Jules CASIER Zoon bij brielen sport kris kras door het rijk van koning voetbal yper ATHLETIEK BASKET-BALL TURNEN MOTOSPORT briek schotte BOKSEN drukkerij dumorti^ HET YPERSCH NIEUWS Bil. C 26-11-1648 3* Spec. W. S. leper - S. V. Wevelgem 3-1 Onze B-kleppers hebben zich bij het be- wt ran hpt te duchten S V Wevelgtm, lang* hun beste zijd/ getoond en zonden de TlpFpiann^o na e£p pappende garti. ijdelhands huiswaarts. Jan.W. S. leper - K C'. Bissegem 2-3 De juniors deden het echter niet zo £oed. want tegen het niet te versmaden ploegj e van Bissegem moesten ze het met t oneven doeltje afleggen- Juniors, we ver wachten van u een eervolle weerwraak SchoL S. K. Roeselare - W. S. leper 5-1 Onze scholieren schijnen wel het zor genkind te zullen worden Op bezoek bij Roeselare hadden wij ons weliswaar niet aan puntenoogst verwacht, maar de ne derlaag nam wel al te afgetekende vor men aan. De nodige stootkracht schijnt hier meestal te ontbreken en er zal die nen hard gewerkt te worden. Kad.W- S. leper - F. C. Roeselare 2-0 Ten slotte zorgden onze kleine mannen waaraan we nog veel genoegen zullen beleven, voor een verdiende overwinning tegen de Rodenbachzonen. Dat hadden we ten andere van hen verwacht. ZONDAG AANSTAANDE: Niettegenstaande de bijna volledige rustdag, wegens de nationale voetbal match België-Nederland. treden toch twee W S. ploegen in lijn. Het Ille Speciaal gaat op bezoek bij F. C. Roeselare, en staat voor een zware opgave geplaatst, terwijl de scholieren eveneens op bezoek, hun stadsgenoten van C. S. Y'prois zullen bekampen te 15 uur Aan beide ploegen wensen we het beste Woes ten F. C. - Brielen Sp. 0-2 Wanneer scheidsrechter Maezele Zon dag 11. de aftrap floot, was het ditmaal «en echt mooi voetbalweertje. Al dadelijk ♦ogen onze jongens geestdriftig ten aan val, doch aanstonds viel het op dat Woes- ten zich tot het uiterste zou verdedigen Hierin waren ze weliswaar bevoordeligd door een uiterst klein en eng terrein, zo dat er voor onze spelers geen spraak kon zijn van het spel langs hun gevaarlijke vleugels open te trekken. Wanneer dit dan ♦och lukte, stonden telkens een paar be- ■en of een talentvolle keeper in de weg. Ruim een half uur was verlopen, vooraleer onze rechtsbuiten, op inzenden van de likervleugel het eerste doelpunt kon net ten. Na de koffie verliep alweer een half uur alvorens onze rechtsbinnen, op per soonlijke doorbraak, de stand tot 2-0 kon opvoeren. Spijts gedurige aanvallen van onze jongens kwam. zonder verdere ver andering, het einde van deze felbetwiste partij, waarin Woesten werkelijk alles ge geven had om hun technisch sterkere ge- buren het vuur aan de schenen te leggen aldus wisten ze de doelpunten tot het mi nimum te beperken. Na de rustdag van Zondag e. k. komen de volgende week de mannen van Roes- brugge op bezoek. Speelt met overtuiging om de punten en om het behoud van uw leidersplaats. Ex St Niklaas het laken langs haar kant en St Konrijk verraste aangenaam door bi] Rac. Borgerhoot de zoek te roven. S C. Meenen en R. C. Harmbeke zegevier- den^ met 0-1 respectieyelijk op tjezcek te Lokeren en te Kapellen. Michel Duthóo lukte het doelpunt voor de geelzwarten Waar S- V. Waregem mocht rusten, ston den F. C. Izegem en St- Moeskroen tegen over elkaar. De bezoekers der grensstreek namen tot een 0-2 voorsprong, maar met twee treffers van Vanhoutte slaagden de Borstelmakers erin uiteindelijk een