f ede HOFSTEDE Hofstede Een IVoon WOONHUIS Maison ({'Habitation WOONHm, lino excellente maison de rentier Trois Maisons Ouvrières Cinéma denommé Ypor-Palace INSTEL Doiderdag 21 J^uari X. Toeslag op Dinsdag 12 Januari 1926 II. Toeslag op Dinsdag 19 Januari 1926 III. Instel op Woensdag 20 Januari 1026 A vendre de la main a Ia main U11 beau terrain a batir taste!Dinsdag 12 Januari fiX-6 Openbars Verkooping Yente IPublique Ie Samedi 30 Janvier 1926 VENTE PUBLIQUE a YpresGrand'place Openbare Verkoo i<aut@nBa^. aües staande te Z0NNEBï»J Openbare Verkooping Instel met Premie op Dinsdag 26 Januari 192f Uit ter hand te koop «eYP^wP.^; Aangifte om te €»©m©©nt© Runrateeï*© Gamee me Zarren, wijK 'Ter rest Gemeente RumbeKe,wijK Beythem Sur MOUT HEM (Ypres) Deux Maisons Ouvrières gelegen te YPER, wijK de Ster. situés a HOUTHEM-lez-Ypres Le Mardi 9 Février 1926 Op Maandag 25 januari 192| Kantoor van den Notaris WYFFJ2LS te Rousselare. orn 2 uur stipt namiddag, in het Gasthof Den Oven te ROUSSE LARE, Groote Markt, van Twee allerbeste 1 fes is# ®sai HLS Groot in 't geheel Ha. 20-46-96 ca. Vrij van gebruik. Slechts afzonderlijk in gesteld 357.550 fr. om 2 uur namiddag, in het Gasthof De Sterre te ROUSSE LARE, Groote Markt, van Eeae allerbeste esi nieuwgebouwde ©rooi Ha. IS-SO-tSS es*. Vrij van gebruik. Slechts afzonderlijk ingesteld 158.550fr. in liet Hotel de Bourgogne cn Overslag op Dinsdag 2 Februari 1926, in het Hotel de la Bourse beide te ROUSSELARE, Statieplaats, telkens om 2 uur namiddag, van Een prachtige en allerbeste CSrotst Ha, 32-32-SO ea. Gebruikt tot i October 1928 aan 14.000 fr. te jare. 1/2 p. h. Instelpenning en recht van samen voeging. Étude du Notaire LANNOY a Comines. A vendre de la main a la main au Nord de la rue d'Hollebeke contigüës, dont une pouvant servir de caba ret, avec leur terrain en dependant, a proxi- mité de l'ancienne Alliance toutes deux nouvellement construites dans de bonnes conditions et libres. S'adresser en l'étude du dit Notaire. pour raison de prcchain départ avec jardin d'agrément bien planté et terrain légumier, bien située, vers le milieu, a droite «de la rue de Wervicq a COMINES. «disponible de suite, libre d'occupation, sis a COMINES, rue de la Paix, en face des éco- les, de 275 m.c. de superficie, ayant en front de rue 5 m. sur 55 de profondeur, vendre de la main cl la main, pour le prix de 4000 fr. payable en argent franqais, outre les frais d'acte. Studie van den Notaris Ernest DE COCK te Yper. De Notaris DE COCK te Yper zal over gaan tot den om 3 uur stipt namiddag, in het Hótel Continental te YPER, Sta tieplaats, van met Werkplaats en 32'Vtkm. grond Gebruikt mits 65 fr. te maande, zonde i schriftelijke pacht. Kantoor van den Notaris :E COCK te Yper Korte Thouroulstraat, 4 met magazijnen, stallingen en Iig5 \km. 71 vdm. erf te YPER, Augustinenstraat, zeer wel geschikt voor hoenderkweckerij. Ingenottreding op i5 Mei aanstaande. 1/2 p. h. Instelpremie. Zitdagfe n Instel: Woensdag 27 Januari (qop Overslag Woensdag 10 Februari u telkens om 3 uur zeer stipt namiddag, in de café VILLE DE GAND bij heer Gustaaf Hcuzé, Statiestraat te Y' PER. Étude du Notaire DE COCK a Ypres. en une séance a 2 heures de relevé«% au «f Café de la Gare chez Vandewalle, a HOUTHEM-lez-Ypres, de &T DUN «J&RZKN le long de la route de Comines d Ypres. Les maisons sont occupées par Jér. Maricau, René Pieters et Emile Demeyer, chacune a r8 francs par mois et le jardin par Alphonse Durnez a too francs par an. Le tout divisé en quatre lots. Étude du Notaire DE COCK a Ypres Rue Courte de Thourout, 4. d'une avec dépendances est Qam Sine? &U sous-soi Entrée enjouissance immédiate. Mise - sa - pr*ix Adjudication Ac Mardi 23 Février I.2 chaque fois a 2 heures et demie de relevée, au ff Café des Trois Suisses Grand'place, a YPRES. Studie van den Not 's Jog. te Cheluwe. 0.\q van nie«w, eb(UvV(j MEE STALLING S3 aren 40 ca. alsof k van eene a "q"<! alsof k van eene g0e(Je ff ijk Molenaarelst langs den steenweg van de fL naar Becelaere. Verdeeld in vier koopen recht van voeging. - Onmiddellijke ingenot Dit goed is bijzonder wel geschil!" kie ken kweeker ijllkl vo0r| Toebehoorende en gebruikt duor r tin Buseyne en zoon. 01 Overslag Donderdag 28 Januari m telkens om 3 uur namiddag, ter herbe Oude Broodseinde bij Alois Caiwl'l! ZONNEBEKE. p. h. Inste'lpenning. Slu lie van den Deurwaarder Georges TAHON te Yper, Capronstraat,, Uit oorzaak van vertrek om één uur namiddag ter herberg bewoond door heer HILA1R GHEKI EREDiekebuschsteenweg, Y| (Krssisstraat), van Toog en buffet in eiken hout, herbei tafels, stoelen, herberggerief, stoven,ka en wagen, jumelle, ploeg, eegden,i 5000 kilos Beeten. Studie van den Notaris André VAN DER MEERSCH te pa om 3 uur namiddag, in het t< Hötel Skindies Statieplaats li YPER, van: STAD YPËrR Steenweg naar Dickebusch dienstig voor Bakkerij of Winkel en I are 70 ca. erf en koer, palende Zuid de Naamlooze Maatschappij der Gaz. Seffens ingenottreding. Studie van den Notaris VAN DER MEERSCH te Yper, RijselstraJ 3 Ha. 25 aren verdeeld in koopen ten gerieve e0zich Ongebruikt. - Voor verdere inW wenden ter studie van den 'T. jstraat, VANDER MEERSCHtëYpeh^^ ten bureele dezer x5, Boters 1 VAN EEN SCHOON 1 J

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 12