UIT DE STPEEK Motos Gi11e. AFSLAG MATTHU Eni a Kandidatenlijsten voor de Verkiezingen., van 4 Juni 1950 I. - VOOR DE KAMER Nr 1 Socialisten Nr 3 Christelijke Volkspartij Nr 2 Communisten Nr 3 Christelijke Volkspartij Nr 4 Liberalen Nr 4 Liberalen III. - VOOR DE PROVINCIALE RAAD Nr 2 Communisten II. - VOOR DE SENAAT Nr 3 Christelijke Volkspartij Nr 1 Socialisten Nr 4 Liberalen Nr 2 Communisten DISTRICT POPERINGE Nr 4 z Liberalen VLAMERTINGE BRIELEN LANGEMARK ZONNEBEKE KOLONIALE LOTERIJ DIKKEBUS ZANDVOORDE PLOEGSTEERT Het gezinsverlofgeld voor 1950 18 modellen Verkrijgbaar bij de off. agen Veurnesteenweg 9 |£pg| De Astrologische we«k STORT 60 Fr. DE BESTE RADIO' Firma STEVENS Cebr- IEPER Tel. 249 Vraagt HET YPERSCH NIEUWSBlz 2 24-5-l»ö« v O ■Hr :T k i Op Zondag 14 Ha moesten de kandidatenlijsten voor ons arrondissement volledig neergelegd worden. Vier lijsten zijn opgekomen alhoewel voor de provincieraad- verkiezingen in het district Popcringe, de Com menisten geen Candida ten hebben gesteld. Ziehier nu hoe de lijsten officieel werden neergelegd li MULLIE Gilbert beheerder Brussel I 21 DE M AN Robert journalist. Roeselare 1 MISS1AEN Edgard uit. Volksvertegenwoordiger leper WALLAEYS Remi 2> MINNEKEER Albert. i bestuurder Wevelgem boekhouder Kornet4) VAN DEN BRCEL. 31 ISAAC Marcella huishoudster. Korlrijk bediende. Wervik 5. IJHOORE And ré PLAATSVERVANGERS 1» ISAAC Valere. bediende Wervik 2 V ANRAES Odelin propagandist. Le Bizet-Ploegsteert 3» DEPREEUW Charles. propagandist. Vlainertinge 41 DELBEKE Antoon werkman, Geluwe 5) SCHKERI.YNCK Louis bode. Waasten 61 8IEVW Nestor bode. Nieuwkerke li D'HANTSCHOTTER Raoul. dagbladverkoper Wervik 2> VERMINCK Maurice. metser leper 3) VANACKER Maria weefster. AVervik PLAATSVERVANGERS li VERMINCK Maurice. metser. leper 2) STAMPER Roger coupeur. Komen 3» VEREAILLIE Maurice. bediende. Komen II LEFERE Fernand advokaat. leper 2> STC BBL Jerome bediende. leper 3 1 FFRYN Georges. landbouwer. Proven PLAATSVERVANGERS ll DFVOS Simonne. zonder beroep. Poperinge 21 DEHEM Albert advokaat. léper 3) DEZEGHER Julien. advokaat. Poperinge 4) DOMICENT Freddy. geneesheer Komen 5» BONTE Jerome. htndboüwer. West-Nieuwkerke 61 POCPAERT Theophile. drbeider Ploegsteert 1) LAUWE Hilaire 2i CA8IER Gaston. 3; DEG EESX J osjepb advokaat. leper handelaar. Komen geneesheer. Wervik geneesheer. Wervik PLAATSVERVANGERS I BASTON Honoré bediende Menen 2) LELEC Abel kleermaker. Komen 3 COEMAN Casimir bediende. Avelgem 4# DELBAR Henri. handelaar. Moeskroen 51 WATERBLEE Pieter. advokaat. leper 6) PONSEELE Marcel. bediende Gullegem II GILLON Robert. advokaat. Kortrijk 21 ROEGIERS Désiré. deurwaarder. leper 3) DEWEERDT Armand. geneesheer. Menen 4) BOLLET Arsène. landbouwer. Nieuwkerke 5» LANNEAU Paul. handelaar. Avelgem PLAATSVERVANGERS 1) CASIER Gaston. handelaar. Komen 2) LAHAYE Sylvain. brouwer. Poperinge 3) VANDENDRIESSCHE Maurits. nijveraar., Vichte 4) DELBECQUE Albert. brouwer. Helkijn 5* BKYXIS Robert bediende. Wervik 6) LA MOTE Leopold. nijveraar. Moeskroen DISTRICT LEPER Nr 1 Socialisten 11 BREYNE Gustave, bediende. Wervik 2j MINNEKEER Albert. boekhouder. Komen 3) DEPREEUW Charles. propagandist. Vlamertinge 4) M1CHIEL Maurice. bediende leper 3i DELBEKE Antoon. werkman Geluwé 61 COMYN Abdon'. bediende. Geluveld 1) KILLE Albert wever, Wervik metser. leper PLAATSVERVANGERS 1> KONDELEZ Jules bediende Wervik 2) LEURIDAN Simomné huishoudster Ploegsteert 2> VERMINCK Maurice 31 DULL OS Arlette. bijzondere. Poperinge 3) STAMPER Roger, 41 VERHINDEREN Jules-Vnlère, coupeur. Komen aannemer, Lapgemark 4; BOUDRY Theophiel 5i BÓULET Arsene. dagloner. leper landbouwer. Nieuwkerke 5, ORIS Pierre. 