pun tenverdeling te bereiken. Verzeilen we naar de lagere afdelingen om niets anders dan locale overwinningen te onderstrepen bi] de He Pivrincialers. Dit was trouwens te verwachten. V. G. Oostende, F C. Roese lare en E. Wervik wonnen zonder, doel punten op het passief en scoorden samen dertien maal. We kunneh ze de «3 Gro ten noemen. Stee landt van Zwevegem Sp. werd bij A- A Moeskroen voor natrap pen van het terrein verwezen, terwijl het ter gelegenheid van de confrontatie F. C. Knokke - W. S. Houthulst al te potig ging en Debuysere (F. C. Knokke) met Verhcugstraete <W S Houthulst, die dreig de in blok het veld te ontruimen) hand gemeen geraakten, hetgeen hun uitsluiting voor gevolg had. S. V. Wevelgem en Deer lijk Sp. werkten zich verder naar om hoog en zitten op de hielen van F. C- Knokke. die de verbinding uitmaakt tus sen het leidend trio en de hoofdgroep. De stadsgenoten van Cercle slaagden erin hun positie merkelijk te verbeteren. Voor deze van White Star bleef de toestand onver anderd. Eerstkomende Zondag staat rus ten op het programma. Te Antwerpen wordt de traditionele der by België - Holland betwist. De gewoon te getrouw moesten duizenden plaatsaan- vragen worden geweigerd. Het beton van De Heksenketel te Deurnezoals de Nederlanders het noemen, zal heel wat te doorstaan krijgen. De kansen der Rode Dui vels worden over het algemeen hoog aan geslagen. De flinke uitslag tegen Frank rijk is er voor iets in tussen. Nochtans zijn de Noorderburen allerminst te onder schatten en zal het moeilijk gaan om hen morgen, voor de eerste maal in de na oorlogse periode, te vloeren. Het Belgisch elftal werd in zijn grote trekken gehand haafd Meert neemt thans officieel de plaats in van keeper Daenen en de keuze van Appeltants en Mannaerts kan geen verbazing verwekken. Vermoedelijk kreeg Van Steelandt de voorkeur boven Govard omdat hij meer temperamentspeler is, hetgeen tegen de Oranje-truien een troef van betekenis is. Verleden jaar was Gust de revelatie en zijn terugkomst is stellig gewettigd. Bij de Nederlanders staat Mö- ring bij de reserven en moet Kraak onder de lat worden gemist. De aankondiging der beide elftallen luidt als volgt BELGIE Meert L. Aernoudts Carré Anoul Coppens Henriet Van Steelandt F. Chaves Appeltants Mermans Mannaerts Nadat Therry gedurende 4 ronden het tempo opgedreven had aan de leiding, zode; Fiey hfjrtfea'.de-malen moest an-_ Kampen, nam Bet facteurke de leiding <jvejr. om in de spurt netjes te zegevieren De uitslag 1) Fiey 2) TTierry 1 3) Ver stra ete. Zondag aanstaande, eveneens te 10 uur gaat op het Augustinusstadion de laatste oefenwedstrijd door. Vermoedelijk zal Valeer Hellem van de partij zijn en dit belooft Sportliefhebbers en vooral athletiek- liefhebbers een laatste inspanning. Ge zien de algemene rustdag worden de voetballiefhebbers ook in groot getal ver wacht G- Wijzén we voorafgaandelijk op het weg vallen van een drietal woorden in onze vorige bijdrage en namelijk waar het ging over de destijds door White Star gewonnen stedelijke derby De lezer zal echter ver moedelijk wel zelf de zaak op pootjes heb ben gebracht. Er moest staanServaes redde met de hand. onopgemerkt door de referee, een zeker gelijkmakend doelpunt. In deze Kris-Kras hadden we het ook over een paar interessante op 11 November betwistte vriendenwedstrijden We komen hier even op terug om er nog enkele bij te voegen, die