WOONHUIS Partie de Labour HERBERGGERIEF HOFSTEDEKEN hofsted Ha. 1-56-80 Zaaila Recht op Oorlogschadevergoeding Ka. 1-82-20 Weilai Openbare Verkooping loste! laandag 21 Sept. 1925 HOPSTE D E Le Jeudi 24 Septembre 925 Maandag 28 September 1925 Allerhande Zink, Gleiers Aardewerk Maandag 21 September l»25 OVERSLAG Dinsdag 29 September 1925 OVERSLAG Dinsdag 29 September 1925 VENDITIE van Maandag 12 October 1025 Openbare Verkooping Overslag Dinsdag 22 13 a. 30 ca. Maaigr 84a 5Oca. ZAAILA 1 ha. 9 a. 80 ca. H00ILHI Woensdag 23 September Openbar e Verkoopt gen A vendre Maison GEMEENTE STADEN, Dorp Uit ter hand te koopen Résultat de la Mise-a-Prix Adjudication definitive te OostnieuwKerKe, wijK de Most VEN JD I TIE Gemeente HOOGLEDE, Wijk de Meiboom GEMEENTE STADEN Gemeente MerrKem, 39 a. 50 ca. MAAIGRi Stad Loo Gemeente Woumen en Bakkersalaa"1 Studie van den Notaris MASUREEL te Staden. Een extra schoon nieuwgebouwd niet vele gerieven en 12 aren 60 ca. erve. Gebruikt door Charles Cornette a 5oo fr. 's jaars boven de lasten, met recht tot i Oc tober 1926. V» p. h. Instelpremie te winnen. Toeslag Maandag 28 September volgende telkens om 2 uur stipt, ten gasthove Den Gouden Hoorn» bij M. René Vandenbussche- Deconinck te STADEN, Markt. Alle inlichtingen bij genoemden Notaris MASUREEL. II. Eene extra schoone en goede groot ongeveer 25 gertieten in eenen blok, gedeeltelijk gedrtineerd,staande en gelegen te Passchendaele, 's Graeventafel, langs den gravier, gansch vereffend en reeds drie jaar beboerd, de hofplaats bedoornhaagd, beplant met 5o fruitboomen, weiden en meerschen nieuw afgetuind. Onmiddellijk gebruik met de geldtelling. Zich te wenden voor alle inlichtingen bij den Notaris Hector Masureel te Staden. Étude du Notaire LANNOY a Comines. du 17 Septembre 1925 d'une de 2 Ha. 18 ares 20 ca. sise Bas-Warnëton le long du chemin de la Galoppe au lieu dit Moulin du Boeuf. Porté au chiffre de 32.550 fr. a 4 heures de relevée, au cabaret «Ducde Brabant»,kBas- Warnêton. Ministère du dit Notaire LANNOY. Studie van den Notaris VAN 1SSACKER te Hooglede. om één uur stipt namiddag, ten verzoeke en ten huize van Ach. Degryse- Heemeryck, herbergier aldaar zooals toog met bierpomp, niche, tafels, stoelen, banken, kaders, posturen, smijtbor- den, toptafel, enz., enz. zooals volledig koffiestelsels, volledig maal tijdservies, glazen, kannen, schouwgarnituren, eerners, bassins, enz., enz. Gewone voorwaarden en comptant geld. Studie van den Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. om 4 uur stipt namiddag, ter herberg 't Neerhof bij Cyr. Werbrouck te HOOGLEDE, Yperstraat Gemeente Hooglede Dorpplaats I. Eene nieuwgebouwde werk- manswoonst met besloten koer en hovenierhoveken, Noord der Yperstraat. Gebruikt zonder pachtrecht door Cyriel Coupé, werkman te Hooglede, mits 25 lr. te maande. Ingesteld 2500 fr. II. Eene zelfde woonst, nevens voorgaande. Gebruikt door Maur. Desmet, zonder pachtrecht a-an 25 fr. te