ra 1 -j ...un JEUGDIG DADA Zeep Garage DEVOS DEWANCKEL HECTOR CASIER-VANDEPUTTE ghoote keus Eatreprises de jardins vergers PATER,FOSTER 30 fr per maand Remi Serryn YFES - BEFIICFIT August Bailleul - Brion JONGE FRUITBOOMEN GRANDE BAISSE DE PRIX Porte de Menin - Y P R E S - TTF* FUSS - Spécialité sFArferés Frukiers Bijzonder!!eid van Fruiiboomen BLOX W1 ifl m. x *f CAMILLA DE" SALMON YPRES, rue de Lille 7 - RijsselstraatYPER Vraa# de INHAKEN HORLOGES ëgülateürsen Wekkers alle slach van brillen VERMEULEN 1lvS,t3SS2Cpl4"s 8®ertinghesteenweg, 30, Yper the universal car Nouv@aux des VoituiSra s - ypisR - Aanleg van Hovingen Boomgaarden Meulstes en ious genres Meubels in, <e!le staaf VERHAEGH£ gijsSelstvaat - 150 - YPER ^.jj-rgd randwerk, de bestkoopsie, de best gemaakte. cRK'OOP van schaliehaken, nagels, dakvensrerS' glazen Pannen Ter kist), dere prijzen voor dekkers en aannemers, c°h'twerk, stekkerdraad, pukkels en hilten eC visscbers, gegalvaniseerd menagie- en '""Verief, borstels, dweels, zeemvellen, enlandbouwalaam, enz., enz. «i ï8I Pr t'' T v' I'll h Ei ti iu .a tro; Graveur Coudscaid, Diamantxetter g||SÊ?lsSr£.3f (bij de Markt} TT 3E* Mi R Inkoop van goud en zilver. Herstellingen. Voordeelige prijzen ^abI;Lak** Depothouder voor Yper en omliggende 30, Dixmmlestraat, 30 krschilüge modellen en alle prijzen. De Artikelen zij» gewaarborgd {Garantie). Pipl blijven al die bezorgt zijn voor liet onderhoud hunner huid met de on zuiverheden zooais zwarte punten, zomer sproeten en alle andere kwalen te doen verdwijnen door het dage- lijksch gebruik der Alleen de echte met merk EH L. DURET Cie Brussel pk In alle goede huizen te koop f/j fr. 2.25 het stuk. F?SCT^nl:llg?- 1015 Landbouwers en Boomplanters Te verkrijgen met November bij - BOOM KWEE KER - alle slag vaa °a'is appels, Peren, Pruimen en Krieken- 00ltea, Leiboomen pechen, peren en mo- ,f' struik-, stam- en klemrozen, sieraad- men> py rami den peren en appels in alle rte rellen, J* V00r lusthoven, aan voordeelige prij c". alles Mie sL„ 1Cr en ligustrums. 1 in waarborg van soorten. slach van haagplanten doornen, Les nouveaux modèles perfectionnés 1926 ont permis a FORD, qui était déja le plus grand producteur d'automobiles, d'accroïtre considérablement sa produc tion, et eet accroissement a permis également une baisse des prix. Cette grande production n'est-eile pas la rneilleure preuve que c'est bien la voiture FORD qui rend le plus de service a son propriétaire En outre de toutes les qualités qui se retrouvent dans les nouveaux modèles perfectionnés 1926, le propriétaire d'une automobile FORD peut compter sur l'appui de tous les distributeurs et sous-distributeurs du pays, ce qu'on appelle SERVICE Le SERVICE FORD est unique dans son genre. Pour quelles raisons payeriez vous un prix plus élevé que celui d'une FORD D->r.i J M O D L E 1S26 trsigp rTiNgTh IODÈLE 1 9 2 S LTSEP Touring, 5 places Runabout, 2 places Coupé, cond. intérieure, 2 places Sedan, 2 portes, cond. intérieure, 5 places Sedan, 4 portes, cond. intérieure, 5 places 12.250 Francs 11.820 16.750 - 17.350 18.800 Demandez renseignements et essais gratuits au DISTRIBUTEURS OFFICIELS Tél. 55 Architecte de Jardins dipldmé Porte de Dixmude Chaussée de Bruges Plans et Devis Arbres pacr Ornemeats - PSaots pour Oaies Gediplomeerde Tuinarchitect Dixmudepoort en Brugsche steenweg Plans en Bestekken Rosen-, Sier- en Haagplanten Fapiers peints Lincrusta Linoleum Toiles cirées Tapis Rideaux Stores Dentelles Laines Literies installations completes d'inlérieurs Volledige opschikking van binnenhuizen Behangpapier Lincrusta Linoleum Toile cirée - Gordijnen Stoors Kanten - Tapijten Wollen Bedderijen Bit?!! *!>•■- ektons uitsiallingskraam, iederen Zaterdag, op de "'f Markt aan den uitgang der groei tenmarkt. jjrfe m2rK1' VAN f,1 hernia ~(SH

HISTORISCHE KRANTEN

Het Ypersche (1925-1929) | 1926 | | pagina 15