AUSTIN HUIS CHRISTIAEN VOETBAL LEON BEIRNAERT Garage VANDERMEERSCH RADIOS Kroniek van C. S. Yprois in 't kamp van White Star SCHILDERWERKEN VERSIERINGEN Beluikstraat 7 Y P E R In lie Provinciaal Personenauto s 12 PK leverbaar in acht dagen Camions 2 T, 3 T, 5 T en chassis autobus beschikbaar Kiekenmarkt 7 I E P E R Tel. 108 ATHLETIEK KREDIET COMPTANT 28, Boterstraat- - IEPER - Tel. 301 VERKOOP - HERSTELLINGEN - VERWISSELINGEN BASKET - BALL HET YPERSCH NIEUWS Blz. 7 ONZE SPOKTBLADZIJDE c. S. YPROIS - B. S. AVELGEM 0-1 Dat een ontmoeting 90 minuten duurt hebben de Cerclemannen Zondag 11. op jammerlijke wijze ondervonden Het tref fen der rood-witten met B- S- Avelgem was 89 min en 30 sec. oud en de bordjes wezen nog altoos 0-0. wanneer de bezoe kende midvoor het leder toegespeeld kreeg an zijn verdediging, die versterkt aan ge Ieperse stormlopen bet hoofd beproef de te bieden De rood-witte backs, derhal ve opgegaan in het steèkspel met keeper Vindevogel. waren voor de laatste ogen blikken de forcingvan dichtbij gaan steunen en van het tosspunt kon center voor Foucart ongebreideld zijn rush in zetten. Als een pijl uit een boog rende hij recht naar de Cercle-netten Back Holle beke dewelke doeltreffend inviel voor de gekwetste titularis V. Versaevel, zette de achtervolging in... naderde... kwam op de hielen van de ontsnapte maar daar vertrok een bliksemschot waartegen de kleine Dré Deplancke plaatsvervanger voor zijn zieke broer C. Dumalin. die in middels zijn doelhout verlaten had. niets vermocht. B. S. Avelgefti had de leiding met 0-1 en de resterende seconden waj ren onvoldoende in getal om nog score-wij zigingen te veroorloven De Blauw ge- sternden zegevierden en we mogen er aan toevoegen, zoals uit onze inleiding blijkt kansrijk en. ons steunend op het verloop van de match, onverdiend Niettegen staande de afwezigheid van Beddeleem. Carpels. Versaevel en C. Dumalin en de proef die gewaagd wend met G. Verschae- ve als rechtsbuiten in vervanging van J P. Vandenbossche. toonde rood-wit zich UITSLAGEN van ZONDAG 7 DECEMB lie PROVINCIAAL Houthulst - Ingelmunster 2-1 Poperinge - Lauwe 2-1 Deerlijk - V. G. Oostende 1-1 C. S. leper - Avelgem 0-1 Wervik - W. S. leper 3-0 F. C. Roeselare - Knokke 3-0 Middelkerke - D Blankenberge 2-2 Waregem - Komen 3-3 STANDEN NA 7 DEC. 1947 S. V. Waregem 12 8 1 3 48 13 19 E. Wervik 12 9 2 1 27 14 19 F. C. Roeselare 12 8 3 1 28 9 17 V. G. Oostende 12 8 3 1 27 18 17 C. S. Yprois 12 7 4 1 32 18 15 Deerlijk Sp. 12 5 3 4 26 17 14 W. S. Houthulst 12 5 3 4 17 16 14 B. S. Avelgem 12 6 5 1 23 19 13 F C. Comines 12 4 5 3 22 23 11 F. C. Poperinge 12 3 6 3 10 34 9 F. C. Knokke 12 1 5 6 15 33 8 D. Blankenberge 12 2 6 4 28 33 8 W. S. leper 12 4 8 0 19 24 8 W. S. Lauwe 12 4 8 0 20 25 8 S. V. Ingelmunster 12 3 8 1 13 37 7 G. S. Middelkerke 12 2 9 1 12 35 5 2-5 5-1 2-0 6-1 4-2 2-6 2-0 3-1 DECEMB. 