61 MELIS Heqri. j wolbewerker. Wervik bediende. leper g. MARI H OUR Hector. fabriekwerker. Wervik 1) STORME Joseph 2) CAPOEN Jules ll CLAYS Joseph-Arthur. uittredend senator Kortrijk 3) MAES Lucien 2) BEAUCARNE Jean. bediende. Herseeuw 3) LIBBRECHT Charles. bediende. Wervik landbouwer. leper 41 NEVE Achilles. 51 DELANGHE Jerome. secretaris. Komen 4) VERCRLVSSE Feli*. i nijveraar.Passendale wever. Le Bizet-Ploegsteert 5) DEHEM Albert. advokaat. leper bediende. Gullegem 6) GOUCEZEUNE Camille, bediende. Moen PLAATSVERVANGERS Jl MISSIAEN Edgard, uit. volksvertegenwoordiger, leper 2> DESMET Marie. huisvrouw. Kortrijk 3) VERMEERSCH Sylvère. bediende. Menen 4) LEPERS Clovls handelaar, Lowingen 5) COUCKE Maurice, secretaris. Waregem 6) CALLEMIN Gustaaf. marmerwerker. Heule bediende. Langemark 1) CASIER Gaston. handelaar. Komen 2) MELIS Henri. bediende. leper 3) VERKINDEREN Jules-Valère. aannemer. Langemark 4} BREYNE Michel. landbouwer. Wervik 5) VANDAELE Georges. schoensnijder. Passendale 6) LAHAYE Hilaire advokaat. leper ij bettens Alois. i Nr 1 Socialisten wever. Menen VANRAES Ode-in. 2> VANHOUTTE Valentin. propagandist. Le Bizet-Ploegsteert gepensionneerde. Luingne 2' V-N L'XEM Lucien. 3) PARQUE Francois. agent van de ijzerweg. Poperinge handelaar. Moeskroen SCHEERLYNCK Louis. 4) VOLCKAERT Benoni. bode. Waasten gepensionneerde. Rekkem Nr 3 Z C. V. P. 5> BRAEM Julien. u GRUSON Henri. wever. Wervik grensarbeider. Waasten PLAATSVERVANGERS 21 ®EVOS Simonne. D VANHOUTTE Valentin. GEERAKDUN^r e^s^r*™6 gepensionneerde. Luingne at 2) VERMEULEN Achilles. 3) LEMEY Arthur. kleermaker, Kortrijk' schilder. Kortri'k 41 PARQUE Francois. i handelaar. Mceskroer. 5J VOLCKAEBT Benoni. t gepensionneerde. Rekkem landbouwer. Mesen l) DUCLOS Arlette. bijzondere Poperinge BOLLET Arsèr.e, 1a ndbouwer Westnieuwkerke SAVAETE Cesar. bediende. Ploegsteert DUIVEN UITSLAG EN Arras I Pa- tou 2 Belpaire 3 Rommens 4. Delplae- ce M. 5 Duhocquet6. Deleye 7 Hof- iack G 8. Desegher9 Parmentier 10. Desmedt C. Creil1 Debrabandere2. en 3 Pot- tiilius 4 La con te 5 Delboo M.6 en 7. Gilüoen Gebr 8. Maerten9 La conté 10 Crcmbez H Dourdan 1. Huyghe M-2. Verschaete J.3 Depezer R- 4 Speybrouck5. De- pezer6. Moulin G.7. Dehuysser8. Moulin; 9- Bruneel F.; 10. Boudeweel Le Touquet1- 2. en 3. Clabeau4. Patou J.5. Barroo H 6- Patou J.7. Huyghe J.8. Coffyn F.9. Fottillius 10. Huyghe J. Zondag a s. uit Arras en Creil- l'RUSKAARTING Uitslag der prijs- kaarting bij G Barroo84 ingeschrevenen. 