ONZ SPORTBLADZIJDE HUIS CHR1STIAEN RADIOS VOETBAL Brouwerij Hector Vermeulen - Meynne c. c Kroniek van C. S. Yprois in 't kamp van White Star Rijkswacht leper - Politie Meenen - Wervik KREDIET COMPTANT 28, Botersfraat - IEPER - Tel. 301 VERKOOP - HERSTELLINGEN - VERWISSELINGEN TURNEN BASKET - BALL Y P E R - Tel. 22 BIJZONDERHEID VAN BIER DER STREEK BIEREN LANNOY TOPBRONNEN HET YPi RSCH NIEUWSBil. M \rUHEN VOOR ZONDAG 11 JAN.: He PROVINCIAAL f c Comines - Knokke F C iDelaere, Vandenbulcke. Adams M.) 3 S Aveigem-F- C. Poperinge iRoesbekel 5 Yprois - Deerlijk Sp. (Adam H.) V G Oostende-W. S leper '(Decru. Bonte. Gernaey) \\- S Houthulst - E Wervik (Everaert. Marti. Galle Willy) S V. Waregem - F. C. Roeselare (Delanoye, Vandeginste. Desmet H.) S V- O Ingelmunster - G. S. Middelkerke (Knockaert, Swinberghe. Pynaert) W S- Lauwe - D. Blankenberge iDesseyn, Dedeyne. Decraene Remi) He GEWESTELIJKE C. S C. Bizet - A A. Mouscron iMomerency) Brielen Sport - Bissegem (Lahousse) A oeke Sp - S. V. Moorsele (Van Loockel Dottignies Sp. - W.S Passchendale (De Vlaminck) S K Vlamertinge - F. C. Toek. Meenen (Allooi V S. Herseaux - S. V. Moorslede (Salembier) S K Geluwe - Rekkem Sp (De Lissnijder) Be.-e Ia re - F. C. Luingne (Vierstraete) Ille SPECIAAL B. Wervik - C. S. Vprois (Zoetardt) F C Poperinge-F. C Roeselare (Titeea) W. S Houthulst - F. C. Comines (Verfaillie K.) W. S leper - S. V Moorslede (Verly) Stade Kortrijk. bye. JUNIORS GEWESTELIJK B F. C Izegem - Kortrijk Sp. (Demeyere Victor) F. C Luingne - R. C Bissegem (Vandecasteele Michel) F C. Roeselare - S V. O. Ingelmunster (Provoost) A A Mouscron - W. S. Lauwe (Noppe) Aalbeke Sp. - F. C. Comines (Van Belle) C S. Yprois-W. S. leper (Vanheule) UITSLAGEN van ZONDAG 4 JANUARI Rac Bissegem - C. S. leper 2-3 S. C. Ingelmunster - Aalbeke 2-2 W S. Lauwe - F. Izegem 1-0 F. C. Roeselare - F Luingne uitg. Kortriijt Sp - A. F. c/iiomen - W A. Moeskroen 3-1 S leper 3-2 Algemene Rangschikking W. S. leper 13 10 2 1 40 17 21 F. C. Roeselare 12 9 2 1 43 19 19 A. A Moeskroen 12 8 3 1 48 26 17 C S. Yprois 13 7 6 0 34 24 14 F. C. Comines 13 6 5 2 30 35 14 S. V. Ingelmunster 12 5 4 3 22 21 13 Kortrijk Sport 12 5 4 3 21 22 13 Aalbeke Sport 12 4 7 2 26 29 10 W. S. Lauwe 12 4 6 2 15 24 10 F. C. Luingne 12 4 8 0 20 36 8 F C. Izegem 13 3 8 2 23 38 8 R. C. Bissegem n 13 1 11 1 16 18 3 Jun.R. C. Bissegem - C. S. Yprois 2-3 Cercle heeft het jaar 1948 met een over winning ingezet. De juniors speelden het klaar bij R. C. Bissegem de volle inzet te ontfutselen, niettegenstaande dus Vanden- bossche en Ossieur weerhouden waren door een selectie-ontmoeting. Hoedt nog steeds onklaar bleek en Cappoen belet verklaarde Als middenhalf ondernam F. Cailliau zijn eerste stap in het rood-witt midden: We zijn niet gewoon de zaken te verbloemen, noch na één wedstrijd een element af te breken of overdreven te be wieroken. De lof die de jeugdige Lange- narkenaar te beurt valt. blijkt nochtans zo algemeen, dat we in acht genomen de ontmoetingen die we Florent zagen be twisten met het St Vincentiuscollege. neerpennenCailliau heeft in een officiële natch bevestigd en zich als kandidaat voor de A-ploeg aangemeld. Noch min, noch meerHij was werkelijk de beste 'unior op het veld en legde daarbij de grondslag der Ieperse zege. Doordrijvend- .