YPERS LEVEN VIJLEN Eerste kwaliteit STOCK A L'AMERICAINE «TOULAINE Waarheen deze Week? DAMES CINEMA'S 'yftm MPÊÊÊÈIÈÊÊÈ Goedkoper dan herkapfe vijlen. - Vanaf 3 fr. per stuk LAPIERE'S ZAAL D'Hondtstraat IEPER ALLERHANDE NIEUWS METROPOLE-TOUR ISME Zondag 13 Mei (Sinksen) ter gelegenheid van de HEROPENING van het café DE OPENBARE HOF Janseniusstraat) door Achille Windey EERSTE TAP IN BIJ DE LIJNVISSERS HARMONIE YPRIANA die Bedevaart van de British Legion naar onze streek in 1951 Y-Fnmt exclusiviteit voor IEPER en OMSTREKEN G. de Stuersstr. 37 IEPER Miliciens 1950 zwaaien 26 Mei af REISBUREAU Ev. BAETE Leest en verspreidt «HET YPERSCH NIEUWS»! BIJ DE VUURKRUISEN Bloembakken in ETERNIT L. Monkerhey - Van Neste 9, Veemarkt YPER ZONDACDIENST BEDANKING ZIELMISSEN HET YPERSCH NIEUWS Blz. 3 12-5-1931 CAPITOLE Vrijdag te 8 u.Zaterdag te 8 u.Zondag te 2 30 u te 5 u en 8 u Maandag te 2.30 u te 5 u. en 8 uur De arend der Woestijn, met Yvonne de Carlo en Richard Greene. «Kinderen toegelaten Dinsdag en Woensdag te 8 uur De melkboer belt één maal, met Donald O'Connor en Jimmy Duiante. «Kinderen toegelaten* COLISEUM Zaterdag te 8 uurZondag te 2 30 uur. te 5 uur en te 8 uur Maandag te 5 uur en 8 uur En toch Kampioen, met Theo Lingen en Hans Mocer MAJESTIC Vrijdag te 8 u Zaterdag te 8 u.Zondag te 2.30 u te 5 u. en 8 u L'école buissonnière, met Bernard Blier en Juliette Faber (Kinderen toegelaten) Maandag te 5 u. en te 8 u. Dinsdag te 8 u Woensdag te 8 uur Maya, met Viviane Romance. OUD IEPER: Zaterdag te 8 uurZondag te 2.30 uur. te 5 uur en te 8 uur De koning van het dal, met Ann Blyth, Howard Duff en George Brent. (Kinderen toegelaten* Maandag te 2.30 u., te 5 u. en 8 u. Dinsdag te 8 uur De bluffer, met Joe E Brown. (Kinderen toegelaten* WlNlllllli||yn«lnPW jüüjöeiu MEER DAN 100 SOORTEN IN STOCK Open alle werkdagen en de Zondagmorgen. (4836) TEKENS VAN ZINSVERBIJSTERING De politie trof op O. H. Hemelvaart- dag op de vestingen zekere R. W. uit leper aan. die tekens van geestesverbijstering vertoonde. Hij werd dan ook naar een gesticht overgebracht- LANDLOPERIJ De genaamde Doo- laeghe Julien uit St Remy werd alhier 'Woensdag 1.1. door de politie opgepikt, in staat van landloperij. De man werd ter beschikking van de regering gesteld Vert. Roger DEMEY CHRISTIAEN Elverdingestr. 9, leper - Tel. 585 Naar de TEXTIELTENTOONSTELLING van RIJSEL op Maandag 14 Mei. Vertrek te 13 uur. Zondag 20 Mei. Vertrek te 8-30 uur. Vervoer 40 fr. (4240) AANRIJDING Op de Neermarkt ter hoogte van het Vleeshuis, had Maandag 11. een aanrijding plaats tussen een per sonenwagen bestuurd door Busschaert Oscar uit Proven en een Franse autocar, bestuurd door Dumon Georges uit Vitz sur Authy (Somme). Beide voertuigen werden beschadigd. TRAMPAAL OMVERGEREDEN Een bestelwagen van de brouwerij Haecht reed vorige week op de Menensteenweg, nabij de herberg De Kerselaareen trampaal omver. De rijkswacht stelde een onderzoek in KOREASTRIJDER GEWOND Zoals vroeger reeds gemeld stridden voor het ogenblik drie