ONZE SPORTBLADZIJDE M. Vandermarliere=Depuydt VOETBAL DELTA WATCH «JUVA QUATRE» RENAULT HILAIRE VAN EENAEME STOCK AMERICAIN Kroniek van C. S. Yprois -ran jg - itf- rtiii GROOT KLEIN 29, Grote Markt IEPER Koopt uw horloges bij de rechtstreekse invoerder uit Zwitserland. Alle goud en diamantartikelen. Doop- en Huwelijksgeschenken. SPORTA - NIEUWS In 't kamp van White Star De Nieuwe WERELDBEROEMD Elverdingestraat 76 IEPER BOKSEN Nuttige Kerst- ers Nieuwjaarsgeschenken Drukkerij DUMORTIER - 34, Boterstraat Yper onder de Cinema FLORA GROTE MARKT IEPER Ter gelegenheid van Kerstdag en Nieuwjaar BIJZONDERE VERKOOP. Huis BANCKAERT, Rijsselstraat 42 HET YPEBSCH NIEUWS i Blz. 7 UITSLAGEN van ZONDAG 14 DECEMB. He PROVINCIAAL f C. Knokke - E Wervik 1-3 F C. Comines - F C Poperinge 2-5 S. V. O- Ingelmunster - Deerlijk Sp. 0-3 W. S. leper - G. S Middelkerke 4-3 W- S Lauwe - C- S. Yprois 2-3 V G. Oostende - W S. Houthulst 4-3 B. S Avelgem - S. V. Waregem 1-2 Dar Blankenberge - FC. Roesela re 1-3 STANDEN NA 14 DEC. 1947 I S. V. Waregem 13 9 1 3 50 14 21 E. Wervik 13 10 2 1 30 15 21 F. C. Roeselare 13 9 3 1 31 10 19 V. G. Oostende 13 9 3 1 31 21 19 C S. Yprois 13 8 4 1 35 20 17 Deerlijk Sp. 13 6 3 4 29 17 16 W. S. Houthulst 13 5 4 4 20 20 14 B. S. Avelgem 13 6 6 1 24 21 13 F. C. Comines 13 4 6 3 24 28 11 F. C. Poperinge 13 4 6 3 15 36 11 W S. leper 13 5 8 0 23 27 10 F. C. Knokke 13 1 6 6 16 36 8 D Blankenberge 13 2 7 4 29 36 8 W. S. Lauwe 13 4 9 0 22 28 8 S V. Ingelmunst. 13 3 9 1 13 40 7 G. S. Middelkerke 13 2 10 1 15 39 5 lie GEWESTELIJKE C. AA Moeskroen - T. Meenen 3-0 Le Bizet - Bissegem 4-2 Geluwe - Moorsele 3-3 Passchendale - Rekkem Sp. 0-2 E Beselare - Aalbeke Sp. 0-7 Dottenijs - Vlamertinge 2-0 Brielen - Un Herseeuw 1-3 F. C. Luingne - Moorslede 2-1 Ille SPECIAAL B. F C. Poperinge - W. S. leper 2-2 C. S Yprois - St. Kortrijk 1-0 S V. Moorslede - E. Wervik 2-4 F C. Roeselare - F. C. Comines 8-0 W. S. Houthulst, bye. JUNIORS B. C. S. Yprois - A. A. Mouscron 1-2 R C. Bissegem - W. S. leper 2-4 S. V. O. Ingelmunster - Kortrijk Sp 0-0 F. C. Luigne - Aalbeke Sp. 0-3 F. C. Comines - F. C. Izegem 2-2 F C. Roeselare - W. S. Lauwe 3-1 SCHOLIEREN C. S V. Moorslede - S. K. Roeselare 4-1 W. S. Houthulst - C. S. Yprois 0-3 F C. Roeselare - F. C. Poperinge 3-0 F. C. Meulebeke en W. S. leper. bye. lie ProvinciaalW. S. Lauwe C. S. Yprois 2-3. De match was afgefloten en scheids rechter Letienne kwam van tussen de krijtlijnen wanneer hij plots door een al te ontstuimige plaatselijke supporter te lijf werd gegaan. Gelukkig toonden de geel-zwarte steunpilaren O. Flo en Pro vo L. zich langs hun sinds jaar en dag geprezen sportieve zijde en werd verder onheil voorkomen. Waarom dit incident We vragen het ons tevergeefs af. De ont moeting had een totaal normaal verloop gekend en met 2-3 cijfers verzeilde de inret rechtmatig in rood-witte handen. Wellicht lag het laatste kwartuur al te zwaar op de voetbalmaag van deze heet- gebakken LauwenaarTijdens deze pe riode en nadat Provo een achterstand van 1-3 gemilderd had tot 2-3. ontketenden de localen een offensief dat de Cercle- mannen tot schrap zetten dwong, maar anderzijds doeltreffend door de defensie werd bestreden, zodat het ene goaltje voorsprong behouden bleef en de geel zwarte Withe Star de nederlaag niet ont ging. JaHet slot-kwartuurtje was niet an aard om het honderdtal Ieperlingen. die zich de verplaatsing hadden getroost rustig te laten toezien. Anders was het ge- fteld binst de eerste helft, dewelke vol komen door C. S. Y. werd geleid. Een initiale aanval van Lauwe en dan steeds maar bestormingen van het doel der gast heren De stemmige atmosfeer die in de