OPENBARE VERKOPINGEN KLEINE AANKONDIGINGEN HUISMEUBELEN HOFSTEDEKE I. - HUIS met 4 a. 30 ca. grond en erve II. - Ï5 a. LAND SCHONE EIGENDOM Schoon WOONHUIS met hof Goede MAAIWEIDE Drie bestgelegen percelen LAND en WEIDE I - WOONHUIS II - WOONHUIS III - a) Perceel Bouwland b) Perceel Bouwland IV - HOFSTEDE V - HOFSTEDE Verschillende percelen ZAAILAND en WEIDE WOONHUIS WOONHUIZEN, BOUWLAND, WEILAND en HOOILAND Schoon en welgelegen HOFSTEDE Bestgelegen HANDELSEICENDOM WOONHUIS met HOF RENTENIERSHUIS WOONHUIS TE KOOP VRAAGT PLAATS GEVRAAGD Prachtige MEUBELS HET TFEBSCH NIEPWS» Bh 1S-9-1*4» Studie v deurwaarder Désiré ROEGIERS i Studie van de Notaris Ernest DE COCK Studie van Diksmuidestraat 41, leper Bij Rechtsmacht OPENBARE VERKOPING van: ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1948 te 11 uur 's morgens op de Grote Markt Koning Albert te leper, zal deurwaarder Bésiré Roegiers, voornoemd, overgaan tot de openbare en rechterlijke verkoop van een partij meubelen, te weten een mo derne eetkamer in eik, bestaande uit dressoir met spiegel, buffet, tafel met ver- lengsels. zes stoeleneen naaimachine, aaerk Singermet inslaande kopfeu cnnlinu schouwgarnituurkeukenkast radio, enz. Komptante betaling zonder kosten (923) Studie van de Notaris NAUDTS, te Komen. tel. 207 TOESLAG DENSDAG 21 SEPTEMBER 194» te 4 uur namiddag, van met 1 Ha. 53 a. 75 ca. land en weide, verdeeld in 3 kopen. Gebruikt door de verkoper heer Deleu Jéröme. Vrij 2 maand na de toewijzing. Zitdag te Wervik-Cruiseecke, in de herberg De Oude Cruiseecke gehouden door Ramon-Flameye Gérard. Slechts ingesteld272.000 fr. Gemak van samenvoeging. Inlichtingen ter studie. (007) Studie van de Notaris NAUDTS te Komen OPENBARE VERKOPING van te NEERW'AASTEN Moulin du Bceuf In gebruike door Désiré Deruets, het huis, mits 100 fr. te maande, en het land mits 300 fr. 's jaars zonder lasten. Zitdagen te Neer-Waasten INSTEL ZATERDAG 18 SEPTEMBER 1948 in de herberg Au Moulin du Boeuf bij Jean Six. TOEWIJZING ZATERDAG 25 SEPTEMBER 1948 in de herberg Café du Commercebij Victor Costers. Telkens om 4 uur. namiddag. Alle inlichtingen zijn te bekomen ter 'studie. <866) Korte Torhoutstraat 4 te Yper. OVERSLAG IN EEN ZITDAG MAANDAG 20 SEPTEMBER 1948 te 3 uur namiddag zeer stipt, in de her berg Au Casino Korte Torhoutstraat 5. te Yper, van Stad YPER. Korte Torhoutstraat 9, genaamd HAIG HOUSE dienstig als handelshuis of burgersbuis. op kleine afstand van de Grote Markt, hebbende een inhoudsgrootte volgens me ting van 287 m2 Slechts ingesteld: 293.000 fr. Gebruikt door Mr Norbert Demeyer. zon der recht van pacht, mits een vergoeding van 2.500 fr. 's jaars. Bezoek ieder Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 u namiddag, mits schriftelijke toelating van de notaris gelast met de verkoping (815) Studie van de Notaris N. D HUV ETTERE j te Yper. Cartonstraat 29 Meester Robert van den BOOGAERDE j Notaris te Ieper_Meenenstraat 15. D()NDEKDAG 30 SEPTEMBER 1948 OPENBARE VERKOPING vanom 2 30 uur stipt namiddag, ten gasthove groot 274 m2. te LEPER, Poperingesteenweg 193, met uitgang langs de Capucienenstraat- IN £EN ENKEL ZITDAG WOENSDAG 22 SEPTEMBER 1948 om 2 30 uur in het Hötel du Sultan. Grote Markt Koning Albert, te leper. Voor inlichtingen zich wenden