Ieperlingen op het Korea- front, waaronder korporaal Gerard Van- derghote. Deze week ontving zijn familie een schrijven dat hij bij de omsingeling van een Belgische compagnie gewond werd en thans in een Japaans hospitaal verblijft. Nadere bijzonderheden ontbre ken echter. (4850) ONDERBREKING VAN ELECTRISCHE STROOM Wij hebben de eer aan de bevolking ter kennis te brengen dat op Zondag 13 Mei a. s. de electrische stroom zal onderbro ken worden van ongeveer 8 uur tot om trent 10.30T uur. Deze onderbreking is genoodzaakt we gens het uitvoeren van dringende onder houdswerken. Yper. 7 Mei 1951. De Secretaris. De Burgemeester. A. Versailles. J. Vanderghote. AFHALEN VAN HUISVUIL Er wordt ter kepnis gebracht van de bevolking dat het huisvuil dat op 14 Mei (2e Sinksendag) moest afgehaald worden, zal worden afgehaald op de Donderdag daaropvolgend 17 Mei. Het Stadsbestuur. WUKKERMIS YPER HOEKJE Zaterdag 19 Mei Om 18 u.Opening der Kennis met Hulde aan het Kapelletje. Om 20 u. Groot Bal met Tombola in de daiLf'tnt bij Achiel Baert. Zondag 2u Mei Om 8 u In de St Niklaaskerk. Zielmis voor de afgestorvenen van Yper-Hoek je Vanaf 10 u-Muziek, Aangevraagde platen en Aankondigingen, in Café des Sports bij Maurice Poissonnier. Vanaf 15 u Schieting met karabijn in «Café Terminus* bij A Tahon 500 fr prijzen. Om 16 u.Cyclo-cross. 1 250 fr. prijzen Om 17 u. Prijskaarting bij G Decleer «Café Voetbal*. 1000 fr. prijzen. Om 19 u Prijskamp op de Biljart, in Café des Sports bij Maurice Poisson- r.ier. Om 19 u- Groot Bal bij Achiel Baert (Danstent). Om 19 u.Groot Bal bij Florent De- lannov. in het Café du Commerce Om 19 u.Groot Bal bij Gerard Van- denberghe. in «Café Yper Hoekje* Om 20 u.Zangwedstrijd in Café No va bij S. Verstraele Om 20 u.Loopkoers voor kinderen beneden de 14 jaar 75 fr- prijzen. Maandag 21 Mei Vanaf 10 u.Aangevraagde platen en Aankondigingen, bij M Poissonnier. «Ca fé des Sports Om 15 u.Monster-Handboogschieting op de liggende pers. in Café 't Nieuw Hoekje» bij Henri Porte. (100 fr. voor deze die de drie (3) kleuren schiet). Om 16 u.Velokoers voor Nieuwelin gen. 2.500 fr. prijzen. Na de velokoers Loopkoers voor kin deren beneden de 14 'aar. 75 fr. prijzen. Om 19 u. Zoekkoers. 500 fr prijzen. Inschrijving café De Nachtegaalbij Odiel Demeulenaere. Om 19 u.Groot Bal bij Achiel Baert (Danstent). Om 19 u Groot Bal bij Delannoy Flo rent. in Café du Commerce Om 19 u. Groot Bal bij Gerard Van- aenberghe. Café Yper Hoekje Om 21 u-Zangwedstrijd bij Odiel De meulenaere. Café de Nachtegaal Voor de Duivenliefhebbers Grote Alge mene Prijsvlucht uit Arras. Inkorving op 22 Mei van 12 tot 17 u. bij Fl. Delannoy. «Café du Commerce». Haiglaan 39. WEKELIJKSE BOTER EN EIERMARKT Datum: 5 Mei 1951. Aangevoerde hoeveelheid boter 1217,5 k. Verkochte hoeveelheid boter1217,5 k Prijs per kgr.72 75 fr. VEEMARKT Datum: 5 Mei 1951. Aangebrachte dieren Groot vee 119 Klein vee17 Totaal 136 Het Stadsbestuur. Bij De Lustige Lijnvissers leper- De maandvissing van April gaf volgen- Ie uitslag 