kleedkamers heerste voor het treffen hie'.d aan. Vynckier, als rechtsbuiten naast nside Vandenbossche. plaatste een kop bal. Del'haye, eveneens met het hoofd, nam gevat over en de poppen waren aan het dansen (0-1 aan de 9 min). Linksbui ten Beddeleem beproefde het dan op zijn beurt en een van zijn centers plaatste back Flo voor een dilemma. Del'haye met de bal aan de voet en Vandenbossche aan zijn zijde trok ten aanval. Wat moest de Sterren-kapitein ondernemen Hij aarzelde ging ten slotte Del'haye af houden doch keeper Devogel verliet zijn doel niet en na feinte tipte onze midvoor succesvol (0-2). De overige minuten der eerste time. tijdens dewelke Lesage on klaar geraakte, alsook de inzet bij de her vatting verliepen in alle kalmte. De geel zwart e-supporters fanfare had noch haar spelers, noch haar aanhang uit de berus ting wakker geschud en moest in dit op zicht onderdoen voor Leon Knockaert. On geveer halfweg de laatste speelhelft deed Leon een inzenden van linksbuiten Jac ques afwijken en C. Dumalin was ge vloerd (1-2). De gesternden werden van lammetjes opeens losgebroken leeuwen Del'haye permuteerde met Vandenbossche terwijl Beddeleem werd in actie gesteld. Flegmatiek deponeerde Roger een derde lepers doelpunt in de touwen. Het ant woord liet op zich niet waditen. Decalu- wé A. was ver naar achter gekomen... om een pasje te geven aan Provo, die de kans prachtig waarnam. (2-3). De rest vertelden we reeds hoger Met het vergrootglas boven de vertol kers moeten we belijden dat gans de lin kerzijde van Cercle boven de rechtse uit stak. C. Dumalin was de certitudezo als trouwens altijd. Back A. Soenen pres teerde sterk en overtrof Versaevel, niet altijd precies in zijn ontzetten. Lesage begon doordrijvend maar werd onzacht door de studs van De!tour tot de voor zichtigheid geroepen. Eens te meer zorg de M. Dumalin voor h4t zwoegerslabeur met naast zich een Leon Knockaert. min der op dreef dan we het van hem gewoon zijn. De voorhoede marcheerde best voor de rust. Vandenbossche trok alsdan zijn streng en Vynckier vond er baat bij. Na derhand verzwakte derechterwing zon der evenwel teleur te stellen. Del'haye en Decaluwé waren doorlopend goed. ter wijl Beddeleem gerantsoeneerd bleek op gebied van balbedeling. Hij leverde een gezapig partijtje doorspekt met vaardige staaltjes, die er het hunne toe bijdroegen om rood-wit de beide punten te laten ver overen. Hie Sp. C. S. Yprois - St. Kortrijk 1-0 De reserven brachten een beste opstel ling in lijn en Stade Kortrijk werd met 1-0 in minderheid geplaatst. Het doelpunt werd door Freddy Decheiver op aanbren gen van Verschaeve gescoord vlak voor het affluiten. Hollebeke M. stelde zich bijzonder in vedette, daar waar de Brug gelingen Meulebrouck en Vanassche blijk gaven van merkelijke vooruitgang en De- wulf en Maillard niet kwalijk hernamen Jun. C. S. Yprois - A. A. Moeskroen 1-2 Nooit of nooit kunnen de juniors met een opstelling zonder plaatsvervangers aantreden en in eigen midden fungeren leze kleppers de helft minder dan op ver- olaatsing. ParadoksaalTegen de A. A.- ers uit Moeskroen ontbrak, benevens Vyn ckier en Vandenbossche. Kerrinckx J.of schoon technisch de mindere hielden Os- sieur M.. Deplancke A. en Vandenbussche G. de cijfers op 0-0 tot aan de rust. Na de verfrissing scheen W. Molein zijn treu zelen afgelegd te hebben en Hoedt A. luk te het eerste doelpunt. Twee flaters van Dedeurwaerder vergalden echter de pret (1-2). Cappoen hervatte, doch was nog niet gelijk weleer. Scholier. W. S. Houthulst - C. S. Yprois 0-3 De scholieren moeten zich voor de ka- detten niet schamen. Beide formaties eindigen de heenronde ongeslagen en als 