4-1 5-1 0-6 3-0 lie GEWESTELIJKE C UITSLAGEN vin ZONDAG 7 DECEMB. Vlamertinge - S. K. Geluwe Rac. Bissegem - E. Beselare S. V Moorsele - Dottenijs Sp. Aalbeke Sp. - Brielen Sp. Toek Meenen - Passchendale Moorslede - A A Moeskroen Rekkem Sp. - F. C. Luigne Un Herseeuw - S. C. Le Bizet Ille SPECIAAL B UITSLAGEN van ZONDAG 7 W. S. Houthulst - Wervik F. C. Roeselare - C. S. leper F C. Komen - St. Kortrijk Moorslede - Poperinge IHe SPECIAAL B. F. C. Roeselare 8 8 0 0 54 7 16 W S. leper 8 7 1 0 40 14 15 C. S Yprois 8 5 3 0 24 14 10 W. S. Houthulst 8 5 3 0 17 21 10 St Kortrijk 8 4 4 0 18 11 8 E Wervik 7 3 5 0 13 21 6 F. C Poperinge 8 1 7 0 17 24 2 F. C. Comines 8 0 7 1 1 52 1 JUNIORS GEWESTELIJK B UITSLAGEN van ZONDAG 7 DECEMB. Kortrijk Sp - F. C. Komen 0-1 Aalbeke - F. C. Roeselare 1-2 F^ C Izegem - C. S. leper 1-5 W. S Lauwe - Bissegem 1-1 A A Moeskroen - Luigne 4-3 W. S leper - Ingelmunster 2-0 JUNIORS B. 9 7 0 3 36 15 17 9 7 1 1 29 12 15 8 5 2 1 33 22 11 9 5 4 0 24 15 10 F. C Roeselare W S- leper A. A. Moeskroen C. S. Yprois S V. O. Ingelmunster Kortrijk Sp S. Lauwe F C- Luigne F C Comines F. C. Izegem R C. Bissegem Aalbeke Sp SCHOLIEREN C UITSLAGEN van ZONDAG 7 DECEMB. Meulebeke - Houthulst 4-1 C. S. leper - Moorslede 2-0 S. K Roeselare - F. C. Roeselare SCHOLIEREN C. 9 4 4 1 19 19 8 3 3 2 14 17 9 3 4 2 12 16 9 4 5 0 19 30 9 3 5 1 22 24 9 3 5 1 15 24 9 2 6 1 13 27 9 1 7 1 10 25 1-5 U S. Yprois FC Roeselare S K Roeselare S V Moorslede F. C. Poperinge F- C. Meuïebeke S. leper W S Houthulst 6 5 0 1 13 5 11 6 5 1 0 43 2 10 6 4 2 0 17 16 8 6 3 2 1 12 14 6 2 2 2 10 8 7 1 5 1 12 24 7 15 1 6 26 6 1 5 0 4 22 KADETTEN KINDSTAND NA DE HEENRONDE U S. Yprois S K Vlamertinge S K. Roeselare F C. Torhout F C Izegem S. leper F C. Roeselare S. K Torhout 7 6 0 1 23 4 13 7 6 1 0 22 10 12 7 4 2 1 17 7 7 2 1 4 10 10 7 1 4 2 15 21 7 1 4 2 5 15 7 2 5 0 9 22 7 0 5 2 2 14 2 de beste samenstelling De debutanten schenen voor een zeker enthousiasme ge zorgd te hebben en er stak animo in de C S. Y. - rangen. De rennen van Ver- schaeve of Vynckier, de volley-shots van Del'Haye of salonpasjes van een Deca- luwé werden stellig geapprecieerd, even als de gepaste tussenkomsten van back M Hollebeke naast een A Soenen dewelke met Lesage voortdurend de bezoekers in de voeten zat. Middenhalf M. Dumalin. ofschoon niet te best op adem. kopte dat het een plezier was en had meestal oog vcor voorzetten langsheen de grashalm pjes. Op de kanthalf-plaats evolueerde een naar taktiek hunkerende L. Knockaert niet op zijn best. maar toch doeltreffend. NeenWe kunnen niet beweren aan de prestaties der Cercle-boys geen pret te hebben beleefd, al is de uitslag nu ook eenmaal op zijn minst een verkeerde weergave. Met ons moeten ongetwijfeld de talrijk opgekomen kijklustigen het beamen: C S- Yprois diste iets op waarvan te ge nieten viel. Alleen Moeder Fortuna droeg niet een rode trui. Na tijdens de 90-minu- ten onophoudend het initiatief te hebben gehad, werd toch geen één goal gescoord omdat doelwachter Vindevogel eenmaal ■alles stopte en als het ware onklopbaar bleek Hij redde zij elftal van een dave rende nederlaag en was een attractie op zichzelf. Het klinkt wellicht" ongerijmd, doch toch is het zoKeeper Vindevogel versloeg CercleHoger richten we reeds onze schijnwerper op de Augustinus-spe- lers. Om volledig te zijn moeten