J. Rossey-Devos De Wonderdoktoor OVER BELEEFDHEID EN TOERISME, KLEURPLATEN EN SCOTCHLITE. CLAS en SCHILDERWERKEN J. SCHOUTETENS HET VPERSCH NI El TVS Bli 1# 2#-ll-1948 8FUSKAAKT VOOR DE GANSE WEEK ZONDAGGarnalensalade Groenten- soep Gebraden Reebout Asperge punten Gekookte Aardappelen Amandeltaart. MAANDAGReebout-Ragout Aard appelpuree Vanillepudding. DINSDAGEieren Sla met Mayon naise Gebakken Aardappelen Fruit. WOENSDAGBloedworst Rode Kool Gekookte Aardappelen Sinaas appel vla. DONDERDAG Biefstuk Frites Cho coladepudding. VRIJDAGGestoofde Schelvis Witte Boontjes Gekookte Aardappelen Fruit. ZATERDAG Gebakken Lever Ge stoofde Prei Gekookte Aardappelen GefruiteBananen. VOOR DE LEKKERBEKKEN. Gebraden Reebout. Benodigd 2kg. reebout 200 gr. pekelspek 300 gr boter een kopje zure room BereidingDe bout flink met zout in wrijven en met het spek larderen of om winden hem ongeveer 3 uur braden met de boter en hem dikwijls bedruipen Bij de jus. als die te bruin mocht worden telkens een scheutje koud water gieten en ze met de zure room afmakenof de bout. even voor het uit de pan nemen, overgieten met room. dan het vleesnat afmaken met water of melk. Ree-Ragout. Een paar uitjes fruiten met boter en bloem, daarbij wat vlees- nat of bouillon en een weinig citroensap voegen hierin de stukjes gebraden vlees even opstoven er het laatst een scheut witte wijn aan toevoegen. Amandeltaart. Benodigd6 eieren. 130 gr. amandelen. 150 gr. suiker. 50 gr. aardappelmeel of maïzena. 25 gr. bloem wat zout. wat confituur. BereidingKlop de eieren met een snuifje zout en de suiker au bain-marie, tot ze dik. wit en luchtig geworden zijn, weze gedurende ongeveer 15 minuten. Voeg er door een zeef het aardappelmeel of de maïzena en de bloem bij, doe er het laatst het grootste deel van de ge malen amandelen door en laat de taart in een met boter besmeerde en met poe dersuiker en bloem bestrooide taartvorm in een tamelijk warme oven lichtbruin en gaar bakken (ongeveer 3/4 a 1 uur). Bedek hem zo nodig met een met boter besmeerd stuk papier zie of hij gaar is, door er met een lardeernaald. vleespen of breinaald in te prikken, die er dan droog moet uitkomen. Stort hem op een taartrooster. laat hem bekoelen, besmeer de boven- en zijkant met wat confituur en garneer het gebak met de achter gehouden gemalen amandelen. Gefruite Bananen. Pel de bananen en snijd ze in drie of vier schijven in de richting van de lengte (reken één ba naan per persoon). Laat ze fruiten in een braadpan met een stuk boter (liefst geen vet gebruiken) tot de bananen enigs zins gecarameliseerd zijn. Schik ze dan op een compoteschaal. pers er enige drup pels citroen over uit en bestrooi ruim met bruine suiker. Kan warm of koud wor den gegeten. KEUKENGEHEIMEN. In sommige recepten komen termen voor. die door veel mensen niet goed be grepen worden 1) Larderen. Bepaalde soorten vlees en wild moeten worden gelardeerd Hier mede wordt bedoeld dat het vlees met reepjes vet spek (dit spek mag niet te zout zijn) met behulp van een speciale naald ilardeerdnaald) doorregen moet worden. Dit dient vooral om het enigs zins droge vlees wat sappiger te maken- 2) Barderen. Andere vleessoorten, die eveneens droog van smaak zijn, maar toch niet voor larderen in aanmerking komen omdat ze te veel beentjes bevat ten. b. v. klein gevogelte als snip. patrijs, duiven, enz... worden met dunne plakjes vet spek. dat ook maar licht gezouten mag zijn aan de borstzijde bekleed- Om bij het braden het verschuiven van het spek Je voorkomen wordt het met een dun koordje stevig vastgebonden. Deze werk wijze wordt in de recepten aangeduid als a barderen 3) Paneren. Paneren is eigenlijk een gerecht, dat in frituurvet moet gebakken worden, b. v. croquetjes of stukken vis of vleessoorten, met een mengsel te om hullen om onder het bakken een mooi bruin en croquant korstje te krijgen. Ook gaan