GEZONDE LENINGEN KLEINE AANKONDIGINGEN Coed en welgelegen LANDEIGENDOM Voornaam WOONHUIS Goed en welgelegen WOONHUIS I. - MAISON II. - MAISON MAISON Twee percelen ZAAILAND PARCELLE DE TERRE I. - WOONHUIS II. - WOONHUIS III. - TWEEWOONST Definitieve toeslag DONDERDAG 25 MEI 1950 te 4 uur namiddag te GELUWE. ter herberg 't Oud Stadhuisbij Mr Remi Lemout. op de plaats, van F. HERENHUIS II. - Perceel BOUWGROND Belle Maison avec jardin Schoon en gerievig WOONHUIS AUTO Gerievig WOONHUIS Schoon HANDELSHUIS WOONHUIS VERPACHTINC HOFSTEDE GEVRAAGD I. - Belle FERME II. - Bella - -;-pn ouvrière HOFSTEDEKE, WOONHUIS, WEIDE, ZAAI- en HOOILAND VRAAGT PLAATS chauffeurs-mecanicien, bur ger- en militair brevet en diploma. Adres ten .bufelc. (3247) TE HUUR GEVRAAGD OVER TE NEMEN TE KOOP TE HUUR ZONDER DEELNEMING IN MAATSCHAPPIJ IMMQ DE BLOCK A. 19, Doornstr. Poperinge - Tel. 345 HET YPERSCH NIEUWS» Biz 7 !•-5-1950 OPENBARE VERKOPINGEN Sradie an de Notaris Jean PIETERS te Reninge INSTEL,: MAANDAG 22 MEI 1950 TOESLAG MAANDAG 5 JUNI 1950 ,e 2J30 u namiddag te WOESTEN. ter erberg De Casino bij Julien Rous- jMgv van te WOESTEN. langs de Omloopstraat «root met gebouwen boomgaard en erve 1 Ha 18 a. 10 ca. Gebruikt door Jules Maerten zonder geschreven pacht- De eigendom is verdeeld in 2 kopen. Het woonhuis met tuin groot 18 a 10 ca. en een perceel land groot 1 Ha. Recht van samenvoeging. 0.50 Instelpremie. Affichen met plans ten kantore (3270) Studiën van de Notarissen PIETERS te Reninge. en DEEREN te Roesbrugge-Haringe DINSDAG 23 MEI 1950 om 3 uur namiddag ter herberg bewoond door Mr Remi Riem. te OOSTVLETEREN OPENBARE VERKOPING van Gemeente OOSTVLETEREN, Kasteelstr., met stagie. inrijpoort, stallingen en afhan kelijkheden. alsmede 22 a. onder bebouw de grond, lusttuin en hovenierhof. Sectie A nrs 505 g/2 en 439 E. Eigendom van Mr Camiel Rooryck-Leu- ridan. Vrij met de geldtelling. (3170) S'.udie van de Notaris Jean PIETERS te Reninge OVERSLAG DINSDAG 30 MEI 1950 om 2.30 u namiddag te RENINGE. ter nerberg St Christoffelbij C. Cove- tnaecker. van te RENINGE, Lostraat 3 g.oot met •hovenierhof 4 a. 34 ca Het huis is voorzien van electrische lei ding regen- en steenputwater De hof is beplant met aardappels en groenten. Vrij met de geldtelling. Slechts ingesteld 52.000 fr. Te bezichtigen-iedere Dinsdag en Dom 'derdagr.amlddag. De sleutels berusten bij René Lemahieu. (3214) Etude de Maitre J-E. DE SIMPEL, notaire a Warnêton. Pour sortir d'indivision. MISE-A-PRIX MERCREDI 24 MAI 1950 a 16 heures. au Café des Sports a PLOEG- STEERT. rue d'Armentières, de PLOEGSTEERT, Gravier de Ia Blanche, 5 avec fonds et 19 a. 85 ca. de terre. Sec tion F n°* 422/t et ex 422/a/2. Occupée au loyer mensuel sans augmen tation légale de 100 frs net par M Dupont- Mareel. sans bail écrit. Gravier de la Blanche, 6 -vee son fonds et 20 a. 60 ca. de terre. Sec tion F n°® 422/v et ex 422/a/2. Occupée au loyer semestriel net de 840 frs. par Mr. Guillaume Degraeve, sans bail écrit Eaculté d'accumulation. 