K E. OUSTRIC&C' BE STRIJD TE5E1 HET DUUR LEVEN j A LA VILLE DE PARIS 0, Groote keus SPEELKAARTEN Biomkweekerij "DE TOEKOMST Pépinière L'AVENiR 31, rue au Beur re Y P R E S Avant de vous décider comparez nos modèles et nos prix. Vooraleer uwe aankoopen te doen vergelijkt onze modellen en prijzen, GRANDE B!STILLER!E BIJOMï Bierbrouwerij Het Stö De Wed. 0. Vandsn Berjlie I Boterstra&t 3j Maison de confiance Huis van vertrouwen Bijzondere Kweek v&n ROZEN Culture spéciale de RÖSIERS De Corsetten ten hureele van dit blad. Settle Maison de la région confectionnant tows ses articles. La v r aie garantie est celle du fourreur tnême, il est responsable vis-a-vis des clients. Évitez done les revendeurs et achetez vos FOURRU8ES chez celui qui les confectionne. E* vous adressant au foesriréur-fabxleant vous bóséfieierez de 40 p. La maison s'occupe SüJ6ClsJ!SiV€>m@r8f de Particle fourrures et a en magasin un choix de mille toymires au prix de fabrique. Het eenige huis der streek dat al artikelen zelf maakt. De eenige waarborg kan door den gegeven worden, hij.alleen weet waarvan^' gemaakt zijn. Vermijdt dus tusschenhandelaars en uwe FOURRUREN waar ze gemaakt Wo^ en bespaart 40 ÏTi. Het huis houdt zich ajilfisS^ïSersd I met het maken van pe|S6n en er jsj magazijn een keus van 30Q0 Soupim, ren aan fabriekprijs. Alwie een belangrijke beplanting te doen heeftwende zich tot onze kweekerijen, de grootste en best ingerichte der streek. FRUiTBOOMEN IN ALLE VORM EN SOORTEN - Sietraadböomen Heesters Coniferen Haagplantenenz., enz. Voor hoveniers en voortverkoopers staan onze prijzen gelijk met deze van het binnenland. Kosteloos vervoer voor de omstreken. PRIJZEN OP AANVRAAG Chaussée de Comines YF RES E~==s=~a Pour vos plantations importantes adressez vous a nos Pépinières, les plus étendues et les mieux organisées de la région. B 5? K S FRUITIERS dans toutes les variétés et de toute forme Arhres d'Ornement Arbustes Con ifères Plantes pour haieselc. Pour les jardiniers et revendeurs nos prix peuvent rivaliser avec ceux de l'intérieur transport gratuit pour la contrée. PRIX SUR DEMANDE FONDÉE EN 1836 BRUXELLES-DUON Soccr8 VAN DEN B00GAESDE S BLOHIl Crème de Cassis de Dijon Amer P Mare de Bourgogne Schiedam de i l/jjiQ en nrflQ ^-ha' Libourne (Gironde) s. bt: jjtito i ChaiaNuits-S4Georges(Cóled'Ot) Représentant-Déposit.£E„ CeuSenaepe 22, rue Courte de Thourout, Ypres, van achter gesloten MERK Waarom U nog naar tusschenpersonen wenden, wanneer gij de laagste prijzen geniet, voor al uwe kledingsstukken, gemaakt in eigen werkwinkels VAN LAETEM-GERBER 3 s Sfatjestraat j S3 Y P E R Gij zult er alle gemaakte kleeren vinden voor DAMES en KINDEREN - Roben Mantels Kostumen, Blousen, alle Bonneteriën, Wollen, aan ongelooflijke prijzen Elke week reklaamartikelen. - Men neemt cornmanden 0p maat voor Plechtigheden. De goede hoedanigheid onzer waren en de voordeelige prijzen zijn de beste reklaam. zijn verre uit de beste en de meest begeerde. Heropening der oud gekende SüüvèiT'e £s^==j BOESINGHE Bier aan 40, 60 en 80 cm- 1 in vaten of flesschen, thuis gevoerd. Y P E R (Hazewind) hebben de eer te laten weten dat zij> den paardenhandel, ook hande in HOOI en STROOI zij b?V^ffieZij aan vrienden en belanghebbenden op voorhand goede waar aangena i»e kunnen verzekeren FL El wrrrafa ^sexrsj^^.] Komensche steenweg -1 TT P rn R m ~i 23, RueClaessens, BRUXELLES,(QuartierMarittai) e=i Sirops pur fruits Toutes liqueurs fines s Cerset D W.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1925 | | pagina 18