doorgingen in de provincie Oost Vlaanderen. Vader Christiaens als keeper en zijn 10 zoons, waaronder de portier van de Nationale T. T. - ploeg, speelden een wedstrijd tegen elf gebroe ders Pieters. De uitslag van dit unicum werd een gelijk spel (1-1). Te Zele gaat nu Zondag aanstaande het return-treffen door. Te Wetteren had de sportieve Bur gemeester Duchateau. lid van het Ut C. en Voorzitter van de plaatselijke Racing. S. C. Anderlecht, het team van de dag uit genodigd. De bijna voltallige, prestigieuze Sporting-formatie werd door het nederige leiders-elftal uit lie Prov met 2-1 inge maakt Zondag 1. 1. moest hetzelfde R C. Wetteren zich met een scoorloze drawn te vreden achten bij S. V. Zottegem en wist Anderlecht zich alleen aan de leiding te werken door tegen F. C. Antwerp de hoofdschotel te winnen, terwijl R. C. Me- chelen op eigen veld door S. C Charleroi werd geslagen. De orthodox-spelenden moesten er dus aan geloven We zullen ons hier wel onthouden het systeem te veroordelen- Alle spelwijzen zijn goed van het ogenblik dat de spelers er voor schik ken. Men past een methode toe naarge lang het voorhanden zijnde spelersmate riaal en niet omgekeerd. Dit kort inter mezzo kunnen we daarmede besluiten om over te gaan tot het in ogenschouw ne men van onze provincie-clubs uit de ho gere afdelingen en hun jongste verwezen lijkingen. In eerste afd. ontving K Kort- rijk Sp. de geburen van Sportkring Roe selare. dewelke het nog steeds zonder Jo sé Degryse moesten stellen. Na een boei ende kamp dienden de Mandelzonen met nipt verschil (1-0) de vlag te strijken. Eindelijk mocht in de Breydelstede de vlag van Cercle naast deze van Club wap peren. De opvolgers van Baes. Vanhalme. Saeys. Vanderbauwhede e. a Braet's hiel den Union Doornik onder de knie met 5-3. nadat aan de rust de bordjes op 4-0 stonden en men een lastige slotperiode had doorbeten Ditmaal was scheidsrech ter Knockaert daar de fluitenier. Club Brugge omzeilde een gevaarlijke klip bij Lierse S. K. Blancke trad herop als mid- voor doch het waren D. Vanpottelberghe en Masyn, die ophef maakten. Al de mo gelijke "buit werd door onze West Vlamin gen zowel in eerste als in overgangsklasse binnengepalmd. Assa Oostende trok bij Boomkwekerij DE TOEKOMST Fruit-, B©^, Sieraadbomen en Rozen H. R. Yper 4382 Tengevolge wijziging van kweek, grote afslag op alle boom- en struikgewassen. (1108) Komense steenweg P. C. R. 10275 Clavan Wilkes De Vroet Schrij venaar Roosenburg Lenstra Rijvers Stoffelen Terlouw Van Bun Van Raalte HOLLAND De juniorsploegen van de twee Lage Landen aan de Zee spelen de voorwed strijd. In de Belg. jeugd-formatie komen namen voor als Schrooyens (Beerschot) Geelen (Standard), Huysmans (Beerschot) Coppens (Beerschot), Van Huffel (Gan- toise) en Corbeel (F. C. Mechelen). Vooral de voorlinie, de vier laatstgenoemde ere klasse elementen aangevuld met Van Ges tel (Lyra), steekt flink ineen. Ook een B-opstelling werd samengesto- ken met het oog op de wedstrijd tegen het Groot-Hertogdom Luxemburg. Het geldt hier op de backs en vleugelspelers na hei team dat verdienstelijk werk verrichtte te gen de London Combination. Saeren (F. C Luik) en Reyniers (Rac. Mechelen) krijgen hun kans. terwijl op Valet werd beroep gedaan om Collin te vervangen. Thirifays en Mannaerts wisselden onder ling van graad. Ziehier de Belgische B- ploeg Vaes Saeren Chaves E. Valet Vander Auwera Mees