maande. Ingesteld 2500 fr. III. Eene nieuwgebouwde wePk- manswoonst, hebbende vier beneden plaatsen met kelder, vaut, stallingen en 3 aren hovenierhof.Gebruikt mits 35 fr. te maande zonder pacht door Maurice Gevaert. Ingesteld 5500 fr. Studie van den Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. om 3 uur stipt namiddag, ter herberg De Meiboom tramstatie, bij Camille Missinne te HOOGLEDE van Een allerbest met zaailanden en weiden, samen groot I Ha. 36 a., 't eenen blok.Verdeeld in 4 koopen. Zie plakbrieven. Gebruikt door Jules Cools. Aankomst met 1 October 1925. Samen afzonderlijk ingesteld 23.150 fr. Studie van den Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. om g uur stipt voormiddag, te Moorslede, ter herberg bewoond door BRUNO S10RME, nabij de kerk 22 stoelen, herbergtafels, keukentafel, quin- quets, toog in hard hout gesculpteerd, niche in zelfde hout, verlikbak, spoelbak, kaders, rekken, glazen, messen, vorken, lepels, twee buffetten, volledig maaltijdservies, enz. enz. Gewone voorwaarden en comptant geld. Studie van den Notaris VAN ISSACKER te Hooglede. Om uit onverdeeldheid te scheiden om 4 uur namiddag, ter herberg In Tivoli bij Jules Astaes te STADEN, Statiestraat in éénen zitdag, van van een hofstedeken, gelegen te Staden, wijk Vrijbosch. Geschat weerde 1914 op 7000 fr. Studie der-Notaris te Re Victor PIETERS en Maurice VAN ISSACKER om 2 uur namidcL ag, te RENINGHE, ter herberg De j bewoond door M. Cyriel nB, en\ groot onder grond van gebouvven zaailanden 2 ht ctaren 83 aren 62 In pacht gehouden door Camiel n" voor 3, 6 of 9 jaren, ingegaan met 1 n 1924 mits 800 fr. 's jaars boven del Verdeeld in 3 koopen Koop I. Hofplaats en 61 aren t2ca zaailand. Slechts ingesteld 29^ Koop 2. - I Ha. 26 aren 70 ca. 2aailat(j Koop j- 90 aren 80 ca. Zaailand. Ingesteld 6floj Gemeente Nieucappelle kadaster wijk A, nummer 471, - Qe< door Henri Dooghe mits 55 fr. 'Sjaars Ingesteld 4500 kadaster wijk A, nummer 477. qw door Henri Dooghe mits 25 fr. 'sjaars. Ingesteld 1301 kadaster wijk B, nummer 79 Ingesteld 12.10 kadaster wijk B, nummers 80 en81 Ingesteld 700 kadaster wijk B, nummers 77 en 7' Deze drie koopen verpacht aan S Dooghe voor 3, 6 of 9 jaren ingegaan«I Oct®ber 1923, te weten het zaailand mits fr. 'sjaars en de weide mits 5oo fr. 's ji al boven de lasten. Ingesteld 2S.I0ÖJ kadaster wijk C, nummers 169 en 170. pacht aan Aloise Delancker voor 3, 0 jaren ingegaan met in October 1922 mits' fr. 's jaars boven de lasten- Slechts ingesteld;40C« Studie van den Notaris Victor PIET' te Reninghe. om 2 uur namiddag, té Reninghe, ter herberg «De Smisse bewoond door Silvère Bil'1® van allerhande zooals stoelen, tafels, P'nte^aZ^' jjt toog, bierpomp, trog, tafel, ijz® toog, balans, bascule met gewic hout, enz., enz. Met gereed ge^ avec 1 Ha. de jardin, située a pr°.^ pc^j j WERVICQ. - S'adresser au No a Wervicq. VAN VAN-ALLERHANDE VAN VAK jfjETss 7

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 10