dan tevens zo weinig mogelijk sap pen van de te bereiden gerechten ver loren. Om een gerecht te paneren wentelen we het eerst door eiwit of door een papje van bloem en water, en daarna door pa neermeel Willen we echter een extra dik korstje om het gerecht vormen, dan pa neren we dubbel. Dit is ^rst door pa neermeel. dan door eiwit of een bloem- papje. en dan nog eens opnieuw door paneermeel. Paneermeel wordt verkregen door beschuiten zeer fijn te stampen. HET STRIJKEN VAN EEN HERENOVERHEMD. Ja. zakdoeken, handdoeken en een heel enkele keer eens een schort strijken, dat is geen kunstMaar een overhemd, een herenhemd. met stijve borst en manchet ten. dat verlangt meer dan een enkel strijken Wat moet zo'n kunstenares van het strijkijzer dan wel doen Eerst vermengt ze een pakje glans- stijfsel met warm water (1/4 liter water bij één pakje). Is alles goed opgelost, dan stopt men de stukken was goed er in«en drukt ze goed met de handen er door heen. Stevig oprollen in een doek, maakt dat het te veel aan stijfsel hier in opgezogen wordt. Vlak voor het strijken wrijft men het wasgoed nog eens in met een vochtige lap, vouwt het hemd glad gestreken, met naar binnen geslagen mouwen, nog eens in een doek. Na een poosje kan het strij ken beginnen. Eerst het randje aan de hals en de schouderstukken. Dan komen de man chetten Die worden glad gestreken en daarna door het ijzer stevig er op te druk ken, rond. Onder de borst legt men een zachte lap en strijkt ze dan met een heet ijzer. Daarna wordt ze op hout gestreken, wat er de mooie glans aan verleent. Voor zichtig met de knopenMen moet er voorzichtig om heen strijken. De plooien in de borst haalt men met een vouw been omhoog en strijkt ze daarna plat. De rest, het strijken van het hemd zelf, is gemakkelijk. Dat kan iedere goede huisvrouw. ONTSTOPTE SLA- EN TAFELOLIE. Reeds ontstopte sla- en tafelolie mag nooit bewaard worden in flessen, die met een kurk gesloten zijn. Ze worden liever met een proper lapje bedekt, zodat de lucht kan toetreden. Olijfolie daarentegen moet bewaard worden in flessen, die met een stevige kurk gesloten zijn. Alle oliën worden in een donkere plaats bewaard ONS WEKELIJKS PRAATJE. Voor de gezette dame. Juist de meer gezette vrouw begaat door een zekere onoplettendheid fouten in haar kleding. Dikwijls ook vergenoegt zij zich met de vaststelling, dat de te genwoordige mode voor haar niets ge daan is. en draagt dan maar ouderwetse japonnen Ook zijn er die door onver schilligheid. of zonder er bij na te deq- ken, iets dragen dat ze werkelijk niet zouden mogen dragen. Het is absoluut foutief om te denken dat alleen een heel slank figuur er altijd goed uit kan zien Ook de gezette dame kan. wanneer ze maar bepaalde richt lijnen volgt, er heel goed en gedistingeerd en helemaal niet dik uitzien. Men moet echter eerlijk durven zijn en zich zelf niets wijsmaken. Voor alles zullen deze vrouwen geruite stoffen vermijden, onverschillig of ze recht of schuin, groot of klein zijn. Waar om toch de voorliefde voor ruiten, ter wijl er erg mooie streepdessins te ver krijgen zijn. Natuurlijk worden deze laatste nooit horizontaal, maar steeds ver tikaal of schuin verwerkt. Het liefst kie- ze men de streep zo smal mogelijk, dan kan men ook zonder bezwaar wat har dere kleuren nemen. Met bloemendessins is het een beetje moeilijker. Grote bonte bloemrijke patronen moeten in ieder ge val vermeden worden. Kies liever kleine motiefjes op een donkere achtergrond, maar denk er ook aan. dat ze niet kin derachtig mogen zijn. Met de kleuren moet men ook zeer voorzichtig zijn. Laat wit alleen dienen voor uw garneringen. Zwart, blauw en groen staan zeer voordelig. Rood is de meest onvoorzichtige kleur, die men kan denken voor een dikke dame. Japonnen voor niet slanke vrouwen moeten flink lang zijn en een tamelijk wijde 'rok hebben. Geen ronde hals. maar