ter stu die van voornoemde Notaris. (877) Studiën der Notarissen Ernest DE COCK te Yper en Gaston COPPIN te Avelgem. Kantoor van Notaris Albéric LAUWERS, te Yper DINSDAG 21 SEPTEMBER 1948 •m 3 u. stipt nanoen, te YPER. in het Hötel de France Statieplaats, OPENBARE VERKOPING IN EEN ZITDAG van: gemeente OOSTVLETEREN (Ovinehoek) genaamd De Lange Veure groot 2 ha. 19 a. 70 ca. Gebruikt zonder geschreven pacht door Raphael Van Eecke en de Wed. Odile Bil- liau elk voor de helft. <Zie plakbrieven met plan). (872) Kaaloor van de Notaris Alb. LAUWERS te Yper. DONDERDAG 23 SEPTEMBER 1948 •bi 2.30 uur stipt namiddag, te YPER. in bet Hötel du MiroirGrote Markt OPENBARE VERKOPING van: Gemeente VLAMERTENGE langs de grote baan naar Reningelst, samen groot 2 Ha 46 a. 40 ca. Verdeeld im 3 kopen Gebruikt door Arthur Vandeputte. Vrij met 1 October aanstaande. (Zie plakbrieven met plan). (871) OVERSLAG IN EEN ZITDAG OP: WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1948 te 2 ure en half namiddag, in de zittings zaal van het Vredegerecht, Gerechtsge bouw. Grote Markt Koning Albert te Yper, ten. overstaan van de heer Vrederechter van het eerste kanton Yper van Stad YPER te Yper, wijk St. Jacobs >1 (dicht bij de Potyze) met 35 aren 60 centiaren bouwland. Gebruikt door Cyrille Ververeken mits 1 000 fr 's jaars. Stad Poperinge te Poperinge, Watoustraat, met afhankelijkheden en hof, met 7 aren 40 centiaren. Gebruikt door Achille Cappoen mits 840 fr. 's jaars. Gemeenten St. JAN-bij-Yper en LANGEMARK te Langemark groot 47 aren. te St. Jan-bij-Yper groot 1 ha. 57 a. 70 ca. Samen 2 ha 4 aren 70 ca. Gebruikt door Jules Ghyselen. mits 689.70 fr. 's jaars' en door Six Raphaël mits 1.410.30 fr. 's jaars. Gemeente POELCAPELLE met medegaande land en weide te Poelcapelle, wijk "WallemoIeB en k Steenakkermolen samen groot 4 ha. 98 a. 58 ca. Gebruikt door Achille Breyne mits 7.000 fr. 's jaars. volgens plakbrief ver deeld in twee kopen. Gemeente ZONNEBEKE met aanhorigheden, weide en zaailand te Zonnebeke, langs de steenweg van de Frezenberg naar de Westhoek, samen groot 8 ha 21 a. 19 ca. Gebruikt door Charles Van Coillie mits 9.380 fr. 's jaars. Volgens plakbrief verdeeld in vier ko pen. Plakbrieven te bekomen ter studiën der notarissen. (853) Studiën van de Notarissen Andre VAN DER MEERSCH te Yper en Pierre MUYLLE te St Joost ten Noode. VRIJDAG 24 SEPTEMBER 1948 te 2 30 uur namiddag ter herberg St Joris* bij A. Voet te Langemark. Markt plaats INSTEL van- gemeenten LANGEMARK en MERKER gelegen langs de Potterstraat, voor een honds grootte van 7 ha. 2 a- 40 ca. Verdeeld in 6 kopen. Gebruikt zonder geschreven pacht door Mevr. H Crombez-Desodt, Mr Valere Noyez en Mr Camille DesimpeL Voor alle verdere inlichtingen raad plege men de plakbrieven, of zich wen den ter studie van de Notaris Van der Meersch te Yper. Rijselstraat 90. OVERSLAG VRIJDAG 8 OCTOBER 194« Studie van de Notaris Jean PIETERS te Reninge. TOESLAG MAANDAG 27 SEPTEMBER 1948 om 2.30 uur namiddag, zeer stipt tpr herberg De Hemelte Reninge, bij C. Demoor. OPENBARE VERKOPING Gemeente RENINGE met land, steenweg van Reninge naar Zuidschote. Een welgelegen en goedgebouwd woon huis en afhangen, met poort, inrijpoort en medegaande land. groot 44 aren 50 ca. gelegen niet ver