. Ze slapen er niet op. en bij het inkomen van Ste-Kruis, tellen zei minuut voorsprong op de groep, getrokken door Georges Van Hove en Debaere. Bij de leiders maken André Desmet. Bogaert en Schepens den besten indruk. Bogaert zou zich ten andere gedurende gansch den wedstrijd onderscheiden, want geen enkele ontsnapping gebeurde, of hij was er bij. Bij het inkomen van Brugge, vergissen de leiders neb van weg door de schuld van een politieagent, en ze boe ten dan ook een goed deel van hun voorsprong er In. Buiten Brugge, verliezen de leiders eerst Reniers, die moet achterblijven wegens krampen, en een paar honderd meter verder Roger Pieters. die bandbreuk lijdt. Deze jongen wordt waarlijk niet beloond voor zijn tot nu toe goed optreden. De 4 leiders kunnen het tegen de groep niet meer bol werken. en te Zedelgem worden ze ingeloopen. Even voor l'orhout krijgen we dan de beslissende ontsnapping: Bogaert. Schepens. Van Hove. Debaere. Antbooia. Spee- kaert. Impanis. Jules De Poorter, Leliaert. weiken zich allen voorop en tellen bij het binnenrijden der stad een 300 tal meter voorsprong op de groep. Noteeren we ter loops den perfekten ordedienst, ingericht door vriend Jef Schaballie. Te Gits valt Karei Debaere plat, maar krijgt seffens een andere flets, en kan met zijn groep vervolgen. Bij het uitkomen van Poelkapelle ontsnappen Bogaert (altijd hij) en Anthonis. Bij de achtezvolge/s maagelt het aan verstandhouding ailen kijken naar Van Hove om het werk te doen. deze laatste doet natuurlijk niet méér dan zijn deel, en zoo komt het, dat de beide leiders te leper 40" voorsprong tellen. In het begin der kleine ron den vergrooten ze gestadig hun voorsprong, daar ze te Voormezele. hij den eersten doortocht ongeveer 2' 30" voorop liggen. Te leper vinden hun achtervolgers nog ten slotte den barreel gesloten. Ze hebben echter nog den tijd om erover te klimmen, maar daardoor valt gansch hun groepje vaneen. Debaere en De poorter geraken alleen weg. achternagezet door Georges Van Hove. Schepens. Speekaert en Leliaert. verder nog Michel Decroix en ten •lotte op grooten afstand een groepje van een 6-tal man. waarin we Depraetere. Hoogaerts. De Maeseneer en Coussement herkennen. Gedurende de laatste ronde valt Bogaert nog plat. ea gaat Debaere alleen op zoek naar den leider, die echter buiten schot is. en dan ook als groote overwinnaar over de meet komt. De Uitslag 1) ANTHONIS Louis, van Tremeloo. de 136 km. in 4 u. en 2' 2) Debaere Karei, op 1' 3) Depoorter Jules, op 1* 10" 4) SchepeDS Acbiel. op 2' 5) Spee kaert Gustaaf op 1/4 wiel - 6) Van Hove Georges, op 1/2 lengte 7) Leliaert André. op 2 lengten 8) De croix Michel, op 2' 30" 9) Bogaert Jan. op 3' 30" 10) Hoogaerts Jos. op 6' 11) Demaeseneer Louis 12) ex aequo De Praetere Jules. Coussement Leon en Impanis 'gevallen) 15) Verschueren Maurice 16) Reniers Firmin 17) Bliki Renê 18) Delcourt Georges 19) Van Beliegen» Georges 20) Clabau Leon 21) Saelens Feraand 22) ex aequo Delmotte Remi. Van Laogendonck Georges. Vraockx Edmond ea Desmet Albéric 26) ex-aequo Van der Helst Joseph en De- ryeke Paul. Volgende week enkele beschouwingen over de inrichting Am*1ROG1SA ea deelnemers. Zondng 5B Maart Begin om 6 ure. Zaal goed verwarmd. ÜionHalie Alle branden vorden gebluscht dooi den snelblusscher 60 '1^ 4 b ff* KffaiiMlelumra, kattcllfftueolen, AiiihneliUlieden, LnndbouivefA, Het grootste gevaar dat Uw inrichting bedreigt, is bei uitbranden. Komt zien hoe deze rampen te voorkomen door den 8nelblu»sclier STOP. OP ZATtKDAG 1 APRIL 1944 om 11 ure voormiddag, op het Esplanadepleinté IEPER (bij de Rijkswachtkazerne) Proeven met gewone- en fosfoorbranden 100 t h. zekerheid. Deze proef gaat door met medewerking van het plaatse lijk Pompierskorps en de Passieve Luchtverdediging Ordedienst door de Politie verzekerd. (6062) leper De vrijheidsboom afgezaagd - Verleden week in den nacht van Donderdag op Vrijdag werd de vrij heidsboom. op het