'eider. De laatste ontmoeting voor 15 Fe bruari plaatste Moniez Roper en Cie te genover W. S. Houthulst. Zonder veel la waai veroverden Dewulf's mannen een 0-3 overwinning. Gruwier J.. Deplancke G. en Kooyman C. namen de goals 'op hun actief. Verdediging en middenhalf Dewulf onderscheidden zich evena's De- coninck Roger. Staftje Deplancke en Kooy man zijn zeker toekomstige vedetten maar eerstgenoemde mag niet vergeten dat overdreven dribbelen niet veel aar de aan de dijk brengt. De bal doet rap per en gemakkelijker het werk dan de man Zondag 21 December 1947. Alleen de A-ploeg treedt aan huis op F. C. Comines is te gast en het 3-3 re sultaat door deze ploeg te Waregem ge boekt. klinkt waarschuwend. Laat U niet (6) beetnemen roodhemdenals er geestdrift in de C. S Y.-rangen huist zal Meurisse Demeerseman en medespelers wel een schadepost verwen-en De reserven bren gen het tegenbezoek bij F. C. Comines en 's morgens reizen de juniors naar Aalbe ke Sp. hetgeen voor hen de sluiting der heenronde betekent. i MEDEDELING. Op Kerstdagavond grijpt in het lokaal De Zon de jaarlijkse tombola en kaar ting plaats voor alle spelende leden aan gesloten bij C S. Yprois Aanvang te 19 30 uur Rogimar VOETBAL - ECHO Weet Bij S. C. Meenen die voorgaande Zon dag F. C. Izegem met 2-0 cijfers afstrafte, traden 4 jeugdige spelers uit het Ieperse in lijn. De gebroeders Duthoo M en A uit onze Hallestad zelf. Covemacker H. van Nieuwkerke en Corion van Beselare. Wie beweert er nog dat het Ieperse in de bevorderingsklasse niet vertegenwoordigd is - ROGYPRIS. Op Maandag 22 December 1947 in de Stadsschouwburg te 20 uur SPORTAVOND Koers op rollen door Fl. Rondelez. G Vanhove. Minne. Pattyn, Meerseman, Bru- neel. enz Intervieuws met Briek Schotte, Norb. Ca'.lens. Desmedt en Olivier. Films over de laatste ronde van Frank rijk en van België. Een woord over Sporta door S. P. Van- dun Ingang5 fr. (Balcon) 7 fr (bene den). Sporta-leden ingang vrij W'. S. leper G- S. Middelkerke 4-3 F. C. Poperinge - W. S. leper (res.) 2-2 Bissegem - W. S. leper 2-4 Jun. Onze A-mannen hebben eindelijk de zwarte reeks gestopt en terug de goede weg gevonden waarbij Gold Star Middel kerke Zondag er het slachtoffer van werd. Van meet af zat W. S. voor het doel der gouden sterren en reeds na 3 min. spel. op voorzet van Lamaire, kogelt Tre- sy nummer één de netten binnen. Pas enkele minuten later of een nieu we aanval langs Tresy wordt succesvol besloten en het tweede doelpunt is ge boren. White Star blijft het hoge woord aangeven en een hoekschop komt hen te beurt die door Lamaire naar doel wordt gekopt, waar een back van Middelkerke het leder uit de netten duikelt, 't Was een flagrante strafschop. waarvoor scheidsrechter Herremans hoekschop toe kende Dit bracht maar geen verandering in 't spel en aanhoudend blijft White Star aan bod. Een nieuw doelpunt wordt door W. 3. aangetekend dat door de bezoekende doelman terug over de witte krijtlijn wordt gehaald en de scheidsrechter laat kalmdoorspelen. Aan de 23e minuut neemt Ackou vanaf een 25-tal meter het vijandelijk doel onder schot en legt het 3e doelpunt langs de rechterboven hoek het kooitje binnen. Enkele ogenblik ken nadien zou Gold Star een vrijschop nemen juist buiten het strafschopgebied dewelke ze rechtstreeks in doel weten om te zetten en enkele minuten voor de rust zullen ze keeper Tresy Georges, op ont snapping. voor een tweede maal het na- .ijken bezorgen. Met de nieuwe opzet is Middelkerke seffens volop in zwier en zal na 2 min. spel reeds de gelijkmaker netten. Onze •nannen begrijpen dit zo maar niet en thans is het de beurt aan White-Star, het tegenstrevende doel terug op de proef