PUPPE| IN DE D-W. J. DUMORTIER D-B Industrie Plantaardappelen H. IGODT Kiste bijhuis vpEr Maisciis a vendrs on a louer M" DE JOMQHE-BüLThJ J.Demotte-DelmoH n. de la Gare - YF>FtE - Statiestraat Mekanieke Steenzagerij Steenhouwerij j Bierbrouwerij Het s< VWS el LKillülRS de «hoi< Oe Wed. C, Vandsn Bergh; Bouwstoffen, Kolm, Lasdtorti «LE PLASTIQUE» Benoni Vermeulen Groote keus van Schaentn 44, Hondstraat - Antoinette LEM^ Liégeois-Monteyne LOUIS MONTEYNE '«m Huis f!uguste BONTE Salvator gesticht te YPER in 1842 Steenslraat, 44 H"is Wast zich met a"C BRUGGE HERSTELLINGEN VERANDERINGEN 2 4, Boterst,, Propriétaire H. VERMEULEN - ROOSE Eigenaar Cu'isine bien soignée - J/ Goed verzorgde keuken ations de tout premier choix f Dranken van allerfijnste Keus Té!. 187 - Gematigde prijzen Con so mm Prix modérés Zonnebekesteenweg, 2, YPER Tel. 273 Blauw en Wit Steen Marmer Zuilen r i Schouwen en Grafzerken alle stijlen in alle keus in alle Concurrentie onmogelijk Watersteenen Mevrouwen, Geeft de voorkeur aan Corsets Ceinturen de prachtigste de sterkste de meest gevraagde ALLER MERKEN. Heropening der oud gekende Silvère Leroy.Sys BOESINGHE •ai Verzorgd werk Altijd*te bekomen afkappeling van steen kosteloos voor het weghalen. de Stuersstraat, 25, YPER Horlogen Juweelen Brillen Groote keus vau REGULATEURS Schouw garni turen Pendulen - Reveils - Monters" enz., enz. Alle slack van Goudartikelen Diamanten Spelden Verloof- Trouwringenenz. D. Wittock. Déménagements pour tous pays Transports internationaux et maritimes Vastes Garde-Meubles An vers, 20, Avenue des Petits Coqs LITTORAL et a YPRES, 7, r. de la Bouche. Conditions s'adresser a Anvers, 20, Avenue des Petits Coqs. Demandez en confiance chez votre fournisseur le Corset - Marque DI3T9LLER1E DU ROYAL AMEF 7 et 9, rue de Robiano, BRUXELLE8 Ik ken geen Yirmoeioisssn ik berijd e:n het beste rijwiel Bier aan 40, 60 en 80 ctn. de in vaten of flesschen, thuis gevoerd laten weten dat zij van nu af, benevens paardenhandel, ook zullen handel A in HOOI en STROOI; zij bevelen zich vrienden en belanghebbenden aan wiezij, voorhand goede waar aan genadige p™ kunnen verzekeren. Gc Lombaerdstraat (bij de Kazerne) YPER Kalk, Ciment, Pannen, Buizen Ciment en ceramieke Vloeren, en Beste Freine, Fransche en Engelsche Kole HUIS Waarom Ja, waarom naar Brussel of naar een vreemde gaan koo- pen als men in stad gocdkoopcr cn ter trouwe Couverts, Juweelen en alle geschenken kan vinden bi; \an Neste in 't «Carillon», Gaajbzien en overtuigt U, daar is de grootste keus, alles is zichtbaar geteekend. Sedert 1907 Invoer uit DUITSCHLAND van zuioere, verbeterde Ceinture '^Voauc,, Breveté avec bande él'astique pr fortes Dames Jules VERCRUYSSE In het Waar Saijette Wijveken 14, Grand'Place, 14 - YPRES Handel in zaai- en plantgoed is eene zaak van vertrouwen. Ieder jaar begin Augustus, ga ik zelf de aardappelen op de velden nazien en ben tegen woordig bij het verzenden. Bestellingen voor herfst- of lentelevering worden in ontvangst genomen. De prijs zal bekend g< maakt worden vóór het verzenden. De bestelling is slechts bindend wanneer de pi ijs door de bestellers aangenomen wordt. Sint «Jart-bil-Yf er. SIIYT- MEDARD Gesticht in 1890 37, Boterstraat, YPER Hoek der Mondstraat (Paterstraat). Laatste mod ellen van Regenschermen op aan Alles in huis gemaakt Spoedige bediening. Open 's Zond'. [g [passi Wooraleer een aankoop van ander vuur te doen overtuig U voordeelige prijzen en de goede h nigheid der artikels van het kuis Smederij, Stoven Sloten Ranveerd alle SLOT- en STOOf^®' Spoedige bediening Verzorgde TAILLEUSE-LINGERE - RÉPARATIONS Rue des Éludiants prés de \^=1 YPRBS Dépot d une I OUD HUIS OPVOLGER in prijzen Spoedige bediening RECHTOVER DE H. FAMILIE Werkhuis voor herstellingen Maison fondée en 1840 Téléph. Br. 1107* Spécialités de la Maison Royal Atner, Florestine Elixir, Robi apéritif, Oude Beste Klart Monopoles pour la Belgique Schiedam Henkes, Cognac Faure Garnier q |t========ir===,1=.|,if===a lilt P L R (Hazewind) dos jermé EN VENTE CHEZ Alle vermakingen worden aanvaard

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 16