van het dorp, met een straatzijde van 59 m 50 cm Bewoond door Achiel Ballieu en zal met 1 October 1948 ter vrije beschikking van de koper gesteld worden- Er is een overnemingsprijs van electri- citeit- Slechts ingesteld288.600 fr. (856) Studiën van Notarissen Robert van den BOOGAERDE te leper; vAN EECKE te Poperinge en MAERTENS te Kortriffc OPENBARE VERKOPING van Gemeente RENINGE I - 56 a. 30 ca. BOUWLAND, dicht bij de Kleine Kruisdoom. Gebruiker Emiel Rommens. Slechts ingesteld: 111.006 fr. Gemeente WESTVLETEREN 2-1 Ha. 40 a. 40 ca. BOUWLAND, op ongeveer 300 m. van de Pottestraat. Ge bruiker Henri Vander Bilckt. Slechts ingesteld: 101 006 fr. Gemeente VLAMERTINGE. Legergoed 3 - 37 a. 65 ca- HOOILAND, niet ver van de Mutestraat. GebruikerGustave De Breuck. Slechts ingesteld37.006 fr. 4 - WOONHUIS met 13 a. 94 ca tuin en zaailand. GebruikerOscar Pattyn. 5 - WOONHUIS met 12 a 90 ca. tuin en zaailand. Gebruiker André Billiau. 6 - WOONHUIS met 13 a. 46 ca. tuin en zaailand. GebruikerHenri Deleye. 7 - WOONHUIS met 14 a. 20 ca. tuin en zaailand. GebruikerCyriel Ramault. 8 - WOONHUIS met 15 'a 76 ca tuin en zaailand. GebruikerJoseph Barbery. Gemeente WOES TEN, Omloopstraat 9 - L Ha. 53 a. 16 ca. WEILAND en BOOMGAARD. 16 - 1 Ha. 51 a. 70 ca. BOUWLAND. II - 1 Ha. 96 a. 20 ca. BOUWLAND. Kopen 9. 10en 11 gebruikt door Ger main Cailliau. Kopen 9, 10 en 11, samen slechts in gesteld: 600 000 fr. Gemeente VLAMERTINGE Noord de Kerke 12 - 60 a. 40 ca. HOOILAND. Gebrui ker Maurice Van Eecke. Slechts ingesteld84.500 fr. 13 - 27 a. 40 ca. WEILAND, Mutestraat. Gebruiker Albert Vandenbussche. Slechts ingesteld25.000 fr. Gemeente DIKKEBUSCH 14 - 1 Ha. 42 a. 80 ca. BOUWLAND Weg Dikkebusch naar Kemmel. Gebrui ker Daniel Vandenberghe. Slechts ingesteld121.600 fr. LAATSTE EN DEFINITIEVE TOESLAG ter gehoorzaal van het Vredegerecht. Grote Markt, IEPER. op WOENSDAG 6 OCTOBER 1948 om 4 uur zeer stipt. Recht van samenvoeging. Zie plakbrief met plan. Voor alle verdere inlichtingen zich wenden ter studie van voornoemde No tarissen. (896) Studie van Notaris DEEREN te Roesbrugge-Haringe. MAANDAG 27 SEPTEMBER 1948 om 3 uür namiddag, ter herberg De Brikkerijbij Mr Valère Deschuytter te Roesbrugge, dorp OPENBARE VERKOPING van Gemeente STA VELE met medegaande wei en zaailand te Sta- vele Hogen Wayenburg samen groot 7 Ha. 7 a. 30 ca. Gebruikt door Mr Albert Quaghebeur- Dessein, mits 16.000 fr. 's jaars. Vrij van gebruik met 1 October 1950 mits opzeg van pacht voor 1 October a. s Volgens plakbrief verdeeld in verschel dene kopen. Plakbrieven te bekomen 'ter studie. (895) zeilde plaats en uur. (917) Studie van de Notaris LEMAHIEU te leper. UIT TER HAND TE KOOP: te IEPER dicht bij de statie, ijzerweg en loekaai. Vrij met 15 October aanstaande. Bestaande uit voornaam Woonhuis met inrijpoort, koer, stallingen en hoveniers hof. Groot 812 vierkante meter. Geschikt voor alle handel en in 't bij zonder voor veehandel. BezoekdagenDe Dinsdag en Donder dag van 2 tot 5 uur namiddag. Alle verdere inlichtingen ter studie. (926) OVERSLAG van Gemeente BRIELEN steenweg van Yper naar Boexinge, 20, nabij de herberg De rode Hert groot 6 aren* Slechts ingesteld40.000 fr. Voor dezen gebruikt door de Heer Alois Mervaille. Thans ongebruikt- Zichtbaar de