0,50 mise-a-prix. ADJUDICATION MERCREDI 7 JUIN 1950 a 16 heures. au café «Au Chéteau Non- net». a PLOEGSTEERT rue d'Armen- nères" (3242) Etude de Maitre J.-E. DE SIMPEL, notaire a Warnêton. Pour sortir d'indivision- MISE-A-PRIX JEUDI 25 MAI 1950 a 16 heures. au café Hótel des Alliés warnêton. Place de la Gare. de BAS-WARNETON 208. Gravier des HircndeUes (Moulin du Bceuf) f0nds et :errain d'une contenance d® "8 a. 45 ca. Section A n°* 402/a. 403/a et 405/a Libre d'occu pation au paiement ®.5è prime de mise-a-prix. adjudication JEUDI 8 JUIN 1950 a 16 heures. au café A la Ville dYpres a "-ARNETON. rue d'Ypres. (3243) LIT DE HAND TE KOOP Gemeente ZONNEBEKE. Fortuinstraat ssmen groot 94 a Gebruikt door M A Marant 'n.:chtingen ter Studie van Notaris R?(nauit te Wervik (3230) Etude de Maitre J.-E- DE SIMPEL notaire a Warnêton. Benefice d'Invenlaire ADJUDICATION MARDI 23 MAI 1950 a 15 heures. au Prétoire de la Justice de Paix. a MESSINES de: PLOEGSTEERT Gravier de la Blanche. cadastrée section F n® 185 pour 75 a. 50 ca. Tenant du sud au gravier. de l'est Mme Dumont Occupée jusqu'en 1956- par M Gustave Lefebvre. suivant bail écrit. au fermage de 450 frs plus les charges. (3241) Studiën van de Notarissen Jos- DUPONT te Geluwe. en Ch. IDE te Kortrijk OVERSLAG DONDERDAG 25 MEI 1950 te 3.30 uur namiddag, te GELUWE ter herberg 't Oud Stadhuisop de plaats, van: Stad MENEN In de Statiestraat met afhangen groot 84 ca., getekend onder nr 32. bewoond door Mr J. Vandenborre, mits 340 fr te maande, zonder geschreven pacht. Slechts ingesteld 163.000 fr. In de Poedermagazijnstraat met afhangen, groot 85 ca., getekend onder nr 33. bewoond door Mr Bouckenhove, mits 162 fr te maande zonder geschreven pacht. Slechts ingesteld: 65.000 fr. Gemeente GELUWE, wijk Arkemolen met 2 a 20 ca. grond. Slechts ingesteld10.000 fr. Het ene huis. vrij en onbewoond en het andere bewoond door heer Dewitte, mits 119 fr. te maande, zonder geschreven pacht. (3173) Studie van de Notaris Jos. DUPONT, te Geluwe. Derde en laatste zitting voor Gemeente GELUWE, Menenstraat. 1 met afhangen en 7 a. 71 ca. grond en hof. getekend nr 10. Gedeeltelijk onmiddellijk vrij. Gebracht op 275.000 fr. vOOrhoofdende met 7 meters op de Menen straat. groot 343 m2. G'. deeltelijk onmiddellijk vrij. Gebracht op 62-000 fr. (3166) Etude du Notaire THEVELIN a Messines VENTE PUBLIQUE VOLONTAIRE 4'une a PLOEGSTEERT-BIZET chemin de la Haute Loge au Cimetière d'Armentières - Petit Canard Maison comprenant couloir. 3 pièces et dépendances au rez de chaussée. 3 cham- ores i'étage, grenier, puits et pompe. gaz et électricité. jardin. ccntenant 5 a 74 ca. Libre d'occupation. Dernièrement occupée par Mme Vve Maréchal ADJUDICATION JEUDI 25 MAI 1950 a 3 heures de relevée au Café c A l'Angechez Médard Forcé. rue d'Ar mentières au BIZET-PLOEGSTEERT Mise-a-prix48-000 fr. (3138) Studie van de Notaris Andre VAN DER MEERSCH :e leper DINSDAG 30 MEI 1950 te 3 uur namiddag in het gasthof De Maan Grote Markt te IEP ER OVERSLAG van: Gemeente VOORMEZELE met afhankelijkheden, erve, tuin en boom gaard. staande en gelegen wijk St Elooi langs de steenweg Ieper-Mesen groot 21 a 86 ca Zijnde het sterfhuis van Mevr Wed Cyrille Vanneer-Dumortier. Onmiddellijk vrij. Slechts ingesteld: 160000 fr. Te bezichtigen iedere Dinsdag en Don derdagnamiddag van 2 tot 4 uur. (3171) Studie van Deurwaarder Albéric VAN CAPPEL D'Hondtstraat. 