1. Deplaecie J. en Hallewin E. 2. De- heegher C. en Deprez A.3. Lemenu O- en Deplaecie J.4- Barbry R- en Haeze- brouck A.5 Deberdt M. en Vandevoor- de L.6. Saesen G. en Verfaillie7. Coe- ne M en Hollevoet G. 8. Kooyman en De- vriendt9. Priem en Devisschere 10. De- man G. en Vanlede. VOETBAL S. K. Vlamertinge - S. K. Geluwe 2-1. Eindelijk heeft Sportkring zich herpakt en de mannen uit Geluwe ijdelhands huiswaarts gestuurd. G. Hof- lack opende de stand terwijl de wit-zwar- ten op corner weten gelijk te stellen (1-1). Na de rust is het de locale voorlijn die zich doet gelden en wanneer G. Parrein op hoekschop rechtstreeks doelt zijn de punten op het droge BOERENGILDE Zondag 21 dezer te 11 u. algemene vergadering in het gewoon lokaal bij G. Barroo. Voordracht door de Hr Demonie Al de leden zijn dringend uitgenodigd HET ZOETE NAT Maandag 11. om streeks 17.45 u kwam de genaamde Lan- duyt Jules uit Zonnebeke. alhier op de Dikkebussteenweg. per rijwiel voorbijge reden. Daar hij echter meer dan zijn be komst had. viel het de man uiterst moei lijk zijn evenwicht te bewaren, zodat hij op zeker ogenblik ten gronde plofte en een wonde aan het oog opliep GOUDEN BRUILOFT Zondag e. k. 21 Mei viert het echtpaar Clauw Florent - Lachat Lydie. de vijftigste verjaardag van hun huwelijk. Florent werd geboren té Brieten op 23-5-1875. tqrwiji Lydie het levenslicht zag te Vlamertinge op 21-5-1950. CINE ROYAL vértodhi deze 'wéék op Zaterdag te 8 en Zcnèufc té 5 en 8 u. de film ACHTERVOLGDmet Glenn Ford en Janis Carter. Een zeer boèiend avonturen-drama met de geliefde arijst Glenn Ford welke allen zich nog herinne ren zullen alt de succesvolle fi'.m Een vrouw zonder liefde» Vooraf: actuali teiten en bijfilm Met Sinksen Abott en Costello in AH WAT MATROZEN VELOKOERS STERREBEKE Uitslag 1. Noyelle A Poelkapelle. 75 km in 2 u. 4 min 2 Ryckewaert3. Muylle 4 Huy ghe 5- Louwyck 6. Geldhof7 Declerck 8 Deloz9. Ma res 10. Verbeke. VERMAKELIJKHEDEN' in de «Sport vriend bij G. Gcuwy. op Zondag 21 Mei. PLECHTIGE COMMUNIE Uit reden van de verkiezingen wordt de plechtige Communie uitgesteld tot op 8 Juni. zijnde H Sakramentsdag POSTBERICHT De houders van spaarboekjes zijn gehouden hun spaar boekjes voor het bijschrijven van de in trest gedurende de maanden Juni. Juli of Augustus mede te geven aan de be stellers op ronde. DIPLOMA'S voor de leerlingen der land- bouwafdeling 2e jaar: 1 Desmytter Hektor 2 Peene Maurits3. Vandevlvere Roger; 4 Vandoorne Frans; 5- Kesteloot Gentiel6 Maesen Gerard 7. Peene Wil- fried 8. Corneille Antoon 9 Calis Antoon. 4e jaar1. Vandamme Gerard2. Vuyl- steke Michel3 Vandeputte Gerard4 Maesen Daniel5. Vandeputte Frans 6 Bostyn Remi7. Noliet Raymond8. Malengier Omer TREKKING VAN DE 7e SCHIJF 1950 Te Visé had Donderdag de trekking plaats van de 7e schijf van de Koloniale Loterij. De biljetten waarvan BURGERLIJKE STAND APK1L-MEI Huwelijken: Haezebrouck Gilbert, schoen maker. en Rcom Alibe; I zonder beroep, beiden v. DikkebusVandocren Gerard, .anabouwwerkman van Reningelst. en An- nothé Alice, zonder beroep, van Dikkebus. HuwelijksbelofteDepoorter Maurits. electrieker van- Dikkebus ihet Wilde- meersch Wielfrieda. marokijnbewerkster van leper. GebccrtenDecroix Lena. d. v. Richard en Denuwelaere JoséGoudeseune Lug. z v Albert en Bouve JeanneHommez Raphael, z. v. Florent en Vitse Maria De- mey Rony-Gratien. z v. Adelson en Van damme LauraDeclercq WiTried. z. v. Remi en Deberdt Maria Desmyter Paul. z v. Adhemar en Vancayseele Maria. OverlijdenMatten Hippclite. echtg v. Scheldeman Godelieve. 