Jul bestrijding van bet dure leven, U«>ER-« «tfFECTIEK Vrouwmantels E. GLISSOUX Laatste modellen Grand Bazar de la Rue au Beurre j coun DE BE UXEDDESBrasserie Hector VERMEULEN L. N. MURPHY Jules LAURENS-FOLLET i Hilaire PannekoucKe Altr. VALCKE z. Em. Depuydt-Declercq Voor Uwe Portretten DUHAMEEUW Poëles - GODIN - Stoven D. - W_ Voitures chaises d'enfants c Kindervoituren Kinderstoelen l d -'a-a, ELVERPINGHE Entreprises Générales d'Electricité Gaz en VELLEN RfSAüTEL© Chari@s Co@rae doe uwe aankoopen waar alles op eigene werkwinkels afgemaakt wordt 11, Statiestraat, YPER Tel. 73 aankoop en bewerking van vellen bouwmaterialen 19> Tempelstraat, 19> Yper - Tel. 170 gastwerk -f^Solesksen Regenmantels Alle werk verzorgd geleverd binnen de 12 uren II EZR Entree libre 'Y' P Vrijen ingang GRAND CHOIX DE 4 GROOTE KEUS VAN Articles de Voyage, Maroquinerie Faiences, Verreries, Porcelaines, etc. c 0 overt Ie Dimanche jusqu'a midi. Prix fixe. Reisartikelen, Marokijnartikelen 3 Glas- en Gleiswerk, Porselein, enz., enz. 7 Des Zondags open tot middag. Vaste prijzen. p, Vermeulen Zuster P. Vermeulen Scsur Dixmudestraat, YPER T Rue de Dixmude, YPRES OPVOLGER 7- SUCCESSEUR. it weten aan zijne achtbare klienten informe sa clientèle que sa brasserie est lat zijne brouwerij in werking is en dat en activité et qu'il est a même de fóurnir lij voortaan bier levert van hoedanigheid '-vóór den oorlog. de la bière répondant a la qualité d'avant guerre. 30, Rue Carton Grand'Place YPRES r=^ Postes a résonnance avec garantie iiiifs parititrs et casques toutes marques Grand assortiment deLampes T.S. F. Fil d'Anfenne, etc. Toutes pièces détachées pour amateurs. Téiéphone Ypres-195 Huis van vertrouwen Gesticht in 1885 GROOTE KEUS VAN JU JP%, ,fv T T E MOD E LLEPt Het huis aanvaardt allerhande HERSTELLINGEN en VERANDERINGEN van mode =sat=g^^==it==z=3sssi^^^ vroeger Rijsselstraat thans Boterstraat23, Yper o Alle slach van Kleerstoffen Kostumen op maat Bijzondere keus van werkkleederen Verzorgd werk -Voordeelige prijzen GROOTE KEUS VAN HOEDEN EN KLAKKEN IJser- en Kopergloterij Dixmuidesteenweg, YPER Mekanieke stukken BOUWARTIKELS Pompen en lood Landbouwmachienen Steenkapperlj Grafzerken, Marmerwerk Kolen Dickebusch steenweg, YPER (bij de Statie) wendt U tot het vermaard huis PHOTOGRAAF - Begeeft zich ten huize voor alle photowerken, huwelijken en familiegroepen. A l het werk is gewaarborgdSpoedige uitvoering Open op Zon- en wekedagen. IJZERWINKEL - BOUW ARTIKELEN Amerikaansche Grasmachienen Gewezen Reiziger van het huis BAUS in de St-Jacohstraat (rechtover de Nat. Bank) i Ancien Voyageur de la Maison BAUS rue St-Jacques (en face de la Banque Nationale) Qu'mcaiüerie - Articles de Bailments Tondeuses Gazon Américaines DAMEN, Prent U wel in en doet een proef met de CORSETTEN sedert 3o jaar de meest verkochte «''«UW en de beste corsetten. c QW DE KEIZER" VOORDEZEN ANCIENNEMENT FOURRURENI

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 17