een hals in V vorm. die door een in gezet vest nog langer gemaakt kan wor den. Nooit korte pofmouwen. Heel voor delig echter is de driekwart mouw, die even over de elleboog valt en de blik afleidt van de breedte der schouders. Ook geen brede glimmende ceinturen, maar een smalle ceintuur in leder of uit de zelfde stof als de japon. Ook voor de mantel moeten zekere richtlijnen in acht genomen worden. Deze kiezen we liefst donker, of in een ge dekte tint. Hij moet ook lang zijn, en van onder klokkend uitlopen. De ceintuur wordt liefst weggelaten. Mutsen en randloze hoedjes komen voor deze vrouwen niet in aanmerking. Als iedere gezette dame deze wenken eens een beetje volgde, dan zou het ook voor haar niet moeilijk zijn er steeds elegant uit te zien. Tante DINA. (Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden). MMMOfl VOOR UW wend U in volle vertrouwen bij Maarschalk Haiglaan 44 IEPER Verzorgd werk. Spoedige bediening. Speciale prijzen voor winterwerk. Schone keus van BEHANGPAPIER en BALATUM. (1109) In het zeer interessante tijdschrift Journal des Voyagesnummer van Nov.-Dec., wijdt Rodex een artikel aan j de oorzaken van het kwijnen van het toerisme in ons land De schrijver gaat akkoord om toe te geven dat het leven in België duur is, dat de Belgen naar het buitenland kun nen reizen aan zeer voordelige voorwaar den, dat de Regering niet vooruitziend is geweest toen zij bij haar economische akkoorden het toerisme uit het oog heeft verloren, maar er zijn volgens hem nog andere redenen, die heel dikwijls niet onder ogen worden genomen en waar voor moed nodig is om ze te beamen Dan zegt hij tekstueel het volgende Het is niet omdat de Belgen naar het buitenland reizen dat de hoteliers dit jaar geleden hebben, maar omdat de vreem deling ons land niet bezoekt. Indien België een juweeltje is. dat er ligt als in een zijden schrijn, indien onze kunststeden grote schatten bevatten, in dien onze strandplaatsen schoon en ruim zijn. onze Ardennen heerlijk, dan is er echter het feit dat onze bevolking niet voorkomend is. Een grote waarheid, die we niet ge noeg kunnen overwegen. De schrijver voegt er trouwens het volgende aan toe De Belg is weinig gastvrij, hij is niet opgevoed om vreemdelingen te ontvan gen. hij is een weinig chauvinistisch, maer van een chauvinisme dat heel wat verschilt van het Franse Men zal in Bel gië zelden iemand zien die zich in vieren wil delen om een vreemdeling in te lich ten En dan weidt hij uit over de opvoe ding die aan de kinderen gegeven wordt en hij vraagt zich af, of er in de scholen wel genoeg de nadruk gelegd wordt op de beleefdheid tegenover de vreemdelin gen. Een tweede feit is volgens hem de be leefdheid tegenover de vreemdelingen van wege de ambtenaars politieagenten, post boden, tolbeambten, taxichauffeurs, pak jesdragers, e. a. "Wat de tolbeambten b.v. aangaat haalt hij een typisch feit aan Ter gelegen heid van de laatste voetbalmatch België- Frankrijk hebben wij eens te meer kun nen oordelen over de hoffelijkheid van onze douaniers De grote meerderheid van het publiek is vol walg teruggekeerd na dat het in volle nacht van 2 tot B uur aan de Belgische douane had moeten wach ten. Inderdaad, dat alles zal er in het ver volg niet toe bijdragen om de vreemde lingen te lokken, hoe goed en schoon en aangenaam het ook in ons land is. Ten slotte eindigt hij zijn artikel met ook de vinger op de wonde te leggen wat be treft de toeristische gidsen en tolken. Dit alles zijn feiten en vaststellingen zij moeten vermeden worden zo gauw mo gelijk opdat er een gezondere geest heerse in het toerisme. Het belang van de toe ristische industrie is te groot, opdat wij zulke toestanden, naar de wijze van de struisvogels.' zouden negeren, door de diepere oorzaken niet te willen zien. Een interessante suggestie willen hier maken voor onze lokale vereniging voor