47 jaar. N. S. B. - FEEST Op Zondag 21 Mei e. k viert de N. S. B.-Afdeling Zand voorde de 20e verjaardag van haar stich ting. Te 15 u. zal een feeststcet door de bijzonderste straten van de gemeente trek ken. waaraan al de N. S B. afdelingen van de omliggende gemeenten zullen deel nemen Rond 17 u. op de Dorpp'.aats, muziekconcert door de muziekmaatschap pijen van Komen en Aalbeke. 's Avonds Groot Bal in de feestzaal De Klokke bij P Pauwels. ZILVEREN PRIESTERJUBILEUM VAN Z. E. H. J. TYVAERT Ter gelegenheid van bet Zilveren Priesterjubileum van Z. E. H-J. Tyvaert. sedert 21-11-1948 pastoor te Zandvoorde, gaat er op Maandag 29 Me 1950. 2e Sinksen, een hulde-feest door waaraan de B. J. B.. Toneelkring Kunst min. eu de schoolgaande Jeugd hun me- dewerkir. r verlenen. Bc^in o-n 15 u. stipt Ingang vrij BEEN GEBROKEN De kleine Cordy MicheL uit Ploegsteert. speelde vorige week Vrijdag op de schemmels van het «Café du Memorial». Ongelukkiglijk d ec hij daarbij een zware val zedat hij met een beenbreuk naar het O. L. Vrcuwhos- pitaai te leper diende overgebracht fe worden. Eenheden het nr eindigt op winnen 0 610 1 000 fr. 6930 2 500 fr 4150 5 000 fr. 5880 10.000 fr. 5280 10 000 fr. 95050 50 000 fr. 124070 500 000 fr. 1 5531 2 500 fr. 3651 5 000 fr. 15681 20 000 fr. 128201 1 OOO OOO fr. 2 08302 20.000 fr. 31442 20 000 fr. 3 2603 2.500 fr. 9273 2.500 tt 96783 IOO.OOO fr 4 614 1000 fr. 274 1.000 fr. 75034 50.000 fr. 62404 50.000 fr. il.-tJKV»' 90824 100 000 f*. 5 8695 2.500 fr. 93725 50.000 fr ■V 234585 500000 fr. .9 90 500 fr 1896 10.000.fr, 7 1157- 2 500 fr. 2937 5.000 fr. 83587 20.000 fr 8 8 200 fé. 8468 2.500 fr. 5438 5.000 fr. 44148 20.000 fr. 30758 100.000 fr. 50528 250.000 fr. 397198 2.500.000 Ir 9439 2.500 fr. 6809 5.000 fr. njteu, i»t in r 68299 i 100.000 fr. MM EEN" GESCHENK DAT STEEDS WEL KOM IS, fs ongetwijfeld een goede vulpen Doe uw keüs in de uitstalling der Druk kerij Duraortier. 34, Boterstraat. leper. Steeds meer dan 500 stuks in magazijn Bedrag in Staatsblad verschenen in net Staatsblad van 17 Mei verscheen ecu besluit over het gezinsverlofgeld. Het zegt o. m. De arbeiders bedoeld bij artikel 1 der we! van 7 Juni 1949, betreflende het iaar- h:k, verlof der loontrekkende arbeiders genieten voor het jaar 1950 een bijKOmend verlufge.d. genaamd «gezinsverlofgeld» cnd-.r voorwaarde dat zij l> In 1950 recht hebben op een verlof- ge.a 2) In 1949 de kinderbijslag beko- men hebben. Het bedrag van het gezinsverlofgeld wordt vastgesteld in verheuding tot het aantal dagen die. voor ieder kind. in 1949 aan.eiding hebben gegeven tot de toeken ning van de kinderbijslag. Dit bedrag is. per dag welke aanleiding heett gegeven tot de toekenning van de Kinderbijslag, gelijk aan: 0.90 fr. voor het le kind 0.90 fr voor het,2e kind 1.2) fr. voor het 3e kind; 1.5!» fr. voor het 4e kind 2,00 fr. van het 5e kind af. Wanneer de dagelijkse kinderbijslag evenwel, voor een bepaalde maand doof ten maanden.kse forfaitaire bijslag ver- vengen werd. is het bedrag van het ge zinsverlofgeld dat met deze maand orer- aenster.it gelijk aan: 21.50 fr. voor het le kind 21.50 fr. voor het 2e kind - 29.00 fr- voor het 3e kind: 36.00 fr. voor het 4e kind 48.00 fr. van het 5e kind af He; gezinsverlofgeld wordt uitgekeerd aoor de organismen welke de kinderbij- .