we van keeper A Deplancke getuigen dat hij nog niet de gestalte, maar wel de kwali teiten heeft om het doel van Cercle A te verdedigen Hollebeke, met een beetje on dervinding en E. Vynckier met een weinig meer balcontrole en misschien als rechts buiten. moeten het binnen afzienbare tijd tot vaste titularissen brengen. Van Ver- schaeve dewelke niet te veel van ballen bedeeld werd. gaan er op oefening spran kels uit. die men binst een ontmoeting nooit te zien krijgt. Aanpassingsvermo gen Minder dan voor een viertal weken I endr. Wervik - W. S. leper 3-0 W S. leper - S. V. O- Ingelmunster 2-0 Voor een grote belangstelling riep scheidsrechter Deieersnijder beide ploegen in lijn en nadat kapitein Alleman voor een zevende achtereenvolgende maal de toss verloor, kon White Star de wedstrijd in beweging brengen. Onze verdediging werd al dadelijk op de proef gesteld en enkele schoten der rood-gelen liepen tegen de muren achter het W Star doel te pletter. Het was aan de 21e min., op misverstand onzer ach terhoede. dat Wervik de stand kon ope nen en de rust bereiken^et een 1-0 voor sprong. De tweede speeihelft werd hardnekkig betwist. Enkele kansen door onze voor hoede genomen vonden de Wervik se por tier op de goede plaats. Een aanval der bezochten brengt het leder in de voeten van de zich in buitenspel bevindende mid denvoor. die Thuur geen de minste kans laat en 't is 2-0. Wervik wordt voor een 10 tal minuten de meerdere maar stilaan zien we W. Star terug tot het evenwicht geraken Het was vijf min. voor 't inruk ken dat Deneckere een bal aan keeper Lesage bezorgde, maar te kort. waarbij een rood-gele klepper tussenbeide komt en het leder de touwen injaagt. Bij een nieu we aanval is een flinke duikeling van Thuur nodig om een zeker doelpunt te verhinderen, dat in hoekschop wordt om gezet en het einde vindt van deze hard betwiste ontmoeting. We onderlijnen het flink presteren van Ketels. Ackou en Ennaert met een De neckere. die moest hij wat minder drib belen. heel wat van voetbalcapaciteiten zou verhogen De Juniors kwamen uit aan huis tegen S. V. Ingelmunster. Het werd een nieu we zege van 2-0. Nochtans hier enkele woordjes voor dezen- Regelmatig de wedstrijden der Juniors volgende is mijn oordeel, zo ze in de ko mende weken te werk blijven gaan als thans, dan staat niet alleenlijk de hun zo duur bevochten leidersplaats op het spel maar zullen ze zich mogen verwach- Laat Uw binnenwerken Bijzondere voorwaarden. in de Winter uitvoeren. Betere uitvoering. (6) fungeert momenteel R. Vanbeselaere. Geetje is de goede carburatie kwijt. Wan hopen hoeft hij nochtans niet. want geen één voetballer mag zeggen nooit met een inzinking af te rekenen te hebben. Alles bijeen genomen beschikt Cercle over een stel jeugdige elementen, die eerstdaags hun vaste plaats in het beste elftal zul len komen opeisen, voorzien van een wel gevulde bagage en waarop het C. S. Y. - gebouw onwankelbaar steunt. IHe Speciale: F. C. Roeselare - C. S. Yprois 5-1 Daar meerdere reserven ofwel gekwetst, ofwel door ziekte weerhouden waren, diende het IHe Spec, met een gehavende ploeg de leiders der serie te gaan be kampen. 