H.FLAMAND-RAVAUD Hector Moerkerke-Baudrez A. VANNESTE NI. VANNESTE Arthur Geeraèrts - Decleir Entrepreneur de Peinture précédemment Place Vandenpeereboom, n° 1 actuellement chaussée de Furnes, YPRES. J. DUMORTIER Edouard TOUSSAERT Hilaire Pannekoucke vroeger Oude Botermarkt thans Rijsselstraat, 174, Yper. Em. depuydt-declercq Hector CASIER-VANDEPUTTE Architecte de Jardins CONFÉRENCIER DE L’ÉTAT Porte de Dixmude, YPRES. Schoone en voordeeliie Mateis Bouwstoffen, Kolen, Landbouwkalk Tabak, Cigaren, Belgische en Engelsclie Cigaretten Allerhande Kinderschoolgerief. MONO POEDERS iYAlAJ Mekanieke Schrijnwerkerij 18, Boterstraat, Yper, Mj We Souxdorf, Vermaking van Juweelen -- Verzilvering aller stukken Gebroeders TIMMERMAN. Opvolgers, Meenensehe steenweg, 15, YPER GRAFZERKEN en SCHOUWEN op keus GRAFKELDERS. pournitures de Bureau e? de Classes Impressions en tons genres O. Dumortier, sue. VERKOOP der vermaarde MAURICE DE JONGHE GROOTE KEUS JUWEELEN, HORLOGEN Regulateurs en Wekkers ARTHUR CUVELIE Voor uwe MATRASSEN en ENGELSCHE BEDDEN, wendt u rechtstreeks Thouroulsche steenweg OOSTENDE Apotheek NOTREDAME MEUBELMAKERS 1 VRAAGT HOTELIERS BIJZONDERE8v“J,“X£XebV” WINKELIERS VooJir"JeYPSrê°,ve‘ wendt u bij 8, rue de Ia Clef, Hazebrouck BANK van POPERINGHE TIMMERMAN-DETHOOR VUNS et LIQUEURS de choix I •Mekanieke stukken. BOUWARTIKELS. Pompen en lood. Landbouwmachienen. MEESTER - KLEERMAKER vroeger 40, Hondstraat, Yper thans Kalfvaart, 51 BOUWMATERIALEN Steenkapperij Grafzerken, Marmerwerk Kolen Confectie’s voor Heeren op maat Klakken Bruggestraat, Poperinghe TABAKKEN SIGAREN SIGARETTEN van^het amerikaansch huis VANDERELST Gebroeders VAN ANTWERPEN bij A. VAN BESELAERE 2, St-Jacobstraat, YPER. Alle slach van Kleerstoffen Kostumen op maat Bijzondere keus van Werkkleederen Verzorgd werk. Voordeelige prijzen. GROOTE KEUS VAN HOEDEN EN KLAKKEN Lombaerdstraat (bij de Kazerne) YPER - Kalk, Ciment, Pannen, Buizen Ciment en ceramieke Vloeren, enz. Beste Freine fransche en engelsche Kolen. Dickebusch steenweg, YPER (bij de statie) Yzer- en Kopergieterij ALFRED VALCKE z. Dixmuide-steenweg, YPER. Huis van vertrouwen vroeger Rijsselstraat, 48 thans Meenensteenweg, 72a, YPER. Graveur Goudsmid,? Diamantzetter YPER, 13, Waterkasteelstraat, 12 Inkoop Her stellingen 25 Fr. 35 40 50 35 30 Etude du notaire Emile BUTAYE, a Anvers. 13, Rue Van Noort. A VENDRE DE LA MAIN A LA MAIN Nombreux fonds de terrain sis a YPRES et environs, avec tous droits aux dommages de guerre et an remploi. 21 cm. 32 32 32 naar de goedgekende Matrassenfabriek van Bijzondere prijzen voor Hotels en Gestichten van goud en zilver. Voordeelige prijzen. HOOFDPIJN. ZENUWKOORTSEN, TANDPIJN, GRIPPE worden aanstonds gestild en altijd genezen door de de voornaamste geneesheeren aanbevolen. Dozen van 1.75 en 3.00 fr. Ameublement 40 platen in kleuren en bijzonder heden, sneden, profielen slaapkamermeubels, eet zalen, enz. Styles en Moderne. Prijs voor het volledig werk 60 franken. MODERNE MEUBELS Den, pitch-pine, 40 ge kleurde platen, 60 fr. Wedstrijd van goedkoope Meubels, 35 slaapka mers, 25 eetzalen, Modern, 64 plans 50 frank. Bijzondere Albums voor Bouwkunde, Schrijnwer kerij, IJzersmeedwerk, Marmerbewerking, Schilder en Beeldhouwkunst. Architekten, vraagt de Maison Moderne en de Gebruikelijke Bouwkunst P. Salmain, Rubensstraat, 98, Brussel. Op aanvraag begeeft zich ten huize met stalen en prijzen. Plans et devis sur demande. Spécialité d’arbres fruitiers. Création de vergers modèles. Taille et entretien de jardins exécutés par la maison. Graines potagères et de fleurs. Schaalstraat, 6 Geldplaatsingen in loopende rekeningen op Spaarboekjes van 3.50 tot 5 volgens den duur der storting. Aflevering van Chechs voor België en in den Vreemde. Aankoop en verkoop van alle Beursweerden. Alle inschrijvingen op nieuwe uitgaven van Staatsfondsen of andere beursweerden worden kosteloos aanveerd. Uitbetaling van koepons. Leening van geld op titels van Oorlogsschade alsook op Beursweerden. Allerhande Wisselbewerkingen. Verhuring van Brandkoffers, onder de vol gende vooi waarden 11 cm. 12 Deze koffers, gemaakt volgens de laatste stelsels, leveren VOLLEDIGE WAARBORG VAN VEILIGHEID tegen BRAND en DIEFTE. Voor alle soort werken in MARMER, BLAUW of WIT STEEN wendt u tot het sedert jaren gunstig gekend huis Concessionnaire pour les Flandres 6, r. de Lille, YPRES (prés la Grand’Place) Spécialités de la Maison Alle slach van Stoven Calorifères, Jachtstoven' en Keukenstoven. Alle vermaking en vertinning. Verlakt goed en Gleis. IVBaison S. Lafontaïne rue d’Ypres, 21, Poperinghe in zekere stad is het ALLE SLACK VAN BRILLEN N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 VAN V.VERHACK Per Jaar Halfjaar 15 Fr. 20 Breedte POPERINGHE NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ Hoogte 15 20 VOORDEELIGE PRIJZEN. - VERZORGD WERK. DISTILLERIE DU ROYAL AMER Maison fondée en 1840 Téléph. Br. 11074 7 et 9, rue de Rohinno,BRUXELLES Royal Amer, Florestine Elixir, Robi aperitif. Oude Beste Klare Monopoles pour la Belgique Schiedam Henkes, Cognac Faure Garnier. ij'1 ge®^en’ en ln ze^ere slad is het een Coöperatieve II Z()or eetwaren die de uitdeeling der lijken uitoefent 1 I ^Middelerwijl, onderhoudt Rusland een leger van 1 jllioen en half soldaten op oorlogsvoet. Men vraagt ■ch angstig af, welkeen der naburige landen door dat ]eger overrompeld en uitgeplunderd zal worden zoo °uW de winter aldaar zal voorbij zijn. Rusland is hedendaagsch de eenige militarische Staat jer wereld. Zijn leger heeft niets te kort...

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1922 | | pagina 1