-.ag. voor het jaar 1949. hebben betah'd Het gezinsverlofgeld werdt volgens 4» 'e fde modaliteiten ais de kinderbijs ag Ji.geteerd. maar die betaling za'. een af zonderlijke verrichting uitmaken ZH uiterajk 0p 30 Juni 1950 geschieden van velomotor 100 cc tot 649 Ook 25 occasiemachinen, alle merte met waarborg. VERKOOP OP KREDIET VAN 21 TOT 27 MEI 1950 WATERMAN 20 Januari tot 18 Fekr. Gebrek aan energie en besluitkrach zullen deze week Uw voornemens in je vaar brengen. Laat U door de tegenslaj in de sentimentele verhoudingen niet to- overijlde stappen leiden. VISSEN 19 Februari tot 20 Maart Tamelijk succes, vooral voor de per sonen die zich met handel en kunst bezii houden. U kan soepel en begrijpend zijt en daardoor Uw standpunt door derde; doen aanvaarden. RAM 21 Maart tot 19 April. Teleurstelling in sentimentele aangeie- genheden Slaat andermans raad niet u licht in de wind. en onderschat Uw te genstrevers in de zaken niet te zeer STIER 20 April tot 20 Mei Deze week zijn geen bijzondere gebeur tenissen te verwachten Alles zal zijn na tuurlijk kalm verloop kennén. FinanCiee geluk. TWEELINGEN 21 Mei tot 21 Juni Zeer goede invloeden, voornamelijk van uit financieel stpndpunt gezien, kenmer ken deze wèek Öptimismé en prettig hu rfïeur zullen Uw tegenstanders on'twape nen en in Uw familieleven een vrolijke at mosfegr scheppen. liii op postcheckrekening 461.73 (L. Dumortier, leper) en ont vangt «Het Ypersch Nieuws» elke Zaterdag morgen vanaf as. week tot einde Dec. 1949. KREEFT: 22 Juni tot 22 Juli Neiging tot pessimisme en slecht humeur zullen Uw zaken in gevaar brengen en het evenwicht in Uw huwelijksleven doer wankelen. Onaangename tijding aangaan de een financiële kwestie. LEEUW23 Juli tot 22 Augustus Gunstige week. alhoewel U een neiginn tot overdreven zelfvertrouwen Zult ver- tonen Welslagen in een financiële onder- neming zal een optimistische atmosfeer rondom1 U scheppen. MAAGD 23 Augustus tot 22 September Deze week zal U op alle gebied welsla gen en geluk brengen. Uw stoffelijke toe stand verbetert zich merkbaar. Reizen er kansspelen kunnen met goed gevclg ge maakt worden. Aangenaam familieleven WEEGSCHAAL23 September tot 22 Ok» Financiële kleine tegenslagen zullen humeur versomberen. Onderneem niet te veel zaken op eenmaal. SCHORPIOEN23 Oktober tot 21 Nov Leg niet te veel verbeeldingskracht aan de dag. en laat U vooral niet leiden door slechte raadgevers rondom U. die U tot ondoordachte en te riskante ondernemin gen willen bewegen. SCHUTTER 22 November tot 21 Dec. Uitstekende week. Vooral gedurende df ochtenduren zullen al Uw inspanning® met succes worden bekroond. Uw gewet tigd optimisme en Uw goed humeur «1- len U populariteit verschaffen STEENBOK 22 December tot 19 Janoao Teleurstellend nieuws van vrienden aangaande Uw beroepswerkzaamheden U zenuwachtig maken. Er is echter geen reden tot ongerustheid. Alles komt «e« in normale banen, indien U vastberad*® en doordacht optreedt. BIN NAJOEWA bij de Vandenpeereboompl. 1 een demonstratie- (1911)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1950 | | pagina 2