te stellen en nadat ballen van Lamaire. Ke tels en Tresy rakelings nevens het doel vliegen, kan Adkou eindelijk met een prachtig doelpunt zijn ploeg terug de lei ding bezorgen. Deze voorsprong zal White Star tot het einde weten te behouden om alzo een meer dan verdiende zege in de wacht te slepen. Een overzicht nemende kunnen we een goede wedstrijd aangeven onzer ploeg met als beste deel de aanvalsli.n, met uit blinker André Ackou die. nog nooit als thans, zijn schotvaardige zijde liet be wonderen. De Juniors bij Bissegem te gast behaal den er een zege van 2-4. Er was ditmaal een lichte verbetering bij dezen waar te nemen. De B-ploeg hield het bij een gelijk spel te Poperinge 2-2. Roger Wa'.laert was er de beste en dringt zich terug op als kan didaat voor de eerste ploeg En thans in tegenstrijd met alle ge ruchten.' doet onze A-ploeg Zondag de verplaatsing naar Daring Blankenberge waar de wedstrijd toegankelijk is voor het publiek, gezien het beroep van Da ring tegen de beslissing van het P. C. an West-Vlaanderen. Aldus komen onze mannen nogmaals voor een niet te on derschatten tegenstrever te staan, maar nu onze mannen terug de goede weg aan 't bewandelen zijn. twijfelen we er niet aan of de sterjongens blijven de traditie getrouw en komen met de puntjes uit Blankenberge terug. De B-ploeg ontmoet om 15 uur de ploeg van Woud Sport Houthulst. De Juniors krijgen in de morgen om 10 uur het bezoek van F. C. Roeselare. Deze ploeg deelt met W. S. leper de le plaats in de rangschikking en zoals het te begrijpen valt, wordt het iets uit het bovenste schof. Supporters op post. op het Minneplein en te Blankenberge 1 Komt eens zien naar onze jongens, moedigt hen aan zoals 't behoort en wie weet of prijken onze jon geren niet met 2 punten voorsprong Zon- Het zuinig Rijtuig der haastige Personen Het snelle Rijtuig der spaarzame Personen Verbruik 7 liters Prijs 69 900 fr. Onmiddellijk verkrijgbaar. Lichte vrachtwagen. 300 kgr.70.508 fr-Lichte vrachtwagen. 1000 kgr. 113.700 fr.le veringstermijn onmiddellijk. Binnenkort de ONKLOPBARE 4 H. P., 4 deuren. 4 plaatsen; 90 kim. per uur; zeer lage prijs; ver wacht met ongeduld door duizenden OFFICIEEL AGENTSCHAP «RENAULT»; H. R. leper 951. Tel. 189. WERKHUIS VOOR HERSTELLING ALLE WISSELSTUKKEN. (19) dag aan de leiding. Er wordt vertrokken naar Blankenber ge om 12 uur aan 't lokaal. Prijs 35 fr. De aangekondigde reis naar de match Roubaix-Stade Francais gaat dus niet door, gezien onze eerste ploeg, in laatste verwittiging, toch spelen' moet. A. F. NIEUWE BOKSGALA TE IEPER Iets voor de snoepers De nieuwe boksmeeting welke door Boksclub Olympic leper aangekondigd wordt voor Kerstdag, te 5 uur in de Stadsschouwburg, zal iets worden van de bovenste plank. Kondigt de meeting zich zo spectaculair niet aan als de laatste, waar een Officieel Kampioenschap van België op het programma stond, dan wordt het thans toch iets voor de fijn proevers Immers, een explicatietussen Luci- darme en Floréal over 8 hernemingen van 3 min. zal ons een prachtige brok sport brengen. De twee boksers zijn hier ter stede voldoende bekend, opdat we lang over hen zouden uitweiden. Ldten we maar herinneren dat Floréal te leper Wim Ten Nuyl. de knappe Nederlander ver sloeg, aan Lefère geen schijn van kans gaf. en... aanzien wordt als een der kun- ligste boksers van ons land. Lucidarme, de man met de averechtse garde, leverde vorig seizoen tegen Kampioen Wimms een gevecht dat ieders bewondering afdwong Verder hebben we over 6x3 min., de sympathieke Waregemse gentleman-bok- ser Korber. die een greep doet naar de le serie, door niemand minder dan Mars te tarten. De jongen van manager Van Laecke