Isidore DEHAENE ZOONS Ph. F. DE6AND L. MONKËfl "Ejctra J./A." Jéröme MAILL1ARD TIMMERMAN-DETHOOR IWEUBtt A. Laire=Debe Se'nVENSTERGLAS H. SGNMIDT-BAUDREZ Kindt &Sct| m xj m m Em w Jkmm x ac k FersAciers Toles IJzer StaalPI Marcel SOETE-BOERHAVE w.waïebblet V I1 ill1 Handel in INLANDSCH HOUT 'AFielrijders IN DE PUPPEN GEBROEDERS TIMMERMAN, Opvolgers Y K H H. COSTEUÜ-MOERKERKE GROOTHANDEL EN COMMISSIE Kruideniersware», Koffies, Wijnen StatiestraatYPER, Statiestn Téléphone 88 YPRES Telefoon 88 TeinturerieMRDSEN chez Mme Cornillie DOOM MAHEEU» te Yper Voitures de louage en tousl C.DESPEfiSIEL-SÏÖ Ev. Baete-Toii® "pg«LT Matrassen 1 I ir ii iff Rijsselstraat- 94 V F* E R MEUBELS IN ALLE STIJLEN Het Huis gelust zich ook met het maken van Meubels op maat Groote voorraad droog hout. KOOPT NIET vooraleer U te wenden tot waar aanzienlijke stocks van gebloemde en effene Cer en cimentvloeren, faience tegels, alsook alle f Bemint uw profijt, koopt de Rijwielen van de beste hoedanigheid Verzekerde .waarborg ALLE HERSTELLINGEN Verlakken en Vernikkelen PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURRENTIE Spoedige bediening GROOT KLEIN Komt zien en oordeelt Rijsselstraat, 110 BOUWSTOFFEN aan de voordeeligste prijzen^ raad zijn, zooals kalk, pannen, ciment, draineerbui2enV°°N Tel. 120 - Dickebuschsteenweg, Huis Aimé GRUWEZ MODEN-ARTIKELEN IN 'T GROOT Kleerstoffen, WitgoedMerceriën, Sajetten, enz. Specialiteit van Gordl jnen gemaakte Sioors Fourruren Herstellingen 2 4 Boterstraat, (dicht bij de Halle), Y' 3P E; Et Voor alle soort werken in MARMER, BLAUW of WIT STEEN wendt u tot het sedert jaren gunstig gekend huis 15, Meenensche steenweg, 15, Yper Grafzerken en Schouwen op keus Grafkelders Overgroote keus IN ALLE SLACH Slaapkamers, Eetzalen Bm, Kassen, Tafels, Buffets, StoT Spiegels, Kapstokken TE VERKRIjGEN kif 45, de Stuersstraat Allerbest verzorgd werk Verzekerde hoedanigheid Voordeeligste prijzen Serreglas, gekleurd glas, glazen pannen, mastiek, borstels, jxnseelen, kleuren in tuben, sponsen en zeemvellen. Meubelpapier, linoleum, toile cirée. Duinkerkestraat, 43bis, POPERINGHE Dépot van het HUIS MARTINI en ROSSI Poutrelles Fontes Métaux Quincaillerie Générale Articles de Ménage et de Batiments Cuivrerie Spécialité Outillage GROS - DÉTAIL In de Gouden Vork SOCIÉTÉ ANONYME In de Gouden Vork Rue au Beurre - 13 - Boterstraat i, Compte chèques postaux 47.629 Postchekrekening Poutrellen Geutijzer Metal ALLE IJZERWAM Huisraad- en Bouwartikeln Koperwaren Specialiteit Gereedschan GROOT KLEI) Voor- al uwe (fatrassen, Draai- en Snijwerk wendt u bij Statiestraat, YPER Bois du Nord Noordsch Hout MAISON HUIS Chantiers Magazijnen YPRES Quai Kaai Transport gratuit Kosteloos vervoer Blanchissage a neuf Nettoyage a sec Modes 27, rue au Beurre. Vooraleer nog Occasie-motoren te koopen, vraagt prijs AAN HET HUIS Groote voorraad van Motoren en Gazogènes in magazijn, alsook Locomobilen met essence bijzonder geschikt voor landbouwers en aannemers. Altijd in voorraad volledige installatiën van Maalderijen, fransche en engelschesteenen. Alleenvertegenwoordigers voor België van de Moteur National Hotel des Pays Bas rued'Elverdinghe, 8, YPRES. mtel Place de la Gare. In het Schaap Matrassenmakerij O-, Groot 4, Tempelstraat, 4 YPER Klein Overgroote En ge Ische Bedden Vraagt onze matrassen in windhaar in onze magazijnen gemaakt MATÉRIAUX fa CONSTRUCTION Chaux Ciment Carrelages en ciment et céramique en tous genres Tuiles Muiden Tulles rouges du Courtraisis Tuyaux en grés et accessoires CHARSONS detoutes sortes entrepreneur dep°t YPRES, rue de Haerne, 15 MeenensteenWeH> BOUWMATER'"- Kalk CimeIlt A„e slach van en ceramiek - «lu „g Kortrijksche Grezen buizen en „^{(1 Drukkerij C. DUMORllüK, opvolger van S. Latcnt^^o,^,^ ïper. 11>. VOORDEELIGE PRIJZEN. VERZORGD WERK. Muis van Vertri ouwei mm LA FOURCHE D'OR TEL. 54 Dépöt 11 Ypres RBPAS CHAUD ET BUFFET in Inlandsche SCHAAPWOL, Floconwol, Wlndhaar (Konljnhaar) en Kapok. PLUIMEN, ZEEGRAS en CRINS. keus van 40 verschmod. met laatste nieuwe ressorts. —Kinderbedden, wiegen, lavabos en nacht tafels In ijzerWollen en katoenen sargiën Witte en gewatteerde bedspreien. Dépót BÉTON ARMÉ SYSTÈME J. SIRONVAL

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 8