Dinsdag en Donderdag an iedere week van 2 tot 5 u. namiddag. Voor de sleutels zich wenden bij de Heer Maurice Louwyck. nevens het te verkopen huis. (878) Studie van de Notaris N. D'HUVETTERE, 29. Cartonstraat, Yper. VRIJDAG 1 OCTOBER 1948 om 2.30 uur stipt namiddag, ten gasthove De Drie Koningen Grote Markt. Yper. INSTEL MET PREMIE van Stad YPER, D'Hondtstraat 42 groot 85 ca. Thans gebruikt door de Heer André Se- ghers mits 700 fr. te maande, boven de lakten, zonder schriftelijke pacht. Het huis is voorzien van stadswater, re genwater, gas en electriciteit. Zichtbaar de Vrijdag en Zaterdag van iedere week van 2 tot 4 u. namiddag. OVERSLAG VRIJDAG 15 OCTOBER 1948 (916) Studie van de Notaris THEVm te Meesen. W OPENBARE VERKOPING van te PLOEGSTEERT IPetit-Pon, met grond en hof groot 2 a. 40 Gebruikt door Mr Gaston Lequiey c velier mits 80 fr. per maand. Eigendom van de familie Boud; breux ENIGE ZITDAG DINSDAG 5 OCTOBER om 2.30 uur namiddag in de verhoor^ van het Vredegerecht te Meesen, ten 0*» staan van de Heer Vrederechter vankll kanton Meesen.^^^^^^^^ STAD YPER OPENBARE VERPACHTING VAN EEN PERCEEL GRAS B(> EN DREEF, TE VLAMERTINGt Het college van Burgemeester en Sd» penen zal op Maandag 27 Septemt_ 1948, om 15 uur, ten stadhuize overn-, tot de opening der schriftelijke aarth» dingen ingediend voor het pachten v volgende stadseigendommen, vrij va» 1 October 1948. Grondgebied VLAMERTINGE Een perceel gras, bos en dreef gaan.. van de herberg Het Hemelrijk tot n- de Muizenval bekend op het kadaste van Vlamertinge, sectie D nr 3430 343a/2. Groot 61 a. 20 ca. De aanbiedingen moeten gedaan »- den per gesloten en aanbevolen brief j, stuurd aan de Heer Burgemeester v* Yper, en dienen ten laatste vóór Ma dag 27 September 1948 's middags toe" komen. Op de omslag dient vefmeld staan Openbare verpachting perceel grtl bos en dreef. Yper, de 8 September 1948 De Secretaris, De Burgemeestt: A. Versailles. J. Vanderjhok V JONGE DUITSE SCHAPERSHOND, 15 maand, reu, bleek grijs, zeer voor delige prijs. Adres ten burele, (925) SCHONE JACHTSTOOF in goede staat. Adres ten burele. (926) Schone CUISINIERE, merk Nes tor Martin Dikkebuschsteenweg 15, leper. (927) Schone CUISINIERE in wit émail. Zich wenden Cité Ligy. 17, leper. (928) Schone grijze NIEUWE PARDES SUS, middelbare grootte, en schoon zwart KOSTUUM met jacquette. Prachtige occasies. Adres ten burele. (929) Uit ter hand schoon welgelegen WERKMANSHUIS met grote hof, gelegen Oude Veurnestraat 31, leper. Bewoond zonder geschreven pacht. Zich wenden Rijselstr. 9, leper. (898) Uit ter handHANDELSHUIS, beschikbaar na een maand, in mid den der stad leper. Zich wenden Tempelstraat 16, leper. (897) 4 NIEUWE BANDEN 600-10, merk Englebert. Zich wendenRijsel- steenweg 10, leper. (900) JONGEN 18 JAAR, voor allerhsr de werk. Adres ten burele. (93* MEISJE, Frans-Vlaams spreker.; praktijk van bureelwerk, als bedici de of winkeljuffer. Adres ten bun (ffl| Dringend. BEKWAME HANDEL4 REIZIGER voor confectieartikelu Mag als bijzaak aangenomen wordei Schrijven bureel van 't blad om letters B. B. W. (93) GOEDE EN DEFTIGE MEID, ru stens 17 jaar. Zich wenden Rij? straat 17, leper. (9® BEDIENDE vraagt kamer met p« sion. Voorwaarden opgeven bur- van 't blad onder A 7. IN GOEDE MEID voor