vreemdelingenverkeer. Wij ware' onlangs in de gelegenheid te Brussel een propaganda-avond bij te wonen van dé Toeristische Federatie der Provincie Brs* bant. Deze avond bestond in de projects van meer dan honderd gekleurde licht, beelden van de provincie, toegelicht doo- een lezing naar een tekst van de neer Ch. Geude oud-gouverneur a. i. van de provincie Brabant. De beelden waren op genomen door de fotograaf Ooms van Diestwij moeten bekennen dat de beel den werkelijk iedereen verbaasd hebben door hun schoonheid. En dadelijk heb" ben wij op leper en zijn heerlijke omge- ving geacht. Kon er maar een serie van een dertig, veertig kleurplaten worden opgenomen van onze uithoek, waarmede dan door een bevoegd persoon hier en daar een avond kon gegeven worden, dan zou hiermee reeds veel bereikt zijn. Maar niet alleen in de stad. niet alleen in de provincie, maar verder-op waar men leper niet kent en ook niet de schone Westvlaamse Bergen. Wordt het eens werkelijkheid dat een onzer beste fotografen zich deze zomer aan dat werkje zet Wat Scotchlite is Met twee woorden uitgedrukt: een ze kere verfstof waarmede de signalisatie platen worden beschilderd. Dergelijke platen zijn. bij een zeer kleine belich ting, b. v. met een zaklantaarn, veel duidelijker zichtbaar dan in volle dag. Het systeem berust op het principe der straalbreking. Er zijn inderdaad in deze verfstof, die een Amerikaanse uitvinding is, uiterst kleine glasdeeltjes verwerkt die de oorzaak zijn van de grote zicht baarheid bij de minste lichtstraal die er op valt. Wij hebben op enkele punten reeds dergelijke platen gezien en wij moeten bekennen dat het een prachtige verbete-_ ring van de signalisatie uitmaakt van de wegen bij nacht. Is er geen mogelijkheid om te leper op de meest gevaarlijke plaatsen zulke platen (de gewone signa lisatieplaten) te laten aanbrengen Een kleine proef zou honderden automobilis ten inNde hoogste mate verheugen. Wie over het systeem meer verlangt te weten, schaffe zich de Franse uitgave aan va^ de Sélectionuit de Reader s Digest van Nov. waarin toevallig een artikel over het Scotchliteverscheen VIATOR. AANDACHT!... De RADIO SPECIALIST Gt-dipl. Radio - teehnieker HERSTELT BIJ U TEN HUIZE uw defekt Radiotoestel. Vakkundig werk. - Spoedige bedieoing. ADRES RADIO HERSTELLINGEN 3, Vismarkt IEPEK (1114) «NS FEUILLETON 48 door Jos. JANSSEN Heilige deugd kreunt Steven, als ie dat onzinnig advies hoort. Maai Dokus let er niet eens meer op. 'n Aderlatinge ware misschien ook niet slecht. Wat peist g' ervan, kollega En niet te vele eten. En 'n paar weken vasten. Als door 'n wesp gestoken stuift de jonge doktoor op. Maar. ge gaat die man kapot maken, gij De uitval van Steven schijnt Do- kus maar matig te bevallen. Nijdig kijkt ie de jonge man aan, terwijl ie hem toebijtKollega, Manten is mijn zieke.» Machteloos brommend loopt Steven voort op en neer. 't Is om... 't is om... Verdomd!» Intussen. vervolgt Dokus rustig tot Manten, 'n zakske met geraspte kastanjes... Op m'n herteputje dragen valt Manten in. Dat was ik te wege. «En toens...aarzelt het kwakzalvertje. Manten luistert vol spanning. «Let wel op. Ge pakt 'n paar verse magen van kiekens. Zet ze op 'n pint witte wijn. En als ze goed rot zijn, dan pakt ge daar "s ochtends en 's avonds 'n lepel van. Opnieuw schiet Steven toe. Maar man, verliest g' uw ver stand En gij, gaat ge die vuiligheid in nemen Bijna verontwaardigd kijkt Man ten Steven aan. Waarom niet Ieder doktoor heeft z'n eigen remedies, hé Met z'n stok nijdig op de vloer stampend bijt Dokus de jonge dok toor toe. Kollega, gij meestert uw zie ken. gelijk of dat gij 't wilt. Ik de mijne, gelijk of dat ik het wil. Hebt ge dat verstaan Overwonnen door zoveel brutaliteit zakt Steven op 'n stoel neer. ZoGe hebt het goed begre pen. hé Manten We gaan dat doen, Dokus. knikt Manten. Ja man, 'k heb veel respekt voor mijn kozijn, 'k Wete. dat ie vele kan Maar als ie daarbij nog uw onder- vindinge en uw kennissen had, d'r zou vast en zeker in geheel de wereld zulk gene doktoor te vinden zijn. Manten's lofspraak doet Dokus grinniken van voldaanheid. «Ja ja. Manten. de ondervin- dinge, man. de ondervindinge... Maar als doktoor Steven zou wil len... Ik word oud. 