ïeid, uithoudingsvermogen, harde en juis te trap. doorzicht en flink kopspel zijn de voornaamste kwaliteiten van Cercle's ontdekking. Eén staaltje aanhalen volstaat vellicht. Er vielen nog een tiental minu ten te spelen wanneer de plaatjes op 2-2 stonden. De tegenstrevers hadden zich angs een weinig sportieve zijde aange leid en Dedeurwaerder, Kerrinckx en Depiancke A. waren reeds tijdelijk van tet terrein geweest. Nu lag H. Vynckier iet bewustzijn af te wachten in de kleed kamers. Numeriek in meerderheid vie- en de gastheren hevig aan en daar red de Cailliau een zekerdoelpunt. Hij iep enkele passen met het leder aan de voet trapte het krachtig tot bij rechts buiten Dumoulin. die de twee voorafgaan- Ge rel e-treffers had gelukt en onze -ca.getter centerde mooi voor het rivale -oelhout, alwaar een prachtige kopstoot Cailliau de Augustinusknapen met --3 cijfers de zegepraal bezorgde. Spijtig voorwaar dat Florent thans opnieuw door studiën weerhouden blijft tot binnen een Paar maand. Mogen we ons verheugen over het schitterend debuut van Cailliau. zo vergt °ok J. Vandenbossche onze tevredenheid. Als midvoor van een juniorsselectieploeg pet Jean-Pierre zich van zijn beste zijde ichten. Hij scoorde niet uitsluitend twee aiooie doelpunten, maar bleek daarbij zeer combatief en uiterst beweeglijk. We waren er zelf verbaasd van Hij ontpopte 5;c;te midden van D'Hooge R. (F. C «vr-okxe). Pieters (V. G- Oostende). Deb- Psudt (F. C. Brugge). Heilebuyck (Kort- "Jk Sp.). Van Volcem (F. C Brugge). Geenaerts (St Kortrijk). Pcppaert (S K. fp^se.are), Wijckhuyse (S. V. Waregem). erstraete (Deerlijk Sp Teirlynck (F Knokke) en andere als een der beste var* <*e 22- Zijn spel verdeling en kopspel vooral werden fel geapprecieerd. Onze tweede verkozene M. Ossieur trad alleen in de tweede helft op. Als linker-achter- speler in een W M -spel had hij het aan de stok met Verstraete van Deerlijk Sp. Deze laatste is regds verschillende sei zoenen een uitblinker in lie Prov. en zal Zendag op het Augustinusstadion eens te meer de gevaarlijkste kiant zijn. Marcel ceweike gewoonlijk rechts optreedt be- n merkbaar onder de indruk der om standigheden. om te verbeteren naarmate de partij vorderde. Zonder tegen te vallen leverde hij een middelmatige 45 min. Zondag a- s. komt Deerlijk Sp.. die onze A-mensen tot nu toe de vernederendste afstraffing toediende op bezoek Steeds hadden de Cercle-kleppers het kwaad te gen de groen-witten. we voorzien niet dat het nu gemakkelijk zal gaan om revan che te nemen. Rood-witten. de beste shoe's a u. b. De reserven reizen naar E. Wervik. ter wijl de -juniors te 10 u. op het Augustinus stadion in derby-strijd gewikkeld zijn met W S. leper. ROGIMAR o CERCLE'S INVENTARIS Met het heengaan van het jaar 1947 ligt ook de eerste ronde van het huidig kampioenschap voor de rood-witten ach ter de rug en we profiteren ervan, gehol pen door de rustdag die beide beurten scheidt, om even te snuffelen in de C. S. Y-boekhouding. Cercle prijkt op een vijfde plaats en liet zich tot op heden met de kopploegen vermelden. Zes punten ach terstel op de leiders is vrij aanzienlijk, maar voor een groot gedeelte toe te schrijven aan «Factor Onkansdie de roodhemden niet spaarde. Alleen de af wezigheid van de eminente Carpels en het af en toe ontbreken van virtuoos Bed- deleem heeft op zijn minst het verlies van een viertal punten gekost. Gewoonlijk presteert C S. Y. het sterkst tijdens de return-ronde en... wie weet De cijfers der heenronde GVO Doelen Pt Home 7 5 2 0 22 7 10 Away 8 4 3 1 20 18 9 Totaal 15 9 5 1 42 25 19 Om de eerste manchetot een goed einde te brengen, diende het selectie-co mité beroep te doen op niet minder dan 21 spelers Slechts drie elementen.. Knoc kaert L.. Lesage A en Decaluwé A.. ont braken nooit, terwijl Dumalin C.. Soenen A en Del'haye M veertien maal op het appel waren. Versaevel V. verleende tij dens dertien ontmoetingen zijn medewer king en Vandenbossche J. P. in twaalf. Dumalin M. werd een dozijn keren ver kozen, Vanbeselaere R. tien maal. Bedde- leem R verscheen eveneens tien maal op het rood-witte schaakbord, daar waar Hollebeke M vier maal het vertrouwen genoot en Meulebrouck G vijf