1) Vermeersch Jeroom 615 p. 2) Muylle Daniel 597 p. 3) Muylle Lucien 545 p 4* Muylle Emiel 453 p. 5) Muylle Gustaaf 393 p 6) Santy Eric 387 p. Vermeersch Jean 282 p. 8> Parruys Maurice 280 p. 9* Vermeersch Genoveva 228 p. J0> Pachet Raoul 226 p Jl> Schmidt Emiel 210 p J2) Muylle Prudent 202 p. 13* Ollevier Emiel 181 p Baelen Lucien 152 p. J5> Vermeersch Roland 125 p 18Boudry Lucien 53 p Ypriana op de Cite Ligy. Op Donderdag O H. Hemelvaart, bracht de harmonie Ypriana een bezoek aan de Cité Ligy. waar de maatschappij twee verdienstelijke leden telt. die verleden jaar vereremerkt werden, namelijk de heren Gerard Hermans en Maurice De- hollander. Vóór de woning van beide muzikanten werd een dreunende Bra- banconnegespeeld, waarna beide leden door voorzitter. Dr Grimmelprez. in har telijke woorden werden gelukgewenst en dank gezegd om hun toewijding aan de maatschappij Door meisjes, die achter de harmonie opstapten, en afgevaardigd wa ren door het feestcomiteit van de wijk Montn.urtre werden bloemen aan beide gevierden aangeboden. Op de marktvan de Cité werd ver volgens een welgeslaagd Volksconcert uit gevoerd. dat door een talrijke menigte werd bijgewoond en bijwijlen meegezon gen. Het was een heuglijke dag voor de Cité en een gelukkig initiatief vanwege onze volksgeliefde Yprianaook eens deze volkswijk aan de beurt te brengen. BURGERLIJKE STAND van 2 tot 7 Mei 1951 GeboortenWillemyns Freddy. Recolp., 5. Casselstraat. 5 Demeersseman Paulet- te. Recolp. 5. Ligy wijk, 125 Doolaeghe Erik, Recolp. 5, van Nieuwkerke Holvoet Jozef. Recolp. 5, Rijselstraat 42Deco- ninck Luc, Recolp. 5. L. Torhoutstraat. 22 Michiel Lena. Recolp. 5, van Vlamer- tinge Camerlynck Cecile. Recolp 5, van Vlamertinge Soete Annie, Recolp. 5, van BoezingeSoufflet Annita. Recolp. 5, van St JanBruneel Mauricette. Recolp. 5. van NieuwkerkeDeberdt Gilbert, Re colp. 5. van Vlamertinge Jacques Philip pe, Recolp. 5. Nijverheidstraat. 8 Wille- moons Daisy, Recolp. 5. Blauwe Lelie straat. 1 Bonte Beatrijs, Recolp. 5, D'Hondtstraat, 1 Van den Berghe Jackie. Recolp. 5. Veemarkt. 14 Huwelijksbeloften Snitselaer Theodo- rus. haarkapper, geh. te Yper en Braems Adriana. gerante. geh. te BruggeSanty André. beroepsmilitair., geh. te Rosée en Sinnaeve Fernande. fabriekwerkster. geh. te YperD'Hallewin Remi, landbouwer, geh. te Westrozebeke en Elslander Odette, z. b geh. te Yper; Gisquière Désiré. bak- kersgast, en Vandekerckhove Elisabeth z. b.. beiden geh. te Yper. HuwelijkenBarra Roger, brouwers gast te Boezinge en Sercu Anna. z. b., te Yper; Maekelbergh Lucien. mekanieker te Sint Jan en Vanspranghe Raymonde z b te Yper Vanraes Jean, student aan de koloniale school en Vanden Bossche Jeannine. z. b.. beiden te YperWicke Remi. mekanieker te Leisele en Tresy Raymonde. lederbewerkster, te YperDe Lodder André. aannemer te Waregem en Leuridan Jeannine. z. b-, te Yper. Hei lichaam kan steeds fris ademen... nooit f door en door j b e iwe e t Be- schermmg der bovenk leren en der gezond heid. Voor uw PERMANENTEN, 't