't Werd een 5-1 nederlaag en op penalty kon Wardje Cherchye de eer red den. Noteren we dat de ongeslagen Ro- denbachzonen slechts op het veld van Stade Kortrijk een minder afgetekende zege verwierven. Juniors: F. C. Izegem C. S. Y'prois 1-5 De juniors bewandelen de goede weg en maken slachtoffers. F. C. Izegem noemt de jongste overwonnene en deze presta tie stijgt nog aan waarde indien we er aan toevoegen dat het ging zonder Hoedt. Deplancke. Vynckier en Cappoen. Van denbossche (2). Vandenbussche. Ossieur en Degryse scoorden voor rood-wit. De ganse ploeg opereerde puik en vooral J P. Vandenbossche, die daar zijn beste forme schijnt te zullen terugvinden. ScholierenC. S. Y'prois - S. V. Moors lede 2-0 Met een 2-0 overwinning en zonder back Herman M. hebben de scholieren hun leidersplaats eer aangedaan tegen S V. Moorslede. Insides Deplancke G. en Kooyman C- doelden en waren tevens met De wulf W., Leterme A.. en Decleer A de uitblinkers. W. Hoflack maakt vor deringen. ZONDAG 14 DECEMBER 1947 De scholieren trekken naar W. S. Hout hulst om er de laatste ontmoeting der heenronde te betwisten en daarna de schoe's tot half Februari aan de haak te hangen- Om 10 uur ontvangen de juniors A. A. Moeskroen en de derde plaats ligt binnen hun bereik, terwijl om 15 uur de reserven de return-wedstrijden aanvat ten en Stade Kortrijk op bezoek komt- Versaevel en de kleppers van het A-team reizen naar de samenstelling der gebroe ders Pinoy of W. S. Lauwe. We wensen hun speeldag en... dat ze er voor zorgen dat de rood-witte vaan geen mottebollekens r-odig heeft. ROGIMAR ten aan enkele aanstaande nederlagen Zonder ernst worden de wedstrijden aan gevat en met een gedachte... «we winnen toch» Enkelen onder hen, steeds dezelf de. dribbelen en dribbelen dat 't kraakt en ze denken dat ze iets verrichten wan neer ze 3 tot 4 tegenstrevers dribbelen. Neen. beste vrienden, wanneer ge Uw leidersplaats ere zult willen aandoen, dan zal het vlug moeten gaan veranderen Allo mannen, eens met volle ernst aan het werk, we weten dat ge kunt en over een beste ploeg beschikt. Sensier. Bou- din en Carreyn. ge zijt uw makkers een weerwraak verschuldigd. Zondag te Bis segem krijgt U hiertoe de kans De B-ploeg trekt naar F. C. Poperinge en kan het. na een vinnig verweer der hoplanders, tot een nieuwe overwinning brengen. De A-ploeg ontvangt Gold Star Middel- kerke die lijnen van verbetering laat zien. Onze kleppers willen nochtans be paald Zondag een punt plaatsen achter hun nederlagen en met slechts één gedachte bezield. «We gaan, we moeten en we zul len winnenzal deze wedstrijd worden aangevat en nu een ypannende partij zien we onze witte pennen de puntjes houden aan het Minneplein A. F. Match tegen Blankenberge. Gezien de beslissing van het Provin ciaal Comité zal de match van 21 Decem ber tegen Blankenberge doorgaan met ge sloten deuren te Knokke Onze suppor ters zullen dus noodgedwongen van elke verplaatsing moeten afzien E. Wervik vervoegt S. V. W'aregem. De twaalfde competitiedag heeft in de hoogste Westvlaamse reeks aanleiding gegeven tot