T^fcours de Peinture Le Artistique Bijzondere lessen )eiieprofesseur de Piano désire donner legons Verloren boerman DEGOENE Alf. Debever-Gillis Trouw beveelt zich aan Demande place beenhouwer vr. jongen JPETHOL koop of over te nemen Handelshuis en I^PPartement te huren Te huren gevraagd Burgershuis met hof Huis met hof te huren Gr. maison de commerce Gr. Handelshuis te huren Te Huren YPER Groote Markt Alouer a Ypres A louer èt Ypres Passchendaele - Te huren Maison de commerce A vendre ou a louer Grande et belle Maison Te pachten te Boesinghe Uit ter hand te koop Schoone Occasie Te Hoop Uit reden van vertrek Auto-camionnette Ford te koop Buitengewone occasie Belle Occasion Te koop wegens ziekte Te koop CAMION Ouders Camiel Breyne-Vans-techelman Pol. Deconinck-Struyve Aux Dernières Modes Kleine Aankondigingen Bediende zoekt plaats Hotel Britannique Te huren A vendre ou a louer a COMINES xr p. £-r i T E S ANNONCES demandant adresse d'initiales 'p Per®°_ je ioindre un timbre pr la réponse jont Priee w die het volledig adres van kleine ^Zingen vragen worden verzocht, zegel Lord bij hun briefte voegen. mpncerontle 1' Dimanche dOctobre, ACCOU, rue d'Elverdinghe, V res. - Demandez renseignements. ^ous_inscrire. - Tél. i8. Steno- en Dactylographie. Adres f"hureele van 't blad. rix rnodéré- - Adresse bureau du journal. wee samengebonden AUTOWIELEN met an<j; Maandag laatst op baan Rousselare- •per'. poperinghe Yper Waasten - Komen- /ervick. - Terug brengen tegen zeer goede jlooning ten bureele van dit blad. oor den oorlog te Boesinghe, zal van af inde dezer maand zijnen vroegeren vervoer- ienst hernemen op Rousselare, Yper en operinghe. Standplaats te Yper, In de lachter», Boomgaardstraat. Op 1 October toekomende Herope- ing der welgekende BEENHOUWERIJ vroeger Meenenstraat ïans 18, Hondstraat, 18, Y P E R. Automobilistes sans chauffeur, Avocats, Docteurs, etc. me rends a domicile une ou plusieurs heures irjour, pour entretien journalier, répara ons ou conduite d'autos. Prix a convenir, l'heure ou a forfait. arcel HUBERTY, ch. de Fumes, 3, Ypres oor naaiwerk, ook als werkvrouw. Zich enden we Dehaerne, Meenenstw.,62,Yper. )mme aide-bureau, jeune horamedeiö ans, onnaissant Francais, Flamand et notions nglais. Adresse au bureau du journal. bureel of handelshuis. A. V. BEYLEN, elbekesteenweg, 5g, KORT RIJK. °or koersen te doen en begin van stiel te •eren, niet inwonen. Adres ten bureele. MEN VRAAGT te Yper en in iedere om- ggende gemeente winkeliers of rondleur- voor den verkoop van Amerikaansche ,etr°l- Goede winst verzekerd. Geen kapitaal oodig. Schrijft naar Henri Reubens, Pderifc^st-Pierre, 7, Steenkaai, BRUGGE. ®0n^u*s - Herberg dienstig voor alle JVer eid. 2ich wenden tot H. Philips, ^Meersch, Yper. straJ S\,r^at' 78. Zich wenden zelfde dah Nr 76. venteniershuis met grooten hof of bouwgrond van 1 Ha. in de omstreken van Yper. Schrijven bureel van 't blad D. M. te huren, Rijke Klarenstraat, Yper. Zich wenden bij M. Notebaert, zelfde straat. Seffens vrij. Zich wenden bij Th. Duprez, Vanden Peereboomplaats, Yper. louer, avec appartements, porte-co- chère, garage, coin de la rue Surmont et de la rue du Quai. S'adresser rue de Stuers, 24, Ypres. met appartementen, inrijpoort en garage, gelegen hoek der Surmontstraat en Kaaistraat. Zich wenden de Stuersstraat, 