HEROPENING Boterstraat, 43 YPER BOIS du Nord - Noorosch HOUT jt, SCHMIDT - ACKE Transports Déménagements YPRES, rue du Temple - 21 - Tempelstraat, YPER ATELIER DE COUTURE NAAIWERKWINKEL Do wn ie - Duhameeuw té 33 De oudste, goedkoopste en best gekende winkel van stad en omliggende Chantiers YPRES, Ghaussée de Furnes Magazijnen YPER, Veurnesteenweg. Téiéph. 154 Vuylsteke Frères Madame, pour la Robe riche et courante le Manteau Tailleur et Blouses pour Dames Robe et le Manteau pour enfants Tissus au choix du cliënt Travail soigné et irréprochable Deuil en 24 heures Mevrouw, Beste als voor gewone Kleederen Mantels, Tailleurs en Blousen voor Vrouwen Kleedertjes en Manteltjes voor Kinders Stoffen naar keus van den cliënt Verzorgd en onverbeterlijk werk Rouw binnen de 24 uren Bijzon (jere keus van allerhande Juweelen Regulateurs - Uurwerken Geschenken, enz. MODERNE Schoonste keus van BriSïen, Pince-nez, enz. Allerlaatste Modellen Werkplaats tot herstel Fabricatie van alle soorten van Brilglazen INRICHTING MAISON - HUIS par voitures ou autos capitonnés 112-114Rue de Bruges Tél. 63 BK Hi ariST - Tel. 63 Maison réputée de longue date pour ses bona soins et son exactitude. Nous avons l'honneur de vous informer que nous ve nons d'installer un HAUTE NOUVEAUTÉ ainsi que la Nous nous sommes assurés la collaboration d'un BON COUPEUR POUR DAMES, ex-premier créa- teur des premières maisons de Paris, qui travaille d'après les inspirations de notre maison et nous espérons que vous voudrez bien, pour vos futurs besoins, nous rendre uue petite visite. Nous attirons votre attention sur l'organisation moderne de nos installations qui nous permet de livrer toute commande dans les trois jours. Magasin égcdement ouvert le Dirnanche et jours de fete. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distin gués. Wij hebben de eer U ter kennis te brengen dat wij een komen in te richten, waar de LAATSTE NIEUWIGHEDEN zullen gemaakt worden, zoo voor alsmede Om dat doel te kunnen bereiken, hebben wij ons de me dewerking toegeeigend van een allerbesten SNIJDER voor VROUWENKLEEDEREN, vroeger aan het hoofd staande van een der beste huizen van ParijsHij zal wer ken naar de ingevingen van de Firma en wij durven verhopen dat gij ons vereeren zult met uwe orders voor uwe eerste aankoopen. Wij willen uwe aandacht inroepen op de moderne inrich tingen van onze handelsinstelling, welke ons toelaten zal alle bestellingen binnen de drie dagen te kunnen leveren. Huis ook open op Zon- en Feestdagen. Gelief, Mevrouw, met deze, de uitdrukking te willen aan vaarden van onze achtingsvolle gevoelens. HUIS HEURSEL rz.I r=1i If=li AU MIMOSA

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 13