Bensch Desaedeleer Reyniers Gillau Thirifays Aan onze verschillende Nationale Elf tallen wensen we tenslotte het beste ROGYPRIS. EERSTE OEFENVELDLOOP VAN «LE.SOIR» EEN TEGENVALLER Nadat de eerste oefening, die moest doorgaan op 7 November, wegens de aan houdende regens uitgesteld werd. kon de hoop gekoesterd worden dat de oefening van Zondag laatst een goed succes zou kennen. Want overal in het land gaat de athietieksport in stijgende lijn, daar veel beoefenaars van andere sporttakken. zo als voetballers, basketters, ja zelfs wiel renners. begrepen hebben dat de athle- tiekbeoefening en hier vooral het zware cross-lopen voor hun geliefde sport beoefening. een stevige basis vormt. Dit schijnt nochtans voor onze stad schitterende ster bij uitstek op alle sport gebied weinig waarheid te bevatten en zo kon Zondagmorgen een ganse tijd na het voorziene uur (10 uur) gewacht wor den. voor dat men 4 moedigen in lijn kreeg, waaronder slechts één jongere was. Er werd beslist dat de seniors 5 ron- j den zouden afleggen (5 km terwijl de scholier het met één ronde zou kunnen stellen. In vlug tempo werd gestart en de altijd jonge Julien Therry nam dadelijk de leiding om er aan te sleuren. Fiey, het facteurke van Reningelst- klampte dade lijk aan. gevolgd van Verstraete van Vla- mertinge. terwijl de jongere Coussement spoedig voeling verloor. Bij het overspringen van de beek na men Therry en Fiey. meer geroutineerd in zake cross, de bovenhand op Verstraete. die echter moedig vervolgde. Res.leper - Kortrijk Sp- 41-24 De match van Zondag IX die betwist werd tussen de reserven van beide Pro- motieploegen. is, zoals voorzien, in het Voordeel der thuisploeg gebleven Daar er algemene rust was in de Pro motiereeks. hadden de twee ploegen een ietwat sterkere ploeg in lijn gesteld, wat een normaal verschijnsel mag genoemd, vermits dit tot nogtoe toegelaten wordt in de Basketsport We zullen nochtans niet gewagen van een hoogstaand spelgehalte. want het was de chrono die Zondag 1. 1. bevel tot ver vanging mocht geven- En meteen werden alle beschikbare spelers in de gelegen heid gesteld, een tiental minuten hun forme te toetsen. Tenslotte is de wedstrijd helemaal in het voordeel der Ieperlingen gebleven, die aan de rust reeds een 15-7 voorsprong genomen hadden Weerom was de tweede helft de sterk ste. en werd de scoor bij beide ploegen opgedreven (26-17). Zondag a.s. trekken eerste ploeg en re serven op verplaatsing. De reserven gaan Izegem bekampen hun onmiddellijke voorganger in de alg rangschikking, tevens leiders in 2e Afd. en zullen vóór een zeer harde karwei komen te staan. De aanpassing aan het door Izegem beoefende obstructiespel, en een niet-afgevende moed en uithouding, zullen hun beste troeven voor de over winning moeten zijn. De le ploeg zal eveneens aan Herseaux een lastige klant hebben. We herinneren ons nog hun spelpeil van vóór een paar jaar Onze kansén staan anderzijds gunstiger dan tegenover Kortrijk Sport en Moes kroen. en daarom geven we nog zo gauw niet Herseaux als favoriet op voor Zon dag a. s JACSTON. OP BEZOEK BIJ DE YPERSE St MICHIELSTURNERS De lichamelijke opvoeding heeft in een zeer korte tijdspanne een geweldige voor uitgang geboekt, zowel voor wat het aan tal beoefenaars, als voor wat de hoedanig heid van het geleverde werk betreft. Dit is een feit zonder voorgaande in de Bel gische sportgeschiedenis, en wij mogen er ons