enkele verrassingen. De lei ders uit Waregem lieten zich onverwacht aan huis één puntje afhandig maken door een club uit onze Westhoek met name F. C. Comines De mauven wisten aan de Gaverbeek een beste indruk na te laten en de knapen van kapitein Demeyere voelden zich allesbehalve op hun gemak wanneer Comines aan de rust met 0-2 en naderhand met 1-3 leidde. Gistelinck en Cie waren gelukkig met medehulp van een penalty de Leiezonen te kunnen bij benen. Ook V. G. Oostende verloor een pluim wat meer geluk dan voorgaande en wej a]s gast VZD het robuste Deerlijk Sp.. dat nochtans moet toegeven dat ze gedurende het laatste kwartuur alle hens dienden in defensie te brengen, wilde men <58) het Vanneste Genootschap de overwin ning beletten, hetgeen uiteindelijk mee- sloeg Beide Ieperse opstellingen liepen een teleurstelling op Voor White Star die bij E. Wervik met 3-0 verloor en stellig ver diende de eer te redden, geldt -het be zwaarlijk een onverbeid resultaat. Wer vik behoort bij de tenoren der reeks en haar W M is in eigen midden moeilijk aan het wankelen te brengen. Cercle van haar kant moest tijdens de laatste seconden B. S. Avelgem met de volle inzet laten vertrekken, daar waar een zege der Augustinusmannen met een paar goals verschil ruimschoots verdiend zou ge weest zijn. doch door een sublieme Blue Star keeper (.Vindevogel van S. V Ou denaarde) gedwarsboomd werd. Niette genstaande het onverdiend puntenverlies geloven we dat de Cercle-leiders toch re den hebben om tevreden te zijn De op gestelde reserven beloven voor de toe komst en dit is meer dan een zege waard De jongste speeldag bleek anderzijds tamelijk gunstig voor de hekkensluiters. G S. Middelkerke en Daring Blanken berge stonden tegenover elkaar en deel den. zoals het bij dergelijke omstandig heden past. de buit (2-2). F. C. Poperinge roofde uit de confron tatie met W. S Lauwe de ganse koek (2-1). Daarmede hebben de Hoplanders nu meer dan 1.000 min. nodig om 10 goals te scoren en indien Quaghebeur en maats gedurende de nakende weken niet meer opportuniteit aan de dag leggen, zal het degradatiespook hen bitter op de hielen blijven zitten, ofschoon ze dank zij hun recente en tweede zege meerdere plaat sen zijn opgeklommen. Te Houthulst gaf een strafschop de Woudsporters een 2-1 zege. S V O. In gelmunster verdedigde er zich manhaftig en gaf blijk allengskens het tempo der He Prov. klasse onder de knie te hebben. Last but not least dienen we de 3-0 ze gepraal van F C. Roeselare te onderlij nen tegen F. C. Knokke. De Rodenbach- zonen gaan er prat op de stevigste ver dediging der serie te bezitten, waarbij de Passchendalenaar C. Noyez zich als back niet de minste toont. Zal Club Roeselare in dit compartiment de heilzame en af doende sterkte vinden om uiteindelijk S. V Waregem, E Wervik. V. G. Oostende en ook nog... C S. Yprois achter zich te houden Aanstaande Zondag staan alle kopploe- gen. behalve V. G. Oostende, voor een niet te onderschatten verplaatsing. E. Wervik zal het bij F. C. Knokke niet onder de markt krijgen en kan er best een punt laten, net als S. V. Ware gem te Avelgem