maal Maes R. werd drie maal opgeroepen en Carpels R. moest het na twee partijen laten ste ken. Vynckier E. net als Verschaeve G. droegen twee maal de A trui en Depian cke A.. Vanassche G.. Bruneel W. en De- vos A. werden een maal in de gelegen heid gesteld hun kwaliteiten bij de gro te mensenten toon te spreiden Doelpunten Niettegenstaande de betrekkelijke waar de van deze tabel der goalgetters. backs krijgen bijvb. zelden gelegenheid om te scoren en de verdienstelijke spelers die de goals aanbrengen vindt men niet steeds vooraan geven we ze toch ter documen tatie. Del'haye M.13 (1 penalty). Beddeleem R. en Vandenbossche J.9. Vanbeselaere R 4. Decaluwé A 3. Maes R. 2. Dumalin M en Verschaeve G.1. Hoe verging het op de onderscheiden plaatsen DoelwachterCamiel Dumalin is hier de titularis. Reeds 14 maal stond hij on der de lat en een maal moest hij wegens ziekte zijn plaats afstaan aan zijn halve- broer André Depiancke. Rechter-achterspelerMeulebrouck be gon op deze post en hield het vijf Zonda gen vol. In deze functie werd hij opge volgd door Soenen, die er zesmaal optrad en naderhand met Versaevel permuteerde. Laatstgenoemde trok er vier maal zijn streng. Linker-achterspelerLesage speelde de eerste wedstrijd op deze plaats, maar verhuisde weldra ten voordele van Ver saevel, die negen maal linker back was. terwijl Soenen er twee maal uitkwam en Hollebeke driemaal. HalfrechtsHier diende men zich geen kopbrekens te maken Leon Knockaert liet aan niemand de kans en evolueerde 15 maal op deze plaats. MiddenhalfSlechts twee spelers eigen den zich de naam van spil toe. M. Duma lin zwaait de plak met 9 keren, daar waar Soenen meestal als stopper de overige zes gevallen voor zijn rekening nam. HalflinksOok op deze kanthalf plaats vinden we een vaste titularis, wiens pres teren in het teken stond van crescendo Het gaat hier om Aug. Lesage. dewelke veertien maal als dusdanig opgesteld stond. Een maal werd Vanassche G. ver kozen. Buitenreehts6 kandidaten voor deze plaats, hetgeen er op wijst dat het hier niet voor de wind ging. Vandenbossche stond er acht maal. Bruneel. Maes en Vynckier één maal. terwijl Del'haye en Verschaeve twee keren op de rechtse vlerke uitkwamen. BinnenrechtsMet Carpels werd begon nen. doch na twee matchen diende R. Vanbeselaere hem tien maal te komen vervangen Vandenbossche werd er een enkele maal de kans gegund en gedurende de twee jongste wedstrijden was het Del'haye die er zich te weren had. MiddenvoorDel'haye fungeerde 10 maal als aanvalleider en Vandenbossche staat er met het cijfer drie achter zich. Dumalin werd aangeduid om tegen Ko men te spelen en Decaluwé opereerde in het center fe Waregem. BinnenlinksAls inside-left trad Decaluwé slechts tijdens de laatste ont moeting niet aan. 't Was Dumalin M. de welke er alsdan figureerde LinksbuitenWanneer Beddeleem fit and well» was. hoefde men.zich om niets te bekommeren. Tien maal vroeg Roger de aandacht als linker outMaes R verving hem een paar keren en de drie overige gelegenheden verdeelden Devos. Hollebeke en Vynckier. ROGIMAR Jun.F. C. Komen - W. S. leper 3-2 Zondag j. 1 kwamen slechts de Juniors in 't gelid en waar dezen steeds de over winning haalden kregen ze Zondag een nederlaag op de hals. Nogmaals met een gewijzigde ploeg moest er opgetreden worden en waar de roodjes doorgaans de meerdere waren zou het Komen zijn die met gevaarlijke ontsnappingen uiteinde lijk de punten zou behouden (3-2). Hierdoor komen onze mannen theore tisch gezien, op gelijke hoogte te staan met F C. Roeselare op de eerste plaats. Nochtans kunnen we mede delen dat de wedstrijd van F. C. Komen nog een staar tje krijgt en wie weet... Zondag 11 Jan doen onze A-mannen de verplaatsing naar V. G. Oostende die bij de