gesloten ho huishouden 3 personen. Adres W burele. iMty Studie van de Notaris André VAN DER MEERSCH te Yper OPENBARE VERKOPING van en allerhande mobilaire voorwerpen en Huisraad. ZATERDAG 2 OCTOBER 1948 te 130 uur namiddag, te YPER. in de zaal «VICTORIA PALACE s bij Mr. Se- deyn, St Jacobstraat. openbare verkoping vanVolledige slaapkamers, eetplaatsen en salongarnituren in stijl, prachtige schouwgarnituren, volledige badkamerin stallatie, koffieserviezen in porcelein, ta felserviezen, volledig servies glazen in kristal Val St Lambert, lusters, stoven, beelden in brons en andere, linoleum, ta pijten, traploper, schilderijen, lavabo garnituren, spiegels, wollen matrassen, gordijnen, stoors, bureelmeubelen, tafels en stoelen, bureaulampen, toiletgarnituur, fototoestel, rieten zetels en tafel, kapstok ken, en verder allerhande mobilaire voor werpen en huisraad, alles in behoorlijke staat. Allerlei antieke voorwerpen. Alles te bezichtigen de dag der ver koping van 9 tot 12 30 uur voormiddag. Gewone voorwaarden e« met comptante betaling. (g21) Hebt U iets te koop, te huur? Zoekt U dienstpersoneel Zoekt U een betrekking? Plaats dan een kleine aankondiging in HET YPERSCH NIEUWS Gediplomeerde NAAISTER vraaj werk. Adres ten burele. SCHULDEN Ik ondergetekende, VANMEENE HENRI, Heulestraat 178, Bissege» verklaar geen schulden meer te e- kennen die zouden gemaakt zijlij nog gemaakt worden door mijn genote. MARIA HOSTENS, daar a de echtelijke woonst verlaten i>ee-' (get.) H. Vanmeeg Rechtbank van Eerste Aanleg te leper. OPENSTAANDE BETREKKING Een plaats van tijdelijke bediende is thans te begeven bij het parket der Recht bank van eerste aanleg te leper. Vereiste voorwaarden: 1) Belg zijn; 2) desvoorkomend voldaan hebben aan de militiewetten3) ten minste 18 jaar en ten hoogste 50 jaar oud zijn (55 jaar voor de oudstrijders; Belgisch Staats blad van 12-13-14 November 1939) 4) vrij zijn van enige ziekte of gebrekkigheid die met de vereisten van de dienst niet kan samengaan5) houder zijn van een getuigschrift van volledige middelbare studiën van de lagere graad of van elk ander bewijs dat door de Minister van Justitie gelijkwaardig wordt geacht; 61 grondig de Nederlandse taal en het ma chineschrift kennen; 7) te leper wonen of in de omgeving. Aanvangsbezoldiging15.000 fr. per jaar x 2.25 eventuele vergoedingen. De aanvragen dienen bij de heer Pro cureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te leper toe te komen bin nen de veertien dagen na de huidige be kendmaking. Gebeurlijke toepassing der sam 1 ordende wetten van 3 Augustus 21 Juli 1934, betreffende de oorlog* liden. oudstrijders enz J Bovenstaande bericht verscheen Belgisch Staatsblad van 10 ?eP' J '"IA 1948, blz. 7281. en is daaruit overga Commissie van Openbare Onder? TEHUIS VOOR WEESJONGE* TIJDELIJKE BETREKKIN6 VAN BEWAKER TE BEGEO* Voorwaarden 1) Diploma van onderwijzer 2) Niet gehuwd zijn ST Ttlinimum 18 jaar. maximum Voorkeurrechthebbenden 3 4) Voldaan hebben aan militie- tingen. „b 5) Van goed en zedelijk £ec:/nerj pt* Alle inlichtingen nopens wezce,e;i.-J: taties te bekomen op het S Rijselstraat 38. Kandidaturen met nodige pr moeten ingediend zijn ten laatst® der dag 36 September e k. I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 6