als... Vindevogel in zijn dag is. Club Roeselare moet het logisch halen aan de Spuikom te Bankenberge, terwijl we F. C. Comines aan huis in staat achten F. C Poperinge de baas te worden. Op de Armenonville te Oostende liggen wolfijzers voor W. S. Houthulst en S V. O. Ingelmunster-Deerlijk Sp. zien we uitgroeien tot een spannend treffen, alhoewel een lichte voorkeur gaat naar goalgetters Verstraete, Labarcque en groen-witte collega's Wat onze Halle teams betreft White Star krijgt een niet alledaagse kans om de treurige reeks ne derlagen stop te zetten en C S. Yprois voorspellen we, met vertoon als de jong ste Zondag, gepaard aan mindere onkans. puntenoogst te Lauwe. ROGYPRIS. C S. YPER OP DE GROTE CROSS VAN LE SOIR Verleden Zondag trok de C. S. Y. - Athletiekclub met een 8-tal deelnemers en een flinke schaar supporters naar de finale van de grote cross Le Soirte Brussel. Niemand heeft het zich beklaagd, al was het spijtig dat onze 2 scholieren Ch. Fiers en Verstraete een paar minuten te laat aan het vertrek verschenen, zodat ze en kel als toeschouwer de strijd der jonge ren meeleefden. In de Volkscrossovertroffen onze juniors-seniors zich en ware geen spijtig ongeval aan de moedige. A. Corneillie overkomen, dan zouden wij beslist in de clubrangschikking nog een paar plaatsen ingewonnen hebben. (C. S. Y- plaatste zich 20e op 41 clubs die nog met een vol ledige ploeg van 5 man eindigden). Individueel behaalden onze kleppers volgende plaatsen: 80e Fiey R.. 82e Hel- lem V., 213e Therry J., 356e Dekeerle Ch en 516e Declercq M dit op 1791 deelne mers. Het oadste en alomgekende huis der streek sedert 25 jaren. (4) Hartelijk proficiat aan de ganse ploeg met speciale vermelding voor beide laatst genoemden die als nieuwelingen voor hun eerste optreden de afstand flink volhiel den en sterk eindigden. Onze 6e vertegenwoordiger, A Corneil lie kende werkelijk geen geluk, want toen hij na 1/4 koers flink mede voorop draaf de viel hij bij het nemen van een hin dernis. Verscheidene andere athleten lie pen over hem tot een onbekende deelne mer zich over Tooneontfermde en wijdbeens over hem heen kwam staan en opnieuw te been hielp Moed niet laten varen hoor. want op 11 Januari 1948 krijg je in de cross te. Waregem gelegenheid te tonen dat allee» onkans jou een verdiende ereplaats ont nam. Intussen wordt iedere Zondagmorgen om 10 u. getraind op het C. S. Y. stadion oefenveldlopen waarop ook alle liefheb bers worden uitgenodigd. C. S. Y. - Athletiekclub. UITSLAGEN PROMOTIE D 30-11-47 Kortrijk Sport II - Kortrijk Sp. III 16-15 Mandelcl. Izegem -leper - B. B C. 20-37 Olbak - R. L. B. Herseaux (ff.) 20-0 ALGEMENE RANGSCHIKKING Kortrijk Sport II leper B. B. C. Kortrijk Sport III Olbak Kortrijk R. L. B. Herseaux Mandelclub Izegem 5 4 0 1 106 5 4 1 0 118 5 3 2 0 105 5 2 2 1 93 82 9 78 8 77 6 82 5 5 1 4 0 51 105 2 5 0 5 0 70 119 0 IEPER B. B. C. OP VOLLE TOEREN! De Ieperse basketters maken er wer kelijk geen lolletje van. 