zi GEWONE met of zonder draad SUJCER VEDETTE Olie permanenten FLEXA-WAVE de laatste verbetering op gebied der KOUDE PERMANENTEN wendt U tot het gekende huis Roger TALON-BOCARREN Coiffeur voor Dames en Heren Dikkebussteenweg 86 YPER (4793) Dit jaar is het dertig jaar geleden dat de British Legion gesticht werd. Deze ver eniging zal dan ook deze heugelijke her denking niet ongemerkt laten voorbij gaan en daarom werd het plan opgevat om een grootse bedevaart in te richten naar het vasteland en meer bepaald naar de streek van leper en Montreuil (P d-C Aldus zal voor de eerste maal sinds de tweede wereldoorlog met de vooroorlogse traditie heraangeknoopt worden, traditie die een der levensbronnen van onze stad was geworden Op Vrijdag 3 Augustus komen de bede vaarders 1000 in getal te Oostende aan. Zij zullen daarop te leper en Pope- ringe gelogeerd worden voor de duur van hun verblijf in onze streek, nam. voor drie dagen. Op 4 Augustus een belangrijke dag in onze geschiedenis wordt te Montreuil een bijzondere hulde gebracht aan het standbeeld van de stichter van de British Legion. Graaf Haig. Op deze plechtigheid zal de zoon van de overledene. Lord Haig. aanwezig zijn. De dag daarop, namelijk Zondag 5 Au gustus. wordt 's namiddags een dienst op gedragen op de begraafplaats Tyne Cot te Passendale. waarna in de avond een bloemenhulde zal plaats hebben aan het lepers oorlogsmonument. Van de St Geor ge's Memorial Church wordt daarna op gestapt naar de Menenpoort, waar de Last Post zal bijgewoond worden. Vermelden we nog dat het muziekkorps van het 7e Huzarenregiment. waarbij Graaf Haig eerst was ingedeeld, al deze plechtigheden zal opluisteren. Onnodig te zeggen dat ons stadsbestuur voor deze bedevaart al zijn steun heeft toegezegd (4839) Sedert 1 December 1949 ender de wapens. De miliciens van de klasse 1950. onder de wapens geroepen op 1 December 1949 zullen op 26 Mei a s. afzwaaien. Dit wordt officieel medegedeeld door het ministerie van Landsverdediging. 29, Statiestraat YPER TeL 75 BRUSSEL Match BELGIE - SCHOT LAND. Zondag 20 Mei. Kaarten te be komen in het bureel Vertrek 7.30 uur. Grote Markt. Vervoer 100 fr. Eendaagse reis iedere Zaterdag. 1. CALAIS Vervoerkosten 85 fr- per persoon. 2. ARMENTIERES Lille. Doornik Ron- se. leper- 75 fr. per persoon. 3. DOORNIK Beloeil. Ath, Ronse Kiuis- berg. Oudenaarde. leper. 85 fr. per per soon. Inlichtingen te bekomen op het bureel. (4225) DE REIS PER RADIOTREIN Zoals reeds gemeld, gaat de reis per radiotrein met snackbar en autocars door. op 27 Mei a s.. met vertrek uit Poperinge te 4.30 u. en uit leper te 4 45 u.. zeer stipt. De prijs voor leper is vastgesteld op 212 fr. voor Vuurkruisen en Invaliden met verminde- ringskaart van 75 Voor alle andere oudstrijders en streekgenoten, wordt een vermindering toegestaan van 50 zijnde 283 fr. Hierin is de toegangskaart begre pen voor het bezoek aan de grotten van Han. Thans geven we de breedvoerige uiteenzetting der reis naar Klein Zwit serland zoals ze deze gewoonlijk