60 leper. Bij Rechtsmacht ZATERDAG 27 MEI 1956 vanaf 10.30 uur voormiddag te leper op de Marktplaats (rechtover het Justitiepa leis) zal er overgegaan worden tot de OPENBARE VERKOPING van een Merk Skoda binnenstuur Onlangs nieuw, door het ambt van Alb. Van Cap- pel te Ieper- I Met gereed geld. Zonder kosten. (3268) Studie van de Notaris André VAN DER MEERSCH te leper DINSDAG G JUNI 1950 te 3 u namiddag, ter herberg De Sport wereld te OOSTVLETEREN Woesten- steenweg. INSTEL van Gemeente OOSTVLETEREN met afhankelijkheden, bijgebouwen, erve en tuin. staande en gelegen Woestensteen- weg. groot 8 a 12 ca. Bewoond en gebruikt door Mr Remi Pol let. zonder schriftelijke pacht. Te bezichtigen de Dinsdag- en Donder dagnamiddag van 2 tot 4 uur. Alle nuttige inlichtingen te bekomen ter studie. OVERSLAG DINSDAG 20 JUNI 1950 zelfde plaats en uur. (3269) Studiën van Meester Robert VAN DEN BOOGAERDE, Notaris te leper, en Meester Jacques OPSOMER, Notaris te Kortrijk. DINSDAG 30 MEI 1950 om 3 uur. ter Hotel De MaanGrote Markt Koning Albert te IEPER. DEFINITIEVE TOESLAG van Stad IEPER, Rijselstraat 61 groot 146 m2. Slechts ingesteld291-000 fr. bewoond door Heer Léon Vanbecelaere. zonder geschreven pacht, mits 500 fr. per maand. BezoekdagenDinsdag en Donderdag telkens van 2 tot 4 uur. Voor alle verdere inlichtingen zich wen den ter studie van voornoemde Notarissen. (3292) Kantoor van Notaris VAN EECKE te Poperinge. DINSDAG 6 JUNI 1950 te 3 uur namiddag te POPERINGE ter herberg De Kompernollebij Mr Leon Deberdt. steenweg naar Woes ten. OPENBARE VERKOPING vgp met 67 a. 70 ca. bebouwde grond en zaai land te Woesten. ter westzijde van de ke- zelweg genaamd Wolvestraat Bewoond en gebruikt door Mr Michel Ollevier tot 27 Mei 1950 Handslag met dc geldtelling- (3296» Gemeente WYTSCHATE Commissie van Openbare Ondtrsuai De C. O. O. van Wytschate, zal ingevolge de schikkingen der wet van 7 Mei 1929 overgaan tot het verpachten van bouw- en weiland gelegen te Wytschate. in gebruik door het ouderlingengesticht tot 1-10-50 groot 6 Ha 86 a. 45 ca. verdeeld in zes loten. Voor verdere inlichtingen, en inzage van het desbetreffend dossier, worden de belanghebbenden verzocht, zich te wen den ten burele van het gemeentesecreta riaat. vanaf 22-5-50 tot en met 15-6-1950, bureel open alle werkdagen van 9 tot 12 u. 's middags. Namens de C.O. O. Wytschate bb. De Secretaris dd.. De Voorzitter. Gaston Alleman. August Standaert. (3264) Studie van de Notaris CASSIERS te Poperinge Om uit onverdeeldheid te scheiden. VRIJDAG 2 JUNI 1950 om 2 uur zeer stipt 's namiddags te PO PERINGE. Bertenplaats. in de gewone ge hoorzaal van 't Vredegerecht (ingang Hondstraat). OPENBARE VERKOPING van gelegen te POPERINGE in de Helhoek groot volgens titels 2 Ha. 85 a 12 ca. en volgens kadaster 2 Ha. 77 a. 42 ca. onder bebouwde grond wélde zadilandén en hoving. 