24, Yper. Gerievige welgelegen herberg, bijzon der dienstig voor koopman of facteur. - Adres ten bureele van dit blad. TE HUREN Garage, 20 kamers, schoone voorwaarden. - Vraag Statiestraat, 11. Botermarkt, huis met groote zaal op ie verdiep, dienstig voor herberg, groothandel of nijverheid, 370 m2, met achterpoortje, werkwinkel en hof. Statiestraat, schoon appartement 6 pl. Boulevard Malou, huis dienstig voor her berg, groothandel of nijverheid, 670 vm., groote kelders, hof en autopoort. Zich wenden Statiestraatn, YPER. Belle MAISON avec grande porte- cochère et cour de 400 m. c., convenant a tout commerce et industrie. Eau sur place. S'adresser 21, rue Courte de Thourout, a Ypres. Grand et beau BATUVIENT moderne avec bureaux et dépendances, convenant a toute industrie. Main d'oeuvre a volonté. Pour renseignements s'adresser rue de Lille, 146, Ypres. Café-Hotel, gelegen op de groote markt, bij de kerk en gemeentehuis. Inlichtingen te bekomen bij M. Emile Christiaen, aldaar. a louer pour vente articles religieux pour personne seule. Bonne situation. S'adr. Arch. VANDERHEYDEN, rue du Lombard, E/V. Grande Maison, 60, Rue de Lille, Ypres Pour renseignements s'adr. Miles Ferryn, 40, Bid Guido Gezelle, Bruges. Pour visites Architecte Vanderheyden, rue du Lombard, Ypres. Corentje actuellement a usage de café mais pouvant servir a tout commerce, avec grand garage et atelier. Libre de suite. S'adresser a M. Emile DE KELPER, Café Bruxellois a Comines (Corentje). Schoon en gerieflijk woonhuis met remise, stallingen en grooten hof, gelegen tot Boe singhe (plaats), kunnende dienen voor handel en renteniershuis, met 1 Oktober aanstaande. Zich wenden bij Dokter SNICK tot Loo. Nieuw Werkmansbuis te Langemarck, wijk Blootezak, 10 m. lang op 7 m. breed, met 27 aren 68 ca. grond. Toebehoo- rende aan Mad. We BRUYNSTEEN, Ons Dorp, 23g, MEENEN. Jachtstoof met rondloopend vuur te koop in goeden staat, verleden jaar nieuw.—Adres ten bureele dezef. Eene schoone jachtstoof, aan genadige prijs. Zich wenden ten bureele dezer. Uitverkoop van VLOERTEGELS in ciment. 5.30 fr. de vkm. Tegelfabriek L'YPROISE», Dickebusch- steenweg, 335, Yper. Bijzondere occasie, conduite intérieure, draagvermogen 600 kilos. In goeden staat. Zich wenden Koeimarkt, 18, Yper. Te koop Toog wit emailleerd 2m5o lang, 175 fr.Accajou bed met ressort, 2 pers., 180 fr. IJzeren bed, 2 pers., met nieuwen ressort, 90 fr. Zich te wenden Hondstraat, 10 12, bij Henri Dehaene- Blomme. Daar kan men ook alle nieuwe meubelen vinden met waarborg, op gegeven maten en commanden, aan goedkoope prijs. Avis aux Fermiers et Entrepreneurs BONS HANGARS a vendre, mes. 3oX lom. S'adr. Café St-Arnould Rue de la gare a COMINES (Belg.) Paard en kar met monturing, zoo goed als nieuw. Zich wenden J.J. Van Blanken- berghe, Minneplein, 4025, Yper. goed gesloten dracht 1000 kg. Zich wenden G. SPEYBROUCK, Brusselsche- steenweg, 49, LEDEBERG-Gent. Voor de kostschool koopt geen opgemaakte MATRAS Doe deze ter trouwe maken in het oud huis, bij Groote Markt, 19 YPER. Handel in Hooi Strooi Gesneden strooi voor peerden en beddingen voor den oorlog buiten de Rijsselpoort thans St-Jacobstraat YPER» Modes et Fournitures Spécialité de Deuil - MAISON FERRAND 41, rue Courte de Thourout YPRES ,y 01WUV

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 7