'k heb geen kinders, die voor 't vak geschikt zijn... We zouden misschien 't akkoord kunnen geraken Met "n ruk keert Steven zich om en snauwt«Wij Dank u. Ge moet het zelve weten, jon gen. Kozijn, zulk 'n aanbod Ge moet er over zwijgen. stampvoet Steven. Men weet nooit genoeg, kol lega. Ik sta ondertussen ook voor ge vallen, waar dat ik geen weg mee wete. Ja En wat doet ge dan Dokus grinnikt even in z'n baard je Wel. toens doe ik gelijk de gediplomeerde kwakzalvers'n lap leggen en... Pietje de Dood z'n werk laten doen. Wat anders, hé Even spreekt geen van de drie man nen nog. Dan maakt Dokus aanstalten om te vertrekken. Kreunend staat ie recht. En ter wijl ie met de hand naar de lenden grijpt, zucht ie Zo zit ik nu met m'n eigen te sukkelen. Kunt ge dat geloven Verbaasd kijkt Manten hem aan. Steven spitst even de oren. «Ja, kreunt Dokus, T is al 'n maand of drie dat ik me niet wel gevoele. 'k Wete goed genoeg waar dat het kwaad zit en ik kenne 'r geheel goeie remedies voor, die bij m'n zie ken altijd geholpen hebben. Maar... 't is gelijk Manten zegt de beste doktoor en is geen cent weerd. als ie z'n eigen moet behan delen. Da s waar. Dokus. beaamt Manten. De doktoor van Werveke, die zovele klaps heeft, moest onlangs z'n been afgezet worden. En in plaatse van dat zelve te doen, die olijkaard, ie haalt er drie, vier professers bij. De vent betrouw de z'n eigen niet. En dan zouden de zieken zulke ke rels moeten betrouwen. Spottend keert Steven zich om. «En uw Dokus dan Even is Manten uit zijn lood ge slagen. «Waarom geneest ie z'n eigen niet Hewel, snauwt Dokus terug, 'k zal ik m'n eigen genezen, daar Maar onder kollega's... ge hadt me toch 'n handje kunnen helpen. Dat was 'n rechtstreekse vraag om hulp. Nu voelde Steven, dat ie greep kreeg bij de twee mannen. Nu zou ie wraak nemen op zijn manier. Blijf. Ik zal u helpen. De dwingende toon van de jonge doktoor's stem treft doel. Dokus blijft staan. «Ga zitten. Langzaam gaat het kwakzalvertje zitten. Schuw kijkt ie naar Steven op. Vol spanning staat Manten te luis teren. Wat mankeert u Traag strijkt Dokus met de han den over de lenden. 't Verschot in m'n rugge. Ik vraag niet wat ge hebt. Dat zal ik zélf ondervinden. De autoriteit, die nu uit Steven's stemme klinkt, maakt Dokus wre velig. Maar als ik u zegge, dat ik het lendenverschot heb. Gaat gij 't beter weten Dat zullen we zien. bijt de jonge doktoor terug. 'k Heb 't lendenverschot Wat zou 't anders zijn Zeer, hier, in m'n lenden. Met scheuten dweers door m'n lijf. °m d'r omverre bij te vallen. En langzaam strijkt Dokus met de handen van de rug weg naar de on derbuik. Steven heeft die beweging gezien. Nee, het zogenaamd lendenverschot draagt niet zover. Daar moet wat anders zijn. Hebt ge uw water onder zocht informeert ie. Wantrouwig kijkt Dokus op. M'n watere Waarom Vindt ge soms bloed in water Dokus denkt even na. Inderdaad. Laatst had ie bloed m z n water menen te zien. Maar e had het zich ontgeven. Ineens grijpt de twijfel hem aan. «Bloed?... Bloed?... Maar - e- dat heeft toch niks te maken met die pijne in m'n lenden Zo Denkt ge dat Natuurlijk. Ge gaat gij me toe niet leren wat 'n lendenverschot is Even kijkt de jonge doktoor he kwakzalvertje recht in de ogen. Dan vervolgt ie, op ieder woordJ 'n beetje nadruk leggende 8 als 't nu eens géén lend en verse was Schuw kijkt Dokus de jonge ina# aan. Zou die kerel misschien tóch lijk hebben (Verv,° *L* Verantwoordelijke utf"

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 10