heenmatch een 3-0 nederlaag opliep aan het Minneplein. Het ware misschien ietwat gewaagd een nieuwe overwinning te voorspellen voor onze kleuren, maar na onze algemene clubvergadering en het om geworpen roer op de wedstrijd tegen Po peringe zien w» hoopvol deze nieuwe wedstrijd tegemoet De B-ploeg ontvangt de ploeg van S V. Moorslede om 15 u.. terwijl de juniors om 10 u de strijd aanbinden tegen C. S De ploeg van de Rijkswacht leper standjes wanneer Loosvelt en Devos op de lat geknald hadden, kon de Ieperse midvoor Devos, die een puike partij speel de. de stand openen, na een persoonlijke poging. Met de Rijkswachters steeds in de aan val. trad rust in met 1-0. Na de koffie kregen we het zelfde spel- beeldsteeds maar de Gendarmen in de aanval. Lommaert had handen en voe ten vol. maar kon toch zijn heiligdom van verdere schennis behoeden. Met een over- verdiende 1-0 zege van de Ieperse Rijks wachters kwam het einde van deze mooie partij. Na afloop kon Adjudant Weytens met veel genoegen, de beker van de overwin ning schenken aan kapitein Devos. Bij Meenen verdienen buiten de alles overheersende Lommaert nog de backs een bijzonder pluimpje. Bij de overwin naars vermelden we middenvoor Devos. een speler met veel kwaliteiten, doelman Glabeke Roger Van Beselaere en center- half Denys. ROGISA. Niettegenstaande het flauwe weder, was er toch een redelijke opkomst voor de schok tussen de Ieperse Gendarmen en de Politie van Meenen - Wervik. Als scheidsrechter stelde Arthur Cnoc- kaert volgende ploegen in lijn Rijkswacht leper Glabeke Maesen R. Van Beselaere Nuyttens Denys De Latter Loosvelt Decock A. Van Beselaere Devos Van Ackere Vansuyt Breyne Cokele Coopman Debrandere Plainsir Luypaert Latruwe Vandamme Six Lommaert Politie Meenen - Wervik Onmiddellijk zijn de gastheren in actie en Lommaert. de knappe keeper van de bevorderingsploeg van Meenen. moet al zijn krachten inspannen om zijn netten te vrijwaren. Na een paar hachelijke Het oadste en alomgekende huis der streek sedert 25 jaren. (4) Yprois op dezes terrein. Laten we hopen dat de les van Zondag leerzaam is ge weest We wensen tenslotte aan onze 33 klep pers de goeie wind... en de punten! MededelingDe scholierenploeg komt voor de groene tafel de wedstrijd te win nen tegen F C. Poperinge met 5-0 voor het in lijn brengen van spelers die de ouderdomsgrens overschreden waren. Voor de verplaatsing naar V. G. Oost ende wordt er om 12.15 u vertrokken aan de Sultan HET FEEST DER SINT MICHIELSTURNERS In de stadsschouwburg ging Zondag avond het prachtig turnfeest door. inge richt door de St. Michielsturners uit leper Niet minder dan de Belgische kampioen Arthur Defer, samen met Frans Dupuis en Henri Bodaert, eveneens internationa len hadden er hun medewerking aan ver leend We moeten bekennen dat wij van hun optreden werkelijk genoten hebben en de nummers waarin ze optraden oogstten dan ook het verdiende succes. Verder lieten enkele verdienstelijke Ieperse elementen zich opmerken, o a. Roger en Lucien Mus. Norbert Dehaerne en Julien Claeys. die werkelijk blijk ga ven van een hoogstaande klasse. Onder de andere nummers vernoemen we bijzonder de verdraaide sectie en de acrobatische oefeningen door de leerlin gen. Het feest mag dan ook werkelijk als geslaagd worden beschouwd en de lei ders van deze bloeiende vereniging ver dienen dan ook alle lof. daar ze bewezen cp de hoogte van hun taak te zijn. Naar we vernamen sloot de vereniging zich onlangs aan bij de Koninklijke Bel gische Turnbond, zodat we mogen ver wachten dat het contact met de andere maatschappijen er zal toe bijdragen om de vereniging nog^bloeiender te maken IEPERS BASKETTORNOOI UITSLAGEN VAN Vrijdag 2-1-1948: B. B C. - Fiers Marynen 31-16 Athletiek - R. M. S. 12-14 