op verheugen, want turnen is wel de heilzaamste aller sporttakken. Wie niet heeft geturnd in zijn jeugd, kent de waar de van zijn lichaam niet, t. t. z. is zich niet bewust van de ontelbare hoedanighe den die aan een menselijk gestel verbon den zijn. Wanneer men regelmatig turn oefeningen uitvoert, en deze geleidelijk in moeilijkheid doet stijgen, dan blijkt het spoedig dat men voorheen veel meer moeite had om op een tram te stijgen bij voorbeeld. om een voorwerp van de grond op te rapen, om op een ladder te klim men, om een auto te besturen (want as- symetrische oefeningen worden eveneens aangeleerd) om per fiets te rijden, om een lamp in een luchter te draaien, kortom om de noodzakelijke bewegingen van het dagelijks leven uit te voeren. Wij hebben dan ook niet nagelaten eens een bezoek te brengen aan onze plaatse lijke turnvereniging, die tussen haakjes reeds meermaals van zich deed spreken en dus geen onbekende meer is. Wel, wij moeten effenaf bekennen dat we van de ene verbazing in de andere gevallen zijn, toen we de drempel van de oefenzaal overschreden hadden. Vooreerst een pracht van een zaal, zopas gans herschilderd er zijn zeer weinig turnverenigingen die over zulk een zaal beschikken, het is een ruime zaal en vooral zeer luchtig en naar het schijnt is nog niet alles in orde, er moeten nog onder meer nieuwe toestellen aangekocht worden- Dit is tenslotte de hoofdzaak, want een prachtige zaal zon der goede toestellen is soep zonder zout de oude toestellen zijn weliswaar nog in tamelijk goede staat, maar voldoen niet meer voor de keuroefeningen die sedert enkele tijd schering en inslag zijn. Vóór de laatste oorlog, wanneer een turner te Yper met veel moeite een reu zenzwaai gelukte, dan was dit een grote gebeurtenis, thans worden er óp iederj oefening tientallen reuzenzwaaien met verwisselen van greep met alle gemak uit gevoerd. Dit vereist dus moderne toestel len en wij maken van de gelegenheid gebruik de Yperlingen er toe aan te zet ten zich erelid te laten maken, of toch ten minste alle feesten of demonstraties bij te wonen. U zult aldus uw steentje bijdragen voor de vooruitgang van deze zo verdien stelijke club. Om nu op ons bezoek terug te komen, het was ongeveer 20 uur toen we dus bin nentraden een leven en gewoel onge hoord. de herhaling van de leerlingen was juist gedaan en deze trokken dan ook huis waarts, de groteren waren aan het vrij oefenen, toen plots een schril fluitsein weerklonkhet rumoer verstilde en ieder een zette zich op zijn plaats op een ge lid. front naar de turnleider. die met zijn aanwezigheidslijst in de hand de naamaf- roeping aanvatte. Na deze gebruikelijke formaliteit begon de eigenlijke oefening enkele korte bevelen en daar ging de lan ge rij de zaal rond eens op een drafje, vervolgens met grote stappen, gestrekte benen, enz... terzelfdertijd allerlei bewe gingen met de armen makendé, de houding werd gedurig door de leider verbeterd, vervolgens na enkele ordeoefeningen, stel den ze zich op voor de bondsreeks die reeds tamelijk ver ingestudeerd is en met veel lenigheid werd uitgevoerd. Wij konüen be merken dat het een zeer zware reeks is, daar er hier en daar 'n turner zich 't zweet afwiste. Na deze oefening werd de afde ling in vier groepen verdeeld voor het werk aan de toestellen, en wel aan de bar ren. ringen, rek en paard. Om het kwart uur werd er verwisseld van hang- op steuntoestel