noe men. Zonder enige stilstand, brengt de radio trein ons naar Namen, waar we rond 8.32 uur aankomen. Na een klein oponthoud rijdt de karavaan autocars van het sta tionsplein. de weg op naar de citadel van Namen. Schitterend zicht op de Samber en op de stad. Korte stilstand nabij het hotel van het kasteel. We gaan door de openluchttheater en het speelplein, terug naar de autocar, die langs de Route Merveilleusede zuidflank van de berg afrijdt. We rijden langs de vesting en de slottoren De mooie vergezichten volgen elkander op totdat onze cars weer de Maas bereiken die we nu 'n tijd lang zul len volgen. Hier is Wepion. dat bekend staat om zijn aardbezieteelt, het eiland Dave. Profondeville. Rivière. Godinne. Bo ven op de beboste helling ligt het sana torium van Monte-Godinne en halverwege de helling, het St Pauluscollege. We ver laten de Maasvallei te Rouillon. dat bijna volledig uitgebrand werd in 1944 en slaan de weg in, die naar Annevoie leidt, be kend om zijn kasteel en om de Franse lusthoven, die volgens het ontwerp van Lanótre aangelegd werden naar het mo del van de hovingen van Versailles. We bereiken Bioul en zwenken links af naar Ermeton-sur-Biert. De vallei biedt een aantrekkelijk zicht. Dan volgt Maredret De weg kronkelt omhoog tot de abdij van Maredsous (stilstand, bezoek en Misgele genheid). Vervolgens rijden de cars door Sossoye vooraleer Falaen te bereiken. In een landschap van wilde pracht rijzen rechts de puinen op van het kasteel van Montaigne Dit feodale slot dateert uit de XlIIe eeuw. en werd in 1554 door de troepen van Hendrik II, koning van Frankrijk, vernield Wij rijden naar Mou- lins en Anhée, waar we opnieuw in het Maasdal terecht komen. Links ligt Houx met daarboven de rotsen waarop de pui nen van het kasteel van Poilvache zicht baar zijn. Na Bouvignes bemerken we rechts op de hoogte de puinen van hét kasteel van Crèvecoeur. En dan komt de Citadel van Dinant in het zicht (stilstand en noenmaal) Dinant is een der voornaamste toeris tische centra van België en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Als merkwaardig heden hebben we de citadel, het Franse militair kerkhof, de voorhistorische grot ten van Mont-Fat. de grot La Merveil leuse en we vergeten er nog. Na het noenmaal vertrekken we naar Celles, het uiterste punt van de Duitse doorbraak tijdens de slag van de Ardennen in De cember 1944. Langs Houyet rijden de cars door het bos van Villers. Dan komt Ave- et-Auffe en weldra bereiken we de Lesse die weer te voorschijn is gekomen Han- sur-L«sse We nemen plaats in een rail auto die langs de rotsen van Faule om hoog klimt, doorheen een verbazingwek kend landschap. Een mooie wandeling leidt ons naar de afgrond van Belvaux en de ingang van de beroemde grotten van Han. Toekomende week geven we het vervolg van deze uiteenzetting, doch in tussen gaan de inschrijvingen steeds ver der door. in het lokaal der Vuurkruisen Menenstraat 6. Verlies niet uit het oog dat de plaatsen zeer beperkt zijn en dat het voordeel aan de eerste ingeschreve nen is. Daarom, zonder uitstel naar het «Café Theo» en op 27 Mei. zijt U met ons, van de partij. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN GEVONDENOp 6-5-1951 door Roets Theophiel. Iepersteenweg. 31. Boezinge, een bleek-bruine hond. Op 9-5-1951 door Vermast Antoon. Boe- zingestraat. IJl, een paar bruinlederen kinderhandschoenen en een paar bruin- lederen herenhandschoenen, alsmede een bruin kerkboek getekend Albert Ver- haeghe. VERLOREN: Op 4-5-1951 door Pincket Godelieve. Diksmuidestraat, een gouden armband met rechthoekige schakels. Door Mw. Burggraeve. Frenchlaan 23, een broche. Op 6-5-1951 door Provoost Paul, Menen steenweg. 180, een bruinlederen geldbeu gel. inhoudende 2 briefjes van 20 fr.. 1 stuk van 5 fr. en 3 franken. Door Schmidt Octaaf. Korte Torhout straat. 27, een motobril met groen glas. Op 7-5-1951 door Pissonier Rosa, Dikke bussteenweg, 55, een bril in bruinlederen zakje. Op 8-5-1951 door Engelaere Cyrille, Ieperstraat. Elverdinge, zijn rijplaat van auto nr. 588517. Op 9-5-1951 door Dr. Larmuseau Paul uit Kemmel. een kindernaaimachine Singerin doos verpakt. Goede belo ning voor de vinder. zijn licht, sierlijk en onvergankelijk Verscheidene maten en modellen steeds in magazijn Eén adres Agentschap van de echte ETERNIT (4837 Is alleen van dienst op ZONDAG 13 en MAANDAG 14 MEI 1951 Apotheker SEYS, Diksmuidestraat. Mijnheer en Mevrouw Henri Vanlerber- ghe-Debruyne, haar ouders Mijnheer en Mevrouw René Ringot-Van- lerberghe en kinders, Mijnheer en Mevrouw Charles Renard- Vanlerberghe en kinders, Mijnheer en Mevrouw Michel Vanlerber- ghe-Vandepitte en zoon, haar broeder, zusters, schoonbroeders, schoonzuster, neven en nichten danken vrienden en kennissen om de blij ken van deelneming hun betuigd bij het afsterven van Mejuffer Marguerite-Madeleine Vanlerberghe Zij verontschuldigen zich tevens bij vrienden en bekenden die bij vergetelheid geen rouwbrief mochten ontvangen hebben.» Appelstraat 1, leper. (4849) Zendag 13 Mei (Sinksen) om 8.30 u. in de St Pieterskerk, zielmis voor Heer Jules LIPPINOIS overleden echtgenoot van Vrouw Julia Desmadryl en voor Vrouw Marie-Louise VANDEKERCKHOV1 overleden echtgenote van Heer Michel Vandenberghe Rijselstw. 104, leper. (4845) Zondag 13 Mei (Sinksen) om 9 uur in St Niklaaskerk, jaarmis voor Hr en Vr. Henri CARREIN-PINET en kleinkinders Fernande en Yvonne HENSMANS (4818) Zondag 13 Mei (Sinksen) om 10 in de kerk der E. E. P. P. Capucienen. zielmis voor Heer Emiel BAELDE echtg. v. Vr. Julienne Debruyne Dikkebusstw. 235. leper. (4843) Zondag 13 Mei (Sinksen) om 11.36 uur in de St Maartenskathedraal. ziel mis voor Heer Fernand VAN WONTERGHEJi zoon van Heer en Vrouw Georges Van Wonterghem-Callewaert en AFGESTORVEN FAMILIE Boterstr. 15, leper. (4813) Maandag 14 Mei (2e Sinksendag) om 8 u. in de kerk der E. E. P. P. Capucienen, zielmis voor Heer André DE GEYTER Gesneuveld in 1910 (4844)

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersch nieuws (1929-1971) | 1951 | | pagina 3