't Wordt tijd dat ze in de 2e ronde wat slechter beginnen spelen, of anders zullen ze nog verplicht worden toekomend jaar 'in le afdeling uit te komen Alle gekheid opzij gelaten, voor een jonge club als B. B. C. leper, is het een eervolle onderscheiding, op het einde der eerste ronde, de 2e plaats te bekleden, vlak op de hielen der leiders Proficiat kerels Hun laatste match te Izegein op 30 No vember. gaf nogmaals een bewijs van hun meesterschap. Alhoewel het gladdig terrein vlug spel onmogelijk maakte, kende leper een ge weldig begin. De Mandelzonen werden totaal overrompeld en in weinige minu ten wees het scoorbord een 1-12 stand aan Izegem speelde nogal ruw. dit ont redderde op het einde der le helft enigs zins de rood-witte rangen, zodat Mandel club aan de rust de cijfers had weten te.milderen. 12-17. De 2e time gaf mooi samenspel te zien bij de Ieperlingen. Niettegenstaande Ize gem nu werkelijk brutaal optrad, namen de B. B. C.-ers steeds maar meer voor sprong. om tot aan het affluiten de les te dicteren aan de borstelmakers. Eind uitslag 20-37. De ploeg sloot als een bus, toch moe ten we de prachtige prestatie vermelden van G. Debeek. die als back een schitte rende wedstrijd speelde. Daar de basket-ballcompetitie nu stil gelegd wordt tot 18-l-'48. heeft het be stuur van leper B B. C., het plan opge vat een Iepers tornooi in te richten, dit met het doel, basket-ball meer be kend te maken bij onze sportliefhebbers. Een prachtige beker zal geschonken wor den aan de overwinnende ploeg, andere prijzen zijn nog voorzien. Wie kan aan dit tornooi deelnemen Feitelijk iedereen. In iedere stadswijk kunnen wel een 6 of 7 tal mannen sa- mengetrommeld worden en men heeft een ploeg. Bvb. St Pieters. Kalfvaart, Cité Ligy, enz... Het materiaal wordt bezorgd door leper B. B. C- zodat de deelnemers niets anders nodig hebben dan een sport- broekje, trui en pantoffels. De deelname wordt verwacht van de corporatieve clubs een paar zonden reeds hun in schrijving. De Middelbare School, alsook de turnvereniging zullen aan dit tornooi deelnemen. Hallosportmannen, zendt zo spoedig mogelijk uw inschrijving' naar het secretariaat: Statiestraat 46 leper, want de wedstrijden beginnen reeds op Zondag 14 December. De gelegenheidsploegen kunnen oefe nen op het B. B. C. terrein Esplanade plein mits de secretaris te verwittigen. Good luck aan alle nieuwe basketters en... voor wie de beker? A. G. BESCHOUWINGEN De big match in bevordering D Heren, tussen de twee leiders, werd heel nipt ge wonnen door Kortrijk Sport I op hun clubmakkers. leper B. B. C. een gemak kelijke zege behalend op Mandelclub Ize gem verovert zodoende de 2e plaats in de algemene rangschikking Herseaux R. L. B. was genoodzaakt forfait te geven aan Olbak Kortrijk. Dit waren dan ook de laatste wed strijden der heenronde die in Promotie Heren hun verloop kregen. De ploegen genieten nu een gedwongen rust van an derhalve maand- De clubs zullen tock niet alles stilleggen en wij vermoeden dan ook dat er op de velden en in de zalen er duchtig zal getraind worden, dit om de conditie die de ploegen er momenteel op nahouden, nog op te drijven en de returnmatchen tot een goed einde te bren-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1947 | | pagina 7