tot iedereen zijn beurt gekre gen had. Wel mij moeten effenaf bekennen dat er een zeer grote .dosis wilskracht voor nodig is om turner te worden. Wij hebben er gezien die vijf. tienmaal dezelfde oefe ning herhaalden, vóór deze goed bevonden werd. maar wat een heerlijke gewaar werding en gewettigde fierheid moet het zijn wanneer men na een moeilijke voor bereiding. een zwaai, insprong of afsprong perfect gelukt. Het is klaarblijkend dat al dus de wilskracht en durf er van zelf in komen En zo werd er anderhalf uur doorge- turnd. tot het bevei weerklonkVrij oefenenen iedereen zich aan zijn ge liefkoosde oefening overgaf, de enen aan het rek. de anderen aan de barren, enz. dan alleen werden er krachttoeren uitge haald. Het waren de keurelementen die hun vrije oefeningen perfectionneerden, want van het principe wordt nooit afge weken. alle turners doen dezelfde opge legde oefeningen", maar in verschillende categoriën. doch eenmaal de geleide oefe ningen achter de rug staat het iedereen vrij te oefenen wat hij verkiest. Het werd zo stilaan tijd huiswaarts te keren Met een dankwoord en een harte lijk tot weerziensnamen wij afscheid van deze kerngezonde jongens die met hart en ziel samenhouden, samenwerken en alles veil hebben voor hun vereniging. Een ervaring rijker, vervuld met geest drift trokken wij voldaan huiswaarts. Toch hadden wij een beetje schaamte, om dat ook wij ons lichaam h,ebben verwaar loosd. doordat we niet zoals deze stoere kerels weken, maanden, jaar in, jaar uit, deze oefeningen hebben uitgevoerd die on ontbeerlijk zijn om de eventuele beslom mering? en tegenkantingen van het leven to kunnen doorstaan. Jongelingen, het is uw plicht deel uit te maken van een turnvereniging. Ouders, stuurt uw jongens naar de turnzaal. U houdt zo aldus uit de doktershanden. Op Zondag 12 December a. s. te 19.30 u. geven de St Michielsturners hun Jaarlijks Winterfeest in de Schouwburg. Zoals telkenjare mag men zich aan een puike opvoering verwachten. Benevens de ze der lokale turners, is de medewerking verzekerd der damesafdeling van de turn vereniging Steeds Hogervan Wevel gem Reeds meermalen hebben we deze afdeling aan 't werk gezien, en kunnen dan ook verzekeren, dat hun oefeningen, balletten en toestelwerk, waarlijk de moeite zullen lonen, hen te gaan bewon deren Wij houden eraan, het publiek te verwittigen dat, gezien het succes van verleden jaarhet noodzakelijk is tijdig voor plaatsen te zorgen. Houdt allen 12 December vrij TE BOEZINGE: De Motocross welke te Boezinge-Lizer- ne ingericht werd door de Motoclub van Abeele. kende een bevredigend sukses. le REEKS: (8 vertrekkers) 1 Deconinck 2. Soenen 3. Calus4 Bruneel. 2e REEKS (7 vertrekkers) 1 Coeckel- berg2. Vandendriessche 3. Milleville 4. Pittellioen. FINALE: (11 vertrekkers): 1. Deconinck 2. Coeckelberg3. Vandaele4. Soenen; 5 Vandendriessche", 6. StickelbaUt7 Milleville8. Denys. TE WOUMEN: le REEKS (9 deelnemers) 1. Heydens Derijcke3. V andaele4. Smulders 5 Maertens; 6. Gijssels7. Vandewalle" 2e REEKS: (11 deelnemers): 1. Van- heuverzwijn; 2. Roels3. Bleyaert 4 Smessaert5. Decuyper6. Schepers 7 Hardijs. HERKANSING (9 deelnemers) 1 Soe- tens2. Billiau 3. Maertens 4. Haerinckx 5. Gijssels 6. Decuyper7 Schepens. FINALE (12 deelnemers): 1. Roels; 2. Billiau 3 Vanheuverzwijn 4. Heydens 5. Vandaele 6 Derijcke 7. Smulders 8. Smessaert9. Bleyaert10- Maertens 11- Haerinckx. STADSSCHOUWBURG