HANDELSHUIS Een Woonhuis Renten iershuizer Een Handelshuis HOFSTEDE HOFSTEDE HOFSTEDEKEN Maison de Commer Une excailsnte maison tie Bouwgrond m Si Openbare Verkooping Op Zaterdag 2(1 December 1025 leste!: Dinsdag !2 Januari 1920 Uit les* band te verknopen Openbare Verkooping Dinsdag 29 December 1925 Te Huren -Schoon Woonhuis Uit ter hand te koop Openbare Verkooping FJ ene partij Zaailand OVRR0X.ACD Maandag 28 December 1925 Dinsdag 29 December S925 A.lmanach Hachette AVis A vendre de la zaal a a bi mai Un beau terrain a bat Aan da Landbouwers Hoveniers, G. DERYCKE -LEROr Uit ter hand te koop DicRehjuschsteeiiwcg, 16, te Yper. gelegen te YPER, wijiC de Ster. STAD YPER - Dixmudestraat Gemeente Vlamertinghe En Gemeente ZillebeKe OVSR9LAO Gemeente Becelaere, ZuidhoeK Mise-a-prix a Comi„es le Mardi 29 »éeem|)re Sur 5? 0 U I H E M (Ypres) Deux Maisons Ouvrières Bixmudestraat te YPEH. wijK Kantoor van den Notaris Frnest DS COCK te Yper, Korte Thouroutstraat, 4. in één zitdag VAN EEN NIEUWGEBOUWD met 85 centiaren erf Gebruikt door Henri Leplae, velomaker te Yper, mits io5 fr, te maande, boven de lasten. Na te zien telken Dinsdag en Donderdag van 2 tot 4 uur namiddag. om 3 uur stipt namiddag, in het gasthof «Het Zweerd Groote Markt, bij de wed. Dolfen, te Yper. Studie van den Notaris Ernest DE COCK te Yper. De Notaris DE COCK te Yper zal over. gaan tot den om 3 uur stipt namiddag, in het Houd Continental te YPER, Sta- tieplaats, van met Werkplaats en 32 3 vkra. grond Gebruikt mits 65 fr. te maande, zonder schriftelijke pacht. Drie schoone nieuwgebouwde te YPER, Lange Thouroutstraat rechtover de Cartonstraat. Voorwaarden ten kantore van den Notan.- Ernest DE COCK te Yper. Studie van den Notaris D'HUVETTERE te Yper. met SO vkrn. Gebruikt door M. Julien Vandevelde-Cloet. Slechts ingesteld 10.000 fr. OVERSLAG om 2 uur namiddag, ter herberg Café du Miroir bij sieur Emile Hoflack, Groote Markt te YPER. Kantoor van den Notaris VAN EECKE te Poperinghe. met bemuurdep hof te Boesinghe-dorp- ptaatsBewoond tot i November aan staandedoor M. Fideel Samyn. Het recht tot de oorlogsvergoeding we gens vernieling van de gebouwen eener hof stede te Boesinghe, langs den steenweg naar Dixmude. Voor den oorlog gebruikt door vrouw weduwe Charles Vanhecke. Kantoor van den Notaris VANDE LANOITTE te Vlamertinghe. .van Langs den steenweg vaar Yper—Nabij de plaats Eene allerbeste zeer wel gelegen nieuwgebouwen groot 20 Ma. 13 aren 60 ca., omtrent al in één blok, gebruikt door M. Em. I ermote met recht tot i October 1928. Verdeeld in 5 koopen. In massa slechts ingesteld 307.000 fr. Langs de Oude Zavtvoorde oj Pappotstraat Een wel gelegen nieuwgebouwen groot 6 Ha. 92 aren 40 ca., eenen blok uitmakende, gebruikt door M. Cyrille Ugille met recht tot r Oct. ig32. Met deze hofstede wordt mi deverkocht de laatste snede van oorlogsvergoeding voor den heropbouw ten bedrage van 542 c Ir. Maar ingesteld 50.100 fr. Wijk Passclimdaeleveld genaamd De kleine Hernthage groot 71 aren, sectie B, nummer 522. - Seffens handslag. Slechts ingesteld 1100 fr. om 2 uur stipt namiddag, in de café «Continental», Statieplaats, Yper. Studie van den Notaris Paul DEGRYSE te Bicelaere. om 2 uur namiddag, ter herberg 't Peerd bij de gebr. Vande- lannoote te Becelaere, van Langs de Oude Wervickstraat ltS PUINEN met 4 Ma. o4 aren zaailanden en weiden. Verdeeld in 5 koopen als volgt Koop 7.-73 aren 55 ca. tuingrond en wei land. Instel 3300 fr. Koop 2. 82 aren o5 ca. weiland. Instel 4500 fr. Koop 3. 1 Ha. 17 aren 5o ca. zaailand. Instel 11.000 fr. Koop 4. 1 Ha. 07 aren 36ca. weiland. Instel 10.600 fr. Koop 5. 53 aren 54 ca. zaailand. Instel 4000 fr. Koop 6. De oórlogsschadevergoeding der gebouwen gestaan hebbende op koop 1, waarvoor vonnis verleenende 34.371,96 fr.' tot heropbouw. Voor de draineeringen be staat een landbouwkontrakt van 4676.28 fr. Instel 12.000 fr. GEBRUIK Koopen 1 en 2 door f.-B. Dewilde, landbouwer te Wervick koopen 3, 4 en 5 door Petrus Cheque, landbouwer te Becelaere, tot 1 October 1926. pour 1926 en vente au bureau du journal. Étude du Notaire La vente de la maison ouvriè 82 ca. de fonds et jardin, sjSe VVec8a rue d'Houthem, dont la noncee pour le 28 decembre n'- étG Etude du Notaire LANNOY 'mines a 4 heures précises de l'aprè au café 1 estaurant A la Font la Grande Place, avec prime d',,„ ff cent, d'une belle em' sise face la Grand'Place d sous l'enseigne AU PAUVRE DlAB^ Cette maison, a étage, nou vehement struite, au N° i5, est a vendre publique pour cause de départ volontaire et.ces? de commerce fructueux et l'Ad;udicQfi definitive en est fixée au Mardi, 5 Jan 1926, a 4 heures p-écises de relevée, aud «Au Centre», rue de la Gare, face a h' r Place, en viile. Voir les a ■cessatii fit mie Étude du Notaire LANNOY a Com®, A vendre de la main la main au Nord de la rue d'Hollebeke contiguës, dont une pouvant servir de cah ret, avec leur terrain en dépendant, a proj mité de l'ancienne Alliance toutesèj nouvellement construites dans de b conditions et libres. S'adresser en l'étude du dit Notaire. pour raison de prcchain départ avec jardin d'agrément bien planté et terra légumier, bien située, vers le milieu, adroil de la rue de Wervicq a COMINES, disponible de suite, libre d'occupation, sis COMINES, rue de la Paix, en face des écc les, de 275 m.c. de superficie, ayantenf de rue 5 m. sur 55 de profondeur, d f^ttiir de la main la main, pour le prix 4000 fr. payable en argent francais, 0 les frais d'acte. Voor uwe xaaBgpanen en zsd®" wendt U tot het Huis AGENT Van het Riga - Zaailij^2 JOHN RUCHER C° Studie van den Notaris VAN DER MEERSCH te Yper, Rijselsti» 3 Ha. 2ï3 wenden ter studie van Jen ojjselstra VANDER MEERSCH te Yper, VAN -1 c

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 10