La bonne choix Vins en gros Jules Vercruysse s to 5E to to CÖ to JE J. DUMORTIER Edouard TOUSSAERT I I I Mil 1.1 Georges Riem-Bouw SCHOENMAKER - vieille Maiso^ Kamiel Breyne-Van Stecheta E.OUSTRIC&O BRLXEULESDIJON L. N. MURPHY cjKRTQir, so SiH Y P R E S JS i |i|l| lil Michelin on huw GRAND Y P RES a lliMWIi I 1 Til Devos i Waarom Madame •Stock complet au Omdat gij koopt o x in het CARILLON bij VAN NESTE, Gr. Markt, Yper. 3 B o o Landbouw machienen 'S Grand’Place to to tZ) CZ) II VINS et LIQUEURS de ehoh r *5 i- jriit 11 i: HI I 1 1 r il: 1 ÏPER, Statiestraat, GRANDE DISTILLERIE OIJONNAiSE I 11 'PI 4 ii. i j lliblll'll «2 is s I— Ch. De Keerk Zoen EDMOND STEVENS ZONEN ÉLECTRICITÉ LUSTRERIE Automobilistes employes r Garag6 We Alf. Latour-Baeyen 1 het plaatsen h -{ i Prix sans concurrence In den gouden G’tel TEL. 55 - l~ I Ljui Hebt gij prachtige juweelen Altijd de juiste uur Zulk schoon zilverweik V V 117.027 Facilités o to Ook te verkrijgen Machienen op oorlogsschade fllle herstellingen en vervangstukken uitgevoerd. to SE se to S to SE fó Schoone keus van Schoenen voor mans, vrouwen en kinderen Werkschoenen van allerbeste hoedanigheid Staffers, Pantoufles, enz., enz. Men aanvaardt alle vermakingen Spoedige bediening SoiSTILLERIE DU ROYAL AWlEfi 7 et 9, rue de Robiano, BRUXELLES 6, r. de Lille, YPRES (prés de la Grand’Place) Spécialités de la Maison JOORALEER uwe aankoopen te doen van V Pracht- Gewone Schoenen, wendt U tot het nieuw Schcenmagazijn 14Obis, pijsselstraat, Yper Groot HUIS - klein GROOTE MARKT, 19, YPER laat het geëerd publiek weten dat hij voort aanveerden zal het verwen, nieuvv-was- schen en droog-kuischen van alle Wee dings- en meubelstoffen. Vérzorgd werk Genadige prijzen. Alle artikelen ingegeven voor den D1NSM6 worden den Zaterdag terug ontvangen. Hij aanveerdt ook alle tapijtsierwerh van Rouwkapellen. La Maison Ve Alph. Latour-Baeyen Entreprise générale de Transports C JEI A Ft 3 O N S Chaussée de Dickebusch a l’honneur d’in- former son honorable clientèle que la maison est transférée Plaine d’Amour (a cóté del l’Eglise) d .Ypres, FONDÉE EN 1836 Saccrs VAN DEN BOOGAERDE BLOMME Crème de Cassis de Dijon Amer P Marc de Bourgogne Schiedam de Bataaj 1=2 Sirops pur fruitsToutes liqueurs fines E=3 Chai a Libourne (Gironde) Chai a Nuits S' Georges Cote d’or) Travail soigné avec garantie - Prix modérés IRlIlwm Prijzen buiten Groote keus van Engelsche-, Fransche- en binnenlandse Op aanvraag begeeft zich ten huize nu 47, Kalfvaart, 47 YPER hebben de eer hunne talrijke klienten te laten Meenen, Rijsselstraat, 37 (recht overiM' beroep van behanger-garnierder zullen Alle slag van gemaakte KIs#' voortzetten. Groote keus van meubelpapier, Q en OP MAAT 0 stoors, gordijnen, engelsche beddens, matrassen Priizen buiten allé COtlCUrr^ in wol, kapok, zeegras, linoleum en alle andere toebehoorten het beroep betreffende. Groote keus van s(of|j» Plaatsing en verhuring van Rouwkapellen. Engelsche-, Fransche- en binnenia tel. 94 POPER1NGHE tel. 94 in ’t kort bijhuis te YPER Entreprises Fournitures générales Édairage - Force Motrice - Sonneries, etc. ce sont les PORTE DE MENIN f VCR tE Hel Huls ONDERNEMING VAN VERVOER KOLEN Dickebuschsteenweg is overgebracht Minneplein (nevens de kerk), Yper. 'Mi FOURRURÉi In het Waar SayetteWijveken B I tZJ S3 CL» y CZ) <u Groote keus van alle slag van >CL> t I 10 r I Maison fondée en 1840 Téléph. Br. 11074 Royal Amer, Florestine Elixir, Robi apéritifOude Beste Klare Monopoles pour la Belgique Schiedam Henkes, Cognac Faure Garnier n L V 03 w 1 «3 s— <Z) 3= El ut 32, RueClaessens, BRUXELLES,(Quartier Maritime) COMPTE CHÈQUES POSTAUX N" Téléphone igS Ad. Tél. I Stal''11 WERKTUIGKUNDIGEN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1923 | | pagina 16