graspleintje achter St Maartenskerk tot op enkele centimeters van den grond afgezaagd. Zillebake Ongeval Vrijdag 1.1.. toen Mw Achiel Yandesande wat kolen op de kachel goot. deed zich plots een ontploffing voor. en werd zij door stukken aan het been gewond. Men veronderstelt dus dat een of ander tuig in de kolen was vermengd. De vrouw werd ter verzorging naar het O- L. Vrouwhospitaal te leper overgebracht, waar ze gelukkig slechts weinige dagen moest verblijven. Op Sonderdng 6 pril. zijnde Witte Donder dag, zal er Uf-.tN RAADPL.EOIN i zijn. Ter GELEGENHEID van PASCHEN t I Stelt de K tbaretgroep'Da Optimisten' voor in LAPiene's Zaal. >'H indistraat It per op Zondag 9 April, om 14,30 en 19 uur en Maandag 10 April om 19 uur. Vo ledig nieuw programma Nieuwe dekors. Prijzen der plaatsen 2v, 15. 10 en 5 Fr. Plaat.bespreking Café Astlid Vande Peereboomplaats. Keurvoordrachten 1944 Wij hebben de eer alle belangstellenden vriendelijk uit te noodigen tot de 1e keurvoordracht die doorgaat op Woensdag 29 Maartte Sure in de Feestzaal der H Familie. Onderwerp Nationale Kullim*' Het is met e«>n werkelijk genoegen dat wij Zeer EeriV. Pater Dr WILDIERS als spreker aankondigen. Zijn meesterlijke voordracht van verleden jaar over Sint Paulus ligt nog in oos aller geheugen en was voor velen een openbaring. Pater Wildiers is werkelijk een redenaar van de beste soort. Deze voordracht zal ora het onderwerp en om den redenaar ongetwijfeld veel belangstelling wekken l Niet-leden betalen 3 fr. aan den ingang der zaal. Het Brstuur. Schuttersverbond 't Zuid Westlünd Jsarlijksche Algemeens Vergadering op Zond.au 26 Maart 1944. om 14.30 uur ter herberg e St-Sebastiaan Statiestraat, 37. Yper. LIGGENDE PERS Zondag 26 Maart 1944 Om 14.30 uur Z1LLEBEKE-HOOGHE. bij J. Dewitte en R. Sercu. ten voordeele van het t Rood Kruis Oppervogel 150 fr. Twee zijüvogels, elk 75 fr. Twee kallen, elk 40 fr., en 45 vogels van 20 fr. Boven de 50 schutters al vogels van 25 fr. Inleg 27 fr. f 3 fr. voor de drie kleuren op Iedere pers. Maandag 27 Maart 1944^' Om 14 1/4 uur Yper, in de Saumor.. bij G. Vandermeersch Oppervogel 100 fr.: Twee zijdvogels, elk 60 fr. Twee kallen, elk 40 frank Kleine vogels 20 fr. en boven de 50 schutters alle drietal twee vogels van 20 en een primé van 30 fr. Inleg 25 frank. Cel leper deelt mede Brieven en pakjes voor alleen staande SS. Kameraden. Onder - onze Wapen SS. Kameraden zijn die om hun ideaal te met familie, vrienden i bekenden hebben moeten bre b die vol verlangen uitzien naar een eerste briefje, naar den eersten blijk van erkentelijkhe-d. naar het eerste klein pakje uit hun geliefd Vlaanderen. Wij zijn ervan overtuigd dat eenieder zal begrijpen dat het om de laatste ronde gaat. dat voor onze jongens geen offer ie groot is om de zege thuis te halen en dat ze daarom van ons mogen eischen dat wij spontaan al hun kleine ea groote wenschea zoudea ver vullen. Alle geschenken, van gelijk welken aard. worden aan vaard op ons DeVUg sekretariaat. Semlnariestr.. Ib leper Vijfhonderd Vlaamsche jongens en meisjes vertrokken Dinsdag 14 Maart met een specialen trein uit het Noord station te Brussel naar Duitschlaad voor den duur van 6 maanden. In verscheidene parken werden de kinderen volgens hun leerjaar in t onderwijs samengebracht onder bet waakzaam oog van een onderwijzer of jeugdleider. Deze leerkrachten zullen in de verscheidene kampen ervoor zorgen dat bet onderwijs niet onderbroken wordt Op enkele meter afstand staan de oudera die hun lieve lingen volgen tot op het perron. Wuivend nemen de kleinen afscheid bij blijde muziek tn het roepen van Sieg Heil Op 27 Maart is het de beurt aan 500 andere kinderen om door de zorgen der Kinderlandverschickung af té reizen naar het prachtipe Mosellaad. Binnen enkele weken volge® nog nadere kontiageatea. Ouders meldt uw kinderen voor dit heerlijk weck *ao Kinderlandverschickung

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1944 | | pagina 2