zal deze maal dichter bij de ne derlaag staan dan hij ooit gestaan heeft Mars is immers een onzer beste lichtge wichten. en bracht in de eerste Winter- meeting hier te leper, niemand minder dan Odon in gevaar Eveneens over 6x3 krijgen we het heroptreden van Servaege tegen de Brus selaar Merveille, een man van klas. En ten slotte over 6x2 min. het eerste optre den als beroepsbokser van Willy Ceu- ninck die in kamp uitkomt tegen de Brus selaar Vanhamme. Laat ons hopen dat vVilly. nu hij bij de grotemensen zal optreden, het heel wat ernstiger zal op nemen dan vroegerEr steekt klas in die jongen, maar het is slechts door een ge regeld leven en noeste arbeid, dat die zal te voorschijn komen. Deze vier beroepskampen worden om- .ijst met nog 4 liefhebberswedstrijden, waaronder een kampioenschap van Vlaan deren, daar Ligneel zijn titel zal verde digen tegen Labaere. Kaarten op voorhand bij Albert La- père. herberg de Gouden Sleutel. Diksmui- destraat. Plaatsen van 20 tot 100 fr. ROGISA. GOEDE PRESTATIE VAN ONZE LIEFHEBBERS TE DOORNLIK Met een verminkte ploeg behaalde ma,- nager Albert Lapère te Doornijk toch nog een verdienstelijke uitslag. En al» we dan nog de bijz»nderheden kennen over de manier van arbitreren. over het fanatisme van zekere supporters, kunne* we gerust besluiten dat de nipte neder laag in normale omstandigheden een klin kende zege zou geworden zijn. Eén voorbeeld Voor zijn match tegen het lokale idool Jean-Pierre, kreeg Tar- zanLigneel de vriendelijke wenk van enkele beschermers van de lokale bok ser. dat het veel gezonder voor hem zou zijn als hij verloor dan als hij won I En toen Jean-Pierre in de eerste ronde, to taal buiten westen in de koorden lag. kreeg onze Langemarkse vechtersbaas, die anders toeh ook van geen kleintje ver vaard schijnt, het zodanig op zijn zenu wen, dat hij enkele minuten later zelf tot opgave gedwongen werd. De Technische Uitslagen over 3x2 min. Lesage, 57 kgr-, leper, bokst onbeslist met Robert, 57 kgr., Doornijk.. Delaire, 63 kgr., leper, wint door op gave in de 3e ronde van Spiers, 63 kgr., Doornijk. Rey, 65 kgr., leper, wint door opgave in de le ronde van Vienne. 66, kgr., Door nijk. Julio, 61 kgr., leper, bokst onbeslist met Demarque, 60 kgr., Doornijk. Over 3x3 min. Jacques, 54 kgr., Doornijk, wint met de punten van Moureau, 54 kgr-, leper. Van Dyck, 61 kgr., Doornijk, wint door opgave in de le ronde van David, 60 kgr.. leper. Jean-Pierre, 74 kgr., Doornijk, wint door opgave in de le ronde van Ligneel, 72 kgr.. Langemark, Kampioen van West- vlaanderen. InterclubrangschikkingDoornijk 4 p. leper 3 punten. ROGISA. MET DE IEPERSE BOKSERS TE LISSEWEGE Door de Boksclub van Blankenberge werd te Lissewege een boksmeeting inge richt waabij een 3 tal Ieperse liefheb bers, onder de leiding van Albert Lapère optraden. De leiding was ver van behoorlijk en onze jongens werden letterlijk van een overwinning beroofd. Moureau werd onverdiend verliezer op punten verklaard van de lokale man Bul- tynck. Lesage onderging hetzelfde lot tegen Piot. terwijl Rey 3 ronden lang zijn te genstrever Verhaeghe uit Brugge afroste en toch... match-nul kreeg. ROGISA. Vulpennen der beste merken Parker, Waterman, Swan, Le Tigre, Moore enz. Vulpotloden, fotoalbums, dozen schrijfpapier Altijd 500 regenmantels in stock. 50 verschillende modellen dames- sacochen en provisiezakken aan spotprijzen. In beide winkels alles nieuw goed, goedkoper dan occasie, pas toegekomen. Grote stock te lang om te melden. Op onze chantier, hoek Rijsselsteenweg en Kemmelsteenweg Grote keus van assen en banden voor wagens. 15)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1947 | | pagina 7