1 Gebruikt door de echtgenoten M Si vère Verdonck-PlesSifet, met recht va pacht tot 1 October 1956. mits 6.000 fr. 's jaars boven de In stén en premie van brandverzekering. Verdeeld ia de 3 volgende kopen 1.' De hofplaats bestaande uit woonhuis, stallingen schuur, hoppekeet en 2 Ha. 6 a. 42 ce. onder bebouwde grond, weide, hoving en zaailand gekadastreerd Sektie K nr 1072a. 1077a 1079b. 1684d 10714 1071b 1073a en 1073b 2. Een partij zaai- en weiland, groot 35 a. 90 ca volgens kadaster Sektie K ar 1088a. 3. Een perceel zaailand groot 35 a. 'lO Ca volgens kadaster Sêklie K nr 1092 a Samenvoeging van kopen voorbehouden. (3271) LEERMEISJE voor moden met contract en wedde, minstens 14 jaar, een weinig Frans sprekende. Adres ten burele. (3126) Deftige MEID, 40 jaar, voor huis houden van 2 personen, in burgers huis omstreken leper. Adres ten burele. (3184) Etude du Nctaire G. DEVOS a Wervicq. JEUDI 8 JUIN 1950 au prétoire de ia Justice de Paix a WER VICQ 5 15 h SEANCE UNIQUE VENTE PUBLIQUE d'une située a COMINES d'une contenance totale de 7 ha. 39 a. 70 ca 2i divisée en 7 lots comprenant Lol 1Les batlments. avec terre a la bour et pature pour 1 ha. 60 a. 10 ca. Lot 2 Terre labour cont. 1 ha. 5 a. 95 ca. Lot 3 Terre labour cont. 1 ha. 4 a. 95 ca. Lot 4Terre labour et pature 1 ha. 12 a. 80 ca. Let 5 Terre a labour -oat 1 ba. 29 a. f5 ca Lot 6: Terre a "abcur cont. 94 a. 85 ca. Lot 7Pré ou pature ccn. 31 a. 50 ca. Libre d'occnpaticn le 1 oct bre 1950- a COMINES. chaussée de Wervicq ®T? cont. 3 a. 45 ca. P.ans et cahier des charges en l'étude dudit notaire. Tous renseignements en l'étude. Droit d'accumu'ation. (3298) Studiën van de Notarissen J. PIETERS te Reninge. éh G. VANDENAMEELE te Watou WOENSDAG 28 JUNI 1950 te 2.30 u namiddag, te IEPER, ten over staan van de heer Vrederechter van het 2e Kanton leper, in de Zittingszaal der HH. Vrederechters. Gerechtsgebouw, Grote Markt. OPENBARE VERKOPING IN EEN ENKELE ZITTING van: Gemeente WOESTEN Koop 1 - HOFSTEDEKE, bestaande uit woonhuis, schuur, stallingen en verdere afhankelijkheden, weide en zaailand er medegaande voor een totale groette van 3 Ha. 98 a. 25 ca., langs de grintweg Woesten-Oostvleteren. gekadastreerd Sek tie A nrs 818a. 811/2. 812. 813. 817c. 817b en westelijke helft van 826c Koop 2 - 51 a. 90 ca- WEIDE, langs de grintweg Woesten-Oostvleteren. gekadas treerd Séktie A. nrs 877/2 en 878 Kcop 3 - 25 a. 60 ca. ZAAILAND, geka dastreerd Sektie A. nr 608 Koop 4 - WOONHUIS met schuur, stal lingen en verdere afhankelijkheden, met 26 a. 5 ca. onder bebouwde grond en erf. staande en gelegen langs de Tempelstraat, gekadastreerd Sektie A. nrs 845c. 845d. 845E. 847a en 848- Bewoond en gebruikt door Mr André Dassonville. zonder geschreven pacht, mits 170 fr. te maande. Gemeente RENINGE- Koop 5 - 69 a. 90 ca. HOOILAND, ge kadastreerd Sektie B nr 292- Koop 6 - 21 a- 20 ca. HOOILAND, ge kadastreerd Sektie E nr 198. Koop 7 - 43 a. 25 ca. HOOILAND, ge kadastreerd Sektie E nr 215b. Kopen 1. 