IEPER De grote Sporta-avond met onze sym pathieke wereldkampioen gaat bepaald door op Donderdag a - s. 25 Nor. te 19.36 u. Benevens de hulde van de Heer Burge meester aan de wereldkampioen, het in terview me: Briek Sehotte, Flor. Rondelé en Thomas Pips. krijgen wij nog te zien de opvoering van «De Bokskampioen», sketch door Sportaleper, en de film over de ronde van Frankrijk 1948. Kaarten aan 40, 25 en 10 fr„ in Café Boerenhol Vandepeereboomplaats. le per. Tel. 246 Geluidsversterking Radio Barcc en me dewerking dagblad «Het Volk». Hebt U iets te koop, te hunr« Zoekt U dienstpersoneel? Zoekt U een betrekking? Plaats dan een klets, aankondiging in; «HET YPERSCH MEUWg» REY WERD KAMPIOEN DER BEIDE VLAANDEREN Voor het eerst sedert de stichting var de Yperse Boksclub, kunnen we in onr* stad een Kampioen van de Gouw et Beide Vlaanderen begroeten Rey, die et- drietal weken geleden te Blankenber» op schitterende wijze de titel van Ka' pioen van Westvlaanderen kon veroveter heeft thans, opnieuw te Blankenberg door zijn prachtige en ruim verdienci puntenzege op Vande Walle van Get. raardsbergen. de zo zeer begeerde tite van Kampioen der Beide Vlaanderen kur.. nen bemachtigen. Mocht onze stadsgenoot op de mg. slagen weg voortgaan, en in het kon» nog de Nationale titel naar Yper mefl. brengen Rey (Leon Deconinck) Kampioen der Beide Vlaanderen Halfzwaargewichten Wie is Rey Leon Deconinck, alias REY. is thar. I bijna 19 jaar oud, en bokst reeds seder.I 1944, steeds onder de kleuren van de Ype I se Boksclub. In 1946 moest hij wegen; I overspanning het boksen staken geduren de ettelijke maanden. Zijn terugkeer tus-| sen de touwen in 1947 bracht ons een her-1 boren Rey. een jongen met een pufc j techniek en een onuitputtelijke moed Voegen we hierbij nog dat hij lap; tijd voetbal speelde, en onder andere f het Juniorsteam van White Star Yper a l center-half enkele mooie prestaties op zl); I actief heeft. Het is ook zijn vader, Marcel Deconinc* die op het einde van de Winter 1944-4: j twee kinderen redde, die op de vesting?: ter hoogte van de Kanonweg. door het 1JS gezakt waren. Een daad. waarvoor hi. J het weze terloops gezegd, nog stee:: i wacht op het ruim verdiende eretev--" I voor moed en zelfopoffering MET ONZE BOKSERS naar De Panne Het verging onze jongens niet te be® i op de meeting welke door manager D?" I erop te De Panne werd ingericht Nb tegenstaande een knap Verweer, diendt l Meernhout. Odent en Dedeyne de v-" I te strijken voor resp. Hardy, '-3r'"sJ^| Cottyn. Beide eersten verloren op Pun'e"| terwijl Dedeyne het in de eerste r°n liet steken tegen de geduchte Kortri) I zaan, die binnen kort in de Beroepskla I zal optreden. De kleine Blanckaert was heel «at P I lukkiger en kon een mooie punten!?#? I bewerken op de Veurnenaar WiUy- en naar Kortrijk Op Zondag 21 'November treden M Yperse liefhebbers te Kortrijk I strijdperk tegen lokale mannen *er" Rey op 28 November te Moorslede herkansing zal verlenen aan zijn tegen stander uit de Westvlaamse kampi-^_ schappen, Vandycke. Laat ons ho dat heel wat boksliefhebbers er aaj1 len houden hun jongens ter plan-5" gaan aanmoedigen. F Rouwbrieven en rouwgedaebt 6 worden in minimum - tijd ge- door de 34, Boterstraat I E Knorte- Verzorgde uitvoering van geDO" 4 huwelijksaankondigingen. Grote keus van spijskaarten-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1948 | | pagina 6