Zaterdag 3-1-1948: R M S. - B. B C. 13-36 Athletiekclub - Fiers Marynen 14-18 Maandag 5-1-1948: B. B C - Athletiekclub 31-11 Turners - Fiers Marynen 9-18 ALGEMENE RANGSCHIKKING BBC. 3 3 0 0 98 40 6 Fiers Marynen 3 2 1 0 52 54 4 R. M. S. 2 1 1 0 27 48 2 Turners 10 10 9 18 0 Athletiekclub 3 0 3 0 37 63 0 B. B. C. - Fiers A Marynen (31-16) Door gebrek aan samenspel werden de meubelmakers van d'eerste min. af over klast en de punten hoopten zich op tot 18-4 aan de rust. Naderhand kwam er meer samenhang in het spel van de bezoe kers en zo werd de overmacht minder merkbaar bij zover dat een deel van de achterstand werd goedgemaakt Athletiekclub - E M. S- (12-14) De athleten niettegenstaande hun gro ter gestalte werden overklast door de vlugheid en behendigheid van de R. M. S welke de rust bereikten met een 2-12 stand. De tweede helft zag men een om kering in het spel van de Athletiekclub, ze kwamen stilaan onder doom en kon den meer samenspel aan de dag leggen. R. M. S. onderging een lichamelijke in zinking en behaalde ten slotte een nipte overwinning. R. M. S- - B. B. C. (13-36) De bezoekers zijn onmiddellijk op de aanval en nemen alras een comfortabele voorsprong welke aan de 15e min. 2-11 bereist. Met wat meer evenwicht komt rust met 6-13. Met de herneming zetten de B. B. C - alle zeilen op en niettegen staande hun kranig verweer moeten de R M. S. aan het meesterschap geloven. (39) Athletiekclub - Fiers Marynen (14-18) Of het hier gespannen heeft, de toe schouwers alleen kunnen dit betuigen. Na 15 min spel was de scoor nog blank en de rust werd bereikt met 3-6. De tweede,- helft doet de spanning tot het toppunt rij zen toen de stand op 4 min. van het ein de 12-12 aanduidde, konden Fiers W. en Derous op het laatste nippertje de over winning voor hun ploeg in de wacht sle pen. B. B. C. - Athletiekclub (31-11) Er werd heel vlug van stapel gelopen. Beide ploegen toonden zich elkander waard. Menig mooie faze en vlugheid in het spel brachten de toeschouwers in be geestering. Rust met 13-9. Na de rust moest Athletiekclub een vervanger in de ploeg nemen, en hun spel werd minder verzorgd. De tegenpunten hoopten zich stilaan op en de bezoekers moesten na een moedig verweer geloven in de over macht der Basketters Turners - Fiers Marynen (9-18) De turners kwamen geweldig opzetten en schenen nog de form in zich te hebben van de vorige avond, en wisten aldus een kleine voorsprong te maken. Nader hand kwamen de meubelmakers op aan bod onder de aanmoediging van hun supporters en konden de rust met een 6-9 voorsprong bereiken. Niettegenstaande het mooi samenspel der Turners, wisten de bezoekers langs Fiers W. hun voorsprong te verhogen en een verdiende zege te be zorgen aan hun ploeg. Daar B B. C. deze wedstrijden buiten competitie medespeelt. zien we dat de pas gestichte club van de meubelfabriek Fiers Marynen haar candidatuur stelt voor de leidersplaats. We moeten deze ploeg bewonderen om haar sportiviteit en geest drift welke ze in deze wedstrijden ons geeft en we hopen dat ze het tot een goed einde zal brengen. De wedstrijden voorzien voor Zondag 11 dezer zijn verplaatst op Donderdag 15 dezer om 19 en 20 uur. DE RETURNMATCHEN IN PROMOTIE D BEGINNEN Wegens onvoorziene omstandigheden dienen de matchen, die eerst voorzien wa ren voor 25 Januari, Zondag toekomende 11 Januari gespeeld te worden. Aidus moet onze jeugdige ploeg de gevaarlijke verplaatsing ondernemen naar de leiders- ploeg uit Kortrijk. Met de forme der heen ronde en belust op de ove/winning hoop ik dat Kap Delhem met zijn m.nnen een klinkende weerwraak zal will' nemen, ten einde de nederlaag der he ronde uit te wissen. Spelers, aan ons h-. oord aan U de daad

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 7