2. 3. 5, 6 en 7 geb-uikt dror Mr Marcel Gruwier te Wcesten. zonder geschreven pacht, mits 10 000 fr. 's jaars boven de lasten. -Voor nadere inlichtingen zich wenden 'er studie van Notaris Vandenameeie te Watou' (3293) JONGE VVERKKRACIITEN voor Noord-Frankrijk, van beide geslach ten, vanaf ,14 tot 16 jaar, voor katoen spinnerij. A^nrpeldgn bü: Dercjc Omer, .Bruggestw. 58. Póelkapelle. Tel. 1049 Moorslede (3235) Twee ZUSTERS of twee VRIEN- DINNEN om in dienst te treden. 1 pèrsoon mag zich dus ook aanbieden, huishouden en alle werk, geen was, kost en inwoon. Noordstraat, 15, Roe- selare. (3272) Aanstonds Goede MEID voor ca fé. hoog loon bij'Decherf Albert, Cafe Hedelberg Ichtegem, grote baan, telefoon 603, Koekelare (3273) Goede MEID, reeds gediend heb bende voor burgershuis. Adres ten burele. (3290) "I WERKVROUW voor 3 tot 4 dagen per week- Adr^s ten burele., (3248) WERKVROUW, 3 tot 4 dagen per week. D'Hondtstraat. 9. leper. (3274) Jong MEISJE, 20 jaar voor winkel juffer. Adres ten burele. (3275) VOLHOUTPOLITOERDER. Adres ten burele. (3276) BURGERSHUIS met inrijpoort en magazijn. Adres ten burele. (2690) -MAGAZIJN voor damesklederen mei overname van winkelinstallatie en deel stoffen. Adres ten burele. (2937) Kleine aankondigingen worden taa onzen burele, Boterstr., 34, ubrunl tot niterlijk de Donderdag middac- Per occasieGrote CUISINIERE met kolen, gans nieuw. Zich wenden Rijselstraat 17, leper. (2959) Oude GAZETTEN, ten bufele vau 't blad. (3018) ETALAGEGESTEL en glazen BAN KEN. Adres ten burele.- i (3017) Occasie SLAAPKAMER, SCHOOL BOEKEN en WOORDENBOEKEN. Zich wenden Nieuwstraat 3, leper. (3221) Schone EIKEN TAFEL en 6 J3TOE- LEN- 3jch wenden Poperiagestr. 1. leper. (3232) AIOTO Ariel350 ce volledig na gezien. 9000 fr. Zich wendên ElVerdin- gestraat. 5-7. leper. (32,77) Schone blok 2 Ha 50 a beste BOUW GROND en ZAAILAND, geheel of per deel. nap. grote baan 'bijleper. Zich wenden Henri Deforche, Sint Jan. "(3278) PUIDESTOOF en grote "'zwarte KOFFER. Adres ten burele. ÏZi (3279) Schcon tfURGÉRSHUIS gebouwd in 1939, met tpin, te Mesen, Adres .ten burele. (3&0) Frankrijk. Schone HOEVE 37 Ha. mat., g. lam}, weid^, bos, wijng. 370.000 fr. Schrijven Debevere Kort- rijkstraat. 131,- Zwevegem (3281) Uit ter hand.: Schoon BURGERS^ HUIS met grote hof, in center van dad. Adres ten Burele. (3289) APPARTEMENT, voor dames al leen, Grote Markt, 5 plaatsen, kelder en deel van zolder. Adres ten burele. (2795) CAFE met ruime magazijnen en stallingen, bijzonder geschikt voor handelaar in vee, granen, enz... Zich venden Rijselstr, 150, leper. (3204) APPARTEMENT 4 plaatsen, water, gas en electriciteit, zeer zonnig. Adres ten burele. (3220) Voorbeeld100.000 fr. gedurende 10 'jaar. j Te rug betaling 128.000 ïr. kapitaal en intrest.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1950 | | pagina 5